Keresés eredménye

614 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Termék vagy szolgáltatás
Egy külföldi cég megrendelte tőlünk, hogy az általa szerkesztett anyag alapján nyomtassuk ki a könyvüket és szállítsuk ki részükre. A könyvnyomtatást megrendeltük egy nyomdától. A nyomda által számlázott összeget szolgáltatásként kell könyvelnünk? Amikor értékesítjük a könyveket, akkor termékátadás történik, és mi az átadott könyveket számlázzuk. Mi a helyes elszámolás a számvitelben? A könyv nálunk áru, értékesítéskor pedig elábé? A nyomda szolgáltatását hogyan tudom áruként készletre venni?
...költségei között kellelszámolni, a külföldi cég felé számlázott összeget pedig árbevételként kellkimutatni. (Ha a külföldi cég adóalany, közösségi adószámmal rendelkezik, és akérdező cégnek is van...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5187
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
142. találat: Tárgyi eszköz értékesítése átalakulást követően
Adóköteles tevékenységet folytató "A" cég 2006-ban vásárolt ingatlant (építmény+telek), az akkori Áfa-tv. szerint az áfa levonásra került, az ingatlant tárgyi eszközként nyilvántartásba vették. 2009. 09. hónapban az egyik tulajdonos kiválással egyszemélyes kft.-t hozott létre, ez "B" cég. A kiválással az ingatlan "B" cégbe került. Az átalakulás áfamentesen történt. A kiválással létrejött cég tevékenysége: saját tulajdonú ingatlan adásvétele. "B" cég tulajdonosa értékesítette üzletrészét egy közösségen kívüli cégnek 2009-ben. "B" cég az ingatlant 2011. 07. hónapban értékesítette. Mivel megalakulásakor az Áfa-tv. 88. §-a szerinti adókötelessé tételt nem választotta, az értékesítésről a számlát áfamentesen állították ki. A tárgyi eszközökre vonatkozó különös áfaszabályok miatt keletkezik-e valamiféle áfafizetési kötelezettség?
...Áfa-tv. 17. §-ának (2) bekezdése alapjánnem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás,ha az adóalany jogutódlással szűnik meg (ideértve az átalakulást, a kiválástis), feltéve...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5186
143. találat: Közösségen belül továbbszámlázott szállítási költség
Vállalkozásunk külföldi (ciprusi) partnernek, aki/amely adóalany, továbbszámlázott szolgáltatásként számlázott ki szállítási költséget. A számlát áfa nélkül állította ki, figyelemmel az Áfa-tv. 37. §-a (1) bekezdésének előírására. Jól jártunk el? Vagy a júliusi törvénymódosítás ezt felülírta?
...van.A 2008. február 12-i 2008/8/EK irányelv 44. cikke az Áfa-tv.37. §-ának (1) bekezdésétől kissé eltérően fogalmaz. E szerint az adóalany -aki ilyen minőségében jár el - részére nyújtott szolgáltatás...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5181
144. találat: Ingyenes használat mint bevétel (eva)
Evás egyéni vállalkozó esetében kell-e az adóalapot (bevételt) növelni az alábbiakkal, illetve ingyenesen igénybe vett szolgáltatásnak minősül-e:
- -a vállalkozás székhelye a közös családi házban van a házastárssal. Tulajdoni arány: 1/2-1/2,
- -a tevékenységhez használt személygépkocsi tulajdonosa a házastárs, az üzemeltető pedig az evás egyéni vállalkozó,
- -piaci ár alatt vásárolt gépkocsi esetében a piaci ár és a ténylegesen fizetett vételár közötti különbözettel. [Eva-tv. 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján.]
Az Eva-tv. 6. § (2) bekezdése szerint bevétel a számvitelrőlszóló törvény hatálya alá nem tartozó adó­­alany által vállalkozási (gazdasági)tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5164
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
145. találat: Saját vállalkozásban végzett beruházás
A 4890-es kérdés a saját vállalkozásban végzett beruházással - ezen belül elsősorban annak az áfájával - foglalkozik. Megfogalmazza az Áfa-tv.-nek azt az előírását, miszerint a bejövő számlák áfája csak a saját beruházás aktiválásakor vonható le. Az én értelmezésem a következő: a bejövő számlák áfáját az Áfa-tv. előírása szerint levontuk (vagy visszaigényeltük), az aktivált érték után az áfát a fizetendő és a visszaigényelt oldalra egyaránt beállítottuk. Kérem, tájékoztassanak, hogy a röviden leírt eljárásunk helyes-e? Mi a helyes eljárás az egyéb saját (nem lakás) beruházások esetében?
...adólevonási jognak az Áfa-tv. 120. §-ában megfogalmazottáltalános szabálya alapján abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany -ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5163
Kapcsolódó tárgyszavak:
146. találat: Ingatlan ingyenes használatba adása
"A" és "B" cég kapcsolt vállalkozások. "A" cég a tulajdonában álló üzemi célú ingatlant műhely és bolt céljára ingyenesen használatba adja "B" cégnek. A Számviteli Levelek 149. számában a 3053. számú kérdésre adott válasz szerint "B" cég az ingatlan használati jogának értékét a rendkívüli bevételekkel szemben aktiválja, majd a rendkívüli bevételt időbelileg elhatárolja, az elhatárolást a használati jog után elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással azonos mértékben szünteti meg. A használati jog ingyenes átadása szolgáltatásnyújtásnak minősül, így áfaköteles. Az áfát átháríthatja-e "A" cég a "B" cégre? Ha igen, "B" cég levonásba helyezheti-e azt? Milyen bizonylatot kell ehhez kiállítani? A térítés nélküli használati jog átengedését hogyan kell elszámolni? Milyen korrekciók kapcsolódnak ehhez a társasági adóban? És a kapcsolt vállalkozásoknál?
...ugyanakkor azÁfa-tv. 13. §-ának (2) bekezdése szerint szolgáltatásnyújtás és mint ilyenáfaköteles. Az Áfa-tv. 159. § szerint az adóalany köteles atermékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kibocsátani...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5140
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
147. találat: Importalapanyag visszaszállítása
USA-importalapanyagból előállított készterméket vissza kellett vonni a kereskedelmi forgalomból minőségi kifogások miatt. Az alapanyag visszaszállításra kerül az USA-ba. Az alapanyagot az eredeti áron számlázza vissza a gyártó? A felmerült költségeket (gyártás, kiszállítás, visszaszállítás, kibontás, újbóli becsomagolás, kiszállítás az USA-ba stb.) milyen jogcímen és esetleg milyen áfamértékkel kell számláznia, hogy ezek költségei megtérüljenek a magyar gyártónak?
...a magyar gyártónak számláznia, az ellenértéket árbevételként elszámolnia.Feltételezve, hogy az USA-beli beszállító adóalany, ez esetben aszolgáltatásoknál az Áfa-tv. 37. §-ának (1)...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5136
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
148. találat: Termeltetés áruhitel-szerződéssel
A mezőgazdasági egyéni vállalkozó a gesztorszövetkezettel gabonatermesztésre termeltetési szerződést köt. A szükséges vetőmagot a szövetkezet áruhitel-szerződés keretében biztosítja, saját banki hitelkeretéből. Az áru átadásakor a szövetkezet - halasztott fizetési határidővel - a számlát kiállítja. A hitel visszafizetésekor kiállítja a hitelügyletben felszámított áfás kamatszámlát is. Nyilatkozata szerint a szövetkezet a vetőmag értékéről szóló számlát a saját analitikus áfanyilvántartásában megjelenteti. A fenti hitelügylettel fedezett halasztott fizetési határidejű számla áfatartalmát a mezőgazdasági vállalkozó miként kezelje? Megfizetettnek tekintendő-e, és mint olyan levonható-e a megfizetendő áfából, s visszaigényelhető-e?
...rendelkezéseit kell figyelembe venni. A 186. § (2) bekezdése alapján avisszaigénylésnek feltétele - főszabályként -, hogy az adóalany az ügyletfejében járó ellenérték adót is tartalmazó összegét...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5115
Kapcsolódó tárgyszavak:
149. találat: Csoportos adóalanyiság
Az Áfa-tv. 8. §-a rendelkezik a csoportos adóalanyiságról, melynek feltétele, hogy a csoporttagok gazdasági célú letelepedési helye belföldön legyen, és a tagok kapcsolt vállalkozások legyenek. Ha a kapcsolt vállalkozási kört A, B, C, D társaság alkotja, de ebből A-nak mind a gazdasági célú letelepedési helye, mind lakóhelye és szokásos tartózkodási helye külföldön van, a B, C, D társaság létrehozhat-e csoportos adóalanyisági kört? Kell-e nyilatkoznia A-nak arról, ha nem akar részt venni a csoportban? Ha létrejön a csoport, akkor a csoporttagok által egymásnak számlázott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó harmadik féltől származó beszerzések áfatartalma levonásba helyezhető-e?
...a csoportos adóalanyiságot.Itt azonban utalni kell az Áfa-tv. 8. §-a (7) bekezdésénekelőírására, mely szerint a kívül maradó adóalany - mind a csoportosadóalanyiság időszakában, mind azt követően -...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5105
Kapcsolódó tárgyszavak:
150. találat: Adószám felfüggesztése alatti tevékenység

Az adóhatóság adószámunkat felfüggesztette, mert a székhelyellenőrzésnél nem találták a cég képviselőjét. A cég működik, és kértük a felfüggesztés törlését. A cég a felfüggesztés alatt folytatott üzleti tevékenységet. Mit kell tenni az általa kiállított szolgáltatási számlák, valamint a befogadott számlák és kifizetett tételek tekintetében? A partner cégeinket értesíteni kell, és a számlákat visszajuttatni részükre? A kiállított számlákat jóváírni? Ha az adóhatóság visszaállítja az adószámot, utólag az általunk korábban teljesített szolgáltatás kiszámlázható későbbi időponttal, de a felfüggesztés időszakára vonatkozó időszaki elszámolások alapján? A befogadott és felfüggesztés alatt részünkre teljesített, költségként korábban elszámolt számlákról kérhetünk újat?

...egyértelműbben szabályoz az Áfa-tv. 137. §-a. Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adó­alany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5100
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés