Keresés eredménye

549 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Kommunális adó alapjába tartozó létszám
Vállalkozók kommunális adóját kell fizetni az adóalany által foglalkoztatott korrigált átlagos statisztikai állományi létszámba tartozók után. Kell-e vállalkozók kommunális adóját fizetni az egyéni vállalkozónak saját maga után, nyugdíjas egyéni vállalkozónak, ha nincs alkalmazottja, valamint a munkaviszonyos (36 órás) egyéni vállalkozónak, ha nincs alkalmazottja és bevétele sincs?
 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 28. §-a szerint avállalkozók kommunális adójában az adó alapja a foglalkoztatottak korrigáltátlagos statisztikai létszáma. Az 52. § 19. pontja szerint az...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4409
Kapcsolódó tárgyszavak:
142. találat: Társasházi közös költségek elszámolása
A társasházban lévő ingatlanok kizárólagos tulajdonosa egy jogi személyiséggel rendelkező belföldi társaság. A társasházban 6 db lakás és 2 db üzlet van, amelyeket a társaság bérbe ad harmadik személynek. A társasházban portaszolgálat, takarítószemélyzet van, a víz- és csatornadíjakat a szolgáltató a társasháznak számlázza. Ezek teszik ki a közös költséget. A társasház elvállalná a harmadik személy lakástakarítását, postai ügyintézését, a telefonközpont kezelését stb. Hogyan számolja el a költségeket a társasház a tulajdonos társaság felé? Kell-e számlát kiállítania? Hogyan történik a harmadik fél felé a szolgáltatások számlázása és adózása? A Számviteli Levelek 188. számában a 3927. kérdésre adott válasznak ellentmond az APEH társasházak adózásáról szóló tájékoztatója.
...közös tulajdonban és közöshasználatban lévő ingóra vagy ingatlanra, mint ellenérték fejében hasznosíthatódologra irányul, adóalany a tulajdonostársak közössége. (Az adott esetben atársasház. Bár már itt...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4400
143. találat: Eva előtti és evás eredménytartalék kifizetése
Egy betéti társaság 2005-2007. évek között evaalanyként a számviteli törvény hatálya alatt tevékenykedett. Az evába lépést megelőzően rendelkezett pozitív eredménytartalékkal. Evás évei alatt is pozitív adózott eredménye volt 2 évben, 2007-ben viszont már az adózott eredménye és a mérleg szerinti eredménye is negatív volt. Ezért 2008-ban kijelentkezett az eva hatálya alól. A társaság 2008. évi beszámolója elfogadásakor osztalékfizetésről dönt, ahol a korábbi évek eredménytartalékát is be kívánja vonni az osztalékfizetésbe a tárgyévi adózott eredmény kifizetésén felül. Az evára áttérést megelőző évekből 4 millió forint eredménytartalékot tart nyilván, 2005-ben és 2006-ban - evás éveiben - 5 millió forintot helyezett eredménytartalékba. 2007. évi mérleg szerinti eredménye mínusz 1,2 millió forint volt, melyet szintén átvezetett az eredménytartalékba. Így tehát jelenlegi eredménytartaléka 7,8 millió forint, ezt akarja kifizetni teljes összegében osztalékként. A magánszemély tulajdonosoknál hogyan adózik majd a kifizetni kívánt osztalék a fentiek ismeretében?
...(7) bekezdése alapján a számvitelrőlszóló törvény hatálya alá tartozó jogi személy, jogi személyiség nélküligazdasági társaság adóalany a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és azadózás rendjéről...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4398
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
144. találat: Pénztárgép nyugtája számlaadás esetén
A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (2)-(3) bekezdéseit hatályon kívül helyezték 2008. január 1-jétől. A (2) bekezdés szerint a pénztárgépben a számlával (egyszerűsített számlával) bizonylatolt készpénzt (beleértve a készpénz-helyettesítő eszközzel teljesített bevételt is) rögzíteni kell. Ebben az esetben a számlának a vevő részére történő kibocsátása előtt a pénztárgép nyugtáját a kibocsátónak a számla (egyszerűsített számla) tőpéldányához kell csatolnia, kivéve ha a nyugta szerepét betöltő nyomtatvány a kifizetett szolgáltatás igénybevételi jogosultságának igazolására is szolgál. Amennyiben a pénztárgép számla (egyszerűsített számla) kibocsátására is alkalmas, nem szükséges külön nyugtát kibocsátani. Abban az esetben tehát, ha a vevő számlát is kér, a kibocsátónak a pénztárgép nyugtájával mit kell tennie? Nem kell a számla tőpéldányához tűznie, hanem a vevőnek kell átadnia?
 A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PMrendelet) 7. §-a ominózus (2)-(3) bekezdéseinek hatályon kívül helyezését ésannak időpontját a 2008. január 1-jén hatályba lépett 2007. évi CXXVII. törvény(a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4388
145. találat: Ellenérték devizában, az áfa forintban
Magyarországi üzleti partnerünk devizában kívánja számlázni az általuk értékesített termékek ellenértékének - áfa nélküli - összegét. Az áfa összegét pedig a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyammal kiszámolva forintban számlázná. A szerződéstervezet szerint a devizában számlázott összeg devizában, a forintösszeg forintban kerülne kiegyenlítésre. Megfelel a tervezett számlázási mód a számviteli és az Áfa-tv. előírásainak?
 A válasz röviden az, hogy nem felel meg. Az Áfa-tv. 169. §-ának (1) bekezdése alapján az adóalanyköteles a termékértékesítésről, a szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, aszolgáltatás igénybevevője részére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4381
Kapcsolódó tárgyszavak:
146. találat: Nem könyvelt teljesítés
Társaságunk 2006-ban megrendelt egy harmadik céggel kötött szerződés alapján 3 db szervizpódium kivitelezését, és egy másik cégtől annak a szerelését, amelyből 1 db 2006-ban elkészült. A szállító helytelenül kiállított számláját visszaküldtük javításra. A szállító nem küldött helyesen kiállított számlát. Ehelyett 2007-ben peres eljárást kezdeményezett. A kötelezettséget számla hiánya, illetve a megindult peres eljárás miatt nem tudtuk elszámolni. A per 2009-ben részegyezséggel lezárult, kiállították a számlát 2006. évi teljesítéssel, 2009. évi kiállítással, amely számlát cégünk ki is egyenlített. Kérdéseink: Kell-e önellenőrzést végrehajtani? Szerintünk nem követtünk el olyan hibát, amely miatt az önellenőrzés indokolt lenne. Mi a helyes eljárás? Vissza kell-e fizetni az osztalékot, ha a hiba hatása miatt arra a saját tőke nem nyújt fedezetet? Áfa szempontjából elkésett számlaként 2009. évi bevallásunkban szerepeltethetjük? A kötelezettséget nem a bíróság állapította meg. Van ennek valamilyen hatása az áfa elszámolására?
...az osztalékfizetés Gt.-ben és Szt.-ben előírtfeltételei ténylegesen teljesültek.Az Áfa-tv. 131. §-ának (1) bekezdése szerint az adóalany azadómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4348
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
147. találat: Légkondicionáló a bérleményben
A kft. lakást bérel iroda céljára magánszemélytől. A kft. 2008-ban légkondicionáló berendezést vásárolt és szereltetett be a lakásba, amelyet saját beruházásként számolt el, aktivált, az időarányos értékcsökkenési leírást elszámolta, az áfát visszaigényelte. Helyes-e az elszámolás, jogos-e az áfa visszaigénylése?
...(mert az már következmény), hanem arra, hogy az előzetesenfelszámított áfa levonható-e vagy sem.Az Áfa-tv. 120. §-a alapján, ha az adóalany a terméket, aszolgáltatást adóköteles termékértékesítése...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. október 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4316
Kapcsolódó tárgyszavak:
148. találat: Számlahelyesbítés áfaszabályai
Nem egyértelmű számunkra a számlahelyesbítés szabálya, ebben kérnénk tanácsukat. Mi történik a következő esetekben? - Visszakapom a vevőtől a számlát, mert rossz a vevő neve és címe. A számla április 29-i teljesítéssel készült, de május 22-én kaptam vissza. Mi lesz a helyesbítő számlával egy tekintet alá eső okirat teljesítési időpontja, és mi lesz az új számla teljesítési időpontja? - Visszakapom a vevőtől a számlát, mert rossz volt a számlán szereplő fizetendő összeg, új számlát kell kiállítanom, és a fizetendő áfa csökken. A számla április 29-i teljesítéssel készült, de május 22-én kaptam vissza. Mi lesz a helyesbítő számlával egy tekintet alá eső okirat teljesítési időpontja, és mi lesz az új számla teljesítési időpontja? - Visszakapom a vevőtől a számlát, mert rossz volt a számlán szereplő fizetendő összeg, új számlát kell kiállítanom, és a fizetendő áfa nő. A számla április 29-i teljesítéssel készült, de május 22-én kaptam vissza. Mi lesz a helyesbítő számlával egy tekintet alá eső okirat teljesítési időpontja, és mi lesz az új számla teljesítési időpontja?
...módon nem befolyásolja, ezért ez esetben teljesítésiidőpontnak a helyesbítő okiraton nem kell szerepelnie. Az persze nem tiltott,hogy az adóalany több adatot tüntettessen fel a módosító okiraton, mint amit azÁfa-tv. előír...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. október 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4301
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
149. találat: Parképítés áfája
Társaságunk főtevékenysége szerint alvállalkozóként parképítést végez építésiengedély-köteles, új beruházásként megvalósított áruházak környezetében. Helyesen járunk-e el, ha a munkát a fordított adózás alá eső tevékenységként számlázzuk?
...igen,akkor az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint fordítottanadózik, ha a megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és tőle az adófizetése követelhető. A kérdező alvállalkozóként végzi...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4289
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
150. találat: Késve érkezett számla
2009. március hónapban - adásvételi szerződés keretében - 30 millió forint + áfa összegben gép-berendezés vásárlás történt. A júniusban megkapott számlán a teljesítés megegyezik a szerződésben szereplő dátummal, a fizetési határidő 2009. 05. 31., amely számlát hitelből egyenlítették ki. Könyvelhetem-e a számlát júniusban, és visszaigényelhetem-e az áfát?
 A válaszban külön-külön foglalkozunk a számviteli, illetveaz áfaelszámolással.A számviteli előírások szerint a beszerzést (a tárgyieszközök beszerzését is) azzal az időponttal (abban az időszakban) kellkönyvelni, amikor a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2009. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4276
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés