Keresés eredménye

611 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Ingyenes használat mint bevétel (eva)
Evás egyéni vállalkozó esetében kell-e az adóalapot (bevételt) növelni az alábbiakkal, illetve ingyenesen igénybe vett szolgáltatásnak minősül-e:
- -a vállalkozás székhelye a közös családi házban van a házastárssal. Tulajdoni arány: 1/2-1/2,
- -a tevékenységhez használt személygépkocsi tulajdonosa a házastárs, az üzemeltető pedig az evás egyéni vállalkozó,
- -piaci ár alatt vásárolt gépkocsi esetében a piaci ár és a ténylegesen fizetett vételár közötti különbözettel. [Eva-tv. 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján.]
Az Eva-tv. 6. § (2) bekezdése szerint bevétel a számvitelrőlszóló törvény hatálya alá nem tartozó adó­­alany által vállalkozási (gazdasági)tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5164
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
142. találat: Saját vállalkozásban végzett beruházás
A 4890-es kérdés a saját vállalkozásban végzett beruházással - ezen belül elsősorban annak az áfájával - foglalkozik. Megfogalmazza az Áfa-tv.-nek azt az előírását, miszerint a bejövő számlák áfája csak a saját beruházás aktiválásakor vonható le. Az én értelmezésem a következő: a bejövő számlák áfáját az Áfa-tv. előírása szerint levontuk (vagy visszaigényeltük), az aktivált érték után az áfát a fizetendő és a visszaigényelt oldalra egyaránt beállítottuk. Kérem, tájékoztassanak, hogy a röviden leírt eljárásunk helyes-e? Mi a helyes eljárás az egyéb saját (nem lakás) beruházások esetében?
...adólevonási jognak az Áfa-tv. 120. §-ában megfogalmazottáltalános szabálya alapján abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany -ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5163
Kapcsolódó tárgyszavak:
143. találat: Ingatlan ingyenes használatba adása
"A" és "B" cég kapcsolt vállalkozások. "A" cég a tulajdonában álló üzemi célú ingatlant műhely és bolt céljára ingyenesen használatba adja "B" cégnek. A Számviteli Levelek 149. számában a 3053. számú kérdésre adott válasz szerint "B" cég az ingatlan használati jogának értékét a rendkívüli bevételekkel szemben aktiválja, majd a rendkívüli bevételt időbelileg elhatárolja, az elhatárolást a használati jog után elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással azonos mértékben szünteti meg. A használati jog ingyenes átadása szolgáltatásnyújtásnak minősül, így áfaköteles. Az áfát átháríthatja-e "A" cég a "B" cégre? Ha igen, "B" cég levonásba helyezheti-e azt? Milyen bizonylatot kell ehhez kiállítani? A térítés nélküli használati jog átengedését hogyan kell elszámolni? Milyen korrekciók kapcsolódnak ehhez a társasági adóban? És a kapcsolt vállalkozásoknál?
...ugyanakkor azÁfa-tv. 13. §-ának (2) bekezdése szerint szolgáltatásnyújtás és mint ilyenáfaköteles. Az Áfa-tv. 159. § szerint az adóalany köteles atermékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kibocsátani...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5140
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
144. találat: Importalapanyag visszaszállítása
USA-importalapanyagból előállított készterméket vissza kellett vonni a kereskedelmi forgalomból minőségi kifogások miatt. Az alapanyag visszaszállításra kerül az USA-ba. Az alapanyagot az eredeti áron számlázza vissza a gyártó? A felmerült költségeket (gyártás, kiszállítás, visszaszállítás, kibontás, újbóli becsomagolás, kiszállítás az USA-ba stb.) milyen jogcímen és esetleg milyen áfamértékkel kell számláznia, hogy ezek költségei megtérüljenek a magyar gyártónak?
...a magyar gyártónak számláznia, az ellenértéket árbevételként elszámolnia.Feltételezve, hogy az USA-beli beszállító adóalany, ez esetben aszolgáltatásoknál az Áfa-tv. 37. §-ának (1)...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5136
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
145. találat: Termeltetés áruhitel-szerződéssel
A mezőgazdasági egyéni vállalkozó a gesztorszövetkezettel gabonatermesztésre termeltetési szerződést köt. A szükséges vetőmagot a szövetkezet áruhitel-szerződés keretében biztosítja, saját banki hitelkeretéből. Az áru átadásakor a szövetkezet - halasztott fizetési határidővel - a számlát kiállítja. A hitel visszafizetésekor kiállítja a hitelügyletben felszámított áfás kamatszámlát is. Nyilatkozata szerint a szövetkezet a vetőmag értékéről szóló számlát a saját analitikus áfanyilvántartásában megjelenteti. A fenti hitelügylettel fedezett halasztott fizetési határidejű számla áfatartalmát a mezőgazdasági vállalkozó miként kezelje? Megfizetettnek tekintendő-e, és mint olyan levonható-e a megfizetendő áfából, s visszaigényelhető-e?
...rendelkezéseit kell figyelembe venni. A 186. § (2) bekezdése alapján avisszaigénylésnek feltétele - főszabályként -, hogy az adóalany az ügyletfejében járó ellenérték adót is tartalmazó összegét...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5115
Kapcsolódó tárgyszavak:
146. találat: Csoportos adóalanyiság
Az Áfa-tv. 8. §-a rendelkezik a csoportos adóalanyiságról, melynek feltétele, hogy a csoporttagok gazdasági célú letelepedési helye belföldön legyen, és a tagok kapcsolt vállalkozások legyenek. Ha a kapcsolt vállalkozási kört A, B, C, D társaság alkotja, de ebből A-nak mind a gazdasági célú letelepedési helye, mind lakóhelye és szokásos tartózkodási helye külföldön van, a B, C, D társaság létrehozhat-e csoportos adóalanyisági kört? Kell-e nyilatkoznia A-nak arról, ha nem akar részt venni a csoportban? Ha létrejön a csoport, akkor a csoporttagok által egymásnak számlázott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó harmadik féltől származó beszerzések áfatartalma levonásba helyezhető-e?
...a csoportos adóalanyiságot.Itt azonban utalni kell az Áfa-tv. 8. §-a (7) bekezdésénekelőírására, mely szerint a kívül maradó adóalany - mind a csoportosadóalanyiság időszakában, mind azt követően -...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5105
Kapcsolódó tárgyszavak:
147. találat: Adószám felfüggesztése alatti tevékenység

Az adóhatóság adószámunkat felfüggesztette, mert a székhelyellenőrzésnél nem találták a cég képviselőjét. A cég működik, és kértük a felfüggesztés törlését. A cég a felfüggesztés alatt folytatott üzleti tevékenységet. Mit kell tenni az általa kiállított szolgáltatási számlák, valamint a befogadott számlák és kifizetett tételek tekintetében? A partner cégeinket értesíteni kell, és a számlákat visszajuttatni részükre? A kiállított számlákat jóváírni? Ha az adóhatóság visszaállítja az adószámot, utólag az általunk korábban teljesített szolgáltatás kiszámlázható későbbi időponttal, de a felfüggesztés időszakára vonatkozó időszaki elszámolások alapján? A befogadott és felfüggesztés alatt részünkre teljesített, költségként korábban elszámolt számlákról kérhetünk újat?

...egyértelműbben szabályoz az Áfa-tv. 137. §-a. Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adó­alany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5100
Kapcsolódó tárgyszavak:
148. találat: Utazásszervezés, árrésszámítás
Cégünk utazásszervezési szolgáltatást nyújt, árrés szerint adózik. Az árrés számítására lennénk kíváncsiak. Több szaklapban, iránymutatásban eltérő számítási módokat találtunk. Mind pozíciószámonkénti, mind az utankénti árrésszámítás szerint. A két számítási mód szerint ugyanaz a fizetendő áfa jön ki? Ha a bevétel 1000 Ft, az árrés 29%, az árrés összege 290 Ft, ami az áfát is magában foglalja? Külfölditől szerzem be az árrésadózáshoz a szolgáltatást, fordítottan adózik, és nem vonhatom le az áfát, az árrés ennyivel csökken! Jól értelmezzük? A le nem vonható áfát hova kell könyvelni? A külföldi szolgáltatás áfájának le nem vonhatóságában 2011-től csak pontosítás történt? 2010-ben is így volt? Ha a külföldi számla áfáját nem vonjuk le, azzal az árrést csökkentjük, mennyi lesz az áfa?
...- adó nélkül számított - ellenérték;= a kivonandó tag pedig az utazásszervezési szolgáltatásteljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás,termékértékesítés megtérített...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
149. találat: Ingatlanértékesítés víziközmű- társulatnál
A víziközmű-társulat vásárolt egy ingatlant (lakást) 2007. és 2009. években a következők szerint: egyharmad részét 2009. 11. hónapban 1000 E Ft-ért (adásvételi szerződéssel magánszemélytől), kétharmad részét 2007. 10. hónapban 4000 E Ft-ért (adásvételi szerződéssel egy másik társulattól). A társulat ezt az ingatlant 2010. évben eladta 6500 E Ft-ért. A társulat nem alanya az áfának, az ingatlan­eladásból származó eredménye miatt kell-e társaságiadó-bevallást adnia, kell-e a társasági adót fizetnie? Vállalkozási tevékenységből származó jövedelemnek minősül-e? A társulatnak az értékesítésről áfamentes vagy áfás számlát kell kiállítania?
 A választ a második kérdésre adjuk meg először. Az Áfa-tv.86. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján (főszabály) még az adóalanytársaságnál is mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és azehhez...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5068
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
150. találat: Saját vállalkozásban megvalósított beruházás
A következőkben felsoroltak közül melyik minősül saját vállalkozásban megvalósított beruházásnak? A társaság üzemcsarnok komplex felépítésére egy vállalkozót bíz meg; több vállalkozót bíz meg, kivitelezési folyamatot saját műszaki igazgatója felügyeli, koordinálja. A társaság az üzemcsarnok felépítésére egy vállalkozót bíz meg. Az építkezéshez szükséges anyagot a társaság szerzi be, a vállalkozó kizárólag a kivitelezési szolgáltatást nyújtja a társaság által átadott anyagok felhasználásával. A társaság az üzemcsarnok felépítését részben saját szakemberekkel, részben vállalkozó partnerek bevonásával végzi. A beruházáshoz szükséges anyagot a saját szakemberek által végzett munkálatokhoz a vállalkozás szerzi be. Az előbbi azzal, hogy a saját téglaüzemében készített téglát is felhasználja. Kérem továbbá tájékoztatásukat, hogy a 1065-ös bevallás 10., 70., valamint 75. sorában a fenti kérdéshez kapcsolható megfogalmazások között mi a különbség?
...Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján szinténellenérték fejében teljesített termékértékesítés az adóalany vállalkozásánbelül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5067
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés