Keresés eredménye

619 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Vendéglátó-ipari szolgáltatás feltételei
Egyik ügyfelünk vendéglátó-ipari tevékenységet folytat, ennek keretében pékárutermékeket is értékesít, amelyet helyben sütnek. A pék­árut a vállalkozó papírzacskóban adja át a vevőknek, akik vagy elviszik, vagy a vendéglátó-ipari egységben lehetőséget kapnak a helyben fogyasztásra, igénybe véve a helyiségben lévő asztalt, széket, esetleg mosdót stb. Kérdésünk az, hogy ez utóbbi esetben - amikor helyben fogyasztják el a terméket - milyen áfamértéket kell alkalmazni: 18 vagy 25%-osat?
 2011. július 1-jétől a közös hozzáadottértékadó-rendszerrőlszóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló282/2011/EU végrehajtási rendelet 6. cikke tükrözi az Európai...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5217
Kapcsolódó tárgyszavak:
142. találat: Adóköteles tevékenység és a kávéfőző gép kapcsolata
Társaságunk áfaköteles tevékenységéhez kapcsolódó reprezentációs célokra egy nagy értékű kávéfőző automatát vásárolt. Elszámolható-e levonható általános forgalmi adóként a kávéfőző gép számlájában a kft. felé áthárított áfa? Véleményünk szerint igen, mert a kávéfőző gépet a társaság áfaköteles tevékenységét szolgáló reprezentációhoz használja, és a megvásárolt berendezés beszerzése nem esik az Áfa-tv. 124. §-a szerinti levonási tilalom alá. Helyesen gondoljuk?
...az általa fizetendő adóból levonja azt az adót,amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egymásik adóalany rá áthárított, amilyen mértékben - ilyen minőségében - aterméket...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5214
Kapcsolódó tárgyszavak:
143. találat: Áfakövetelés lejárata
2004. évben alakult a bt. Az alakulás évében felmerült beruházások áfáját és az alakulás költségeivel kapcsolatos számlákban foglalt áfát levonásba helyezte. Árbevétel hiányában ténylegesen levonni nem tudta, azóta is átvihető követelésként szerepel az áfabevallásban, a könyvekben. Ennek az áfakövetelésnek van-e lejárata, és ha van, mikor jár le? A lejáratot az áfabevallásban hogyan kell rendezni? Ha nincs lejárata, a végelszámolás befejezésekor ez az áfa visszaigényelhető-e?
...elévülésének ténye, az elévülés lehetősége.Az Áfa-tv. 131. §-ának (1) bekezdése szerint a belföldönnyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakra fizetendő adóegyüttes összegét csökkentheti...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5201
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
144. találat: Támogatás esetén az áfa levonhatósága
A nonprofit szféra adózásával több cikk foglalkozik. Az egyik szaklapban ez jelent meg: "Több szervezet elköveti azt a hibát, hogy az alapján határozza meg a levonható adót, hogy támogatásból finanszírozza a beszerzést vagy sem. Amennyiben támogatásból finanszírozza, úgy az adót nem vonja le." A Számviteli Levelekben a 3899. kérdésre adott válaszban ez olvasható. A Helyes-e, ha az adózó csak egy tevékenységet végez, és ezen tevékenység 100%-os támogatottsága esetén, az adóalany a termékek, szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját 100%-ban levonja, míg a levonási hányad nulla? A válasz: Ha a kérdező cégnek nincs adóköteles tevékenysége, termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, akkor a beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások elő­zetesen felszámított áfáját nem helyezheti levonásba, nem igényelheti vissza. A két értelmezés ellentmondásosnak tűnik.
 A rövid válasz az, hogy nincs ellentmondás, mivel másrólszól az egyik, mint a másik. A hivatkozott szaklap - mintegy - kritikakéntfogalmazza meg azt, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek ha támogatásbólfinanszírozzák a...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5196
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
145. találat: Humán-egészségügyi ellátás beruházásának áfája
Humán-egészségügyi ellátást és oktatást is végző társaság saját rezsis beruházást végez. A beruházás folyamatában nem igényelhette vissza az áfát, ezért azt a beruházási számlán bruttó összeggel könyvelték. A létesítmény az egészségügyet fogja szolgálni. Amikor a beruházás végleg elkészül és üzembe helyezik, hogyan járok el helyesen az áfát illetően? A beruházás nettó értékére rászámolom a 25% áfát, amit befizetendőként bevallok, visszaigényelhető összeg pedig nem lesz?
...indokolt figyelembe venni.Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint:ellenérték fejében teljesített termékértékesítés az adóalany vállalkozásánbelül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5191
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
146. találat: Termék vagy szolgáltatás
Egy külföldi cég megrendelte tőlünk, hogy az általa szerkesztett anyag alapján nyomtassuk ki a könyvüket és szállítsuk ki részükre. A könyvnyomtatást megrendeltük egy nyomdától. A nyomda által számlázott összeget szolgáltatásként kell könyvelnünk? Amikor értékesítjük a könyveket, akkor termékátadás történik, és mi az átadott könyveket számlázzuk. Mi a helyes elszámolás a számvitelben? A könyv nálunk áru, értékesítéskor pedig elábé? A nyomda szolgáltatását hogyan tudom áruként készletre venni?
...költségei között kellelszámolni, a külföldi cég felé számlázott összeget pedig árbevételként kellkimutatni. (Ha a külföldi cég adóalany, közösségi adószámmal rendelkezik, és akérdező cégnek is van...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5187
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
147. találat: Tárgyi eszköz értékesítése átalakulást követően
Adóköteles tevékenységet folytató "A" cég 2006-ban vásárolt ingatlant (építmény+telek), az akkori Áfa-tv. szerint az áfa levonásra került, az ingatlant tárgyi eszközként nyilvántartásba vették. 2009. 09. hónapban az egyik tulajdonos kiválással egyszemélyes kft.-t hozott létre, ez "B" cég. A kiválással az ingatlan "B" cégbe került. Az átalakulás áfamentesen történt. A kiválással létrejött cég tevékenysége: saját tulajdonú ingatlan adásvétele. "B" cég tulajdonosa értékesítette üzletrészét egy közösségen kívüli cégnek 2009-ben. "B" cég az ingatlant 2011. 07. hónapban értékesítette. Mivel megalakulásakor az Áfa-tv. 88. §-a szerinti adókötelessé tételt nem választotta, az értékesítésről a számlát áfamentesen állították ki. A tárgyi eszközökre vonatkozó különös áfaszabályok miatt keletkezik-e valamiféle áfafizetési kötelezettség?
...Áfa-tv. 17. §-ának (2) bekezdése alapjánnem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás,ha az adóalany jogutódlással szűnik meg (ideértve az átalakulást, a kiválástis), feltéve...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5186
148. találat: Közösségen belül továbbszámlázott szállítási költség
Vállalkozásunk külföldi (ciprusi) partnernek, aki/amely adóalany, továbbszámlázott szolgáltatásként számlázott ki szállítási költséget. A számlát áfa nélkül állította ki, figyelemmel az Áfa-tv. 37. §-a (1) bekezdésének előírására. Jól jártunk el? Vagy a júliusi törvénymódosítás ezt felülírta?
...van.A 2008. február 12-i 2008/8/EK irányelv 44. cikke az Áfa-tv.37. §-ának (1) bekezdésétől kissé eltérően fogalmaz. E szerint az adóalany -aki ilyen minőségében jár el - részére nyújtott szolgáltatás...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5181
149. találat: Ingyenes használat mint bevétel (eva)
Evás egyéni vállalkozó esetében kell-e az adóalapot (bevételt) növelni az alábbiakkal, illetve ingyenesen igénybe vett szolgáltatásnak minősül-e:
- -a vállalkozás székhelye a közös családi házban van a házastárssal. Tulajdoni arány: 1/2-1/2,
- -a tevékenységhez használt személygépkocsi tulajdonosa a házastárs, az üzemeltető pedig az evás egyéni vállalkozó,
- -piaci ár alatt vásárolt gépkocsi esetében a piaci ár és a ténylegesen fizetett vételár közötti különbözettel. [Eva-tv. 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján.]
Az Eva-tv. 6. § (2) bekezdése szerint bevétel a számvitelrőlszóló törvény hatálya alá nem tartozó adó­­alany által vállalkozási (gazdasági)tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5164
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
150. találat: Saját vállalkozásban végzett beruházás
A 4890-es kérdés a saját vállalkozásban végzett beruházással - ezen belül elsősorban annak az áfájával - foglalkozik. Megfogalmazza az Áfa-tv.-nek azt az előírását, miszerint a bejövő számlák áfája csak a saját beruházás aktiválásakor vonható le. Az én értelmezésem a következő: a bejövő számlák áfáját az Áfa-tv. előírása szerint levontuk (vagy visszaigényeltük), az aktivált érték után az áfát a fizetendő és a visszaigényelt oldalra egyaránt beállítottuk. Kérem, tájékoztassanak, hogy a röviden leírt eljárásunk helyes-e? Mi a helyes eljárás az egyéb saját (nem lakás) beruházások esetében?
...adólevonási jognak az Áfa-tv. 120. §-ában megfogalmazottáltalános szabálya alapján abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany -ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5163
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés