Keresés eredménye

627 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Mérlegfordulónapot követő számlák
Kérdés: A Számviteli Levelek 253. számában az 5188. kérdésre adott válasz a mérlegfordulónapot követően kibocsátott vagy beérkezett számlák helyes számviteli nyilvántartásba vételét részletezi. Kérem, szíveskedjenek egyértelművé tenni, hogy mi az az időpont, amíg a fordulónap után beérkezett vagy kibocsátott (előző évi teljesítést tartalmazó) számlákat árbevételként a vevőnél, költségként a szállítónál nyilvántartásba kell venni, és nem elhatárolásként könyvelni.
...szolgáltatás igénybevevője részére számlát kellkibocsátani (ha a törvény másként nem rendelkezik).Az Áfa-tv. 163. §-a alapján az adóalany a számlakibocsátásáról legkésőbb- a teljesítésig,- előleg fizetése esetén...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5271
Kapcsolódó tárgyszavak:
142. találat: Áfa arányosítása
Kérdés: Cégünk építőipari tevékenységet folytató, áfás adóalany. A főtevékenység mellett részt vesz a közfoglalkoztatási programban. A közalkalmazottak bér- és járulékköltségét, munkaruha-, védő­eszköz-, tárgyieszköz-költségét a munkaügyi központ utólagosan havonta megtéríti. A fenti beszerzések áfáját nem igényeljük vissza. Az áfa­törvény 5. mellékletének 2. pontja szerint a kapott támogatás növeli-e az arányos megosztás nevezőjét?
 A kérdés kapcsán mindenekelőtt fontos emlékeztetni arra,hogy az Áfa-tv. 123. §-ának (2) bekezdése alapján az adólevonásra jogosító ésarra nem jogosító tevékenységet egyaránt végző adóalanynak elsősorban tételesenel...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5232
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
143. találat: Hiteltartozás utáni adó és járulék fizetési időpontja
Kérdés: Munkavállalónak elengedett nagyobb összegű hiteltartozás után a munkavállalónak mikor kell megfizetnie az adót és a járulékokat, ha többhavi munkabére sem nyújt fedezetet a levonásra?
...jövedelemadóról szóló törvény értelmébenelengedett kötelezettség esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap,amelyen az adóalany kötelezettsége megszűnt [1995. évi CXVII. törvény 9. §(2) bek. e)...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5229
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
144. találat: Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helye
Kérdés: Belföldi alvállalkozó alvállalkozójaként ingatlanhoz kapcsolódó villanyszerelési munkát végzünk Ausztriában. A belföldi alvállalkozónak kiállított számlában hogyan kell az áfát feltüntetni? Lehetséges, hogy az ügylet az Áfa-tv. 39. § (1) bekezdése alapján a magyar Áfa-tv. hatályán kívüli ügylet?
...helye általános érvénnyel kötődik azingatlan helyéhez. Függetlenül tehát attól, hogy a szolgáltatás megrendelőjeesetleg belföldi adóalany, ha az ingatlan Ausztriában van, akkor a teljesítésihely a magyar...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5227
145. találat: Személygépkocsi továbbszámlázása
Kérdés: Gépjármű-értékesítő cég (aki a különbözeti adózást választotta továbbértékesítéseire) továbbértékesítési céllal vásárolt egy használt személygépkocsit alanyi adómentes cégtől. A cég a számláján nem tüntetett fel áfát. Hogyan kell ezt számláznunk továbbértékesítés esetén? Különbözeti áfásan, vagy adó alól mentesen?
...az adó alapjának megállapítására azárrésadózás alkalmazandó, ha a viszonteladó részére a kérdéses termékeketalanyi adómentes adóalany értékesítette, de csak akkor, ha a termékértékesítésénektárgya tárgyi...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5223
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
146. találat: Beépített ingatlan értékesítése
Kérdés: Egy betéti társaság (áfaalany) 2000. évben az önkormányzattól vásárolt egy 43 nm-es üzlethelyiséget, áfáját levonásba helyezte. Időközben egy engedélyköteles átépítés is történt az ingatlanon, amiből használatimód-változás is következett. A cégnek a bt. tagja 2000. évben nagy összegű tagi hitelt nyújtott, amit most ezen ingatlan értékesítéséből kíván a társaság visszafizetni. A bt. hogyan számlázza ki ezt az üzlethelyiséget 2011. évben? Az én megítélésem szerint adómentesen kellene számláznia.
...A használt beépítettingatlan értékesítése adómentes az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének j)pontja alapján (feltéve hogy az adóalany nem élt a 88. § szerinti adókötelessététel jogával).Az ügylet...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5220
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
147. találat: Egyéni vállalkozó (eva)
Kérdés: Evás egyéni vállalkozó esetében, amennyiben a vállalkozás székhelye a házastárs tulajdonában lévő ingatlanban van, és nem fizet a használatért, kell-e adóalapot növelő tételként figyelembe venni, mint ingyenes szolgáltatás igénybevételét?
...eva alapja az adóalany által az adóévben megszerzettösszes bevétel, módosítva a törvényben meghatározott jogcímek szerint [azegyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 5. § (1)bekezdés]...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5219
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
148. találat: Rendezvények kapcsolódó tevékenységei (áfa)
Kérdés: Üzleti reprezentációs rendezvények kapcsán nemcsak étkezési és szórakozási kiadások merülnek fel általában, hanem pl. termet kell bérelni, műanyag evőeszközöket beszerezni, a reprezentáció lebonyolításában részt vevő munkatársak szállásdíját ki kell fizetni stb. Az ilyen beszerzések áfatartalma levonható adóként elszámolható?
...kell elvégezniaz üzleti reprezentáció során felmerülő egyes beszerzések esetében is. Abban azesetben, ha a reprezentációs kiadásokra az adóalany adóköteles tevékenysége érdekébenkerült sor, akkor tovább kell vizsgálni,...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5218
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
149. találat: Vendéglátó-ipari szolgáltatás feltételei
Kérdés: Egyik ügyfelünk vendéglátó-ipari tevékenységet folytat, ennek keretében pékárutermékeket is értékesít, amelyet helyben sütnek. A pék­árut a vállalkozó papírzacskóban adja át a vevőknek, akik vagy elviszik, vagy a vendéglátó-ipari egységben lehetőséget kapnak a helyben fogyasztásra, igénybe véve a helyiségben lévő asztalt, széket, esetleg mosdót stb. Kérdésünk az, hogy ez utóbbi esetben - amikor helyben fogyasztják el a terméket - milyen áfamértéket kell alkalmazni: 18 vagy 25%-osat?
 2011. július 1-jétől a közös hozzáadottértékadó-rendszerrőlszóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló282/2011/EU végrehajtási rendelet 6. cikke tükrözi az Európai...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5217
Kapcsolódó tárgyszavak:
150. találat: Adóköteles tevékenység és a kávéfőző gép kapcsolata
Kérdés: Társaságunk áfaköteles tevékenységéhez kapcsolódó reprezentációs célokra egy nagy értékű kávéfőző automatát vásárolt. Elszámolható-e levonható általános forgalmi adóként a kávéfőző gép számlájában a kft. felé áthárított áfa? Véleményünk szerint igen, mert a kávéfőző gépet a társaság áfaköteles tevékenységét szolgáló reprezentációhoz használja, és a megvásárolt berendezés beszerzése nem esik az Áfa-tv. 124. §-a szerinti levonási tilalom alá. Helyesen gondoljuk?
...az általa fizetendő adóból levonja azt az adót,amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egymásik adóalany rá áthárított, amilyen mértékben - ilyen minőségében - aterméket...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5214
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés