Keresés eredménye

569 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Bírósági szakértő díjának áfája
A kft. az egyik peres eljárásához igazságügyi szakértő bevonását kérte. A szakértőtől 400 000 Ft + áfa ajánlatot kaptunk, amelyet elfogadtunk, s kértük a bíróságtól a szakértő bevonását. A bruttó 500 E Ft-ot a bíróságnál letétbe helyeztük. Az eljárás végeztével az igazságügyi szakértő a számláját a bíróságnál nyújtotta be (amelyet a bíróságra állított ki), a szolgáltatás ellenértéke pedig a letétből lett kifizetve. Levonhatjuk-e a bruttó szakértői díjból az áfatartalmat? Ha igen, milyen bizonylat alapján?
...áfát. A választ az Áfa-tv. 120. §-ának a) pontjára és a 127. §-a(1) bekezdésének a) pontjára hivatkozva adtuk meg. Az adóalany az általafizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4686
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
142. találat: Gépjármű utáni adók
Társaságunk 2010 májusában bevallotta néhány nagy teljesítményű autó adóját, ahol az adóévben megfizetett gépjárműadót levonhattuk. A cégautóadónál szintén le lehet vonni a gépjárműadót és a nagy teljesítményű autók adóját is? Ezek szerint egy 127 kW-s autó éves cégautóadója 15 000x12 hó = 180 000 Ft, mínusz a nagy teljesítményű adó 78 000 Ft - gépjárműadó 39 000 Ft és még egyszer gépjárműadó 39 000 Ft? Tehát ténylegesen mennyit fizetek?
...egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló2009. évi LXXVIII. törvény (Gjt.) 35. §-a szerint "az adóalany az adóévbenlevonhatja a fizetendő adó összegéből a személygépkocsi után a terhére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4685
Kapcsolódó tárgyszavak:
143. találat: Adó továbbszámlázása (áfa)
Cégünk a nagy teljesítményű személygépkocsik adója tárgyát képező személygépkocsit lízingel. A lízingszerződés értelmében a lízingcég áthárítja az adót, áfával növelten kiszámlázta nekünk az adó összegét. Véleményem szerint ez a gyakorlat helytelen. Szerintem csak az áfa nélküli összeget terhelhetné cégünkre. Ha jogosan számlázza áfával az adót a lízingcég, akkor az áfa levonható az Áfa-tv. 124. §-ának (2) bekezdése alapján?
...adott nagyteljesítményű személygépkocsik adóját is. Ez esetben érvényesíthető ahivatkozott törvény 35. §-a, mely szerint az adóalany levonhatja a fizetendőadó összegéből a személygépkocsi után a terhére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4678
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
144. találat: Közösségen belül igénybe vett szolgáltatás
Az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése alapján "a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett". A 42. §-ban nevesített szolgáltatásnyújtások esetében pedig "a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik". Ebben az esetben a szolgáltató közösségi tagállam felszámolja az áfát a számlában. A számla áfatartalmát hogyan könyveljük, illetve hogyan igényeljük vissza az áfát?
...szolgáltatások nyújtásaesetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást teljesítik. Ha ezta szolgáltatást a magyar adóalany a Közösség valamely tagállamában vesziigénybe, akkor a szolgáltatás nyújtója...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4660
145. találat: Apport áfája
Kft.-nk árut és tárgyi eszközt adott át apportként egyik kapcsolt vállalkozásának. Az általunk fizetendő áfát a másik cég átvállalhatja-e, ha igen, akkor milyen dokumentum alapján? Hogyan kell könyvelni az áfafizetési kötelezettség átengedését?
...Áfa-tv. 17. §-ának (1)bekezdése szerint nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásáhozfűződő joghatás, ha az adóalany a terméket, vagyoni értékű jogot nem pénzbelihozzájárulásként (a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4655
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
146. találat: Üzletrészvásárlás (eva)
A számviteli törvény hatálya alá tartozó evás cég üzletrészt vásárolt egy kft.-ben. A vételár és az üzletrész értéke közötti különbözet evaalapot képez? A különbözet árfolyamnyereségként került a könyvekbe cégünknél.
...(7) bekezdésének b) pontja szerint jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévben más jogi személyben, jogi személyiség nélküli...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4616
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
147. találat: Könyvelés - szerződés szerint vagy számlakibocsátáskor
Építési vállalkozó 2009. évben építési engedélyhez kötött, fordítottan adózó beruházásra kapott megbízást, amelyet 2009 decemberében átadott. A szerződés szerint részszámlák, illetve végszámla kibocsátására volt jogosult a vállalkozó. A végszámlát - a decemberi tényleges átadás ellenére - 2010. 01. 04-i teljesítési időponttal állította ki. A végszámla összegéből - garanciális visszatartás címén - a vállalási ár 10%-a levonásra került, pénzügyi rendezése 5 év múlva várható. A szerződéshez kapcsolódó alvállalkozói számlák és anyagbeszerzések - egy alvállalkozó kivételével - 2009-ben elszámolásra kerültek. Hogyan járunk el helyesen? Ha a végszámla teljes összegét 2009. évi bevételként számoljuk el? A 2010-ben benyújtott alvállalkozói teljesítmény számláját is? Vagy a számlára feltüntetett teljesítési időpontot vegyük figyelembe? Nem sértjük meg az óvatosság elvét, ha a garanciális visszatartásra kerülő 10%-os összeget 5 évig követelésként mutatjuk ki? Nem lenne célszerű a várható garanciális kötelezettségekre céltartalékot képezni? Ha igen, milyen összegben?
 Az Szt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján az értékesítésárbevételét a szerződés szerinti teljesítés időpontjával (időszakában) kellelszámolni a vevő (az adott esetben a megrendelő) által elfogadott, elismert -áfa...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4605
Kapcsolódó tárgyszavak:
148. találat: Tagállamban kiállított számla
Az Áfa-tv. 2010. 01. 01-jétől a 168. § (3) bekezdésével egészült ki. Ezen változással kapcsolatban a következő kérdésem van: uniós országokból árut vásárolunk. A számlát e-mailben küldik el, mi megkérjük, hogy 1 eredeti példányt aláírva postázzanak a címünkre. Nos, ekkor kezdődik a probléma, ugyanis náluk ez nem szokás. Mit tehetünk ilyenkor? E-mailben érkezett számlát befogadhatunk? Más országokban nem szokás a számlát aláírással hitelesíteni? Az uniós partner arra is hivatkozik, hogy amit ő elküld nekünk e-mailben, és mi kinyomtatjuk, ugyanúgy néz ki, mint amit ő kinyomtatna és postázna felénk (és ez így igaz), mivel aláírni ők nem szokták a számlát. Mit tehetünk mi, számlabefogadók? Az APEH elfogadja ezen számlákat?
...vonatkozóan tehet egyszerűsítőintézkedéseket. Az Ön által is hivatkozott 168. § új (3) bekezdése csupán aztrögzíti, hogy ha az adóalany a Közösség más tagállamában nyilvántartott, akkoraz általa kibocsátott okirat...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4603
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
149. találat: Egyet fizet, kettőt kap
A 4458. kérdésre adott válaszukban is foglalkoztak a partnernek adott ajándék kérdésével. Kérem, hogy együtt mutassák be az alábbi típusú ajándékok adózásbeli kezelését. "Egyet fizet, kettőt kap": x termék vásárlása esetén ajándékba kap y terméket; bizonyos forgalom elérése esetén kap ajándékot. A vevők jellemzően gazdasági társaságok. A korábbi szabályozás szerint, ha az ajándék átadása vásárláshoz volt köthető, akkor az ajándékot nulla értéken kellett számlázni, de nem képezte az áfa alapját. A 4458. kérdésre adott válaszuk alapján a fenti típusú ajándékokat is értékkel kell számlázni (és áfát is fizetni utána), ráfordításként elszámolni, a társasági adó alapját is növelni kell. Szerintem ez csak az olyan térítésmentes eszközátadásokra vonatkozik, amelyek nem kapcsolódnak vásárláshoz.
 A válasz előtt néhány pontosítás a kérdésben foglaltakhoz. Akérdés szerinti korábbi időszak 2008. január 1-jét megelőzően volt részbenigaz. Akármilyen típusú ajándékról volt szó, azt adóalanyok részére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4602
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
150. találat: Lábon álló fa felvásárlása (áfa)
A lábon álló fa felvásárlásakor az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonásba helyezhető-e abban az esetben is, ha az nincs még letermelve? (A vételár teljes egészében kifizetésre került.)
...normál - tehát nem kompenzációsfeláras! - adóköteles ügyletnek minősül.Mindennek megfelelően a lábon álló fát értékesítő adóalany -ezen eladásai során - az általános adómértéknek megfelelő, 25%-os...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4581
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés