Keresés eredménye

573 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Tárgyi adómentes tevékenység eszközének értékesítése
Fogászattal foglalkozó kft. (adómentes a tevékenység jellegére) megvásárolt 2006. évben 2 db fogászati széket, amelyet 2007-től folyamatosan kölcsönad. Amikor felvette a kölcsönzési tevékenységet, akkor bejelentette az APEH-hez, hogy a gép kölcsönzésére az alanyi adómentességet választja. A fogászati székek beszerzésekor az áfát nem igényelte vissza. A kft. a 2 fogászati széket el kívánja adni. Az eladáskor áfás vagy áfamentes számlát kell kiállítania?
...venni.Az Áfa-tv. 193. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 188. §-a(3) bekezdésének aa) pontja összevetése alapján a kft. (mint adóalany) azalanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4736
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
142. találat: Egyéni vállalkozó egyénicég-alapítása
Az egyéni vállalkozó egyéni céggé "alakulásával" kapcsolatban kérdezem. 1. Előadáson hallottam, hogy az elhatárolt veszteséget továbbviheti az egyéni cég, de erre sehol nem találtam törvényhelyet. Sem a továbbvitelre, sem ennek módjára, mértékére. Ha ez lehetséges, hogyan, mikor kell ezt dokumentálni? 2. A követelések leltározásáról szó van, de a kötelezettségekről szintén nem találtam semmit. Mi történik az egyéni vállalkozó megszűnés utáni kifizetetlen kötelezettségeivel (szállítók, adótartozások)? Ezeket, ha később kifizeti, hogyan kerülnek a költségei közé? 3. Problémám van a meglévő tárgyi eszközökkel, amiket esetleg nem apportál az egyéni cégbe: a) ha nulla értéken van, vonatkozik-e rá a megszűnésre vonatkozó Szja-tv. 10. mellékletének II. pontja, miszerint bevételként kell elszámolni, b) Szja-tv. 49/A. § szerinti nettó értéken kell számba venni, c) vonatkozik-e erre a megszűnésre az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének d) pontja, a megszűnt egyéni vállalkozónál is maradnak eszközök, illetve továbbviszi, de apport után nem fizet áfát?
...Áfa-tv. 17. §-a (1) bekezdése alapján nem áll be a termékértékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás, ha az adóalany aterméket, vagyoni értékű jogot nem pénzbeli betétként...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4731
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
143. találat: Szállítólevél mellé számla?
Van-e szabály arra, hogy minden szállítólevél mellé kell számla? Olyan szállítólevélről van szó, amelyet garanciális javítás vagy garanciális csere miatt állítunk ki. A javított, cserélt áruk átadásánál olyan szállítólevelet állítunk ki, amely nulla értékű. Kell-e róla nulla értékű számlának készülnie? Amikor garanciális javításra visszahoznak egy árut, kell-e róla nekünk "bevételezési" szállítólevelet kiállítani? Vagy elég az a szállítólevél, amit a vevő hoz magával? Ingyenesen átadott termékminták esetén elég-e egy szállítólevél, vagy erről is kell nullás számlát kiállítani?
...az azonosítás azonban nem megalapozott. Az Áfa-tv. 159. §-a rendelkezik a számlakibocsátásikötelezettségről. A főszabály szerint az adóalany köteles atermékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról - ha az Áfa-tv...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4712
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
144. találat: Késett árbevételszámla
Mi a teendő a már beszámolóval lezárt üzleti évet érintő késett árbevételszámla esetén? A nem jelentős összegű hiba nem befolyásolja a közzétett beszámoló adatait annyira, hogy emiatt módosítani kellene azt. Ilyenkor a tárgyév adatai között is szerepeltethetők. A késve érkezett árbevételszámla ugyanakkor eleve áfa-önellenőrzést von maga után. Ha az áfa miatt módosítom az érintett hónapot, akkor módosítottam a beszámolóval lezárt év adatait is!
...§ (3) bekezdésének5. pontja].Az Áfa-tv. 159. §-a szabályozza a számlakibocsátásikötelezettséget, a 163. § pedig azt, hogy az adóalany meddig köteles a számlakibocsátásáról gondoskodni. A főszabály szerint...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4699
Kapcsolódó tárgyszavak:
145. találat: Bírósági szakértő díjának áfája
A kft. az egyik peres eljárásához igazságügyi szakértő bevonását kérte. A szakértőtől 400 000 Ft + áfa ajánlatot kaptunk, amelyet elfogadtunk, s kértük a bíróságtól a szakértő bevonását. A bruttó 500 E Ft-ot a bíróságnál letétbe helyeztük. Az eljárás végeztével az igazságügyi szakértő a számláját a bíróságnál nyújtotta be (amelyet a bíróságra állított ki), a szolgáltatás ellenértéke pedig a letétből lett kifizetve. Levonhatjuk-e a bruttó szakértői díjból az áfatartalmat? Ha igen, milyen bizonylat alapján?
...áfát. A választ az Áfa-tv. 120. §-ának a) pontjára és a 127. §-a(1) bekezdésének a) pontjára hivatkozva adtuk meg. Az adóalany az általafizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4686
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
146. találat: Gépjármű utáni adók
Társaságunk 2010 májusában bevallotta néhány nagy teljesítményű autó adóját, ahol az adóévben megfizetett gépjárműadót levonhattuk. A cégautóadónál szintén le lehet vonni a gépjárműadót és a nagy teljesítményű autók adóját is? Ezek szerint egy 127 kW-s autó éves cégautóadója 15 000x12 hó = 180 000 Ft, mínusz a nagy teljesítményű adó 78 000 Ft - gépjárműadó 39 000 Ft és még egyszer gépjárműadó 39 000 Ft? Tehát ténylegesen mennyit fizetek?
...egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló2009. évi LXXVIII. törvény (Gjt.) 35. §-a szerint "az adóalany az adóévbenlevonhatja a fizetendő adó összegéből a személygépkocsi után a terhére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4685
Kapcsolódó tárgyszavak:
147. találat: Adó továbbszámlázása (áfa)
Cégünk a nagy teljesítményű személygépkocsik adója tárgyát képező személygépkocsit lízingel. A lízingszerződés értelmében a lízingcég áthárítja az adót, áfával növelten kiszámlázta nekünk az adó összegét. Véleményem szerint ez a gyakorlat helytelen. Szerintem csak az áfa nélküli összeget terhelhetné cégünkre. Ha jogosan számlázza áfával az adót a lízingcég, akkor az áfa levonható az Áfa-tv. 124. §-ának (2) bekezdése alapján?
...adott nagyteljesítményű személygépkocsik adóját is. Ez esetben érvényesíthető ahivatkozott törvény 35. §-a, mely szerint az adóalany levonhatja a fizetendőadó összegéből a személygépkocsi után a terhére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4678
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
148. találat: Közösségen belül igénybe vett szolgáltatás
Az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése alapján "a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett". A 42. §-ban nevesített szolgáltatásnyújtások esetében pedig "a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik". Ebben az esetben a szolgáltató közösségi tagállam felszámolja az áfát a számlában. A számla áfatartalmát hogyan könyveljük, illetve hogyan igényeljük vissza az áfát?
...szolgáltatások nyújtásaesetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást teljesítik. Ha ezta szolgáltatást a magyar adóalany a Közösség valamely tagállamában vesziigénybe, akkor a szolgáltatás nyújtója...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4660
149. találat: Apport áfája
Kft.-nk árut és tárgyi eszközt adott át apportként egyik kapcsolt vállalkozásának. Az általunk fizetendő áfát a másik cég átvállalhatja-e, ha igen, akkor milyen dokumentum alapján? Hogyan kell könyvelni az áfafizetési kötelezettség átengedését?
...Áfa-tv. 17. §-ának (1)bekezdése szerint nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásáhozfűződő joghatás, ha az adóalany a terméket, vagyoni értékű jogot nem pénzbelihozzájárulásként (a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4655
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
150. találat: Üzletrészvásárlás (eva)
A számviteli törvény hatálya alá tartozó evás cég üzletrészt vásárolt egy kft.-ben. A vételár és az üzletrész értéke közötti különbözet evaalapot képez? A különbözet árfolyamnyereségként került a könyvekbe cégünknél.
...(7) bekezdésének b) pontja szerint jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévben más jogi személyben, jogi személyiség nélküli...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2010. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4616
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés