Keresés eredménye

602 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Saját vállalkozásban megvalósított beruházás
A következőkben felsoroltak közül melyik minősül saját vállalkozásban megvalósított beruházásnak? A társaság üzemcsarnok komplex felépítésére egy vállalkozót bíz meg; több vállalkozót bíz meg, kivitelezési folyamatot saját műszaki igazgatója felügyeli, koordinálja. A társaság az üzemcsarnok felépítésére egy vállalkozót bíz meg. Az építkezéshez szükséges anyagot a társaság szerzi be, a vállalkozó kizárólag a kivitelezési szolgáltatást nyújtja a társaság által átadott anyagok felhasználásával. A társaság az üzemcsarnok felépítését részben saját szakemberekkel, részben vállalkozó partnerek bevonásával végzi. A beruházáshoz szükséges anyagot a saját szakemberek által végzett munkálatokhoz a vállalkozás szerzi be. Az előbbi azzal, hogy a saját téglaüzemében készített téglát is felhasználja. Kérem továbbá tájékoztatásukat, hogy a 1065-ös bevallás 10., 70., valamint 75. sorában a fenti kérdéshez kapcsolható megfogalmazások között mi a különbség?
...Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján szinténellenérték fejében teljesített termékértékesítés az adóalany vállalkozásánbelül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5067
Kapcsolódó tárgyszavak:
142. találat: Fejlesztési tartalék feloldása
Ingatlant vásárolunk, két év alatt felújítjuk, de nem aktiváljuk, mert a felújítás függvénye, hogy az önkormányzat megadja-e a használatbavételi engedélyt. Ezen idő alatt nem használunk fel fejlesztési tartalékot (a felújítás összegének megfelelően). Amikor a felújítás befejeződött, a használatbavételi engedélyt megkaptuk, a beruházást akkor aktiváljuk, abban az évben feloldhatom a teljes összegre (bekerülési érték+felújítás) a fejlesztési tartalékot?
...Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerintifejlesztési tartalékot az adóalany a fejlesztési tartalék lekötése adóévétkövető négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5064
143. találat: Telefonhasználat (áfa)
Kérem, hogy a 4938. számú kérdésre adott válaszukat szíveskedjenek ellenőrizni! Az Áfa-tv. 124. §-ának (3) bekezdése tételesen felsorolja a korlátozás alá eső SZJ-számokat, és az internet SZJ-száma nincs a felsoroltak között. A 4938. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban kérem megerősítésüket, hogy jól értem-e válaszukat. 1. A legalább 30 százalékban továbbszámlázott telefonszolgáltatás könyvelésével kapcsolatban a T 815-re csak akkor lehet könyvelni, ha tételesen kigyűjtött forgalmat számlázunk tovább. Ha nem, akkor az egyéb szolgáltatások közé kell könyvelni. 2. Ha a társaság - mint a telefonszolgáltatás igénybevevője és nyújtója - a telefonszolgáltatás 30 százalékát továbbszámlázza a magánszemélynek az áfa felszámításával (nem tételes kigyűjtés szerint), akkor mentesül 2011-ben is a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól, és az áfa 100 százalékban levonható?
...igazoltan teljesül, hogy az a 15. § szerinti szolgáltatásnyújtásadóalapjába beépül.Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamelyszolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el,...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5050
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
144. találat: Telefonhasználat adózása
Ellentmondást vélek a 4938. és a 2775. kérdés válasza között. Ha nincs tételes elkülönítés, akkor belép a 20 százalékos kötelezettség, és ez alól csak akkor lehet mentesülni, ha legalább ezt az összeget a 2775. kérdésre adott válasz szerint kiszámlázzák. Míg a 4938. kérdésre adott válaszban azt írják, ha megtéríttetik a 20 százalékot, azt nem lehet számlázni. Visszakerestem az összes témában írt válaszukat, mindenhol számlázásról (áfával) írnak a vélelmezett 20 százalék után is. Most mi változott? A kifizető a szolgáltató számlája végösszegének a 20 százalékát megtérítteti a magánszemélyekkel, ezt számlázni nem lehet. Ennek a tételnek a könyvelésénél miért nem kell számlázni?
...részére számla kibocsátásáról gondoskodni. Azadott esetben az Áfa-tv. 15. §-ában foglaltakra is tekintettel kell lenni: haaz adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javárajár el,...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5048
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
145. találat: Promóciós célra felhasznált termékek adózása, számvitele
A 3212. számú kérdésre adott válasz kerek összefoglaló a "Promóciós célra felhasznált termék..." témában. Lehetne ezt aktualizálni 2011-re?
...adóAz Áfa-tv. 11. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján nem minősülellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, ha az adóalany -vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenesen...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5047
Kapcsolódó tárgyszavak:
146. találat: Nyomdaipari termékek "alvállalkozói"
Több, a kérdéssel foglalkozó Számviteli Levelek átolvasása után sem tudunk egyértelmű választ találni az alábbi kérdésre: Nyomdaipari termékeket gyártó vállalkozás vagyunk. Tevékenységünk során gyakran veszünk igénybe - egyes részfeladatok elvégzéséhez, mint pl. a kötés, fűzés - alvállalkozókat. Az alvállalkozó által számlázott összeggel az iparűzési adó alapja csökkenthető? Egyes, interneten olvasható vélemények szerint az iparűzési­adóalap-csökkentés az alvállalkozói teljesítmények értékével kizárólag a Ptk.-ban nevesített szerződéstípusok esetén lehetséges. Helytálló ez a vélemény?
...közé nem tartozó, az adóalanyáltal továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzésesorán az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Ptk. szerinti- írásban kötött...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5039
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
147. találat: Tőkeemelés késztermékapporttal
Ügyfelem egy külföldi gazdasági társaságban kíván tulajdonjogot szerezni tőkeemeléssel. A tőkeemelést késztermék apportálásával biztosítják. A megállapodásuk szerint az apportként kezelt késztermékeket egy éven belül kell kiszállítani, külön ütemezés szerint. Az apportálás alapelszámolása: T 17 - K 981 és T 881 - K 26. Itt előbb lesz a bejegyzés, mint az apport rendelkezésre bocsátása. A cégbejegyzéssel egyidejűleg hogyan kell könyvelni? Mikor lehet a 881. számlán elszámolni, ha nem történik meg egy tételben az átadás? Mikor keletkezik az áfafizetési kötelezettség?
...bekezdésealapján az egyik feltétel az, hogy a szerző a szerzéskor vagy annak közvetlenkövetkezményeként belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen.Az előző bekezdés szerinti feltétel a külföldi...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5036
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
148. találat: Kapcsolt vállalkozás és nyilvántartás
Kapcsolt vállalkozás-e a következő három gazdasági társaság számviteli szempontból és társasági adó szempontjából, és kinek van transzferár-nyilvántartási kötelezettsége? Kiinduló adatok: "A" férj, "B" feleség, "C" közös gyermek, "D" közös gyermek. 1. Részvénytársasági szavazatok megoszlása "A" vezérigazgató 50%, "B" vezérigazgató-helyettes 50%. Semmi egyéb nem szerepel a társasági szerződésben (például az sem, hogy szavazategyenlőség esetén kinek a szavazata dönt, ki gyakorolja a munkáltatói jogokat stb.) 2. Kft.-szavazatok megoszlása "A" ügyvezető 66,66% "B" pénzügyi befektető 33,33% 3. Kft.-szavazatok megoszlása Idegen magánszemély (ügyvezető) 25,0%, "A" 18,4%, "B" 11,4%, "C" 22,6%, "D" 22,6%. A két kft. tevékenysége kizárólag a részvénytársasághoz kapcsolódik, megrendelést kizárólag a részvénytársaságtól kap, más tevékenységet nem végez. Ha a három gazdasági társaság összevont mérlegadatait vesszük figyelembe, a Sztv. 117. § szerint konszolidált éves beszámolót kellene készítenie.
...szokásos piaci ár nyilvántartását az adózónak akkor kellelkészítenie, ha- a Tao-tv. 18. §-ának (5) bekezdésében felsorolt adóalany,és- kapcsolt vállalkozásával [Tao-tv. 4. § 23. pontjának]kötött...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5004
149. találat: Üzletpolitikai célból adott ingyenes szolgáltatásnyújtás
A cég ingyenesen biztosít alaptevékenységi körében szervezett előadásokon való részvételt vevőinek, akik a cég meghatározott kiadványait megvásárolják. A cél az üzleti forgalom erősítése, a piaci versenyhelyzet kezelése. Hogyan kell elbírálni adózási szempontból ezt az ingyenes szolgáltatást? Kell-e számlázni? Ha kell, adhat-e ügyfeleinek e körben 100 százalékos engedményt? Ez hogyan érinti az adóalapot és az adókat?
...vevőnél kimutatni.Az Áfa-tv. 14. §-ának (2) bekezdése alapján ellenértékfejében teljesített szolgáltatásnyújtás, ha az adóalany vállalkozásától idegencélok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4998
Kapcsolódó tárgyszavak:
150. találat: Közösségen kívüli értékesítés előlege
Egyéni cégünk szerb üzleti partnernek értékesít termékeket. Előleget szeretnénk kérni, mert még új az üzleti kapcsolat. Hogyan kell kiállítani a számlát (vagy esetleg díjbekérőt?), ha forintban, ha EUR-ban kérjük az előleget? Van-e áfafizetési kötelezettség? A végszámlából hogyan vonjuk le az előleg összegét? Hogyan történik a számviteli elszámolása?
...az értékesítésről kiállítottszámlában lévő fizetendő összegbe történő beszámítását, feltételezve, hogy aszerb vevő is adóalany. Ez a bizonylat a két fél közötti szerződés, amelybenrögzítették...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2011. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4987
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés