Keresés eredménye

632 találat a megadott adóalany szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
141. találat: Közösségen belüli ingyenes szolgáltatás
Kérdés: Magyar áfaalany a közösségi adóalany német anyacégtől bérel hosszú távon személygépkocsit. A felek közötti megállapodás alapján a német cég a személygépkocsi bérleti díját, illetve biztosítási díját havonta számlázza, ami után - mint közösségi szolgáltatás után - az áfát a magyar cég fizeti meg. A megállapodás módosításával a német cég nem számláz bérleti díjat, csak a biztosítási díjat. Hogyan kell elszámolni a ki nem számlázott bérleti díjat? Megteheti a német fél, hogy ingyen adja bérbe a gépjárművet? Van ennek valamilyen adóvonzata?
 A válasz előtt egy megjegyzés: arra a kérdésre nem tudunkválaszolni, hogy a német fél megteheti-e, hogy ingyen adja bérbe a gépjárművet.Amennyiben a német cég nem számlázza a magyar cég általbérelt személygépkocsi bérleti...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5394
142. találat: Gázolaj áfájának levonása
Kérdés: Egy mezőgazdasági bérmunkát és kereskedelmet folytató vállalkozás számára könyveltem. A kft. tulajdonában vannak személygépkocsik és mezőgazdasági járművek, illetve bérelt mezőgazdasági járműveket, személygépkocsikat is. A gázolaj után nem igényeltem vissza az áfát, mivel semmilyen nyilvántartást nem adtak át, amiből egyértelműen nyomon követhető lett volna a felhasználás, a számlákon rendszám sem szerepel. Az új könyvelő szerint vissza kellett volna igényelni, mert szerinte a menetlevelek szerint, az APEH-üzemanyagnorma alapján meg lehet osztani a felhasználást. Szerintem ez utóbbi módszer nem helyes, mert például a traktor üzemanyag-felhasználásánál nem mindegy, hogy vontat-e vagy szánt.
...áfájalevonható.Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele - azÁfa-tv. 127. §-a (1) bekezdése alapján - az, hogy az adóalany (a kft.)személyes rendelkezésére álljon a termékbeszerzéshez...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5367
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
143. találat: Számlakibocsátási kötelezettség más nevében
Kérdés: Társaságunk tervezi, hogy a megrendelésünkre végzett szállítmányozás díjait a szállítmányozó helyett számlázza. Milyen feltételnek kell eleget tenni a "más nevében" történő számlázás esetén? Ebben az esetben mit könyvel a számlát más nevében kiállító, tehát a szolgáltatást igénybe vevő, kinek kell a fizetendő áfát bevallania, megfizetnie? Hogyan és mikor kell a levonható áfát könyvelni és bevallani?
 Az Áfa-tv. 159. §-a alapján a számla kibocsátásáról az azadóalany köteles gondoskodni, amely a terméket értékesítette, a szolgáltatástnyújtotta. (A számviteli elő­írásokból is az következik, hogy az eladónak,...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5340
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
144. találat: Baleseti adó könyvelése
Kérdés: A baleseti adó könyvelésével kapcsolatban többféle állásponttal találkozhatunk. Egyes vélemények szerint ez a tétel - mivel a biztosító számláján elkülönítetten megjelenik - adóként könyvelendő. Más értelmezésben, teljes összegében biztosítási díjnak tekintendő. Önök szerint mi a helyes eljárás?
...az esedékes biztosítási díjjal együtt kellbeszednie (kivéve ha még nincs vagy már nincs biztosítási jogviszony, mertebben az esetben az adóalany az adófizetésre kötelezett).Az előbbiekből következően, a baleseti adó és...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5333
Kapcsolódó tárgyszavak:
145. találat: Ingatlannal rendelkező társaság tagjának adókötelezettsége
Kérdés: Ha az ingatlannal rendelkező társaság 2010. decemberben jegyzett tőkét csökkentett, a tulajdonos egy osztrák társaság, vonatkozik-e rá a bevallási, befizetési kötelezettség? Ha terheli a társaságot bevallási, befizetési kötelezettség, az mikor keletkezik? A cégbírósági bejegyzést követő évben, vagy ha a tényleges kifizetés még nem történt meg, majd a kifizetést követő évben kell az adót bevallani és megfizetni?
...nyereség csak abban a szerződőállamban adóztatható, amelyben az elidegenítő illetőséggel bír.Ha viszont valamely külföldi személy adóalany lesz, mintingatlannal rendelkező társaság tagja, akkor a Tao-tv. 5. §-ának...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5305
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
146. találat: Mérlegfordulónapot követő számlák
Kérdés: A Számviteli Levelek 253. számában az 5188. kérdésre adott válasz a mérlegfordulónapot követően kibocsátott vagy beérkezett számlák helyes számviteli nyilvántartásba vételét részletezi. Kérem, szíveskedjenek egyértelművé tenni, hogy mi az az időpont, amíg a fordulónap után beérkezett vagy kibocsátott (előző évi teljesítést tartalmazó) számlákat árbevételként a vevőnél, költségként a szállítónál nyilvántartásba kell venni, és nem elhatárolásként könyvelni.
...szolgáltatás igénybevevője részére számlát kellkibocsátani (ha a törvény másként nem rendelkezik).Az Áfa-tv. 163. §-a alapján az adóalany a számlakibocsátásáról legkésőbb- a teljesítésig,- előleg fizetése esetén...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5271
Kapcsolódó tárgyszavak:
147. találat: Áfa arányosítása
Kérdés: Cégünk építőipari tevékenységet folytató, áfás adóalany. A főtevékenység mellett részt vesz a közfoglalkoztatási programban. A közalkalmazottak bér- és járulékköltségét, munkaruha-, védő­eszköz-, tárgyieszköz-költségét a munkaügyi központ utólagosan havonta megtéríti. A fenti beszerzések áfáját nem igényeljük vissza. Az áfa­törvény 5. mellékletének 2. pontja szerint a kapott támogatás növeli-e az arányos megosztás nevezőjét?
 A kérdés kapcsán mindenekelőtt fontos emlékeztetni arra,hogy az Áfa-tv. 123. §-ának (2) bekezdése alapján az adólevonásra jogosító ésarra nem jogosító tevékenységet egyaránt végző adóalanynak elsősorban tételesenel...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5232
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
148. találat: Hiteltartozás utáni adó és járulék fizetési időpontja
Kérdés: Munkavállalónak elengedett nagyobb összegű hiteltartozás után a munkavállalónak mikor kell megfizetnie az adót és a járulékokat, ha többhavi munkabére sem nyújt fedezetet a levonásra?
...jövedelemadóról szóló törvény értelmébenelengedett kötelezettség esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap,amelyen az adóalany kötelezettsége megszűnt [1995. évi CXVII. törvény 9. §(2) bek. e)...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5229
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
149. találat: Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helye
Kérdés: Belföldi alvállalkozó alvállalkozójaként ingatlanhoz kapcsolódó villanyszerelési munkát végzünk Ausztriában. A belföldi alvállalkozónak kiállított számlában hogyan kell az áfát feltüntetni? Lehetséges, hogy az ügylet az Áfa-tv. 39. § (1) bekezdése alapján a magyar Áfa-tv. hatályán kívüli ügylet?
...helye általános érvénnyel kötődik azingatlan helyéhez. Függetlenül tehát attól, hogy a szolgáltatás megrendelőjeesetleg belföldi adóalany, ha az ingatlan Ausztriában van, akkor a teljesítésihely a magyar...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5227
150. találat: Személygépkocsi továbbszámlázása
Kérdés: Gépjármű-értékesítő cég (aki a különbözeti adózást választotta továbbértékesítéseire) továbbértékesítési céllal vásárolt egy használt személygépkocsit alanyi adómentes cégtől. A cég a számláján nem tüntetett fel áfát. Hogyan kell ezt számláznunk továbbértékesítés esetén? Különbözeti áfásan, vagy adó alól mentesen?
...az adó alapjának megállapítására azárrésadózás alkalmazandó, ha a viszonteladó részére a kérdéses termékeketalanyi adómentes adóalany értékesítette, de csak akkor, ha a termékértékesítésénektárgya tárgyi...
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5223
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
<<<<<< ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés