Keresés eredménye

2657 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Beszámoló kivaalanyiság megszűnésekor
Egy kft. kivaalanyisága 2014. év közben megszűnik NAV-határozat alapján átalakulás miatt, mivel egy másik gazdasági társaság beleolvad. Kell-e a megmaradó (befogadó) kft.-nek a kiva­alanyiság megszűnése miatt éves beszámolót készíteni január 1-jétől a kivaalanyiság megszűnése időpontjáig, illetve majd egy másik beszámolót az azt követő naptól 12. 31-ig szóló időszakra, ha egyébként ő naptári évtől eltérő üzleti évet nem választott?
A beszámolókészítési kötelezettség szempontjából figyelembe kell venni a kivatörvény rendelkezését, azaz a kivaalanyiság megszűnése napjával lezárul egy üzleti év, és e napot mérlegfordulónapnak tekintve kell beszámolót...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6595
Kapcsolódó tárgyszavak:
302. találat: Kedvezményezett átalakulás kiválásos beolvadással
A család tagjainak két kft.-je van. Az egyikben van ingatlan, a másikban nincs. Az ingatlannal rendelkező kft.-ben két tag van 95-5%-os arányban. A másik kft.-ben ugyanez a két tag és még másik két családtag azonos, 25-25%-os részesedéssel. Az ingatlannal rendelkező kft.-ből szeretnék kiválással kihozni az ingatlanokat, de nem szeretnének 3 kft.-t, és beolvadással egy lépcsőben átvinnék a másik kft.-be. Megoldható-e ez a kedvezményes átalakulás szabályai szerint, azaz illeték fizetése nélkül? Javít-e a helyzeten, ha összeolvadás (beolvadás) előtt a másik kft.-ben is csak az a két családtag marad, 95-5%-os aránnyal, és persze összeolvadás után is?
A kérdésre választ ad az NGM és a NAV által a NAV honlapján 2011. 08. 02-án "Kedvezményezett átalakulás adójogi minősítése" címen közzétett tájékoztató (azzal, hogy a Gt. előírását a Ptk. váltotta fel). E szerint, ha...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6591
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
303. találat: Alapítványnál az alapítótól kapott támogatás
Két alapítványunk kapott az alapítótól nagy összegű, vissza nem térítendő támogatást. A támogatás nyújtásának célja az volt, hogy az alapító több évre biztosítsa az alapítványok cél szerinti tevékenységének folytatását. A támogatás nagyságrendjét és az alapítványok cél szerinti tevékenységének átlagos éves költségét figyelembe véve indokoltnak látszik a bevétel 3 évre történő elhatárolása. Van-e erre törvényes lehetőségünk? Ha a bevételt nem határoljuk el, a mérleg egészen torz nyereségadatot fog mutatni, míg a további évek folyamatos veszteséget mutatnak majd. Milyen lehetőségünk van?
Az alapítványok is a számviteli törvény hatálya alá tartoznak. Így a kérdésre adandó válasznál is az Szt. előírásaiból kell kiindulni. Az Szt. 44. §-a (2) bekezdése alapján passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6588
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
304. találat: Egyenes és fordított adózás a számlán
Cégünk locsolófej előre gyártásával foglalkozik. A tevékenységünk kapcsolódik a vasanyag értékesítéséhez, ami fordítottáfa-köteles 2015. 01. 01-től. Egy munkára egy szerződésünk van, egy számlát állítunk ki. Mi a teendő olyan esetben, ha a kiállított számlán nemcsak vasanyag, de áfaköteles termék és szolgáltatás is szerepel?
A kérdésre a válasz az, hogy az eddigi gyakorlatukon sürgősen változtatni kell, azaz külön számlát kell kiállítani az áfaköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, illetve a fordítottan adózó...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6587
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
305. találat: Magánszemély ingatlan-bérbeadása

A kft. tulajdonosai (férj-feleség) saját tulajdonukban lévő lakóház megnevezésű ingatlanjukat bérbe kívánják adni raktározás és iroda működtetése céljából cégüknek. Nem ebben az ingatlanban élnek. A bérleti szerződés határozatlan idejű lenne. Éves jövedelmük fejenként az 1 millió forintot nem haladná meg, és a 10%-os költséghányad módszert választanák. Kell-e adószámot kérniük? Amennyiben nem, elegendő-e egy átvételi elismervény (adóazonosító, név, lakcím) a bérleti díjról a társaság felé, hogy a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelő legyen a bizonylat a kifizetéshez?

Olvassa el 6621-es válaszunkat is!Röviden a válasz az, hogy nem elegendő. A bérleti szerződésben - a kérdéshez kapcsolódóan - meg kell határozni a havonkénti (a negyedévenkénti) bérleti díjat (az ingatlan hasznosítása arányában...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6583
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
306. találat: Ki nem fizetett osztalék elajándékozása
A kft. tagja jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékköveteléssel rendelkezik a kft.-vel szemben, amelyet egy (a kft.-ben tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező) másik magánszemélynek ajándékoz. Milyen jogcímen lehet a másik magánszemély számára ezt a kifizetést teljesíteni?
A rövid válasz az, hogy a kifizetést nem lehet teljesíteni!A kft. tagja ugyan jogosult a jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékra, de az nem tekinthető a magánszemély követelésének. A jóváhagyott osztalék csak a személyi...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6578
307. találat: Informatikai program fejlesztése
Cégünk megrendelést kapott informatikai program fejlesztésére, amelyet saját dolgozókkal és saját eszközökkel végezne el. A megrendelő tájékoztatása szerint ez K+F tevékenységbe sorolható, de ennek megítélésében bizonytalanságaink vannak. Az informatikai program fejlesztése milyen feltételek teljesülése esetén minősülhet K+F tevékenységnek? Kérjük tájékoztatásukat a saját tevékenységi körben, de megrendelésre végzett K+F tevékenység helyes számviteli elszámolására!
A kérdés első felére egyrészt azért nem tudunk válaszolni, mert a kérdés azt nem tartalmazza, hogy a fejlesztés konkrétan miben nyilvánul meg, másrészt azért sem, mert a K+F tartalmára vonatkozó törvényi előírások jelentősen...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6569
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
308. találat: Hitelbiztosíték értékpapír-óvadékkal
A társaság 10 millió Ft értékben hitelt vett fel, amelynek biztosítékául értékpapír-óvadéki szerződés keretében 10 millió Ft fedezeti értékben elismert, 10 millió Ft-ért vásárolt (de 7 millió Ft névértékű) tőke- és hozamvédett értékpapír szolgál. Az óvadéki szerződés szerint az értékpapír kamata az óvadékul történő lekötés időtartama alatt a bankot illeti, és a szerződés biztosítékaként óvadékként szolgál. Az értékpapírt egyéb követelésként a 36. számlacsoportban, vagy értékpapírként a 37. számlacsoportban kell kimutatni? Az értékpapír hozamát hogyan kell rendezni? Évenként a banktól kért kimutatás alapján, vagy az óvadék felszabadulásakor egy összegben? Vagy soha nem is kerül a társasághoz?
A válasznál elsősorban az új Ptk. zálogjogra vonatkozó előírásaira hivatkozunk. Az új Ptk. szerint óvadék pénzen és értékpapíron kézizálogjogként alapítható. A kézi­zálogjog tárgya ingó dolog lehet, így az értékpapír...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6562
309. találat: Teljesítés előtt kiállított számla könyvelése
Ingatlannal rendelkező ügyfelünk ingatlan bérbeadásával foglalkozik. Időszakos elszámolású szerződéseket kötött a bérlőivel. A megállapodás szerint a vonatkozó időszakot megelőző hó 15-én állítja ki a számlát, a teljesítési idő és a fizetési határidő pedig a vonatkozó időszak első napja. (A 2014. 12. 15-én kiállított számlán a teljesítési idő 2015. 01. 01., és a számviteli teljesítés [a bérbeadás hónapja] is január.) Ez esetben mit tekinthetünk a vállalkozó által teljesített, a vevő által elismert követelésnek? Azt mikor kell könyvelni? A példa szerinti számlát ki kell-e mutatni követelésként 2014. 12. 31-én, ha a vevő nem fizeti meg az ellenértéket 2014-ben? És ha megfizeti?
A kérdező a kérdésekre adható válaszok függvényében elemzi az eredménykimutatásra gyakorolt hatást, és arra a megállapításra jut, hogy pusztán a számla kiállításának dátumával változhatna a könyvelés megítélése, ami nyilvánvalóan elkerülendő. További részletezés helyett néhány probléma, amire utal a kérdező: mi lenne, ha 2014-re nem könyvelnének, de a vevő 2014-ben fizet, vagy ha könyvelnék, majd az árbevételt időbelileg elhatárolnák, ha fizetett a vevő, 2015-ben könyvelnek, ha nem fizetett 2014-ben?
Hosszabban idéztük a kérdést, de kivonatosan. A fontosabb, de kimaradt részekre a válaszban visszatérünk.A hosszúra nyúlt kérdést motiváló probléma az, hogy nem megfelelően alkalmazza az Szt. 165. §-ának előírásait. A...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6559
310. találat: Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének kreditpontjai
Mérlegképes könyvelő kötelező továbbképzése vállalkozási szakon milyen tananyagból (adózás, számvitel, szakmai...), hány kreditpont megszerzését írja elő? Miből hány kreditpontot kell megszerezni egy évben?
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésével kapcsolatos előírásokat egyrészt az Szt. 152. §-a, másrészt a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10.,...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6556
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés