Keresés eredménye

2416 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Távhőszolgáltatók támogatása

A távhőszolgáltatók a lakossági távhőszolgáltatás-értékesítés után támogatást kapnak. A támogatás nem haladhatja meg a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbözetét. A jogszabály alapján így megítélt támogatás nettó árbevételnek vagy egyéb bevételnek minősül? A támogatott összeg értelmezhető-e úgy, hogy a távhőszolgáltatónak a szolgáltatását a végső felhasználó helyett az állam fizeti meg? Az egyéb bevételként elszámolt támogatás összege hatással lehet-e az elszámolható anyagköltség összegére?

Olvassa el 6164-es válaszunkat is!A kérdésekre a válasz a távhő-szolgáltatási támogatásról szóló 51/2001. (IX. 30.) NFM rendelet előírásaiból következik. A rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján távhő-szolgáltatási...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5957
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
302. találat: Visszavásárolt üzletrész térítés nélküli átadása
A kft. tulajdonosai a kft. tulajdonában lévő saját üzletrészt a kft. tulajdonosainak - tagsági jogviszonyukra tekintettel - 2012. évben ingyenesen átadták taggyűlési határozat alapján, amit a cégbíróság be is jegyzett. A kft. társasági szerződése nem rendelkezik a saját részesedés megváltási módjáról. Ezen jogügyletnek milyen adó- és járulékvonzata van, milyen jövedelemnek minősül, illetve kinek és mikor kell ezeket bevallania? (A NAV álláspontja szerint egyéb jövedelem, és 27 százalék egészségügyi hozzájárulás terheli.)
A visszavásárolt üzletrész térítés nélküli átadásával részletesen foglalkoztunk a Számviteli Levelek 278. számában az 5702. kérdésre adott válaszban. Jelen kérdéshez kapcsolódóan utaltunk az Szja-tv. 77/A. §-ának (1)...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5954
303. találat: Magánszemélynek adott kölcsön kamata
A cég magánszeméllyel szemben fennálló követelése tekintetében szükséges-e a korábbi években felszámított, de még meg nem fizetett kamatra is kamatot számítania, hogy a magánszemélynek ne keletkezzen kamatkedvezményből származó jövedelme? Szükséges-e a kamatot évente tőkésíteni?
A válasz előtt tisztázandó! A magánszemélynek adott kölcsönt is a két fél által aláírt kölcsönszerződéssel kell alátámasztani. A kölcsönszerződésben rögzíteni kell - többek között - azt is, hogy kamatot kell fizetni,...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5953
304. találat: Tőketartalékba helyezett támogatás
MVH-s támogatást kapott egy közhasznú egyesület. A pénz megérkezett, a tárgyi eszközt megvásároltuk. Ezt az összeget a tőketartalékba, majd a lekötött tartalékba kell helyezni. A támogatásból megvásárolt tárgyi eszközre értékcsökkenés elszámolható, de ha jól gondolom, akkor ezt az összeget egyéb bevételként is el kell számolni. Öt év elteltével a lekötött tartalékban lévő támogatási összeget fel lehet oldani, és vissza lehet a tőketartalékba vezetni. Helyesen gondolom?
A rövid válasz, hogy nem gondolja helyesen!A tárgyi eszköz vásárlására kapott MVH-s támogatást - a kérdés szerint - a tőketartalékkal szemben számolták el a pénzmozgással egyidejűleg, majd a tőketartalékból azt a lekötött...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5952
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
305. találat: Külföldi rendezvényen való részvétel
A magyar kft. négynapos szlovákiai rendezvényen - mint sátras vendéglátó - vett részt. Ehhez a tevékenységhez bejelentkezett, kapott adóazonosító számot. Területet bérelt, ahol a sátrat felállította, bérleti szerződés van. Pénztárt bérelt, a pénztárgépet az adóhatósághoz bejelentette. Most kaptam adóbevallást, mérleget, haszon- és veszteségkimutatást. Meg kell jelenítenem ezeket az adatokat a magyarországi könyvelésben? Kell emiatt eltérő beszámolót készítenem?
A rövid válasz az, hogy könyvelni kell, de nem kell eltérő beszámoló!A magyar kft. tevékenységével kapcsolatos bevételeket, költségeket/ráfordításokat a számviteli törvény előírásai alapján - a gazdasági esemény...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5951
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
306. találat: Közhasznú civilszervezet ajándékba kapott eszköze
Az általunk könyvelt egyesület közhasznú, kettős könyvvitelt vezető, vállalkozási tevékenységet nem folytató civilszervezet, amely 2012. évben adományba kapott egy lakóházat a hozzá tartozó telekkel, ajándékozási szerződés alapján, forgalmiérték-meghatározással. Az ingatlanban a cél szerinti tevékenységükhöz kapcsolódóan népfőiskolát szeretnének létrehozni. A tárgyévre az ingatlant a szerződésben meghatározott összegben rendkívüli bevételként, a közhasznúsági eredménykimutatásban az egész összeget az adományoknál kell szerepeltetnünk, vagy pedig halasztott bevételként elhatárolva, évente az értékcsökkenési leírás összegével egyezően kerül elszámolásra rendkívüli bevételként?
A kérdés szerinti közhasznú civilszervezet is a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Így a számviteli elszámolások során a számviteli törvény és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5950
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
307. találat: Tagdíj számlázása
A kettős könyvvitelt vezető közhasznúsági fokozattal rendelkező egyesület országos szinten meghatározott szakmai csoportosulás részére - tehát nem csak tagjainak - jogvédelmet biztosít. A jogvédelemben érintett személyeknek nem kötelező az egyesületi tagság. Az egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagokat az egyesület különféle kedvezményekben részesítheti. A tagdíj éves szintű, egy összegben fizetendő, és a szabályok szerint kötelező, ennek ellenére a tagdíjat nagyon kevesen fizetik. A tagdíjat árbevételként vagy egyéb bevételként kell kezelni? A tagdíjkövetelésről kötelező-e számlát vagy azt helyettesítő számviteli bizonylatot kiállítani, vagy csak a megfizetett tagdíjról szükséges? A tagdíjkövetelést a követelés felmerülése időpontjában elő kell írni bevételként?
A kérdésben leírtak alapján feltételezzük, hogy az egyesület az Áfa-tv. 85. §-a alapján mentes az áfafizetési kötelezettség alól. Ez esetben nem kötelező az Áfa-tv. szerinti számla kiállítása a tagdíjról. A tagdíj...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5943
Kapcsolódó tárgyszavak:
308. találat: Számla e-mailben, PDF-formátumban

E-mailben, PDF-formátumban érkező számlát kinyomtatunk, 2013. 01. 01-jétől befogadható-e a számla, levonhatjuk-e az áfát? A PDF-számla pont úgy néz ki, mintha postán küldték volna, mivel a számla aláírása nem kötelező.

Olvassa el 6009-es válaszunkat is!2013. január 1-jétől alapvetően megváltoztak az elektronikus számlázásra vonatkozó áfaszabályok (Áfa-tv. 175. §). Elektronikus számlának az elektronikus úton kibocsátott és elektronikus úton...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5942
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
309. találat: Végelszámolás tagi kölcsön esetén
Egy családi bt. két tagja a két testvér. A bt. jelentős kölcsönnel rendelkezik, egyrészt a tagok, másrészt a nem tulajdonos édesanya felé. A társaság szeretne végelszámolással megszűnni, a fentieken kívül más tartozása nincs. Milyen lehetőség van erre? Természetesen mindegyik hitelező lemondana követeléséről.
Sajnos a kérdés utolsó mondata a legrosszabb megoldás. A tagok, illetve az édesanya által nyújtott tagi kölcsön elengedése a bt.-nél azt jelentené, hogy az elengedett kötelezettséget rendkívüli bevételként kell elszámolni, amely...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5941
Kapcsolódó tárgyszavak:
310. találat: Munkavállalók részére biztosított szolgáltatások, eszközök áfája
A Számviteli Levelek 283. számában az 5822. kérdéshez kapcsolódóan kérdezem. A szolgáltatások esetén könyvelésileg ez azt jelenti, hogy a költségek elszámolásakor (T 529, 4661 - K 454) kapcsolódó tételeként könyvelem a T 55 - K 467-et, és az áfabevallásban is szerepeltetem? Az eszközök beszerzésekor bruttó módon könyvelek (T 161 - K 454), nem vonok le áfát, az értékcsökkenés elszámolásakor pedig T 55 - K 571 kapcsolódó tételt könyvelem? Ha magasabb értéken szereztem be az eszközt, mint a támogatás, akkor a különbözetet hogyan könyvelem?
A Számviteli Levelek 283. számában az 5822. kérdés szerint a munkavállalók részére egészségfejlesztési és prevenciós programokat szerveznek, melyek keretében különböző szolgáltatásokat nyújtanak, eszközöket szereznek be. A...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5936
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés