Keresés eredménye

2673 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Használtautó-kereskedő alkatrészbeszerzése
Használtautó-kereskedelemmel foglalkozó cégünk különbözeti adózóként tesz eleget az adófizetési kötelezettségének. Jelenleg vásárolt autóinak beszerzési értéke alacsony, viszont nagy mennyiségű alkatrész kerül beépítésre a gépjárműbe. Van-e arra lehetőség, hogy az alkatrészszámlák értékét, illetve a munkadíjat levonjuk, vagy a nyereséget csökkentő tényezőként szerepeljen a könyvelésünkben? Ha erre nincs mód, óriási nyereségünk lesz, magas áfafizetési kötelezettséggel, ami ellehetetleníti a működésünket.
Az Áfa-tv. 217. §-a alapján az adó alapja a viszonteladó árrése, csökkentve magával az árrésre jutó adó összegével. Az árrés a termék eladási árának és beszerzési árának a különbözetével egyezik meg.Az Áfa-tv. 215....
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6645
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
302. találat: Zárt végű pénzügyi lízing, szabálytalanul
Autókereskedő cégként a készletre beszerzett autókat zárt végű pénzügyi lízing keretében finanszírozzuk: az importőr számlázza felénk az autókat, a társaság a finanszírozó felé a zárt végű lízing igénybevételéhez, a lízingcég visszaszámlázza társaságunknak ugyanazon az áron. Amikor az autót a végső vevőnek eladjuk, a lízing végtörlesztése után kiszámlázzuk a tényleges ügyfélnek. Ha készletfinanszírozási konstrukció igénybevételéhez mindenképpen szükséges kiállítanunk a kimenő számlát, az áfás, számviteli szempontból árbevétel? Újra készletre vesszük, a végső vevőnek eladjuk, az is árbevétel? Ez így iparűzési adó szempontjából sem jó. Mi a probléma?
Csak a kérdés legfontosabb elemeit idéztük. A hosszúra nyúlt kérdés feltételezhetően azért merülhetett fel, mert a kérdés szerinti konstrukció kialakításánál a pénzügyi lízingre vonatkozó ismereteket nem körültekintően...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6641
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
303. találat: Zárt végű pénzügyi lízing könyvelése
Zárt végű pénzügyi lízing könyvelése a lízingbe vevőnél és a lízinghez kapcsolódó könyvelési tételek!
A válasz bevezetéseként elsődlegesen utalunk arra, hogy a pénzügyi lízinget eltérően szabályozza, értelmezi az Áfa-tv., illetve az Szt.A pénzügyi lízing értelmező rendelkezését - 2014. március 14-ig - az Szt. 3. §-a (8)...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6640
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
304. találat: Üzleti vagy cégérték leírása
A megkezdett üzleti vagy cégértéket eddig el lehetett számolni a kezdés évében is. Ez is változik 2015-től, azaz azt is csak 10%-kal lehet ezentúl amortizálni?
Nem pontos a kérdés. Az üzleti vagy cégérték bekerülési értékének terv szerinti értékcsökkenési leíráskénti elszámolására 2015. január 1-jétől is a számviteli törvény általános előírásait kell alkalmazni. Ehhez az...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6632
305. találat: Elhatárolt veszteség figyelembevétele a kiva-alapnál
A 6573-as szakmai válasz szerint a kiva-alany a 2014-ben beszerzett 2000 E Ft tárgyi eszköz értékének megfelelő összeggel akkor csökkentheti a 2014. adóévi adóalapját, ha a beruházás ellenértékét 2014-ben kifizette. Kérdésünk, hogy nincs-e évszámelírás a Számviteli Levelek válaszában a 2014. évi adóalapra vonatkozóan (nem 2015-évet akartak-e írni?), mivel a KIVA tv. 20. § (11) bekezdése szerint a tárgyévi beruházás értékével csak a következő évek (pl. 2015, 2016 stb.) adóalapja csökkenthető?

Igen, igaza van, a beruházás érdekében a 2014. adóévben kifizetett összeg nem az adóév (nem 2014), hanem a következő adóévek adóalapját csökkentheti.

A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6624
Kapcsolódó tárgyszavak:
306. találat: Magánszemély ingatlan-bérbeadása
Többen is észrevételezték a 6583-as kérdés kapcsán, hogy az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek nem kell 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetnie.
Az észrevételt tevők felhívták a figyelmünket az Eho-tv. 5. §-ának (2) bekezdésére, mely szerint a kifizetőt és a bérbe adó természetes személyt nem terheli a 3. § (1) bekezdésében meghatározott...
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6621
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
307. találat: Importtevékenység "alvállalkozói"
A Számviteli Levelek 318. számában a 6519. kérdésre adott választ nem értem. A Ptk. a 6:257. §-tól a fuvarozási szerződésről szól, vagyis a fuvarozási szerződést nem lehet vállalkozási szerződésnek tekinteni? Azt is írják, hogy az adóalany mind a megrendelőjével, mind az alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ha a megbízóval kötnek szerződést, ami tartalmazza, hogy igénybe vesznek alvállalkozót, akkor ez nem tekinthető vállalkozási szerződésnek? Mikor mondható ki a szerződéses kapcsolat? Kérem, segítsenek értelmezni a problémámat, hisz sok olyan vállalkozói szerződés van, ahol az egyik fél igénybe veszi a másik vállalkozó szolgáltatását, és mindhárom fél tudja, hogy kinek mi a dolga!
A kérdésben hivatkozott válasz az iparűzési adó alapját csökkentő alvállalkozói teljesítményhez kapcsolódott. A Htv. 52. §-ának 32. pontja szerint alvállalkozói teljesítés olyan, adóalany által továbbadott (számlázott)...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6620
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
308. találat: Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás
A Tao-tv. 1. számú mellékletének 9. pontja szerint bizonyos eszközökre 50%-os értékcsökkenés érvényesíthető. A számviteli törvény szerint az értékcsökkenés elsőként meghatározott mértéke csak indokoltan változtatható. [Például ha egy eszköznek 10%-os amortizációs kulcsa volt, az csak akkor módosulhat, ha az eszköz használatában változás következik be (pl. műszakszámváltozás)]. A Tao-tv.-ben nincs ilyen kitétel. Azaz például, ha egy 2012-ben beszerzett eszközt eddig 14,5%-os kulccsal értékcsökkentettek, akkor 2014-ben nincs akadálya az 50%-os kulcs alkalmazásának?
Igen, a felvetése megfelel a jogszabályi előírásnak. A Tao-tv. 1. számú mellékletének 1. pontja erről egyértelműen rendelkezik, amely szerint "ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak,...
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6618
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
309. találat: Üzletrész-ajándékozás
A Számviteli Levelek 317. számában a 6506. kérdésre adott válasznak azon kitételét nem tartja a levélíró elfogadhatónak, hogy az Itv. 17. §-a nem veszi ki az illetékfizetési kötelezettség alól az üzletrész ajándékozását. Ez ugyanis önmagában igaz, de azt sem írja sehol a törvény, hogy az üzletrész-ajándékozásra nem vonatkoznak a 17. § (1) bekezdésében írt, személyi alapon biztosított mentességi okok.
A válasz röviden az, hogy igaza van az észrevételt tevő levélírónak.A Számviteli Levelek 317. számában a 6506. kérdésre adott válasznál nem körültekintően jártunk el, nem vettük figyelembe, hogy a 2014. 01. 01-től hatályos...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6617
Kapcsolódó tárgyszavak:
310. találat: Ügyvédi iroda könyvvezetése
Ügyvédi irodának kötelező-e kettős könyvvitelt vezetnie, vagy vezethet egyszeres könyvvitelt 2015. január 1-jével? Milyen speciális szabályok vonatkoznak az ügyvédi irodára?
A válasz röviden az, hogy a számviteli előírásokban nincs változás!Az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontja alapján az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda egyéb szervezet. Az...
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6616
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés