Keresés eredménye

2570 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Betéti társaság megszüntetése
"A" bt.-nek 75%-ban tulajdonosa egy magánszemély, aki a "B" bt.-ben kültagként 10%-os tulajdonrésszel rendelkezik (felesége 90%-kal). "A" bt.-nek többmilliós vesztesége és tagi kölcsöne van. "A" bt. beolvadhat úgy "B" bt.-be, hogy felhasználhassa annak előző évi veszteségeit? Mi a leg­optimálisabb módja "A" bt. megszüntetésének?
A választ azzal kezdjük, hogy a Számviteli Levelek szerkesztőinek nem feladata a klasszikus értelemben vett tanácsadás. Feladatunk az, hogy a kérdésre adható választ a jogszabályi háttérre hivatkozással adjuk meg, támaszkodva...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6363
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
302. találat: Apasági szabadság díjának elszámolása
Az 1614. kérdésre adott válasz helytálló még? Az apasági segély összegét a program már nem teszi a bérköltségek közé. Hogyan kell elszámolni a távolléti díjat és a folyósított támogatást?
Mivel nem hatályosítjuk a kérdésekre adott válaszainkat, így válaszunk - az időközben bekövetkezett változások miatt - ma már nem helytálló.A Számviteli Levelek 78. számában az 1614. kérdésre adott válaszunkban azt írtuk, hogy...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6362
Kapcsolódó tárgyszavak:
303. találat: Látványcsapatsport támogatása költségek ellentételezésére
Egy nonprofit kft. sportfejlesztési program keretében egy cégtől együttműködési megállapodás alapján látványcsapatsport-támogatás céljából személyi jellegű ráfordításai ellentételezésére vissza nem térítendő támogatást kapott. A szövetség által kiadott határozat a 2013-2014-es sportszezonra szól. A támogatásintenzitás 50%-os. A határozat szerint az összes személyi jellegű ráfordítás 30 millió Ft, ebből önerő 15 millió Ft, a támogatás összesen 15 millió Ft. 2013. évben a nonprofit kft. személyi jellegű ráfordításként 12 millió Ft-ot számolt el, mellyel szemben a szezonra megítélt 15 milliós támogatásból 14 millió Ft-ot kiutaltak számunkra. A felmerült 12 millió Ft ráfordítással szemben 12 millió Ft egyéb bevételt számoltunk el 2013. évre vonatkozóan, 2 millió Ft-ot időbelileg elhatároltunk 2014. évre. Helyesen jártunk-e el? A ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás könyvelése esetén is figyelembe kellett volna-e vennünk azt, hogy a támogatás intenzitása 50%-os, azaz a 12 millió Ft felmerült ráfordítással szemben 2013. évben csak 6 millió Ft kapott támogatást számolhattunk volna el, és 8 millió Ft-ot kellett volna időbelileg elhatárolni?
A számviteli törvény 44. §-ának (2) bekezdése szerint passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett,...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6361
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
304. találat: Barterüzlettel kapcsolatos elszámolások
Szeretnénk barterüzletet kötni egy rádióval. Tőlük kapunk reklámidőt, mi adunk nyereményjátékaikhoz kisorsolható szolgáltatást. A barterszerződésben jelentős mértékű akciós árak szerepelnének, mindkét fél részéről. Nekünk, mint szolgáltatást nyújtónak, illetve nyereményfelajánlónak milyen adózási kötelezettségeink merülnének fel? Adóalapként figyelembe lehet-e venni az akciós árat?
A válasz előtt tisztázni kell a barterüzlet értelmezését.Az Szt. 75. §-ának (6) bekezdése szerinti előírásból az következik, hogy a barterügylet olyan - a belföldi és a külföldi vállalkozó közötti szerződés keretében...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6360
Kapcsolódó tárgyszavak:
305. találat: Kisadózó vállalkozások tételes adója, megszűnés
A 6055. kérdéshez kapcsolódóan kérdezem, konkrét példa alapján. Ha a bt. ingatlanának könyv szerinti értéke 500 E Ft, piaci értéke 17 500 E Ft, a Tao-tv. szerint a korábbi bruttó érték után számolok értékcsökkenési leírást, a számvitelben pedig a piaci érték után? A saját tőke különbözeti alapon meghatározott értéke 17 000 E Ft, amit a kata időszakra tekintettel adózott eredménytartaléknak minősíthetünk, holott az a piaci értékelésből származott. Ezt az adózott eredménytartalékot később - ha pénzügyi fedezete lesz - bármikor kifizethetjük osztalékként, adómentesen?
A rövid válasz az, hogy igen.A Számviteli Levelek 294. számában a 6055. kérdésre adott válaszban azt írtuk, ha a katát választó bt. - ezen adóalanyisága megszűnésekor - visszatér a számviteli törvény hatálya alá, akkor ezen...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6356
Kapcsolódó tárgyszavak:
306. találat: Beolvadás időpontja
Társaságunk egyetlen leányvállalatának a beolvasztását tervezi 2014. 12. 31-ével. Mikortól hatályos a beolvadás? Mikortól egyesíthetjük a könyvelést? Az éves beszámolót a két cégnek még külön kell elkészítenie és közzétennie, illetve a bevallásokat teljesítenie? Esetleg célszerűbb lenne a 2015. 01. 01-jei időpont a beolvadásra?
A rövid válasz az, hogy a beolvadás időpontjaként - a cégtörvényben ezzel kapcsolatosan előírtak figyelembe­vétele mellett - a cégbíróságtól 2014. 12. 31-ét indokolt kérni.A kérelemnek olyan időben kell a cégbírósághoz...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6352
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
307. találat: Tőkeleszállítás több jogcímen
A külföldi tulajdonos a magyar leányvállalatában tőkét szállít le. Eredeti jegyzett tőke: 2000 egység, új jegyzett tőke: 100 egység, tőketartalékba helyezés: 500 egység, tőkekivonás: 1400 egység. A cégbíróság a tőkeleszállítást a fentiek szerint bejegyezte. Helyes-e, ha a tőkekivonás és a tőketartalékba helyezés egy lépésben történik? A magyar számviteli törvény engedi ezt könyvelni? Ha igen, a cégbírósági bejegyzés alapján hogyan kell könyvelni a két tételt?
A tőkeleszállítással kapcsolatos előírásokat korábban a Gt., jelenleg az új Ptk. fogalmazta meg. A hivatkozott jogszabályok alapján a legfőbb szerv dönt a jegyzett tőke leszállításáról, és az erről szóló határozatában meg...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6347
Kapcsolódó tárgyszavak:
308. találat: Lakás üdülés céljára
Cégünk vásárolt egy lakásként bejegyzett ingatlant a Balaton partján. Az ingatlan 48 m2, összesen másfél szoba. Az ingatlant üdülőként szeretnénk használni, de - szerintünk - nem felel meg a 173/2003. Korm. rendeletben foglaltaknak. Hogyan kell az üdültetés és üzemeltetés költségeit elszámolni? Kinek kell adóznia és mennyit, illetve milyen jogcímen? Az ingatlanba vásárolt eszközök, anyagok áfáját nem igényeltük vissza.
A válasz előtt felhívjuk a figyelmet arra, hogy először az ingatlan-nyilvántartásban kellene a lakáskénti bejegyzést megváltoztatni üdülőkénti használatra. Ha ez sikerrel jár, lehet kezdeményezni a nem üzleti célú közösségi...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6346
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
309. találat: Utazásszervezés áfájának elszámolása
Utazásszervezéssel foglalkozó kft. az árrés szerinti adózást választotta. Negyedéves áfabevallóként a negyedév végén kiszámoljuk az árrésre jutó áfa összegét. Ezt hogyan kell könyvelni? Az árbevételt kell csökkenteni?
Az Áfa-tv. 207. §-a alapján az utazásszervezési szolgáltatás egyetlen szolgáltatás nyújtásának tekintendő. Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás befejezésekor (amikor az utas visszaérkezik) a számviteli előírások...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6345
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
310. találat: Útiköltség-térítés megbízási jogviszonyban
Megbízási szerződésünk van egy oktatóval, akinek megtérítjük az utazási költségét, jelen esetben vonatjegy alapján kiadási pénztárbizonylattal (számlát nem tud kérni, mert pedagóguskedvezménnyel vásárolja a jegyet). A számfejtésben béren kívüli utazásiköltség-térítés (adómentes) tételként szerepel. Helyesen járunk el, megfelelő a bizonylatolás?
A rövid válasz az, hogy nem. Nem az a probléma, hogy útiköltség-térítést fizetnek, hanem az, hogy mennyit, és azt miként bizonylatolják.Minden gazdálkodóra érvényes szabály, hogy csak szabályszerű bizonylat alapján lehet a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2014. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6344
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés