Keresés eredménye

2434 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Terven felüli értékcsökkenés
Terven felüli értékcsökkenéssel (is) növelni kell a társaságiadó-alapot. Mikor lehet azzal csökkenteni?
A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az adózás előtti eredményt növeli az adóévben terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.Ha a terven felüli értékcsökkenés a számviteli előírások szerint...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5998
302. találat: Eredetiségi költség minősítése
Közösségi megrendelőinknek egyedi tulajdonságokkal rendelkező biztonsági papírra van szüksége, amely egyediségvédelmi elemekkel testesül meg. Társaságunk arra vállal kötelezettséget, hogy ezen egyediséget eredményező védelmi elemek megjelenését egyszeri ellenszolgáltatás fejében mintegy gyártási jogként biztosítja a megrendelt papírban. A papír gyártásához a vevő elképzelései szerint társaságunk elkészíti a szükséges terveket és szerszámokat, amelyeket azonban nem ad át a megrendelőnek. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy az adott termékből - megrendelésre - gyárt, illetve meghatározott ideig gyártásra rendelkezésre áll. A mennyiség túllépése vagy a meghatározott idő elteltét követően ugyanezen biztonsági papír megrendelése esetén az eredetiségi költséget ismét ki kell fizetnie a megrendelőnek. A fenti szerződéses konstrukció áfa szempontjából hogyan ítélhető meg? Belföldi megrendelő - számviteli szempontból - miként kezeli az eredetiségi költséget?
Először arra a - kérdező társaságnál fel sem merült - kérdésre kell válaszolni, hogyan kell kezelni nála azt a számlázott, egyszeri ellenszolgáltatás ellenében végzett tevékenységet, amelynek az eredményét (a szükséges...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5991
Kapcsolódó tárgyszavak:
303. találat: Visszamenőleg kiállított számla
Az egyéni vállalkozó és a költségvetési szerv között folyamatos teljesítésű szerződés áll fenn. Az egyéni vállalkozó tevékenysége egészségügyi szolgáltatás, tehát áfamentes. A szerződés szerint a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig számláz az egyéni vállalkozó, a költségvetési szerv pedig 30 napon belül fizet. Az egyéni vállalkozó az idei évben visszamenőleg 4 évre állított ki teljesítési számlát, évenként külön-külön. Lehet visszamenőleg ennyi évet számlázni? Köteles a költségvetési szerv befogadni?
A rövid válasz az, hogy az Art. rendelkezéseinek figyelembevételével az elévülési időn belül (5 év) lehet visszamenőleg számlázni, ha a korábban elvégzett teljesítést a teljesítést követően nem számlázták, vagy nem...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5989
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
304. találat: Népegészségügyi termékadó elszámolása
Kérem, írjanak a népegészségügyi termék­adó (neta) elszámolásáról.
A kérdésre a Számviteli Levelek 254. számában az 5211. kérdésre adott válaszban már feleltünk. Időközben változott a törvényi előírás, így ezen válaszunk változatlanul hagyása mellett, a népegészségügyi termékadó...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5988
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
305. találat: Személygépkocsi vagy teherautó?
A furgon jellegű gépkocsit a beszerzéstől (2003-tól) személygépkocsiként kezeltük áfa szempontjából, 2009-től megfizettük utána a cégautóadót. Kétségeink ez évben merültek fel, amikortól a szervizszolgáltatás számláján az szerepelt, hogy az áfa 50 százaléka visszaigényelhető. Mi a teendő, ha rosszul állapítottuk meg a besorolást, és nem személyautó, hanem teherautó?
A kérdések ezen problémához kapcsolódnak, azokat itt nem mutatjuk be, azokra azonban a válasznál visszatérünk.Önmagában abból a tényből, hogy a szerviz szolgáltatásának számláján az szerepel, az áfa 50 százaléka...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5985
Kapcsolódó tárgyszavak:
306. találat: Követelések értékvesztésének megállapítása
A vagyongazdálkodási társaság az önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakásbérleményeket kezeli, bérbe adja, bérleti jogviszonyban áll a bérlőkkel. A bérlők négy év alatt több mint 170 millió Ft hátralékot halmoztak fel. A bérlők zöme magánszemély. A felhalmozódott követelésekre százalékos mértékben értékvesztést számoltunk el, amelynek a mértékeit - a könyvvizsgálóval egyeztetve - a számviteli politikában rögzítettük. A követelések jogi úton történő behajtása akár évekig (a bérlő haláláig) is eltarthat. Van-e arra lehetőség, hogy az éven túli tartozások esetében - a számviteli politikában rögzített - 100%-os értékvesztés elszámolásától eltérjünk?
A követelések értékvesztése elszámolandó mértékének nagyságát - a számviteli törvény főszabálya szerint - a vevő, az adós minősítése alapján kell meghatározni. Az Szt. 55. §-ának (2) bekezdése csak a vevőnként,...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5984
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
307. találat: Kistehergépjármű-vásárlás magáncélra is
A kft. ügyvezetője kistehergépjárművet vásárolna, amelyet magáncélra is használna. Milyen számviteli, adózási, adminisztrációs feladatot vonna ez maga után a vállalkozásnál, illetve a magánszemélynél?
A válasz elején rögzítjük, az elképzeléssel alapvetően nem értünk egyet. A kérdéshez kapcsolódóan a válaszban csak a legfontosabbakra utalunk.A kistehergépjárművet nem a kft. ügyvezetője, hanem a kft. vásárolná. A...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5981
Kapcsolódó tárgyszavak:
308. találat: ISO-audit elszámolása
Változott-e a Számviteli Levelek 46. számában a 925. számú kérdésre adott válaszuk tartalma, mivel a NAV a háromévenkénti megújító auditot el akarja határoltatni velünk, amit a felmerüléskor elszámoltunk?
A rövid válasz az, hogy a válaszban leírtakban nincs változás, nem változott az Szt. vonatkozó előírása sem.A kérdésben hivatkozott válaszban a háromévenként ismétlődő megújító audittal kapcsolatosan az Szt. 25. §-ának...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5980
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
309. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás továbbszámlázása
Társaságunk bérelt ingatlanon végzett beruházást. Helyesen járunk-e el akkor, ha a beruházás összegét a kapott számla alapján továbbszámlázzuk a bérbeadónak? A megállapodás alapján a beruházás teljes összegét a bérbeadó megtéríti. Mi a helyes számviteli elszámolása a bérelt ingatlanon végzett beruházás költségének?
A bérbeadóval történt előzetes megállapodás alapján, ha a bérbeadó a beruházás teljes összegét megtéríti, akkor a kivitelezőnek a bérelt ingatlanon végzett munkáinak ellenértékét tartalmazó számlákat elsődlegesen a bérlő...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5979
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
310. találat: Lekötött deviza árfolyama
A Számviteli Levelek 26. számában az 510. kérdésre adott válaszban azt írják, hogy a devizabetét lekötésekor, illetve a lekötött deviza felszabadításakor nem szabad új árfolyammal számolni, így nem keletkezik árfolyam-különbözet. Az adott válasz csak az éven belül lekötött devizabetétekre vonatkozik, vagy az éven túliakra is? Azonos módon kell-e könyvelni a betétlekötést, ha a devizabetét összegét a bank átvezeti egy külön azonosító számmal rendelkező betétszámlára (vagy belső technikai számlára), mint amikor "csak" zárolja a betét összegét a látra szóló devizabankszámlán? A lekötött betét devizaszámlán jóváírt kamata új eszköznek minősül?
A lekötött deviza árfolyamával a Számviteli Levelek több számában foglalkoztunk. A válaszok lényegét a következőkben foglaljuk össze:Amikor a devizaszámlán lévő devizát lekötik (akár úgy, hogy annak összegét a bank átvezeti...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5978
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés