Keresés eredménye

2464 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Pénzmosással kapcsolatos oktatás
Számviteli szolgáltatást végzőknél a Pmt.-oktatást ki végezheti, milyen végzettség szükséges hozzá? A szolgáltatást végzőnél egy mérlegképes könyvelő van, az ő oktatását a társaság bármely tagja vagy alkalmazottja elvégezheti? Vagy külső személynek kell elvégezni egyszemélyes kft.-nél, ahol a tag a számviteli szolgáltatást végző?
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. (Pmt.) tv. 32. §-a alapján a szolgáltató (a kft.) köteles gondoskodni arról, hogy - az adott esetben - a könyvviteli...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6067
Kapcsolódó tárgyszavak:
302. találat: Elszámolóár alkalmazása
A társaság mennyiségben és értékben tartja nyilván vásárolt készleteit. A készletek értékeléséhez elszámolóárakat alkalmaz. Az elszámoló­árakat a vásárolt készletek számlacsoportjaival összhangban alakította ki. Havonta a beérkezés során képződött elszámolóár-különbözeteket az elszámolóáras készletekre vetítve arányosan felosztja a közvetlen, a közvetett anyagfelhasználásra és értékesítésre, majd elszámolja az 5-6-7-8. számlaosztályban. Elfogadható-e a társaság által alkalmazott gyakorlat az Szt. által nevesített átlagos (súlyozott) beszerzési ár alkalmazásának az év végi értékeléskor?
Sajnos nem egyértelmű a kérdésben leírt gyakorlat - a kérdésre sem lehet igennel vagy nemmel válaszolni -, ezért válaszként röviden ismertetjük az elszámolóár kialakításával, módosításával, helyessége ellenőrzésével...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6064
Kapcsolódó tárgyszavak:
303. találat: Szoftver a számítógéppel együtt vagy külön
A szállító a szoftvert a számítógéppel együtt, annak az árába beépítve számlázta. A számlából arra lehetett következtetni, hogy OEM szoftver beszerzése valósult meg. Informatikai szakemberek szerint az OEM szoftverlicence ahhoz a számítógéphez van véglegesen hozzárendelve, amelyre a szoftver telepítették. Ez esetben mi a helyes számviteli elszámolás? A szoftver használati jogát a tárgyi eszköz értékében kell számításba venni? Vagy az immateriális javak között vagyoni értékű jogként? Ez utóbbi esetben a szoftver, a számítógép bekerülési értékét a társaság szakemberei a szokásos piaci ár alapján meghatározhatják?
A kérdésben leírt és a hasonló esetekben alapvetően abból kell kiindulni, hogy a számítógéppel együtt beszerzett szoftver más számítógépbe beépíthető-e (több számítógép esetén mindegyikében használható, cserélhető...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6063
Kapcsolódó tárgyszavak:
304. találat: Közüzemi számlák éves elszámolása
Mi a teendő azoknál a közüzemi szám­láknál, amelyeket év közben átalánydíjban határoztak meg, és az éves elszámolás a mérlegkészítés napját követően érkezik meg? A mérleg-fordulónapi fogyasztásról lehet-e információt kérni a szolgáltatótól, hogy az elhatárolható legyen? Amennyiben a gazdálkodó a mikrogazdálkodói beszámoló készítését választotta, minősülhet-e elhatárolásnak, és könyvelhető a tárgyévi költségek közé, vagy a beszámolón kívül minden érintett bevallást önellenőrizni kell?
A közüzemi számlák éves elszámolása során a különbözetet arra a hónapra (időszakra) kell könyvelni, amely hónapi (időszaki) számlában (az új átalánydíjjal együtt) szerepel. Az éves elszámolás során mutatkozó különbözet...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6058
Kapcsolódó tárgyszavak:
305. találat: Külföldi állampolgár vásárlása
Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező külföldi állampolgár terméket vásárol Magyarországon, az általa fizetett ellenértéket az exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni? Abban az esetben, ha nem bizonyítható, hogy a termék az országot elhagyja, belföldi értékesítésként kell könyvelni?
Az Szt. 74. §-ának (2) bekezdése alapján exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet külkereskedelmi termékforgalomban külföldi vevőnek történő értékesítését, továbbá a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6057
Kapcsolódó tárgyszavak:
306. találat: Realizált jegybevétel utáni támogatás
Előadó-művészeti szervezetként bejegyzett nonprofit kft.-nél mikor kell bevételnek tekinteni a társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatást (a támogató kaphat kedvezményt), amit a realizált jegybevétel után lehet figyelembe venni? A kft. ezeket a támogatásokat jellemzően december végén kapja meg, és a következő évben használja fel újabb előadások finanszírozására. Időbelileg elhatárolható? Halasztott bevételként kezelhető?
A válasznál a Tao-tv. előírásaiból indulunk ki. A Tao-tv. 22. §-a alapján az előadó-művészeti szervezet támogatója az adókedvezményt az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6056
Kapcsolódó tárgyszavak:
307. találat: Kisadózó vállalkozások tételes adója, megszűnés
A bt. 2013. január 1-jétől a kata hatálya alá tartozott, és csak a bevételeit tartja nyilván. 2013. augusztus 1-jétől megszűnik ez a státusza, és visszatér a számviteli törvény hatálya alá. Hogyan kell a visszatérést számviteli szempontból kezelni?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) választásakor a betéti társaság kikerült a számviteli törvény hatálya alól. Ezen adóalanyiság megszűnésekor visszakerül a számviteli törvény hatálya alá. Ez esetben az...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6055
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
308. találat: Bejegyzett egyéni cég átalakulása kft.-vé
Az egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég cégbejegyzése 2013. 06. 10-én megtörtént. Az egyéni cég többszemélyes kft.-vé alakulása folyamatban van. Milyen számviteli és adózási feladatok vannak az egyéni vállalkozó és egyéni cég, illetve az egyéni cég és a kft. vonatkozásában? A tagok magánszemélyek.
Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén (az adott esetben a 2013. 06. 10-ét megelőző naphoz kapcsolódóan) elvégzendő feladatokat az Szja-tv. 49/A. §-ának (2)-(6) bekezdése...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6054
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
309. találat: Egészségügyi szolgáltatás árbevételének elszámolása
Az egészségügyi szolgáltatás OEP-finanszírozása két részből áll: egyrészt egy alapösszegből, amely összeget a tárgyhónapban utalnak, másrészt a havi teljesítménypontok alapján meghatározott összegből. Ez utóbbit általában 2 hónap csúszással átutalják. Év végén ezt az árbevételt hogyan kell figyelembe venni? A kivaadózásra történő áttéréskor mi a helyes eljárás?
A számviteli elszámolás nem változik a kivaadózásra történő áttéréskor és azt követően sem, függetlenül attól, hogy a kiva esetében a tényleges pénzmozgással kell számolni.A számviteli elszámolás az Szt. 72. §-a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6051
Kapcsolódó tárgyszavak:
310. találat: Pay-Pal fizetési rendszer
A Pay-Palról történő pénzfelvételt milyen árfolyamon kell könyvelni? Ez azért érdekes, mert a forintbankban megjelenik egy fix összeg, amelyet a Pay-Pal bankban a program mérlegelt közép­árfolyamon számolja el. Helyes-e az, ha a kettő közötti különbözetet árfolyam-különbözetként számolom el?
A Pay-Pal fizetési rendszer használata mellett is a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével kell eljárni.A Pay-Pal fizetési rendszer lényege, hogy az ügyfelek által nyitott, hitelintézet által vezetett bankszámlához,...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6048
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés