Keresés eredménye

2233 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Árfolyam-különbözet elszámolása
Társaságunk gyakran számláz belföldi partnereinek devizában. Az Szt. alapján a könyvekben a választott hitelintézet a számviteli teljesítés szerinti eladási árfolyamán rögzíti az adott gazdasági eseményeket. Az Áfa-tv. szerinti teljesítési árfolyam más, ezért a társaság az árfolyam-különbözetet a pénzügyi műveletek közé vezeti. Helyesen járunk el?
 A rövid válasz az, hogy igen. Ha különböző törvényekelőírásai alapján egyidejűleg, ugyanarra a gazdasági eseményre (az adottesetben a fizetendő áfára) két devizaárfolyam használatát írják elő, teszikkötelezővé, de...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5425
Kapcsolódó tárgyszavak:
302. találat: Eredménytartalék igénybevétele osztalékra
Helyes-e az a megoldás negatív adózott eredmény esetén, ha eredménytartalékot veszünk igénybe osztalékfizetésre olyan mértékben (a negatív adózott eredmény összegével növelten), hogy az osztalék kifizetése után a mérleg szerinti eredmény nulla?
 Ha a választ számvitel-elméleti oldalról közelítjük meg,akkor a mérleg szerinti eredmény a tárgyév szerinti adózott eredménynek ajóváhagyott osztalékkal csökkentett összege. Az Szt. 39. §-a (2)...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5423
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
303. találat: Más cégnél lévő ingatlan apportálása
Új kft.-t szeretnénk létrehozni, abba apportként egy ingatlant bevinni, ami jelenleg egy másik kft. befektetett eszközei között szerepel, a bruttó és nettó értéke is jóval alacsonyabb piaci értékénél. A régi cégben át kell-e értékelni az ingatlant a piaci értékére? Hogyan történik a számviteli elszámolása, milyen adóvonzata van? Az apportot befogadó cégben milyen adó- és illetékfizetési kötelezettség keletkezik?
 Meglepő módon kíván társaságot alapítani a kérdező cég. Akérdésekre csak akkor tudunk választ adni, ha a szükséges lépésekegymásutániságát bemutatjuk. Apportálni csak azt az eszközt lehet, amely eszköz azapportáló...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5420
Kapcsolódó tárgyszavak:
304. találat: Társaságból kivont ingatlan illetéke
Az egyik általunk könyvelt kft. végelszámolással szeretné megszüntetni a tevékenységét. 1994-ben alakult meg 4 M Ft törzstőkével, és tőkén felüli apportként az alapító házaspár ingatlana is a cég tulajdonába került, 30 M Ft értékben, amelyet a tőketartalékba helyeztünk. Most, a cég megszűnésekor, a cég vagyonának a felosztásakor az ingatlan visszakerül az eredeti tulajdonoshoz. Kell-e illetéket fizetni, és ha igen, hány százalékot? Az ügyvéd szerint nem kell, mert eredetileg is az alapító tagoké volt az ingatlan.
 Sajnálatos módon az ügyvéd nem tette kijelentése mellé azt ajogszabályi helyet, amely kijelentését alátámasztja. Ennek hiányában azilletékről szóló 1990. évi XCIII. törvény következő előírásai alapján...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5417
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
305. találat: Hulladék anyag felvásárlása
Társaságunk műanyaghulladék feldolgozásával foglalkozik. A feldolgozandó hulladék egy részét magánszemélyektől, ún. "kupakgyűjtő verseny" keretében iskoláktól, óvodáktól, közintézményektől vásárolja meg. A hulladék vételárát vételi jegy alapján fizetjük ki. A vételi jegy mellékleteként tájékoztatjuk a magánszemélyt az Szja-tv. idevonatkozó szabályairól, aki nyilatkozik arról, hogy azt tudomásul vette. A vételi jegy értékét fizethetjük átutalással? Ha nem, milyen módon oldható ez meg? Szükséges-e a magánszemély nyilatkozatát felülvizsgálni? Az adóév végén kell-e adatot szolgáltatni a beszállító magánszemélyekről? Mivel a hulladékfelvásárlás a fordítottan adózó körbe tartozik, a vételi jegy, illetve az adásvételi szerződés alapján levonásba helyezhető a fordított áfa? Ha az iskolák, óvodák, közintézmények nem számlaképesek, milyen bizonylattal tudjuk szabályszerűen kezelni a tőlük történő felvásárlást?
 Terjedelmes és kissé ellentmondásos a kérdés, nehéz lesz ráröviden válaszolni. Célszerű a választ a végén kezdeni. Az Áfa-tv. 142. §-a (1)bekezdésének d) pontja alapján a hulladék anyagok értékesítése...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5415
Kapcsolódó tárgyszavak:
306. találat: Egészségügyi szolgáltató áthelyezett kapacitásának bevétele
A vonatkozó törvényi előírás alapján a szerződött egészségügyi szolgáltató legfeljebb annyi havi finanszírozásra lehet jogosult, ahány hónapig a hatályos szerződése alapján szolgáltatást nyújtott. Az önkormányzat a tulajdonában álló, gazdasági társasági formában működő egyik (A) egészségügyi szolgáltatójától a másik (B), szintén a tulajdonában álló gazdasági társasághoz helyezte át a kapacitásokat. A jelenlegi jogszabályok alapján 2 hónapos utófinanszírozás történik, de az egészségbiztosító csak szerződött partnernek utal, ezért (A) szolgáltató 2 havi díját (B) szolgáltató kapta meg. (B) szolgáltatónál hogyan kell elszámolni az így kapott összeget? A tulajdonos döntése alapján (A) szolgáltató költségei fedezetére (B) szolgáltató által (A)-nak átutalt összeget hogyan kell helyesen elszámolni?
 A választ azzal kell kezdeni, hogy a kérdés fel semmerülhetett volna, ha az (A) szolgáltató a hatályos számviteli előírásokszerint jár el. Az egészségügyi szolgáltatás díját az Szt. 72. §-ának(1)-(2) bekezdése...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5412
307. találat: Záloghitel közvetítése
A kft. záloghitel-közvetítéssel foglalkozik. A hitel kihelyezője a pénzintézet, a hitel fedezetét aranytárgyak adják. A hitelre járó kamat a pénzintézeté. A hitelösszeg és az eltelt napok arányában kezelési költség illeti meg a közvetítést végző kft.-t, amely a fedezetet biztosító aranytárgyakra készfizető kezességet vállal. Előfordul, hogy néhány adós nem fizeti vissza a hitelt, így az aranytárgyak a zálogházban maradnak. Ezekre a tárgyakra kártalanítási kötelezettség áll fenn a kft. részéről a pénzintézet felé. A pénzintézetnek ki kell-e számláznia a kártalanítás összegét áfával? Vagy a készfizető kötelezettség miatt nem kötelező a számlaadás? Elfogadható-e, hogy a pénzintézet nem akar számlát befogadni a kft.-től a kezelési költségekről? A közvetítői tevékenységre járó ellenértéket elkülönített bankszámlán akarja jóváírni. Helyes az álláspontja?
 Mivel a kérdező kft. a közvetített záloghitel fedezetekéntaranytárgyakat fogad el, az így átvett aranytárgyak valójában a pénzintézetetilletik meg, azokat a kft.-nek - mint idegen eszközöket - a felelős őrzésszabályai...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5408
Kapcsolódó tárgyszavak:
308. találat: Konténerek besorolása, amortizációja
A kft. egy öltözőkonténert és egy portakonténert vásárolt 2011 decemberében abból a célból, hogy több éven keresztül bérbe adja azokat üzleti partnerének. A konténerek használtak, 4 évesek, acélvázból és acéllemezből állnak. Az öltözőkonténert a kft. telkén, a partner által bérelt üzemcsarnok mellett helyezik el. A konténerbe a földből vizet és elektromos áramot is vezetnek (a konténerben öltözni és zuhanyozni lehet). A másik konténert is a telekre helyezik, kap vizet és áramot. A konténereket a kft. 12. 29-én használatba vette. A konténerek milyen vámtarifaszám alá sorolhatók? A kft. melyik tárgyi eszköz kategóriában tarthatja nyilván? Milyen leírási kulcsot kell alkalmazni az Szt., a Tao-tv. szerint?
 A számviteli besorolás szempontjából nincs jelentőségeannak, hogy a konténerek milyen vámtarifaszám alá sorolhatók. Számviteliszempontból azt kell elsődlegesen eldönteni, hogy a konténer berendezésitárgynak, illetve...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5407
Kapcsolódó tárgyszavak:
309. találat: Árfolyamnyereség elhatárolása
A társaság devizabetéttel és devizaköveteléssel rendelkezik. Az év végi átértékelés következtében nem realizált árfolyamnyereséget kell elszámolnia. A mérlegkészítés időszakában, a forint erősödése miatt a decemberi árfolyamnyereség jelentős arányban nem tud realizálódni. Van-e lehetősége a társaságnak - például céltartalékolással, értékvesztéssel - ezt ellensúlyozni?
 A nem realizált árfolyamnyereséghez kapcsolódóan sem céltartalékotképezni, értékvesztést elszámolni vagy árfolyamnyereséget elhatárolni nemlehet. Céltartalékot képezni a folyamatban lévő ügyletekből,szerződésekből...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5404
310. találat: Jóváhagyott osztalék korrigálása
Egy félreértés és az év végi feszített munkatempó következtében egy kft. beszámolójában az osztalék összegét tévesen tüntették fel. Utólag - önellenőrzéssel - javítható-e? A beszámolóban az osztalék 29 510 E Ft, de valójában 13 000 E Ft lett kifizetve, a maradékot az eredménytartalékba helyezték. A könyvelés jó, csak a beszámolót töltötték ki rosszul.
 A válaszadó kellemetlen helyzetben van, akár a könyvelő,akár az ügyvezető (vagy valaki más) tette fel a kérdést, mivel a kérdés mindenmondata a számviteli elő­írások valamilyen formában történő megsértésére utal...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5402
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés