Keresés eredménye

2370 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Felvásárolt zrt. fel nem lelhető tulajdonosai
Néhány éve társaságunk megvásárolta egy zrt. részvényeit. A zrt. egy korábbi ÁFÉSZ-ből alakult, sok kis tulajdonossal. Társaságunk a nagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosoktól felvásárolta részvényeiket. Néhányan elutasították ajánlatunkat, ők továbbra is a zrt. tulajdonosai. Néhány részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonost nem tudtunk utolérni. Mit lehet tenni ezeknek a tulajdonosoknak a tulajdonrészével? Milyen jogi és azt követő számviteli feladataink lehetnek a rendezés során?
A kérdező társaság, amelyik igyekszik a zrt. részvényeit felvásárolni valójában nem tehet többet, mint amit eddig tett, igyekszik felvenni a kapcsolatot a részvénykönyvbe bejegyzett és eddig utol nem ért tulajdonosokkal.A...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5845
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
302. találat: Bérmunkaszerződés alvállalkozás?
Ruházati termékek gyártásával foglalkozó belföldi cég (gyártó) szerzi be az alapanyagot és valamennyi kelléket. A termékek formatervezettek, a kiszabás után az összevarrást bérmunkában végezteti el. A gyártóhoz szállított termékre a gyártó még díszítőelemeket varr fel. Ez a bérmunkaszerződés tekinthető-e alvállalkozói szerződésnek, és mint ilyen minősíthető-e közvetített szolgáltatásnak? Az iparűzési adó alapja csökkenthető-e ezzel a tétellel? És ha igen, milyen feltételei vannak?
A gyártó cég a termékek előállításához igénybe veszi bérmunkaszerződés keretében az összevarrást végző cég szolgáltatását, de ettől ez a cég még nem lesz alvállalkozó, és így nem lehet beszélni közvetített...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5843
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
303. találat: Társasházi felújítási hányad elszámolása
A Számviteli Levelek 5371. kérdésére adott válaszukban a társasház felé önálló jogcímen befizetett felújítási alap tulajdonosnál és társasháznál történő elszámolásával foglalkoztak. A válaszhoz kapcsolódó kérdéseim: mi történik, ha a társasház egyik tulajdonosa eladja a társasházban lévő tulajdonát? Mit kell tennie az eladásig fizetett felújítási alappal, amelyet követelésként mutat ki? Mit kell tennie annak, aki az ingatlant megveszi? Kinek milyen bizonylatot kell kiállítania erről? Hol találom meg ezen nyilvántartási mód jogszabályi hivatkozását?
A Számviteli Levelek 262. számában az 5371. kérdésre adott válaszban részletesen foglalkoztunk a társasházak közös költségeinek, illetve a felújítási hányad elszámolásával. Hangsúlyozni kell, a társasház elfogadott...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5841
Kapcsolódó tárgyszavak:
304. találat: Céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre
Társaságunk az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornaművet üzemeltetett 2012. 12. 31-ig. Az önkormányzat 2013. 01. 01-től más szolgáltatót bízott meg az üzemeltetéssel. Társaságunk december 31-ig számlázta a fogyasztóknak a víz- és csatornadíjat, amelyet a díjbeszedők szednek be 2013. január, február, március hónapokban. Társaságunknak ebből a tevékenységéből 2013-ban nem származik bevétele. A díjbeszedők bérére és járulékaira lehet-e céltartalékot képezni?
A rövid válasz az, hogy igen!Az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - többek között azokra a múltbeli ügyletekből, szerződésekből...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5837
Kapcsolódó tárgyszavak:
305. találat: Visszaigényelt jövedéki adó könyvelése
Hogyan kell könyvelni a gázolaj visszaigényelt jövedéki adóját, ha a visszaigényelt összeget az áfára kértem átvezetni? Hogyan kell könyvelni a visszaigényelt gázolaj jövedéki adóját?
A gázolaj jövedéki adója a gázolaj bekerülési értékének része, ezért a gázolaj felhasználásakor az anyagköltségként kerül elszámolásra. Amennyiben a ténylegesen felhasznált gázolaj jövedéki adójának egy részét...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5834
Kapcsolódó tárgyszavak:
306. találat: Kis értékű tárgyi eszközök átminősítése
A társaság a számviteli politikában 2011 végéig 30 000 Ft-ban határozta meg a kis értékű tárgyi eszközök maximális értékét. 2011-ben a társaság konszolidálási kör részesévé vált, amelyben a részt vevő társaságok 100 ezer forintban határozták meg a kis értékű tárgyi eszközök határértékét. 2012-től a társaság is ezt követi. A tárgyieszköz-állománynak van azonban olyan része, amely 30 és 100 ezer forint közötti bekerülési értékű tárgyi eszközöket tartalmaz, évenkénti terv szerinti értékcsökkenési leírással. A tárgyieszköz-állomány 30 és 100 ezer forint közötti bekerülési értékű részét átminősítheti-e - konszolidációs összehasonlíthatósága érdekében - a 2012-től hatályos számviteli politikai döntésnek megfelelő kis értékűvé, azaz azok nettó értékét az egyéb ráfordítások között elszámolhatja-e?
Alapvetően a válasznál abból kell kiindulni, hogy a társaság jogszerűen járt el akkor, amikor a számviteli politikájában 30 ezer forintban határozta meg a kis értékű tárgyi eszközök határértékét. A számviteli törvény...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5833
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
307. találat: Áttérés katára (eva)
Az Szt. hatálya alá tartozó, Eva-tv. szerint adózó bt. 2013. 01. 01-től átjelentkezett a Kata-tv. hatálya alá. Az evás időszakban nem keletkezett eredménytartaléka. Az evás időszak előtti eredménytartalékát a 16%-os osztalékadót kiváltó adóval 3 év alatt fizet meg. A 2012. évi mérlegben szerepeltetni kell-e az evás időszak előtti eredménytartalékot, vagy elő kell írni osztalékkifizetésként?
A katát választó, 2012-ben az Szt. hatálya alá tartozó bt.-nek a 2012. évi számviteli beszámolóját az Szt. elő­írásai szerint kell elkészítenie, a taggyűléssel elfogadtatnia, és elektronikus úton letétbe helyeznie.A 2012. évi...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5832
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
308. találat: Aktiválás után elvégzett munkák
Cégünk megvásárolt egy ingatlant, amely a földhivatali bejegyzés szerint kivett iroda, udvar, számítógép-alkatrészt gyártó üzem. Az épületen igen nagy belső átalakítási, felújítási munkákat kellett végezni, a vásárláshoz és az átalakításhoz banki beruházási hitelt kaptunk. Február 1-jén az épületet aktiváltuk, használatba vettük, de közben még folynak munkálatok, amelyek a cég működését nem zavarják. Az aktiválás után felmerülő, de még a beruházáshoz kapcsolódó költséget beruházásként kell gyűjteni és könyvelni, majd egy összegben az épületre ráaktiválni? Esetleg az aktiválás utáni költségek már felújítások, és egyenként növelni kell vele az épület értékét?
A válasz előtt meg kell jegyezni, a számviteli előírások szerint az ingatlan a tárgyi eszközök egy csoportját jelenti, ezért nem az ingatlant kell beruházásként könyvelni, hanem azokat az eszközöket, amelyeket az adott esetben...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5830
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
309. találat: Mérlegképes könyvelő regisztrálása
Regisztrálhat-e az a mérlegképes könyvelő, aki 2013 februárjában szerezte meg a mérlegképes képesítést, és visszamenőleg már rendelkezik három­éves szakmai gyakorlattal? Mi a regisztrálás menete?
A rövid válasz az, hogy nem regisztrálhat!Az Szt. 151. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők részére - külön kérelem alapján - a könyvviteli szolgáltatás végzésére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5829
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
310. találat: Alkatrészbeszerzés áfája
Ha külön vesszük meg az alkatrészt a személygépkocsihoz, annak áfája nem vonható le. Ha az alkatrészt beszereltetjük, a javítási számla áfájának 50%-a le nem vonható összeg az Áfa-tv. hatályos előírása szerint. Szakszerviz szerzi be az alkatrészt, és a javítással együtt számlázza, de soronként, alkatrészenként (mivel így érvényesíthető az alkatrész-garancia) + javítási díj (a számviteli elszámolásban az egész együtt igénybe vett szolgáltatás). Ez esetben a javítási rész áfájának 50%-át vonhatjuk le, vagy a teljes számla áfájának 50 százalékát?
A rövid válasz az, hogy a szakszerviz-szolgáltatás mint tevékenység egésze áfájának az 50 százaléka vonható le.Az Áfa-tv. hatályos 124. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján nem vonható le a motorbenzinen, a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5827
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés