Keresés eredménye

2362 találat a megadott szamviteli szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
301. találat: Mérlegképes könyvelő regisztrálása
Regisztrálhat-e az a mérlegképes könyvelő, aki 2013 februárjában szerezte meg a mérlegképes képesítést, és visszamenőleg már rendelkezik három­éves szakmai gyakorlattal? Mi a regisztrálás menete?
A rövid válasz az, hogy nem regisztrálhat!Az Szt. 151. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerint a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők részére - külön kérelem alapján - a könyvviteli szolgáltatás végzésére...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5829
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
302. találat: Alkatrészbeszerzés áfája
Ha külön vesszük meg az alkatrészt a személygépkocsihoz, annak áfája nem vonható le. Ha az alkatrészt beszereltetjük, a javítási számla áfájának 50%-a le nem vonható összeg az Áfa-tv. hatályos előírása szerint. Szakszerviz szerzi be az alkatrészt, és a javítással együtt számlázza, de soronként, alkatrészenként (mivel így érvényesíthető az alkatrész-garancia) + javítási díj (a számviteli elszámolásban az egész együtt igénybe vett szolgáltatás). Ez esetben a javítási rész áfájának 50%-át vonhatjuk le, vagy a teljes számla áfájának 50 százalékát?
A rövid válasz az, hogy a szakszerviz-szolgáltatás mint tevékenység egésze áfájának az 50 százaléka vonható le.Az Áfa-tv. hatályos 124. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján nem vonható le a motorbenzinen, a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5827
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
303. találat: Könyvvezetés euróban, áttérés előtti osztalék kifizetése
A társaság a könyveit 2012-től euróban vezeti. A 2012 előtti években jelentős összegű osztalékot hagytak jóvá, forintban. Ez a 2011. 12. 31-i MNB-árfolyamon került nyitó tételként a devizás könyvekbe. Év közben többször fizettek ki osztalékot forintban, illetve euróban is, 2012. 12. 31-én is van záró kifizetetlen osztalék. Az év közbeni kifizetéseknél mi a helyes könyvelés? Mivel az osztalék elfogadása forintban történt, a végső elszámolás forintban vagy euróban legyen?
A kérdésre adandó válasznál a következetesség számviteli alapelvet kell meghatározónak tekinteni. Ebből viszont az következik, a számviteli politikában szabályozni kell, hogy a forintban meghatározott, a könyvekben euróban...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5826
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
304. találat: Mobilszolgáltató flotta részesei
A mobilszolgáltató társaság a flotta keretén belül 30-40 hívószámot, előfizetést tart fenn a saját alkalmazottak, alvállalkozók, üzleti partnerek számára. Az alkalmazottak részére rendelkezésre áll a tételes híváslista, a céges és a magánhívások elkülönítése, az alvállalkozók felé a teljes költséget leszámlázza a társaság. Maradhatnak-e az alvállalkozók a szerződésbontás, illetve az alkalmazottak kilépésük után a flotta részesei? A kérdező nem tartja jogosnak, mivel a flotta jelentős kedvezményt biztosít a flotta részesei számára. A céghez számlázott, majd továbbszámlázott tételek nem a cég érdekében merülnek fel.
A válasz előtt megjegyezzük, a kérdezőnek a fentiekben rövidítetten ismertetett levelét nem a Számviteli Levelekhez, hanem a szóban forgó társaság vezetőjéhez kellett volna eljuttatni. A cég vezetőinek kell eldönteniük, hogy a...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5820
Kapcsolódó tárgyszavak:
305. találat: Beszállítókkal szembeni magatartás
Kérdésem a 2009. évi XCV. törvény 3. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, (2a) bekezdésében részletezett árengedmény elszámolásának módjával kapcsolatos. Az elszámolás végeredménye mutatkozhat cégünk vagy vevőnk javára is. Az elszámolás áfaalapot képez? Számlát vagy jóváírót kell kiállítani róla, vagy pénzügyi értesítőlevelet?
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazási magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény hivatkozott előírásai szerint: tisztességtelen...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5812
Kapcsolódó tárgyszavak:
306. találat: Közhasznú szervezet kedvezményei a Tao-tv.-ben
A 2011. évi CLXXV. tv. (Civil-tv.) 75. §-ának (5) bekezdése szerint az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve ki­emelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. A fenti rendelkezés egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg hatályban lévő Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja szerinti adóalap-csökkentő kedvezménynél 2011. évben igénybe vett mértékeket (50% és 20%) a támogatást (színház, kiemelkedően közhasznú) nyújtó 2012. évben is igénybe veheti?
Nem, mivel ezen átmeneti előírás azzal a megkötéssel biztosítja a megszerzett kedvezmények igénybevételét, hogy az ilyen szervezet jogállása közhasznú. Az átmeneti előírás tehát azt jelenti, hogy - a beszámoló letétbe...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5808
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
307. találat: Hozzájárulás magasabb felszereltségű autó beszerzéséhez
Társaságunk 2013. évben gépkocsit (cégautót) szeretne vásárolni ügyvezetői használatra. A külföldi anyavállalat úgy járul hozzá a kiválasztott felszereltségű autó megvásárlásához, ha az ügyvezető befizet a társaság javára 500 ezer Ft-ot. Milyen jogcímen kérhető az összeg az ügyvezetőtől? Milyen bizonylatokat kell kiállítani? Milyen számviteli, adózási előírásokat kell alkalmazni? Szükséges-e áfás számlát kiállítani? Végleges pénzeszközátvételnek minősül? Rendkívüli bevétel?
A kérdések valójában sugallják a választ is! Az anyavállalati hozzájárulás feltételéből az következik, az ügyvezető használatra a személygépkocsit csak akkor kapja meg, ha annak megvásárlásához 500 ezer Ft-ot a céghez befizet...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5807
Kapcsolódó tárgyszavak:
308. találat: Törzstőke emelése tagi kölcsön kamatával
A kft. jelentős összegű tagi kölcsönnel rendelkezik. A tagi kölcsönről szóló szerződésben a kölcsönre kamatot határoztak meg. A kft. a kölcsönt visszafizetné a kölcsönt adónak, a tagi kölcsönre számított és kötelezettségként nyilvántartott kamat összegéig törzstőkét emelne. A tagi kölcsön kamata után fizetendő személyi jövedelem­adó és egészségügyi hozzájárulás mikor merül fel? A törzstőkeemelés időpontjában, vagy később, amikor a törzstőke például csökken, vagy esetleg a cég megszűnik?
Az utolsó kérdésre egyértelmű a válasz: a tag kamat miatti követelésével történő törzstőkeemelés nem kezelhető azonosan az eredménytartalékból történő tőkeemeléssel.A válaszadó - válasz előtti - javaslata az, hogy a tagi...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5805
309. találat: Áttérés euróra
Társaságunk 2013. 01. 01-től euróban szeretné vezetni a könyveit. Ennek érdekében a taggyűlés 2012. 12. 01-jén döntött a kft. létesítő okiratának a módosításáról, meghatározta az adott pénznemben a törzstőkét, illetve kijelentette, hogy 2013. 01. 01-től a könyveit euróban kívánja vezetni. A taggyűlést követően a számviteli politikában is átvezettük a szükséges módosításokat, és még decemberben beadtuk a cégbíróságra a változásbejegyzési kérelmet. A cégbíróság 2013. 01. 14-től hatályos végzése szerint a törzstőke euróban meghatározott összegét bejegyezték. Könyvelhetünk-e 2013-ban euróban vagy csak 2014-ben? Sem az Szt., sem a Gt., sem a Ctv. nem mondja ki, hogy december 31-ig hatályosnak kell lennie a változásnak!
Nem pontos a kérdező információja. Az Szt. 145. §-ának (6) bekezdése ugyanis arról rendelkezik, hogy a 20. § (4) bekezdése szerinti lehetőség alkalmazása esetén (ez az euróban történő beszámolókészítés és az ezt...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5798
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
310. találat: Fejlesztési tartalék feloldása
Társaságunk fejlesztési tartalékot képzett, amely összeggel csökkentette az adott évi társaságiadó-alapját. A fejlesztési tartalékot lekötött tartalékba helyeztük, amely akkor kerül feloldásra, ha azt a társaság beruházási célra elköltötte. A társaság számviteli politikáját úgy szabályozta, hogy a 100 ezer forint alatti egyedi beszerzésű eszközök értékét egy összegben elszámolja amortizációként. A képzett fejlesztési tartalék csökkenthető-e az ilyen eszközbeszerzés értékével?
A Tao-tv. 7. §-ának (15) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fejlesztési tartalékot meddig kell, és milyen célra lehet felhasználni az adó visszafizetése és késedelmi pótlék felszámítása nélkül. E rendelkezés szerint...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5794
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés