Keresés eredménye

269 találat a megadott kölcsön szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
41. találat: Magánszemélynek adott kölcsön kamata
A cég magánszeméllyel szemben fennálló követelése tekintetében szükséges-e a korábbi években felszámított, de még meg nem fizetett kamatra is kamatot számítania, hogy a magánszemélynek ne keletkezzen kamatkedvezményből származó jövedelme? Szükséges-e a kamatot évente tőkésíteni?
...- megállapítani. A kamatkedvezményből származó jövedelem terhei a társaságot terhelik.Ha a kölcsönszerződés szerint a kamatot csak a kölcsön visszafizetésekor kell megfizetni, akkor a szerződésben indokolt az évenként...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5953
42. találat: Alultőkésítés példákkal
Az alultőkésítési szabályt szíveskedjenek több példán keresztül is bemutatni, mert úgy tudom, sok könyvelő elfeledkezik ennek az alkalmazásáról.
...állománya: 5000 E Ft x 92 nap = 460 000 E Ft/365 nap = 1 260 274 Ft ≈ 1260 E Ft.1. példa1000 FtMegnevezés 2013. adóévi adatKapott kölcsön 2013. január 1. - június 30. 5000Kapott kölcsön 2013. július 1. - 2013. december 31...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5947
Kapcsolódó tárgyszavak:
43. találat: Végelszámolás tagi kölcsön esetén
Egy családi bt. két tagja a két testvér. A bt. jelentős kölcsönnel rendelkezik, egyrészt a tagok, másrészt a nem tulajdonos édesanya felé. A társaság szeretne végelszámolással megszűnni, a fentieken kívül más tartozása nincs. Milyen lehetőség van erre? Természetesen mindegyik hitelező lemondana követeléséről.
...a kérdés utolsó mondata a legrosszabb megoldás. A tagok, illetve az édesanya által nyújtott tagi kölcsön elengedése a bt.-nél azt jelentené, hogy az elengedett kötelezettséget rendkívüli bevételként kell elszámolni,...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5941
Kapcsolódó tárgyszavak:
44. találat: Tagi kölcsön euróban
A kft. euróban akar tagi kölcsönt adni, mert euróban szeretne gépjárművet vásárolni. De forintban kéri visszafizetni, amit a kölcsönnyújtás időpontjában érvényes árfolyamon határoztak meg. Helyes ez így? Ha igen, akkor ezt a mérleg-fordulónapi értékeléskor nem kell figyelembe venni? Ha ugyanezt hitelre kapják eurós alapon a finanszírozó cégtől, amely forintban határozza meg a havi tőketörlesztést, kamatot, ezt a hitelt év végén értékelni kell? A hitelező cég még árfolyam-különbözetet is számol.
A kérdés két részre bontandó. A második részre egyértelmű válasz adható, a kérdés első része viszont félreérthető. A válaszhoz azt pontosítani kell.Tagi kölcsönt általában a tulajdonos ad a tulajdonolt társaságnak. A...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5937
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
45. találat: Kamatmentesen adott kölcsön
Adott három cég: "A" bevételi nyilvántartást vezető evás bt., "B" Szt. hatálya alá tartozó evás bt., "C" a Tao-tv. hatálya alá tartozó kft. Mindhárom cég kapcsolt vállalkozásnak minősül. Az "A" kölcsönt nyújt "B"-nek és "C"-nek kamatmentesen. A meg nem fizetett kamat jelent-e adóalap-módosítást? Mi a helyzet akkor, ha a magánszemély tulajdonos nyújtja a kamatmentes kölcsönt?
...tulajdonos nem tartozik a Tao-tv. hatálya alá, ezért a Tao-tv. rendelkezéseit csak a "C" kft. vonatkozásában kell alkalmazni.Kamatmentes kölcsön nyújtásakor a szokásos piaci ártól való eltérést a Tao-tv. 18. §-ának...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5921
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
46. találat: Tagi kölcsönből tőkeemelés
A tagi kölcsönből származó követelésnek nem pénzbeli hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátását a Gt. nem zárja ki. A tagi kölcsön apportálásának számviteli elszámolásában kérem a segítségüket. Hogyan lehet könyvelni? A tagi kölcsön milyen módon válik apportálhatóvá?
...is. A Gt. hivatkozott előírása nem zárja ki a nem pénzbeli hozzájárulások közül a társaság tulajdonosának a társasággal szembeni tagi kölcsön nyújtása miatti követelését. (A társaság által elismert követelés...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5916
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
47. találat: Kis- és középvállalkozások adókedvezménye
Az E kft. 2008-2010-ben elektronikai tesztközpontot épített bankhitel igénybevételével. 2010-ben a tesztközpontot használatba vette, a beruházási bankhitelt felhasználta, a felhasználással a bank felé elszámolt.
A bankhitel feltételei miatti kötöttségek azonban túlzottak voltak. Piaci alku nyomán előnyösebb konstrukció született: E kft. tulajdonosai, A kft., B kft. és C kft. egyenként vettek fel bankhitelt. Ezt a tulajdonosi arányoknak megfelelően, kölcsönként odaadták E kft.-nek, aki ebből végtörlesztette a beruházási hitelét. E kft. törleszti a tulajdonosok felé a kölcsönét, és a tulajdonosainak a kölcsön után piaci mértékű kamatot fizet. Szeretné a 2012-es társaságiadó-bevallásában a Tao-tv. 22/A. § szerinti adókedvezményt érvényesíteni a tulajdonosai felé megfizetett kamat után. Megteheti-e?
...visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után illeti meg. A rendelkezés szerint a hitel visszafizetésére felvett hitel (és nem kölcsön) után jár az adókedvezmény akkor, ha azt pénzügyi intézmény nyújtotta...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5912
Kapcsolódó tárgyszavak:
48. találat: Kapott előleg - kiva
Katv.-adóalany az adó és az adóelőleg számításánál figyelembe veheti-e korrekciós tételként a vevőtől kapott előleget? A törvény csak a kölcsönt, hitelt említi, az előleget nem. Véleményem szerint, mivel még teljesítés nem történt, a jóváírás időszakában csökkentő, a szerződés szerinti teljesítés napján növelő tételként kellene figyelembe venni.
...20. §-ának (4)-(5) bekezdésében valóban a pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő, csökkentő tételek között a hitel vagy kölcsön nyújtása, illetve a hitel vagy kölcsön felvétele, valamint az elszámolásra...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5893
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
49. találat: Kft. által adható kölcsön
A kft. milyen feltételekkel és milyen határidővel adhat kölcsönt tagjainak?
...kölcsönt igénybe vevő magánszeméllyel (taggal) kölcsönszerződést kell a kft.-nek kötnie, amelyben rögzíteni kell, hogy mennyi a kölcsön összege, milyen kamatot kell utána fizetni, mikor kell azt visszafizetni...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5890
Kapcsolódó tárgyszavak:
50. találat: Közhasznú nonprofit kft. kölcsöne
A közhasznú nonprofit kft. ("A") adhat-e kölcsönt kamatmentesen egy másik közhasznú nonprofit kft.-nek ("B"), amelyben mértékadó befolyással rendelkezik? "A" korábban is nyújtott kölcsönt "B"-nek, de akkor nem kamatmentesen. "A" mindkét kölcsönt "B" cél szerinti tevékenységének biztosítása érdekében nyújtotta. A nyújtott kölcsön tekinthető-e cél szerinti tevékenységnek? A kamatmentesen adott kölcsön kalkulált piaci kamatával meg kell-e növelni a társasági adó alapját?
A Ptk. vonatkozó előírása alapján a szerződéses kapcsolatokban - ha jogszabály kivételt nem tesz - kamat jár. A vállalkozások egymás közötti kapcsolatában ilyen kivétel nincsen. A kamatfizetési kötelezettségre és részben annak...
válasz megjelenítése előfizetőknek
válasz megjelenítése nem előfizetőknek
A válasz időpontja: 2013. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5888
Kapcsolódó tárgyszavak:
<<<<<< ... | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés