Keresés eredménye

5 találat a megadott készpénzes számla tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Készpénzes számlák későbbi elszámolása
A 6390. kérdéssel kapcsolatosan kérdezem: ha a pénzkezelő személye elkülönül, és előleget adunk ki a pénztárból, csak a pénzmozgást könyveljük (az előleg kiadása és a különbözet visszavételezése) a pénzmozgás dátumával. Nem derül ki a válaszból az, hogy az előlegből fizetett számlák milyen dátummal kerülnek a könyvekbe? A 8. hó 31-i számlával szeptember 1-jén számol el a kolléga. A számlát a könyvelés szeptember 20-ig nem látta, csak a pénztáros, könyvelésre csak a havi zárás után, október elején kerül. Önellenőrizni kell emiatt az augusztusi áfát? Hogyan kell kezelni azokat az eseteket, ha a dolgozó például 2 hónapja kiküldetésen van, hogyan számol el 30 napon belül az előleggel? Vagy ha nem vesz fel elő­leget a kiküldetésre, elszámoláskor a tényleges pénztári kifizetés és a készpénzes számlák dátuma el fog térni egymástól. Ha ezek hónapot is átlépnek, mikorra könyveljük?
foglaltakat sértik meg. (A készpénzt elszámolásra átvevő által vezetett nyilvántartás valójában a készpénzkifizetések sajátos, naprakészen vezetett analitikus nyilvántartása, ahonnan az adatokat késedelem nélkül a főkönyvbe át kell emelni, legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 15-ig. (Részlet a válaszból!) Ez esetben az áfabeállításnak sem lesz akadálya.)Belső szabályozás kérdése - jellemzően az értékelési szabályzatban, illetve a vállalati számlarendben - az, hogy miként kerül az elszámolásra kiadott készpénz átvevőjének az elszámolása a pénztárból a könyvelésre. (Részlet a válaszból!) Logikus az, hogy legalább a hónap utolsó napját követő napon (de inkább 10 naponként vagy még gyakrabban) a pénztáros a pénztárjelentést és az ahhoz kapcsolódó pénztárbizonylatokat és egyéb dokumentumokat (ideértve a készpénzt
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6484
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Készpénzes számlák későbbi elszámolása
A NAV mulasztási bírságot szabott ki, mivel az adózó 2 darab pénztárbizonylatot nem a pénzmozgással egy időben állított ki, azokon nem a gazdasági események valós dátumát tüntette fel. A társaság negyedéves bevallásra kötelezett. A 2 darab számla októberben készpénzes számla volt, amit a könyvelés később kapott kézhez, ezért azt novemberi kiadási pénztárbizonylattal könyvelte. A számlák üzemanyag-vásárlást tartalmaznak. Erre az időszakra áfa-visszaigénylésünk volt (a mulasztási bírság miatt később fogunk hozzájutni). A számviteli politikában szerepel, hogy a pénztárból elszámolásra is felvehető összeg, amelyből az következik, hogy a számlák későbbi elszámolása indokolt. Alakíthatja-e a társaság úgy a számviteli politikáját, hogy a bejövő készpénzes számlák későbbi elszámolása szabályos legyen?
elszámolásra kiadott pénz átvevőjének olyan kimutatást kell készítenie, ami tételesen tartalmazza a készpénzkifizetéseit az elköltött készpénz dokumentumainak csatolásával, továbbá az elszámolásra átvett összeget, illetve az elszámolásra átvett készpénzből megmaradt és így visszaadásra kerülő készpénz visszavételének elismerését (ezt a pénzkezelő által a visszavett készpénzről kiállított bevételi pénztárbizonylat igazolja, amelyet a pénz átvételével egy­idejűleg kell kiállítani). (Részlet a válaszból!) Az elszámolásra kiadott készpénzből történő vásárlás bizonylatait nem a pénztárral szemben kell könyvelni, hanem az elszámolásra kiadott készpénz átvevőjének az - előző bekezdésben körülírt - elszámolása alapján. (Részlet a válaszból!) A pénztárral szemben csak a készpénz elszámolásra történő
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6390
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Készpénzes számlák könyvelése
Kiemelten közhasznú alapítvány a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a nyilvántartásait. A pénztárban előfordul, hogy például július 25-én több számlát fizet ki a pénztáros, amelyek közül az egyik április 10-i, a másik május 25-i, a harmadik június 19-i keltezésű készpénzes vásárlásról szól. A könyvelésben nem a kifizetés dátuma szerint történik a könyvelés, hanem az egyes számlák dátuma szerint. Helyes ez így?
kötelezettséggel - felvette. (Részlet a válaszból!) Ez esetben a készpénzes számlákat az elszámolásra kiadott előleg számlával szemben kell könyvelni, a pénztárban az elszámoláshoz kiadott készpénzzel a munkavállalót (a megbízott személyt) el kell számoltatni (jegyzék kíséretében át kell venni tőle a számlákat), a pénztári nyilvántartáson azonban csak a visszaadott készpénzt kell rögzíteni, a számlákat nem (hiszen nem a pénztárból fizették ki azokat!). (Részlet a válaszból!) Ha a beszerzéssel, szolgáltatásnyújtás igénybevételével megbízott személy nem vett fel előre készpénzt, az alapítvány nevére kiállított készpénzes számlák ellenértékét "saját zsebből" vagy bankkártyája használatával fizette
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4211
4. találat: Készpénzes számla román ügyfélnek
Magyarországon működő, EU-s adószámmal rendelkező kft. román ügyfelei részére lejben akar készpénzes számlát kiállítani. A számlavezető bankja nem váltja a lejt. Hogyan kezelhető a tranzakció? A befolyt összeget átváltatja hivatalos pénzváltónál, és az így kapott összeget befizeti a bankszámlájára, vagy a pénztárban maradhat? A pénzváltó árfolyamával lehet könyvelni az értékesítést? Ha a vevő rendelkezik EU-s adószámmal, akkor ki lehet állítani a készpénzes számlát áfa nélkül?
§-okban megfogalmazott feltételei teljesülnek, vagy olyan szolgáltatásnyújtásról, amikor az Áfa-tv. 36-49. §-ai alapján a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Romániában van, és a vevő, a szolgáltatást igénybe vevő közösségi adószámmal rendelkezik, akkor a szabályszerűen kiállított készpénzes számlán a megfelelő helyen kötelező feltüntetni az "Áfatörvény területi hatályán kívül" kifejezést. (Részlet a válaszból!) Az előbbiek szerint kiállított készpénzes számla szerinti lejben meghatározott ellenértéket a számla kiállításával egyidejűleg a valutapénztárba be kell vételezni lejben, és a valutapénztár-számlára az árbevételszámlával szemben könyvelni kell az Szt. 60. §-ának (1) bekezdésében előírtak szerint, a lejnek a társaság által választott devizaárfolyamon átszámított
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4194
5. találat: Készpénzes számla nyilvántartása
Olyan vállalkozásnál, ahol az értékesítés nagy része vállalkozásoknak, kisebb része magánszemélyeknek történik, és erről kézzel készpénzes számlát állítanak ki, minden egyes vevő nevét, adószámát vagy címét kötelező a könyvelésben is rögzíteni a vevők között? És mi a helyzet akkor, ha csak magánszemély részére történik az értékesítés készpénz ellenében?
pénztárbevételi bizonylat melléklete.) Ahhoz, hogy az egyszerűsített számla a pénztárba befizetett készpénzbevételt is dokumentálja, az szükséges, hogy a házipénztárhoz kapcsolódó nyilvántartásban (a pénztárkönyvben, a pénztárjelentésben) a tényleges pénzbevételt jelentő készpénzes számlák rögzítésére sor kerüljenek, a készpénzes számla számának, a vevő nevének, az értékesítés tárgyának, a befizetett készpénz összegének feltüntetésével, azaz a tétel azonosításához szükséges adatok rögzítésével. (Részlet a válaszból!) Ezt követően a készpénzes számlákat a házipénztár bizonylataként kell megőrizni. (Részlet a válaszból!) A vevőkkel szembeni követelésekről vezetett nyilvántartásnak legalább azokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyeket a számla tartalmaz. (Részlet a válaszból!) Mivel az egyszerűsített
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1727
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,