329. Számviteli Levelek / 2015. július 30.

TARTALOM

6722. kérdés Szt. változása - Rendkívüli tételek megszüntetése
Néhány nappal ezelott olvastam, hogy a számviteli törvény 2016. január 1-jétol jelentosen módosul (legalábbis a módosítást tartalmazó törvény terjedelmébol ez következik). Lehetne ezen módosítások közül néhányról, számlaösszefüggésekkel is kiegészítve, a Számviteli Levelekben is olvasni?
6723. kérdés Pályamatricadíj
A pályamatricadíj elszámolásával kapcsolatos 4051. számú válaszuk megállja a helyét a mai jogszabályok mellett is? Cégünknél is vásárol a kiküldetési rendelvénnyel elszámoló magánszemély a cég nevére pályamatricát. Mivel egynapos matrica nincs, így négynaposat vesz. A hivatkozott válaszból az derül ki, hogy a cég elszámolhatja költségként a pályadíjat úgy, hogy nem keletkezik egyik részérol sem személyijövedelemadó- és járulékkötelezettség. Ez így van a 2015. évben is? Nem terheli emiatt a magánszemélyt cégautóadó-kötelezettség?
6724. kérdés Végelszámolás, ha a vagyon nem elegendo a kötelezettségre
A társaság taggyulése a társaság végelszámolását határozza el. A végelszámoló a korrigált nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a társaság vagyona nem elegendo a kötelezettségek kifizetésére, amiatt, mert az ügyvezeto (aki a társaság tagja is) korábban kölcsönt bocsátott a társaság rendelkezésére (más tartozás nincs). A cégtörvény szerint, ha a cég vagyona a hitelezok fedezetére nem elegendo, és a tagok a hiányzó összeget harminc napon belül nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. Helyes-e a következtetés? A végelszámoló kéri a tagokat, fizessék be a hiányzó összeget (ami a kölcsönnel egyenlo). Ezt követoen a végelszámoló kifizeti a korábban nyújtott kölcsönt, és ezáltal megszunik a végelszámolást akadályozó tényezo. Mi az így rendelkezésre bocsátott összeg jogcíme? Pótbefizetés? A saját toke elemein belül hol kell kimutatni? A pénzügyi rendezést lehet-e beszámítással rendezni (ha a követelés és a kötelezettség jogosultja ugyanaz a személy)?
6725. kérdés Faktorálás
Kérem, mutassák be a faktorálás jogi és számviteli eloírásait, kiegészítve azokat a kapcsolódó számlaösszefüggésekkel is.
6726. kérdés Engedményezés
Kérem, mutassák be az engedményezés jogi és számviteli eloírásait, kiegészítve azokat az indokolt számlaösszefüggésekkel is.
6727. kérdés Engedményezés vagy faktorálás
Van-e különbség a követelés engedményezése és a követelés faktorálása között? Ha van, az miben nyilvánul meg? A követelését behajtani nem tudó vállalkozó melyiket válassza, ha egyáltalán van rá lehetosége?
6728. kérdés Kiva-adóalap az adóalanyiság utolsó évében
Kivából 2015. december 31-én kilépo kft. zárása esetén a kilépési fordulónapon meglévo szállító-, illetve vevoállományt korrekciós tételként milyen értéken kell figyelembe venni? Úgy, mintha azt kiegyenlítették volna, tehát tényleges - áfás - értéken, vagy áfa nélküli (nettó) értéken?
6729. kérdés Alapítvány által továbbadott támogatás
Alapítvány iskolát tart fenn, amelyhez költségvetésbol normatív támogatást - fejkvótát - kap. A kettos könyvelést végzo alapítvány a kapott normatív támogatást egyéb bevételként, az iskolának egy az egyben átutalt összeget pedig egyéb ráfordításként számolja el?
6730. kérdés Személyes közremuködés díjazása szövetkezetnél
Az általános szövetkezetben több száz fo tag vagyoni hozzájárulásával és személyes közremuködésével vesz részt a szövetkezet üzletszeru gazdasági tevékenységében. Milyen módon lehet a tagoknak személyes közremuködésükért juttatást adni? Sportutalvány adható adómentesen a közremuködésért?
6731. kérdés Garanciális visszatartás átvállalása
Garanciális visszatartás átvállalása esetén korrigálni kell a társaságiadó-alapot?
6732. kérdés Üzletrészvásárlás névérték felett
A kft. megvásárol egy másik kft. 3 000 000 forintos üzletrészébol 1 500 000 forintos értéket. Így megszerzi a kft. tulajdonjogának 50 százalékát, mivel a másik kft. jegyzett tokéje 3 millió forint. A vásárló kft. 5 millió forintot fizetett az eladónak. A vásárló kft. könyvelésében 1,5 millió forintot vagy 5 millió forintot kell a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatni? Hogyan kell könyvelni a két érték közötti különbözetet?
6733. kérdés Termelteto és termelo kapcsolatának számlázása
Integrátori tevékenységet végzo szövetkezet termeltetoi szerzodést kötött egy konzervgyárral, amely vetomagot biztosít a szövetkezet részére. A vetomag-biztosítás szabályozása a termeltetoi szerzodésben: "A vetomag értéke, a vetomaghoz kapcsolódó logisztikai költségek és a teljes pénzbeli eloleg az elso szállítmányok értékébol kerül levonásra." A konzervgyár a vetomag átadásakor számlát bocsát ki. Kérdés, hogy köteles-e a termelo a konzervgyár részére elolegszámlát kiállítani? A szövetkezet ugyanilyen szerzodést köt a tagjaival is. A tagok is kötelesek elolegszámlát kibocsátani? Más konzervgyár esetén: "Szerzodo felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vevo saját költségén az eladónak vetomagot biztosít, a vetomag ellenértékét az elso beszállítások (számlák) értékébol vonja le." E szerzodés alapján a termelo köteles-e a konzervgyár részére elolegszámlát kiállítani a vetomag átvételével egyidejuleg? Egy termeltetoi szerzodés esetén, ahol különbözo inputanyagokkal, illetve szolgáltatásokkal látják el a termelot, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a betakarítást követoen a terményt a termelteto részére adja el, és ekkor történik meg az inputanyagok ellenértékének beszámítással történo rendezése, mindenképpen az Áfa-tv. 59. §-a alá tartozó ügylet-e, tehát "cserének, barternek" kell-e minosíteni, és az in­putanyagok, illetve szolgáltatások igénybevételének idopontjában a termelo köteles-e elolegszámlát kiállítani? Abban az esetben, ha a szerzodésben az inputanyagok ellenértékének kifizetési módjára vonatkozóan nincs a beszámításról - kompenzálásról - megállapodás, kizárólag az inputanyagok átadásáról, illetve végzett szolgáltatásokról készült számlák fizetési határidejét állapítják meg a termeltetési ciklus végéhez igazodva - értelmezésünk szerint -, nem beszélhetünk az Áfa-tv. 59. §-ában részletezett beszámítható vagyoni elonyrol. Jól gondoljuk?
6734. kérdés Áramszámlában lévo szolgáltatás
A számviteli törvény szerint az áramszámlán szereplo sokféle tételt nem kell elkülönítetten szolgáltatásokra és anyagköltségre könyvelni, az egész anyagköltség. Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha két külön cég szolgáltatja az áramot? Az egyik cég a fogyasztást számlázza, a másik a rendszerhasználati díjat. Ez esetben is mind a két számla anyagköltségként könyvelendo, vagy a rendszerhasználati díj már szolgáltatás?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére