Előtársasági beszámoló 2007-ben

Kérdés: Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke – K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...alapján helytelen volt a könyvvizsgáló azonvéleménye, hogy a bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét akövetelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell. [A könyvvizsgálóvéleménye az Szt. 15. §-ának (9) bekezdésében foglaltakkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
Kapcsolódó címkék:  

Előtársasági beszámoló közzététele

Kérdés: Az előtársasági időszak beszámolóját kötelező-e közzétenni és letétbe helyezni a könyvvizsgáló által nem záradékolt egyszerűsített éves beszámolót készítőnél?
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (2)bekezdése szerint az előtársasági időszak beszámolási (beszámolókészítési,nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötelezettségének a vállalkozó acégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerőselutasításának,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.
Kapcsolódó címkék: