Adásvételi szerződéstől való elállás elszámolása

Kérdés: 2003. december 30-án adásvételi szerződés jött létre a társaság és a magánszemély vevők között a halastó és építményei tárgyában. A vevők foglalót fizettek, a vételárat pedig a szerződés szerint részletfizetéssel rendezik 2004-ben. A vételár teljes megfizetéséig a tulajdonjog a társaságot illeti meg, az eladás tényét a földhivatalnál a tulajdonjog fenntartásával jegyezték be. Az értékesítésről az eladás napjával számla készült, a befektetett eszközök 2003. december 30-ával a könyvekből kivezetésre kerültek. A vevők a vételárat többszöri felszólítás ellenére sem rendezték, 2005. február 17-én elálltak az adásvételi szerződéstől, az ingatlanokat visszaadták a társaságnak, a foglaló a társaságnál maradt. 2005. februárban az eladásról kiállított számlát sztorníroztuk, az eszközöket kivezetéskori értéken vettük nyilvántartásba. Helyesen jártunk el? Önellenőrzést kellett volna végrehajtani?
Részlet a válaszából: […] ...tárgyi eszközök közvetlen értékesítéséből származóbevételt az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének e) pontja alapján az egyéb bevételekközött kell kimutatni, az értékesítésről kiállított, a vevők által elismert,elfogadott számlában rögzített - áfát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.

Teljesen leírt követelés kivezetése

Kérdés: Cégünknek egy felszámolás alatti kereskedelmi társaság tartozik. Követelésünk teljes összegére az előző évben már értékvesztést számoltunk el. A bíróságtól megérkezett a végzés, hogy az adós gazdálkodó szervezetet megszünteti, a felszámolási eljárást egyszerűsített módon befejezi, a hitelezői igények kielégítésére nincs fedezet. Hogyan kell ez esetben helyesen könyvelni? Vissza kell-e írni az elszámolt értékvesztést, és kell-e hitelezési veszteséget elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatosan a korábbanelszámolt értékvesztést nem lehet visszaírni, nem teljesülnek az Szt. 55. §-a(3) bekezdésében előírt feltételek. Hitelezési veszteséget sem kell elszámolni,mivel a követelés könyv szerinti értéke nulla. Így a teljesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 31.

Követelések egyeztetése

Kérdés: Elfogadható-e hitelesnek az a beszámoló, amelyhez kapcsolódóan az egyenlegközlő leveleket a társaság nem küldte ki, így csak a saját analitika alapján számolta el azokat?
Részlet a válaszából: […] ...- ebből következően - a két fél szerződésben rögzített megállapodásának kell tartalmaznia.Az Szt. 69. §-a alapján a mérlegtételeket leltárral kell alátámasztani. A (2) bekezdés szerint a leltárba bekerülő adatok valódiságáról a csak értékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 16.

Veszteség rendezése tőketartalékból

Kérdés: A kft. osztalékot szeretne fizetni, de évek óta veszteséges, így az eredménytartaléka is negatív előjelű. Jelentős összegű - a halmozott veszteséget meghaladó - tőketartaléka terhére rendezheti-e a mínusz eredménytartalék számlát? Az E-hitellel kapcsolatos kezességvállalás mennyiben lehet itt zavaró tényező?
Részlet a válaszából: […] ...a tőketartalék nem használható fel. Az előbbi rendezést követően a kft. osztalékot tagjai részére csak akkor tud - az egyéb feltételek mellett - fizetni, ha eredményesen gazdálkodik, és így az adózott eredménye az új Szt. 39. §-ának (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 27.