A számla aláírása


A számlát a számviteli törvény szerint alá kell írni. Kinek kell aláírnia és hogyan? Kell-e ellenőrizni a bejövő számlákon az aláírást?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2001. február 22-én (4. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 60

[…] személyek által használt aláírásokat, azok formáját indokolt belső szabályzatban rögzíteni. A Polgári Törvénykönyv szerint vélelmezett képviselet azt jelenti, hogy a gazdálkodó bármelyik üzletében lévő eladó(k), vezető(k) a gazdálkodó képviseletében jár(nak) el, így jogosultak a számlák, az egyszerűsített (készpénzes) számlák aláírására [Ptk. 220. § (1) bekezdés]. Az előbbiekből következik, ha a számla aláírója nem azonos a cég jegyzésére jogosult személlyel, akkor nem elegendő a számlán a számla kibocsátójának nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát feltüntetni, fel kell tüntetni annak az egységnek az azonosító adatait is, amely egységet képviseli az aláíró. Tehát a törvényi előírás utolsó fordulata nem a gazdálkodó azonosító adatainak megismétlését kéri, hanem az aláíró azonosításához szükséges adatokat. Arról nem szól a törvény, hogy ezen azonosító adatokat előnyomottan, bélyegzővel, vagy a számlára rágépeléssel, ráírással kell-e feltüntetni. A bizonylatokkal szembeni követelmény alapján azonban mindenképpen időtállónak kell lennie, a bizonylatmegőrzési időn belül. Milyen legyen az aláírás? A számviteli törvény egésze - a polgári és társasági joggal összhangban - nem tartalmaz külön követelményeket az aláírás formájára vonatkozóan. Nincsen olyan előírás, hogy annak például olvashatónak kell lennie, vagy a teljes nevet kell tartalmaznia. Az olvasható aláírás megkövetelése ellentmondana a hitelesség követelményének. Az aláírás célja pedig éppen a számla hitelességének biztosítása, a számlában szereplő adatok valódiságáért felelős személy egyedi és egyértelmű azonosításának biztosítása. Ennek megfelelően az aláírással egyenértékűnek kell tekinteni a szignót (a rövid aláírást, a kézjegyet) is, ha az kétséget kizáróan alkalmas tulajdonosának egyértelmű azonosítására. A leírtakból az is következik, hogy az aláírásbélyegzővel gyakorolt aláírás általában nem felel meg a követelményeknek. Ellenőrizhetetlen, […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.