Adófizetési napok


Melyek a társasági adó és az iparűzési adó megfizetésének időpontjai?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2001. szeptember 27-én (18. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 339

[…] évtől eltérő üzleti évet választott, átalakulással megszűnő adózónál a megszűnésről készítendő beszámoló elkészítésének határnapjától (a megszűnéstől számított 90 nap) számított 30 nap, a felszámolási eljárás megkezdését megelőző napra vonatkozó adóbevallás alapján fizetendő adónak a tevékenységet lezáró beszámoló határidejét (a felszámolás kezdő napját követő 45. nap) követő 30 nap, a végelszámolás megkezdését megelőző napra vonatkozó adóbevallás alapján fizetendő adónak az erre a napra készített beszámoló határidejét (a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül) követő 30 nap, a végelszámolás befejezését követő 30 nap, a könyvvezetés és a beszámoló pénznemének változása esetén készítendő beszámoló határnapjától (90 nap) számított 30 nap, az előtársasági időszakról a cégeljárás befejezését követő 90 napon belül készített beszámoló határidejét (90 nap) követő 30 nap, ha a cégeljárás a bejegyzés elutasításával, vagy a kérelem visszavonása miatt szűnt meg, illetve ha a bejegyzésre nem a kérelem benyújtását követő évben került sor, az előtársasági időszakról a bejegyzett cég adóbevallásának napja (a következő év május 31-e, vagy - a naptári évtől eltérő üzleti évet választó esetében - az adóév utolsó napját követő 150. nap), ha a cégeljárás a cégnek a kérelem benyújtásának évében történő bejegyzésével fejeződik be. Az osztalékadót a kifizetést követő hó 12-éig kell megfizetni. Iparűzési adó A helyi iparűzési adó fizetésének időpontjai - az előlegfizetési időpontok kivételével - a társasági adónál ismertetettekkel egyeznek meg, feltéve ha az önkormányzat a helyi adórendeletében eltérő időpontot nem határozott meg. (Az önkormányzat rendeletében az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakhoz képest kedvezőbb kötelezettségteljesítést, azaz későbbi fizetési időpontot is megjelölhet.) A helyi iparűzésiadó-előleget az adóhatóság fizetési meghagyás (határozat) útján közli az adózóval. Tehát míg az iparűzési adóban az adómegállapítás önadózás útján történik, addig az iparűzésiadó-előleg megállapítása (az adózó várható adóról szóló bejelentése és az előző adóévi bevallása alapján) kivetéssel. Az iparűzésiadó-előleget évente kétszer, a naptári […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.