Utólag adott árengedmény


Az általam könyvvizsgált nagykereskedelmi vállalatnál a bónusz szerződésekben meghatározott mértéke az éves forgalom 2-4 százaléka, tárgyévi eredményre gyakorolt hatása 35-40 százalék. Hogyan adhatok hitelesítő záradékot, ha az adózás előtti eredményt 35-40 százalékkal csökkentő, a tárgyévi árbevételből adott engedmény összegével az eredményt nem csökkentették? Élhet-e a társaság az Szt. 4. §-ának (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel, a bónusznak megfelelő nagyságú egyéb ráfordítás passzív időbeli elhatárolásával? Ha igen, az adóhatóság kifogásolhatja-e ezt?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2002. július 18-án (39. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 779

[…] található még az Szt.-ben, ahol a kérdésben megfogalmazott aggályokat lehet felhozni.) Nincsen azonban akadálya annak, hogy az így utólag adott engedmény összegével helyesbítő számla kiállításával tételesen helyesbítsék az eredeti számla szerinti értéket. Természetesen, a helyesbítés ez esetben az eredeti teljesítési időpontra vonatkozik, és érinti az áfaelszámolást is. (Ez esetben azonban már nem beszélhetünk forgalommal arányos engedményről.) Felmerülhet a kérdés, mit kell a pénzügyi rendezés alatt érteni? Elsősorban azt, ha az engedményt adó az engedmény összegét ténylegesen átutalta. A pénzügyi rendezés követelménye azonban teljesülhet akkor is, ha az engedmény megállapítását követően kibocsátott számla pénzügyi rendezésébe különmegállapodás alapján beszámítják az adott engedmény összegét. Ilyen esetben az engedmény megállapítása után kibocsátott számla szerint fizetendő összeg (a számlázott ellenértékből a különmegállapodás alapján fizetendő összeg) pénzügyi rendezésének időpontja lesz a forgalommal arányosan adott-kapott engedmény pénzügyi rendezésének és így elszámolásának az időpontja is. Ha ezen pénzügyi rendezés még a mérlegfordulónap előtt megtörténik, akkor a tárgyévi eredményt csökkenti a tárgyévi árbevételhez közvetve kapcsolódó bónusz. Az Szt. 4. §-ának (4) bekezdése valóban ad arra lehetőséget, hogy a törvényi előírásoktól eltérjenek, ha az Szt. valamely rendelkezésének alkalmazása nem biztosítja a megbízható és valós összképet. Kérdésként felmerülhet, a forgalommal arányosan utólag adott engedmény lehet-e az a kivételes eset, amikor az Szt. 4. §-ának (4) bekezdését alkalmazni kell a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett. […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.