Betéti társaság két beltagja munkaviszonyban


Lehet-e az új Gt. szerint is munkaviszonyban a bt. két beltagja? Helyes-e az a megoldás, hogy mindkét beltag munkaviszonyban dolgozik a bt.-ben úgy, hogy egymás munkaszerződését írták alá? Gyakorolhatják-e egymás felett a munkáltatói jogokat, ha azonos üzletrészekkel rendelkeznek? Ha így nem lehetséges, gyakorolhatja-e a munkáltatói jogokat a taggyűlés? Összefoglalóan: van-e arra lehetőség, hogy az ügyvezető beltag ne vállalkozói, hanem alkalmazotti jogviszonyban dolgozhasson saját bt.-jében?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2006. augusztus 31-én (135. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2748

[…] társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy a tagok vezető tisztségviselőként látják el. A Gt. 22. §-ának (2) bekezdése alapján vezető tisztségviselő ezen megbízatását munkaviszonyban nem láthatja el. Ugyanezen bekezdés előírásából és a már hivatkozottakból az következik, hogy a vezető tisztségviselői megbízást tagi jogviszony keretében lehet ellátni, a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával. A Gt. 334. §-ában megfogalmazott átmeneti rendelkezés szerint a Gt. 22. §-ának (2) bekezdése nem alkalmazható arra a vezető tisztségviselőre, aki az új Gt. hatálybalépése előtt a vezető tisztség ellátására munkaviszonyt létesít, ezen munkaviszony megszűnéséig, de legfeljebb a vezető tisztségviselővé választásától számított […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.