Üzemcsarnok aktiválás utáni átalakítása


2006. évben építettünk egy üzemcsarnokot. Az épületkomplexumot feldolgozó üzemcsarnokként aktiváltuk. A termelés optimalizálása érdekében átalakításokat szeretnénk végrehajtani. Az üzemcsarnokon belül csomagolóanyag-raktár és kazánház kialakítását tervezzük. A raktárnak kialakítandó helyiségben egy szállítószalag üzemel, amelyet az üzemcsarnok másik részébe telepítünk át. A csomagolóanyag-raktárba eddig két másik területen használt állványrendszert telepítünk át, de nem az egészet, egy része visszamarad későbbi hasznosításra. A kazánház kialakításához a levegőrendszer (vákuumrendszer) áttelepítése szükséges, továbbá 42 méter PVC csővezeték beépítése. Ráaktiválhatjuk-e ezeket az üzemcsarnokra? Ha igen, a kialakított helyiségeket alegységként nyilvántartásba vehetjük-e az eszközeink között? Mi legyen a visszamaradó állványrendszerrészekkel? Az átalakítás eredményeként lesznek olyan épületek, gépek és berendezések, amelyeket ezentúl nem használunk. Mikor állíthatjuk le az értékcsökkenés elszámolását?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2013. január 31-én (279. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5709

[…] hatását megállapítani és önellenőrzés keretében rendezni.Ezt követően lehet az átalakításhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozni.Az üzemcsarnokon belül a csomagolóanyag-raktár, a kazánház kialakítása (az ezzel kapcsolatosan felmerült összes munkaerő-, anyag- és egyéb költség) beruházásként számolandó el. E helyiségek kialakításával csökken az üzemcsarnok alapterülete, az üzemcsarnok – fenti korrekció utáni – könyv szerinti értékét az alapterület-csökkenés arányában csökkenteni kell, amely értéket (nettó) a csomagolóanyag-raktár, a kazánház bekerülési értékében kell számításba venni, a beruházásként elszámolt értékkel együtt a rendeltetésszerű használatbavételkor aktiválni, az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenést megállapítani.Általános szabály, hogy a tárgyi eszközök cégen belüli áthelyezésével kapcsolatosan felmerülő költségekkel nem lehet a bekerülési értéket növelni. Így a szállítószalag leszerelésével, javítóüzembe történő átszállításával, kapacitásnövekedést nem eredményező javításával, visszaszállításával, az új helyen történő felszerelésével kapcsolatosan felmerülő saját és számlázott költségeket a felmerülés időszakában a költségek között, az eredmény terhére kell elszámolni.Az állványrendszereket a műszaki, illetve az egyéb berendezések között kell nyilvántartani, aktiválni. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell azt is, hogy milyen részelemei vannak, azokból mennyi van az állványrendszerként (vagy még inkább az önálló állványként) kimutatott eszközben.Az állványrendszer leszerelése, áttelepítése, összeszerelése költségeit a felmerülés időszaka eredménye terhére kell elszámolni a költségek között. Ha az állványrendszer egyes elemei, egyes állványok nem kerülnek áttelepítésre, akkor – ennek megfelelő arányban – részleges selejtezést kell végrehajtani. Meg kell állapítani, hogy a selejtezett állványoknak mennyi a bekerülési értéke, és elszámolt értékcsökkenése figyelembevételével a nettó értéke, a selejtezett állványok, állványrészek piaci értéke, és amennyiben a nettó érték a több, a különbözetet terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni, a kiselejtezett állványokat, állványrészeket pedig piaci értékükön, ha ennél a nettó érték alacsonyabb, a nettó értéken a készletek közé átvezetni. Addig kell a készletek között nyilvántartani, amíg azokat nem értékesítik, illetve használhatatlanná (és értéktelenné) nem minősítik.A vákuumrendszer – mint különálló tárgyi eszköz – áttelepítésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a felmerülés időszakában […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.