Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Lakásvásárlásra felvett hitel átvállalása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. október 27. (Számviteli Levelek 354. szám, 7118. kérdés)

Kérdés: A munkáltató átvállalhatja-e a munkavállalótól a lakásvásárlásra felvett hitelét (korábbi devizahitelét)? Ez a magánszemély részére adómentes vagy adóköteles? A cégnél az átvállalt kötelezettség növeli az adóalapot?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]NGM-rend.).A kérdés szerint lakásvásárlásra felvett hitel még vissza nem fizetett összegének átvállalásáról van szó. A lakáscélú támogatásnak a hivatkozott feltételeit a hitel folyósításakor a hitelintézet vizsgálta, a vételárat igazolja (a 30 százalék ellenőrizhető!), a korábbi munkáltatótól a folyósítás évében és az azt megelőző négy évben kapott támogatás összegét a munkaviszony megszűnésekor - az Art. szerint - kiadott igazolás, vagy ennek hiányában a magánszemély nyilatkozata igazolja.A lakásépítés támogatáskénti elszámolásának feltétele az is, hogy a lakás szobaszáma nem haladja meg 2016. augusztus 1-jétől az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.3.4. pontjában (korábban a 12/2001. Korm. rendeletben) meghatározott igényt.A méltányolható lakásigény mértéke: az együtt költöző, együtt lakó családtagok számától függően- egy-két személy esetében legfeljebb három szoba,- három-négy személy esetében legfeljebb négy szoba,- minden további személy esetében egy szobával nő a lakásigény mértéke.Véleményünk szerint a méltányolható lakásigényt a lakásvásárlásra felvett hitel átvállalásának időpontjában indokolt vizsgálni, mivel ezzel az időponttal történik az átvállalt hiteltartozásnak a munkáltatónál történő rögzítése (könyvelni a személyi jellegű egyéb ráfordítások között kell a hitelintézettel szembeni kötelezettségkénti kimutatással: T 559 - K 4791, még akkor is, ha a pénzügyi rendezés az átvállalással egyidejűleg megtörténik: T 4791 - K 384). A méltányolható lakásigénynek való megfelelés szabályait az NGM-rend. 3. §-a részletezi.Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.3.2. pontja a támogatás adómentességének további feltételeit tartalmazza.A lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető adómentesnek, ha a munkáltató - az adott esetben - a támogatás folyósításának évét követő év május 31-éig rendelkezik az NGM-rend.-ben meghatározott igazolásokkal, elsősorban a hitel folyósítója által kiállított, a méltányolható lakásigény korábbi vizsgálatáról készített okirat másolatával (ennek hiányában a munkáltató által elvégzett vizsgálat eredményével), a támogatás összege és a vételár arányára vonatkozó feltételnek való megfeleléssel, a munkavállaló lakástulajdonának igazolásával stb.Ha a munkáltató által átvállalt hitel összege nem haladja meg a vételár 30 százalékát, maximum (a korábbi munkáltatótól a folyósítás évében és az azt megelőző négy évben kapott támogatással együtt) 5 millió forintot, a munkáltató rendelkezik a szükséges igazolásokkal, a folyósítás (az átvállalás) éve 2016 (vagy azt követő évek), akkor a támogatás a magánszemély szempontjából adómentes juttatásnak[…]

Figyelmébe ajánljuk

A kft. tulajdonosának a lakása a cég irodája is. A közüzemi számlák a kft. nevére szólnak. 30%-ban számoljuk el a rezsiszámlákat a vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költség szempontjából (légköbméter alapján lett a 30% megállapítva). Helyesen járunk el? A...

Tovább a teljes cikkhez

A munkáltató a vele munkaviszonyban álló munkavállaló részére lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsönt nyújt, melynek összege 2 millió forint, 60 hónapra, egyenlő havi részletfizetéssel. A kölcsön nyújtása, illetve annak visszafizetése pénzintézeten keresztül, annak...

Tovább a teljes cikkhez

Vállalkozásunk új lakásokat épít, vevőinkkel az adásvételi szerződéseket úgy kötöttük meg, hogy vevőként csak az utolsó részlet kiegyenlítésével szereznek tulajdonjogot. Ha az utolsó részlet kifizetése 2004-ben történik, kell-e a telekhányadra áfát fizetni?

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk vásárolt egy lakásként bejegyzett ingatlant a Balaton partján. Az ingatlan 48 m2, összesen másfél szoba. Az ingatlant üdülőként szeretnénk használni, de - szerintünk - nem felel meg a 173/2003. Korm. rendeletben foglaltaknak. Hogyan kell az üdültetés és üzemeltetés...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére