Termelőüzem leállítása esetén az amortizáció


A társaság az egyik üzemében - előre nem látható időre - beszünteti a termelést. Az üzemben lévő vegyipari berendezéseket máshol nem tudjuk használni. Ez esetben mi történjen ezekkel a tárgyi eszközökkel, szüneteltetni kell-e az amortizáció elszámolását? Mi a teendő, ha mégis újra használni fogják azokat?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2017. augusztus 17-én (370. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7385

[…] forgóeszközök (ezen belül a vásárolt készletek) közé.Az Szt. 53. §-a választ ad arra, hogy milyen értéken történjen az átsorolás. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a tárgyi eszközöknél akkor, ha - például - a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált. Az értékcsökkentést oly mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz használhatóságának megfelelő piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelően nem használható, akkor azt a tárgyi eszközök közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.A leírtakból az következik, hogy a termelés beszüntetésekor meg kell állapítani a termelőüzemben lévő tárgyi eszközök piaci értékét, és ha a piaci értéket meghaladja az adott eszköz könyv szerinti értéke, akkor a különbözetet a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni, a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után megmaradó értéket kell a készletek közé átvezetni. (Itt kell megjegyezni: az üzembezárás a forgóeszközök közé tartozó eszközök, anyagok, félkész és késztermékek piaci értéken történő értékelését is indokolhatja, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával.)A tárgyi eszköznek az állományból történő kivezetése után terv szerinti értékcsökkenési leírás nem számolható el, sem költségként, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.