Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Készpénzkezelés, ha nincs pénztáros

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. május 10. (Számviteli Levelek 385. szám, 7617. kérdés)

Olvasói kérdés Mi a házipénztár? A készpénzkezelésről kötelező nyilvántartást vezetni? Akkor is, ha nincs függetlenített pénztáros? Indokolt külön pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatokat kiállítani? Hogyan történik ez esetben az ellenőrzés?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A (8) bekezdés szerinti tartalommal a pénzkezelési szabályzatot el kell készítenie annak a szervezetnek is, ahol nincsen függetlenített pénztáros. A pénzkezelési szabályzatban kijelölt pénzkezelővel (ügyvezetővel, tulajdonossal) szembeni követelményeket ez esetben körültekintőbben kell megfogalmazni, mivel a pénztári pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat - jellemzően - egy személy végzi, az összeférhetetlenségi elvárások nem vagy csak részben teljesülnek. (Az ügyvezető kezeli a készpénzt, ő az, aki elkölti és költségként is elszámoltatja, a házipénztár pénzállományát nem a társaságnál tartja a pénz megőrzése követelményeinek betartásával, hanem a lakásán vagy magánál, és így a saját célra történő felhasználást nem lehet kizárni!)Nem függetlenített pénzkezelő esetében is gondoskodni kell arról, hogy a készpénz a társaság székhelyén kialakított pénztárban legyen, meg kell határozni a pénztárban tartható pénzállomány összegét (a pénztári keretet), szabályozni kell a készpénz felvételét, szállítását, pénzintézetnél történő elhelyezését, a készpénz meglétének ellenőrzését, rovancsolásának gyakoriságát stb. is.A pénztári befizetéseket, kifizetéseket a pénzmozgás bizonylataival alátámasztva, késedelem nélkül legalább az analitikus pénztári nyilvántartásban (a pénztárkönyvben, a pénztárnaplóban, a pénztárjelentésben), az események sorrendjében, tételesen (nem összevontan) rögzíteni kell. (Ezen követelményt az ügyvezető, a tulajdonos is teljesíteni tudja!)Időszakonként (legalább a hó utolsó napjával) a pénztári nyilvántartást le kell zárni, meg kell állapítani a bevételek és a kiadások végösszegét és ezek egyenlegét, a pénztárban lévő címletenkénti pénzállományt, az előző időszaki pénzállomány figyelembevételével a záró pénzkészletet, amelyet össze kell hasonlítani a tényleges pénzkészlettel, az esetleges eltérést tisztázni kell. (Elvileg nem lehet eltérés, ha mégis van, a pénzkezelő felelőssége tisztázandó!)Amennyiben a nem függetlenített pénzkezelő nem vezet naprakész pénztári nyilvántartást, akkor a pénztári be- és kifizetések alapbizonylatait csak a könyvelő rögzíti a főkönyvi könyvelésben utólag. A házipénztár pénzkezelése helyességének ellenőrzése, a naponkénti készpénzállomány meglétéről való meggyőződés elmarad, a házipénztár pénzállományával való visszaélés lehetősége megnő!Abban az esetben, ha a pénztárt nem függetlenített pénztáros kezeli, akkor nem indokolt a pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatok használata, hiszen a pénztárbizonylatoknál nem teljesíthetők pl. a pénztárbizonylatok aláírásával kapcsolatos követelmények.A pénztárbevételi bizonylatok helyett a pénztári bevételeket[…]

Figyelmébe ajánljuk

Azon evás társas vállalkozásokra, amelyek nem tartoznak az Szt. hatálya alá, vonatkozik-e 2009. január 1-jétől az 500 ezer forintos határ? Ezen vállalkozásoknak kell-e pénzkezelési szabályzatot készíteniük?

Tovább a teljes cikkhez

A kft. magánszemély megrendelője készpénzzel egyenlíti ki a kft. által kibocsátott átutalásos számlát. A felek átvételi elismervénnyel bizonylatolják a kifizetést. Bevételi pénztárbizonylat nem készül (a kft. mikrogazdálkodói beszámolót készít, pénzkezelési...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk széfet bérel egy bankban. A házipénztárból a készpénzt nem a bankszámlájára fizeti be, hanem a bankban bérelt széfben helyezi el. A mérlegben pénztár- vagy banksoron kell szerepeltetnem a széfben elhelyezett készpénzt, és milyen főkönyvön?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére