Csoportos adóalanyiság esetén a le nem vonható áfa


Adott egy áfacsoport, ahol van olyan csoporttag, aki olyan tevékenységet is végez, amely áfa alóli mentességet is élvez. Így a beszerzéseinél tekintettel kell lenni arra is, hogy a beszerzett eszközt áfaköteles vagy áfamentes tevékenységhez használja fel. A tételes elkülönítés nem valósítható meg, pontos arányt sem tud meghatározni, így arányosításba vonja azokat a beszerzéseket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a kapcsolódó felhasználás. Ezért az Áfa-tv. szabályai alapján számított arányszámmal vezeti át az időszak végén a levonható áfát. Kérdésünk, hogy csoportos áfaalanyiság esetén is így működik? Minden tagnak úgy kell eljárnia, hogy arányosításba veszi az adott beszerzés áfaösszegét? A képviselő pedig az áfabevallás összeállításakor a csoport minden áfás és mentes értékesítése figyelembevételével állapítja meg az arányt. Az arány megállapítása után az egyes tagokra jutó arányos áfa feladását kell lekönyvelni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2019. március 21-én (402. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7884

[…] adóalanyiság áfabevallását a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok helyett a kijelölt képviselő készíti el a csoportba tartozó tagok mindegyikére érvényesen, de csak a csoportba tartozó valamennyi tagot magában foglalóan a csoport szintjén. A csoportszintű adóbevallás elkészítéséhez szükséges adatokat természetesen a csoportba tartozó tagoknak kell szolgáltatniuk.A kérdés szerint a tételes elkülönítés levonható és le nem vonható áfára a csoportos adóalanyiságban részt vevő kérdező tagnál teljeskörűen nem valósítható meg. Ezért az arányosításba kell bevonni azokat a tételeket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a felhasználás jogcíme.Csoportos adóalanyiság esetében, a törvényi előírásból következően, ezt az arányosítást a kijelölt képviselőnek kell elvégeznie. A kijelölt képviselő az Áfa-tv. 5., számú melléklete szerinti arányosítást csak akkor tudja elvégezni, ha az ehhez szükséges adatokat a csoportba tartozó tag a képviselő rendelkezésére bocsátotta.A kijelölt képviselő - a csoportba tartozó tagok adatszolgáltatása alapján - a csoportos adóalanyiság szintjén állapítja meg az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított áfából a levonható rész összegét, vallja be és fizeti be. Természetesen a csoportba tartozó tagok adatai alapján az őket terhelő részt a tagokra átterheli.A csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok - a beérkező számlák folyamatos könyvelése esetén - célszerű, ha az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított áfát le nem vonható adóként könyvelik a számlák alapján, de elkülönítetten, majd a kijelölt képviselő által meghatározott levonható részt könyvelik levonható áfaként (T 8671 - K 454, majd T 4661 - K 8671).Kapcsolódóan felmerülhet kérdésként, hogyan és mit könyvel a kijelölt képviselő? Példaként az áfabevallás + 100 fizetendő, a csoport 3 tagú. A képviselő + 10 fizetendő, az 1. tag + 150 fizetendő, 30 levonható, a 2. tag + 50 fizetendő, 80 levonható.A […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.