Befektetői részjegy értékesítése


Édesanyám után termelőszövetkezeti befektetői részjegyet örököltünk a testvéremmel közösen. Kértük az egyösszegű kifizetést, azonban közben kiderült, hogy a termelőszövetkezetet a vezetőség értékesíteni kívánja. Ennek tudatában kértük az egyösszegű kifizetés visszavonását, és azzal egyidejűleg kértem tagi felvételemet a termelőszövetkezetbe, mivel így a befektetői részjegyünk a sokszorosát érné. Az igazgatóság a tagi felvételemet elutasította, amelyet tudomásul veszek. Köteles vagyok-e eladni a befektetői részjegyet a termelőszövetkezetnek, vagy megtarthatjuk a testvéremmel, és igényt tarthatunk-e a termelőszövetkezet eladása során keletkező értéknövekményre?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2021. szeptember 9-én (451. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8642

[…] részjegye összege arányában jogosult a szövetkezet gazdasági tevékenységéből származó, adózás utáni eredményéből részesedésre, ugyanilyen arányban viseli a veszteséget is. A Ptk. 3:356. §-a a nyereség felosztásánál előtérbe helyezi a személyesen közreműködő tagokat.A tagi (befektetői) jogviszonyon az nem változtat, ha a termelőszövetkezetet eladják, ezzel a termelőszövetkezet nem szűnik meg. Ha a termelőszövetkezet eszközeit értékesítik, akkor tud a szövetkezet végelszámolással megszűnni. A szövetkezet átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül (az előbb említett módon) szűnhet meg. A szövetkezet megszűnésével egyidejűleg a tagsági jogviszony is megszűnik. A Ptk. 3:361. §-a alapján a taggal (nyilvánvalóan a személyes közreműködést nem vállaló taggal is) a tagsági jogviszony megszűnésekor (ez lehet a tag kilépése is a Ptk. 3:359. §-a alapján, de lehet a termelőszövetkezet megszűnése is) el kell számolni.A fentiekben leírtak és a Ptk. egyéb rendelkezései alapján tehát téves az az […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.