Előtársasági időszak két üzleti évben

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság alapító okiratának kelte december 20-a, a cégbejegyzés pedig a következő év január 10-e? A társaság vállalkozási tevékenységet nem végzett, tehát nem kell előtársasági beszámolót készítenie. Ha már decemberben megkezdi a vállalkozási tevékenységét, december 31-ével zárnia kell? Úgy gondolom, igen!
Részlet a válaszából: […] A kérdező sajnálatos módon a törvényi előírásnak csak az egyik részét veszi figyelembe (vállalkozási tevékenységet nem végez), a másik részétől eltekint, ezért jut téves következtetésre (nem kell előtársasági beszámolót készítenie).Az Szt. 135. §-ának (6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Előtársasági beszámoló 2007-ben

Kérdés: Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...összegét az előtársasági beszámoló mérlegének tartalmaznia kell. Mivel - a kérdés szerint - az alapító a törzstőke összegét acégbejegyzést követően utalta át, a cégbejegyzést megelőzően semmiféleeszközmozgás nem volt, a jegyzett tőke összegét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.

Vállalkozási tevékenység az előtársasági időszak alatt

Kérdés: Az Szt. 135. §-a kiegészült a (6) bekezdéssel, amely kapcsolódik a bírósági cégeljárás azon változásához, mely szerint a jövőben egyre rövidebb időt vesz igénybe a cégbejegyzés. A módosítás lehetővé teszi az előtársasági beszámoló mint önálló beszámoló elhagyását akkor, ha a vállalkozó az előtársasági időszak alatt nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét. Mit jelent ez utóbbi kitétel? Kimenő számlája nyilvánvalóan nem lehet. Bejövő számlája sem? Szerződést sem köthet?
Részlet a válaszából: […] A kérdés valójában arra irányul, hogy mi minősülvállalkozási tevékenységnek. Alapvetően az a tevékenység, amire a társaságotlétrehozták. Így nem tekinthető vállalkozási tevékenységnek a társaságalapításához szorosan kapcsolódó tevékenység, mint a létesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.

Előtársasági beszámoló közzététele

Kérdés: Az előtársasági időszak beszámolóját kötelező-e közzétenni és letétbe helyezni a könyvvizsgáló által nem záradékolt egyszerűsített éves beszámolót készítőnél?
Részlet a válaszából: […] ...hozatali és közzétételi) kötelezettségének a vállalkozó acégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerőselutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő 90napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.