Fagyizó: csomagolóanyag vagy áru?

Kérdés: A fagyizó szállítói számláján a fagyipor mellett fagylalttölcsér, szalvéta, műanyag tégely, pohár, kanál is szerepel. A fagyipor és a fagylalttölcsér alapanyagnak minősül? A szalvéta anyagköltség? A műanyag tégely, pohár, kanál csomagolóanyag-költség vagy áru? (Külön nem kérnek pénzt érte.) A magyarországi szállítószámlán nincs feltüntetve, hogy a termékdíjat a szállító megfizette. A műanyag áru termékdíjköteles?
Részlet a válaszából: […] ...esetén minősül a tárgyévben csekély mennyiségű kibocsátónak. A csekély mennyiségű kibocsátó termékdíjátalányt fizethet, és bevallást évenként egyszer kell készítenie.Természetesen, a legjobb megoldás az lenne, ha a szállító a számlán feltüntetné, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Környezetvédelmi díj elszámolása

Kérdés: 2012. 01. 01-jétől jelentősen megváltozott a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás. Ehhez kapcsolódóan kérném a termékdíj könyvelését (kontírozással) és annak időpontját ismertetni.
Részlet a válaszából: […] ...A termékdíjvisszaigénylésére a visszaigénylésre való jogosultság keletkezésének időpontjaszerinti tárgyidőszakra vonatkozó bevallásban kerülhet sor. A visszaigénylésmértéke a termékdíjköteles termék forgalomba hozója által az árban felszámítottés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Uniós anyagbeszerzéshez kapcsolódó termékdíj

Kérdés: Kapcsolódva a Számviteli Levelek 105. számában a 2145. kérdésre adott válaszhoz, kérdezem: ha cégünk egy csomagolóanyag-visszavételi és -hasznosítási kötelezettséget teljesítő koordináló szervezettel hasznosítási szerződést kötött, a megállapodás alapján részükre fizetett hasznosítási díjjal növelni kell-e szállítási számla értékét, és a növelt összeg után kell-e a fizetendő áfát bevallani és visszaigényelni?
Részlet a válaszából: […] ...szállítóiszámla értékét kell növelni, hanem külön tételként számításba venni!) Az ígynövelt összeg után kell a fizetendő áfát bevallani, és ezután lehet a közösségiáru áfáját levonásba helyezni (visszaigényelni). Ez esetben a koordinálószervezetnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.

Értékesítés érdekében felmerült költségek elszámolása

Kérdés: A társaság ruha-nagykereskedelemmel foglalkozik, az árut részben belföldről, részben külföldről szerzi be. A megvásárolt termékeket a kft. saját maga csomagolja, márkajelzéssel ellátott dobozba, tasakba, vállfára helyezi az áru jellegének, a vevő igényeinek megfelelően, valamint méret- és kezelési útmutató címkét ragaszt a csomagolóanyagra. A társaság év közben a készleteiről folyamatosan mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, év végén leltározással állapítja meg a készlet értékét. A csomagolóanyag- és címkevásárlást hogyan helyes elszámolni? A továbbeladásról kiállított számlán a csomagolóanyagot tételesen nem tüntetjük fel.
Részlet a válaszából: […] A válasz az Szt. 47., illetve 82. §-ának előírásaiból következik.A kérdésben említett csomagolás, címkézés nem tartozik a beszerzési (bekerülési) értékbe, mivel azok nem az eszköz megszerzése érdekében merültek fel, és nem a raktárba történő beszállításig, bár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 18.