Beépített bútor elszámolása

Kérdés: Társaságunk ifjúsági szálláshelyet épített. A közösségi épületrészen beépített szekrényeket helyeztek el, amelyek egy része konyhabútor. A beépített konyhabútor bekerülési értéke része-e az ingatlan bekerülési értékének, vagy önálló tárgyi eszközként kell nyilvántartani? A kivitelező a számláját nem bontotta meg az épület és az egyéb eszközök értékére. Ebben az esetben mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] A beépített bútorok jellemzője az, hogy beépítetlen formájukban rendeltetésüknek megfelelően nem használhatók, illetve az épülettől elválasztva, az épületből kibontva sem felelnek meg rendeltetésüknek. És ezt a beépített konyhabútorok esetében is vizsgálni kell. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Beépített bútor elszámolása

Kérdés: Társaságunk ifjúsági szálláshelyet épített. A közösségi épületrészen beépített szekrényeket helyeztek el, amelyek egy része konyhabútor. A beépített konyhabútor bekerülési értéke része-e az ingatlan bekerülési értékének, vagy önálló tárgyi eszközként kell nyilvántartani? A kivitelező a számláját nem bontotta meg az épület és az egyéb eszközök értékére. Ebben az esetben mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] A beépített bútorok jellemzője az, hogy beépítetlenformájukban rendeltetésüknek megfelelően nem használhatók, illetve az épülettőlelválasztva, az épületből kibontva sem felelnek meg rendeltetésüknek. És ezt akövetelményt a beépített konyhabútorok esetében is vizsgálni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.

Biztonsági őrzéshez szükséges eszközök

Kérdés: Cégünk biztonsági őrzéssel, valamint vagyonvédelmi berendezések ügyfelek részére történő beszerzésével, beszerelésével és működtetésével is foglalkozik. Őrzési pályázatot - több esetben - akkor tudunk nyerni, ha az élőerős őrzés mellett vállaljuk, hogy biztonságtechnikai eszközöket is beépítünk az őrzendő objektumba a saját költségünkre. A megbízó ingatlanján beépített eszközök a megbízás lejárta után a megbízónál maradnak. Ez a szerződésben is rögzítésre kerül. Hogyan történjen a számlázás? Csak a szolgáltatást vagy az eszközöket is számlázni kell? Az eszközöket hol kell aktiválni? Hogyan számolja el partnerünk az általa kiállított biztonsági szolgáltatásról szóló számlát? Hogyan kerülnek át a beépített eszközök a megbízó könyveibe?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz először azt kell tisztázni, hogy a biztonságiszolgálat végzése és a biztonságtechnikai eszközök beépítése között van-ekapcsolat? A biztonsági szolgálat ellátása lehetséges-e ezen biztonságtechnikaieszközök hiányában? Ha lehetséges, akkor a biztonságtechnikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 17.

Jogszabályváltozás: Lekötött tartalék

Kérdés: Az Szt. 38. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint a tőketartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni azoknak az eszközöknek - az üzleti év mérlegének saját tőke és mérlegfőösszege arányában számított - értékét, amelyek nem forgalomképesek, illetve csak harmadik személy hozzájárulása (engedélye) alapján ruházhatók át. A felvett banki hitelek fedezeteként felajánlott eszközök jelentős hányada jelzáloggal terhelt. Ezek között van takarmánykészlet, tenyész-, növendék-, hízóállat is. A jelzáloggal terhelt készletek értékét is a törvényben meghatározott arányban át kell vezetni a lekötött tartalékba? A felvett hitel és kamatai erejéig a felvett hitel összegét lényegesen meghaladó értékű ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat kötöttek ki. Hogyan kell a lekötött tartalékba átvezetendő összeget kiszámítani? Mi a teendő, ha a tőketartalék, az eredménytartalék összege nem fedezi az átvezetendő összeget? Idegen épületen végzett beruházásaink igen jelentősek. A bérleti szerződések szerint a bérbeadó hozzájárulása nélkül nem adhatjuk el azokat. A 10-15 éves bérleti jogviszony lejárta után a beépített eszközök megtérítésére nem tarthatunk igényt. Lekötött tartalékként kell-e kezelni ezeket a beruházásokat?
Részlet a válaszából: […] A leírtakhoz hasonló tartalmú - a lekötött tartalékhoz kapcsolódó - egyéb kérdéseket nem részletezzük.Az új Szt. hatályos - a kérdésben hivatkozott - előírása az Európai Unió irányelveiben foglaltaknak való megfelelés, továbbá a hitelezői érdekek védelme érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 6.