Előtársasági időszak két üzleti évben

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság alapító okiratának kelte december 20-a, a cégbejegyzés pedig a következő év január 10-e? A társaság vállalkozási tevékenységet nem végzett, tehát nem kell előtársasági beszámolót készítenie. Ha már decemberben megkezdi a vállalkozási tevékenységét, december 31-ével zárnia kell? Úgy gondolom, igen!
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységét, akár nem kezdte meg.Mivel az előtársasági időszak utolsó napja január 10-e, ezzel a nappal mint fordulónappal kell a könyvviteli nyilvántartásokat zárni (akár volt gazdasági művelet, akár nem volt), és nem december 31-ével.Itt kell utalni arra, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Előtársasági beszámoló

Kérdés: A kft. 2009. december 15-én alakult, a cégbíróság 2010. január 5-én jegyezte be. A társaság üzleti évének a mérlegfordulónapja: minden év december 31-e. Az előtársasági időszakban a társaság semmilyen vállalkozói tevékenységet nem végzett. Kell-e az előtársasági időszakra társaságiadó-bevallást benyújtania és beszámolót készítenie? Ha igen, akkor azt milyen időszakra kell készíteni?
Részlet a válaszából: […] ...függetlenülattól, hogy a kft. az előtársasági időszak alatt nem végzett vállalkozásitevékenységet.Az előtársasági beszámoló könyvvizsgálatára, elfogadására,közzétételére az általános előírásokat kell alkalmazni.A kft. első üzleti éve 2010. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Előtársasági beszámoló 2007-ben

Kérdés: Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...történnek a kérdésben leírtak, akkor azelőtársasági időszakról már nem kellett volna beszámolót készíteni.Nem egyértelmű, hogy a könyvvizsgáló egyrészt mire alapoztavéleményét, másrészt a bejegyzéskor könyvelendő tétel szerepel-e az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.

Vállalkozási tevékenység az előtársasági időszak alatt

Kérdés: Az Szt. 135. §-a kiegészült a (6) bekezdéssel, amely kapcsolódik a bírósági cégeljárás azon változásához, mely szerint a jövőben egyre rövidebb időt vesz igénybe a cégbejegyzés. A módosítás lehetővé teszi az előtársasági beszámoló mint önálló beszámoló elhagyását akkor, ha a vállalkozó az előtársasági időszak alatt nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét. Mit jelent ez utóbbi kitétel? Kimenő számlája nyilvánvalóan nem lehet. Bejövő számlája sem? Szerződést sem köthet?
Részlet a válaszából: […] ...(elkészíttetése), benyújtása, a nem pénzbeli és pénzbelihozzájárulások minősítésével, értékelésével, átvételével, könyvvizsgálatával,könyvelésével kapcsolatos tevékenység, továbbá a számviteli politika ésszabályzatok elkészítése stb....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.

Előtársasági beszámoló közzététele

Kérdés: Az előtársasági időszak beszámolóját kötelező-e közzétenni és letétbe helyezni a könyvvizsgáló által nem záradékolt egyszerűsített éves beszámolót készítőnél?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy igen! Az Szt. 135. §-ának (2)bekezdése szerint az előtársasági időszak beszámolási (beszámolókészítési,nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötelezettségének a vállalkozó acégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.