Helyi utazási bérlet 2005-2006-ban

Kérdés: Társaságunknál a dolgozóink egy része helyi bérlettel utazik lakásáról munkahelyére, ugyanakkor a dolgozó részére munkahelyi étkeztetést is biztosítunk, igaz, nem ingyenesen, hanem egy meghatározott térítési díjért. Az eddigiekben természetbeni juttatás utáni adófizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe vesszük az Szja-tv. 1. sz. mell. 8.17. alpontja szerinti 8000 Ft adómentes részt, illetve a dolgozó által történt térítést, mely szemben áll az önköltséggel, így a számított különbözet adóköteles természetbeni juttatás lesz. Társaságunknál hogyan lehet a törvény szerint helyesen elszámolni a fentieket?
Részlet a válaszából: […] ...módon biztosítsa amunkáltató a szóban forgó juttatásokat. Ugyanazon magánszemély és ugyanazonmunkáltató vonatkozásában azonban a kiválasztott módszer az adóéven belül nemváltoztatható meg.A Szja-tv. 1. számú melléklet 8.34. pontja szerint 2006.január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.

Bérletjuttatás helyi közlekedéshez

Kérdés: Társaságunk a helyi közlekedéshez bérletet kíván juttatni a dolgozóknak. Azt szeretnénk tudni, hogy ez a juttatás adható-e a 2004. évi szabályok alapján természetbeni juttatásként?
Részlet a válaszából: […] A 2004. évtől olyan természetbeni juttatásnak, amely után a kifizető köteles adót fizetni, csak az minősül, amelyet tételesen nevesít az Szja-tv. 69. §-ának (1) bekezdése. Ilyen a kifizető által a személyszállítási szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes biztosítása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 27.