Előtársasági beszámoló

Kérdés: A társaság alapító okirata 2012. december 12-i, a cégbírósági bejegyzés 2013. január 2-i. A társaság az előtársasági időszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kell-e december 31-i és január 2-i fordulónappal beszámolót benyújtania? Ha végzett vállalkozói tevékenységet, akkor elegendő a bejegyzést követő harmadik hónap végéig beszámolót beadnia, vagy kell december 31-ével is?
Részlet a válaszából: […] ...ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésének) napjáig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak, függetlenül annak időtartamától. A kérdés szerinti esetben az előtársasági időszak üzleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.

Előtársasági időszak két üzleti évben

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság alapító okiratának kelte december 20-a, a cégbejegyzés pedig a következő év január 10-e? A társaság vállalkozási tevékenységet nem végzett, tehát nem kell előtársasági beszámolót készítenie. Ha már decemberben megkezdi a vállalkozási tevékenységét, december 31-ével zárnia kell? Úgy gondolom, igen!
Részlet a válaszából: […] ...ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és- a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő mérlegfordulónapjáig sor került.Mivel az üzleti év naptári évének mérlegfordulónapja december 31-e (a kérdező nem szól a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 25.

Előtársasági beszámoló

Kérdés: A kft. 2009. december 15-én alakult, a cégbíróság 2010. január 5-én jegyezte be. A társaság üzleti évének a mérlegfordulónapja: minden év december 31-e. Az előtársasági időszakban a társaság semmilyen vállalkozói tevékenységet nem végzett. Kell-e az előtársasági időszakra társaságiadó-bevallást benyújtania és beszámolót készítenie? Ha igen, akkor azt milyen időszakra kell készíteni?
Részlet a válaszából: […] ...nem kezdte meg (a kérdés szerint ez teljesült), a másik pedig az,hogy a kft.-t a cégbíróság az üzleti évnek választott naptári évmérlegfordulónapjáig bejegyezze (ez utóbbi csak a 2009. üzleti évet követőentörtént meg).Az Szt. 11. §-ának (5) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Előtársasági beszámoló 2007-ben

Kérdés: Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...az előtársaságiidőszak az alapítás időpontjától a társaság létrejöttének (a cégjegyzékbe valóbejegyzésének) napjáig, mint mérlegfordulónapig terjedő időszak. Ez aztjelenti, hogy a bejegyzés napjával fejeződik be, a bejegyzés napján pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.