Közbeszerzési díj hozzárendelése a beszerzéshez

Kérdés: Szállítói számláinkban érték- vagy mértékegység-arányosan felszámított eszköz/termék/szolgáltatás értékéhez közvetlenül hozzárendelhető a közbeszerzési díj összege. Így az Szt. 47. §-a alapján az eszköz/termék/szolgáltatás bekerülési (beszerzési) értékének részét képezi. Helyesen értelmezzük? Hogyan könyvelendő a közbeszerzési díj abban az esetben, ha a számlatételhez közvetlenül nem rendelhető, illetve külön számlában szerepel? Hogyan különíthető el a két könyvelési módszer?
Részlet a válaszából: […] ...annak a megfizetését, akkor a szállító egy összegben, mint közvetített szolgáltatást – az áfa felszámításával – átháríthatja, számlázhatja. A kérdező cég által megvásárolt termékeket, igénybe vett szolgáltatásokat a szállítónak külön-külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Közbeszerzési díj költségvetési szerveknél

Kérdés: A központosított közbeszerzés keretében beszerzett termékeket közbeszerzési díj terheli. A PM által közzétett tervezési útmutató alapján nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hova kell könyvelnünk ezen összegeket. A dologi kiadások között, az 59-es sornál találunk utalást arra, hogy a szolgáltatást terhelő közbeszerzési díjat itt kell tervezni és elszámolni. Valóban jó helyre könyvelünk, ha az 57. számlacsoportba könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatibiztosítékot, amennyiben azok nem képezik az eszközök bekerülési értékének arészét. Ezen díjakat, egyéb befizetéseket az 57. számlacsoportban kellkönyvelni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 17.

Ajánlati biztosíték

Kérdés: Az ajánlati biztosítékként kapott összegről kell-e számlát kiállítani? Ez áfás összegnek minősül? Ha minden rendben lezajlott, és vissza kell fizetni, mi a teendő? Ha nem megfelelő a teljesítés, és beszámításra kerül, hogyan kell eljárni?
Részlet a válaszából: […] Egy-egy gazdasági eseményt nem elnevezése, hanem tartalmaalapján kell megítélni. Ha a kérdés szerinti ajánlati biztosítékként kapottösszeg tartalmában a Ptk. szerinti óvadék tartalmával megegyezik, akkor akapott összeget a pénzmozgással egyidejűleg a rövid lejáratú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 22.