Bérbe adott, illetve bérbevett állatokkal kapcsolatos elszámolások

Kérdés: Bértartásra átadott állatok esetében, amikor az átadott anyaállatok a bérbeadó tulajdonában maradnak, a szaporulatot a bérbevevő a bérbeadó részére számlázza, mi az elszámolás helyes gyakorlata? Kérem, részletezzék a lehetséges elszámolási módokat! A bérbeadó meghatározott díjat kér a bértartásért. A bértartó számlázhat-e bértartással kapcsolatos költségeket? A bértartás során keletkező szaporulat átadása a bérbeadó részére számlázandó-e?
Részlet a válaszából: […] ...bérbevevővel kötött szerződésben meghatározott elszámolásiidőponttal (legalább a mérlegfordulónappal) a tárgyi eszközökre vonatkozószámviteli előírások szerint rögzítenie kell a könyvviteli nyilvántartásaiban. A bérbe vett tenyészállat-állomány tartása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 2.

Elhullott májliba elszámolása

Kérdés: Májliba előállításával foglalkozó kft. értékesítési számláját a vevő által adott igazolás alapján állítja ki. Ezen igazolás az út közben elhullott libák értékét nulla értékkel tartalmazza, de azt a kft. káreseményként nem könyveli. Helyes-e a kft. számviteli elszámolása akkor, ha a kft. a készletekről nem vezet nyilvántartást?
Részlet a válaszából: […] ...kft. számviteli elszámolásával több szempontból nem lehetegyetérteni. Egyrészt azért, mert az elhullott libák közvetlen önköltségétegyéb ráfordításként akkor is el kell számolni, ha a kft. a készletekről nemvezet nyilvántartást, másrészt azért, mert a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.

Kacsaszülőpár (tenyészállat) amortizációja

Kérdés: A kft. kacsaszülőpár nevelésével, tartásával és erre épülő naposkacsa-keltetéssel foglalkozik. Az első év 7. hónapjában szülőpár naposkacsát vásárolt a kft., amelyet felnevelt. Az első tojástermelési ciklus az első év 12. hónapjától a második év 9. hónapjáig tart. Ezt követi a vedletési időszak a 10. hónaptól a 12. hónapig, majd a második tojástermelési ciklus a harmadik év 1. hónapjától a 8. hónapig, majd kivágják az állományt. A vedletési időszakban a kacsának hozama nincs. Mikor kell az értékcsökkenés elszámolását megkezdeni? Hogyan kell elszámolni a vedletési időszak költségeit? Miként kell könyvelni a megengedett mértékű elhullást?
Részlet a válaszából: […] ...ciklust és utána új hasznos élettartamnak a második tojástermelési ciklust, vagy az első és második tojástermelési ciklust együtt?A számviteli előírások logikájából következően úgy tűnik, hogy az első változat a helyes megoldás. A vedletési időszak - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.