Bérelt raktárban tárolt készletek többletköltségei

Kérdés: Egy társaság termékgyártó tevékenységéhez az utóbbi időszakban kialakult anyaghiányos világgazdasági helyzetben, sok más gazdálkodó szervezethez hasonlóan, több elérhető forrásból igyekszik - némileg időben előrehozottan és volumenében legalább részben - biztosítani a következő hónapok termelési anyagbázisát. Ez bizonyos csomagolóanyagok tekintetében azt jelenti, hogy a folyó év termeléséhez szükséges mennyiségen felül, még 2021-ben beszerzett készletet - annak várhatóan 2022-ben történő felhasználásáig - a termelőüzemtől teljesen elkülönült fizikai helyen bérelt raktárban kell betárolni és tároltatni. A jelenlegi rendkívüli külső gazdasági körülményeket figyelembe véve, a csomagolóanyag-készlet bekerülési értékébe beleszámíthat-e a raktárt bérbe adó által számlázandó raktározási díj és a készletek kitárolásakor a raktárból a gyárba történő fuvarozás díja, amennyiben ezen díjak közvetlenül hozzárendelhetők az adott csomagolóanyag-készletekhez? Normál gazdasági körülmények között a csomagolóanyag szállítóival kötött szerződések alapján a szállítók a gyárba való beszállítással kötelesek a szállításokat teljesíteni, de jelenleg az extra volumenek tárolására a gyár területén nincs lehetőség.
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja magában.A kérdésben leírtak szerint a csomagolóanyagot beszerző társaság bérelt raktárban tárolja a megvásárolt csomagolóanyagokat, melyhez kapcsolódóan raktározási díjat kell fizetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.

Környezetvédelmi díj elszámolása

Kérdés: 2012. 01. 01-jétől jelentősen megváltozott a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás. Ehhez kapcsolódóan kérném a termékdíj könyvelését (kontírozással) és annak időpontját ismertetni.
Részlet a válaszából: […] ...fel. 4. Saját gyártású, termékdíjköteles termék gyártásáhozcsomagolóanyagként vásárolt termékdíjköteles termékre átvállalási szerződésalapján fizetendő termékdíj: A termékdíj-kötelezettség átvállalásának szabályait a Ktdt.14. §-a, a Vhr. 9-10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Uniós anyagbeszerzéshez kapcsolódó termékdíj

Kérdés: Kapcsolódva a Számviteli Levelek 105. számában a 2145. kérdésre adott válaszhoz, kérdezem: ha cégünk egy csomagolóanyag-visszavételi és -hasznosítási kötelezettséget teljesítő koordináló szervezettel hasznosítási szerződést kötött, a megállapodás alapján részükre fizetett hasznosítási díjjal növelni kell-e szállítási számla értékét, és a növelt összeg után kell-e a fizetendő áfát bevallani és visszaigényelni?
Részlet a válaszából: […] A válasz annak függvényében más, hogy a megállapodás alapjánfizetett hasznosítási díjat tételesen, azaz minden számlázott tétel utánkülön-külön számítják fel, vagy annak a megfizetése globálisan, nembeszerzésenként kerül megfizetésre.Ha a szóban forgó hasznosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.

Csomagoláshoz használt termékek áfája

Kérdés: Cégünk faipari termékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A félkész és késztermékek csomagolásánál a sérülésmentes szállítás érdekében egységcsomagonként a rakatok alá bekerül egy db natúr lap (ún. takarólap), mely csomagolóanyagként beépül az értékesítendő termék önköltségébe, azt külön a vevőknek nem számítjuk fel. Az árak azonban a fentiek szerint csomagolt termékekre vonatkoznak. Helyesen gondoljuk-e, hogy a csomagolóanyagként felhasznált natúr lapok után nem kell az áfát felszámítani?
Részlet a válaszából: […] ...áfával eleget tesznek adófizetési kötelezettségüknek. A termékek értékesítése csak a kérdésben leírt módon történhet, így a szerződés szerinti teljesítés ellenértéke az árbevétel, az árbevétel alapján felszámított áfa pedig az adófizetési kötelezettség....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.