Bérbeadás után értékesítés

Kérdés: Megbízónk eszközök bérbeadásával foglalkozik. Az eszközök hasznos élettartama átlagosan 5 év. A bérleti időszakok rövidek, átlagosan 3-6 hónap, majd új felhasználóhoz kerül az eszköz, aki szintén 3-6 hónapig bérli, egészen a hasznos élettartam végéig. Eddig az eszközök tárgyi eszközként kerültek kimutatásra a könyvekben. Felmerült lehetőségként, hogy a gyártó engedélyével, igény szerint értékesítésre kerülnének az eszközök az épp aktuális bérbevevőnek: ez jelentheti azt is, hogy a könyvekbe kerülést követő 3 hónap múlva, vagy azt is, hogy egy 3 éve használatban lévő eszköz kerül értékesítésre. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Az eredetileg tárgyi eszközként besorolt eszköz, amelyet bérbe vettek, helyesen kerül kimutatásra tárgyi eszközként akkor is, ha 3 hónap múlva értékesítik? Értékesítés előtt a tárgyi eszközt könyv szerinti értéken (vagy piaci értéken) a készletek közé kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...értékesítik. (De ha nem az első bérleti időszak végén, hanem később történik az értékesítés, akkor sem kell, akkor sem szabad a tárgyi eszközök közül máshová átsorolni.)(Kéziratzárás: 2020. 11...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 12.

Bérelt eszközök nyilvántartása

Kérdés: Társaságunk tárolóeszközöket (ládák, rekeszek, konténerek) bérel külföldről, amelyeket továbbad bérbe magyar partnereinek. Az eszközök nyilvántartása és nyomonkövethetősége miatt a bérelt eszközök értéke bekerül a könyvekbe, emellett az értékük pedig kötelezettségként kerül kimutatásra a bérbeadó felé, hiszen elszámolási kötelezettség áll fenn. Hogyan kell helyesen kimutatni mind az eszközértéket, mind a kötelezettség értékét a magyar számviteli szabályok szerint, figyelembe véve az Szt. 23. §-a (1) bekezdését, miszerint a bérbe vett eszközök nem mutathatók ki a mérlegben eszközként? Másik a társaság rendelkezik saját tulajdonú tárolóeszközökkel is. Ezek értékét melyik soron kell feltüntetni a mérlegben (készletek között)?
Részlet a válaszából: […] ...A saját tulajdonú tárolóeszközök feltételezhetően legalább egy évig szolgálják a vállalkozási tevékenységet, és mint ilyenek a tárgyi eszközök (berendezési tárgyak) közé tartoznak. Amennyiben a saját tulajdonú tárolóeszközök egy éven belül elhasználódnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Operatív lízing és kisvállalkozói kedvezmény

Kérdés: Kizárja-e a kisvállalkozói kedvezmény igénybevételét, ha az egyéni vállalkozó operatív lízinggel oldotta meg új eszközeinek finanszírozását?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó a kisvállalkozói kedvezményt akkor érvényesítheti, ha az általa beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése nála történik meg, ha az eszközt a könyveiben ő mutatja ki. Az operatív (üzleti) lízing esetén a lízing időtartama alatt a lízingbeadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.

Bérelt ingatlan használatbavétele

Kérdés: A társaság magánszemélytől ingatlant bérel. Mikor minősül használatba vettnek a bérelt ingatlan? A használatbavétel függ-e a működési és egyéb engedélyek megszerzésétől? Visszahat-e ez az elvégzett javítási munkák megítélésére?
Részlet a válaszából: […] ...költség lenne. Karbantartási költség ugyanis az új Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 9. pontja szerint csak a használatban lévő tárgyi eszköz (bérelt ingatlan) folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetése érdekében végzett munkák ellenértéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 14.