Adásvételi szerződéstől való elállás elszámolása

Kérdés: 2003. december 30-án adásvételi szerződés jött létre a társaság és a magánszemély vevők között a halastó és építményei tárgyában. A vevők foglalót fizettek, a vételárat pedig a szerződés szerint részletfizetéssel rendezik 2004-ben. A vételár teljes megfizetéséig a tulajdonjog a társaságot illeti meg, az eladás tényét a földhivatalnál a tulajdonjog fenntartásával jegyezték be. Az értékesítésről az eladás napjával számla készült, a befektetett eszközök 2003. december 30-ával a könyvekből kivezetésre kerültek. A vevők a vételárat többszöri felszólítás ellenére sem rendezték, 2005. február 17-én elálltak az adásvételi szerződéstől, az ingatlanokat visszaadták a társaságnak, a foglaló a társaságnál maradt. 2005. februárban az eladásról kiállított számlát sztorníroztuk, az eszközöket kivezetéskori értéken vettük nyilvántartásba. Helyesen jártunk el? Önellenőrzést kellett volna végrehajtani?
Részlet a válaszából: […] ...összeg az állományba vételkor. (Ha2003-ban nyereséggel történt az értékesítés, akkor 2005-ben a visszavételugyanilyen összegű veszteséget eredményez, amelyet kompenzálhat a foglaló egyébbevételként elszámolt összege.)Az adásvételi szerződéstől való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.

Teljesen leírt követelés kivezetése

Kérdés: Cégünknek egy felszámolás alatti kereskedelmi társaság tartozik. Követelésünk teljes összegére az előző évben már értékvesztést számoltunk el. A bíróságtól megérkezett a végzés, hogy az adós gazdálkodó szervezetet megszünteti, a felszámolási eljárást egyszerűsített módon befejezi, a hitelezői igények kielégítésére nincs fedezet. Hogyan kell ez esetben helyesen könyvelni? Vissza kell-e írni az elszámolt értékvesztést, és kell-e hitelezési veszteséget elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...értékvesztést nem lehet visszaírni, nem teljesülnek az Szt. 55. §-a(3) bekezdésében előírt feltételek. Hitelezési veszteséget sem kell elszámolni,mivel a követelés könyv szerinti értéke nulla. Így a teljesen leírtbehajthatatlan követelés kivezetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 31.

E-hitel törlesztése pénzeszközök átadásával

Kérdés: A kft. az MRP által felvett E-hitel törlesztésére pénzt ad át az MRP-nek. Hogyan kell az így átadott pénzeszközt a társaságnál elszámolni és a társasági adó alapjánál figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...az adózás előtti eredmény 20 százalékának megfelelő összeggel.E rendelkezésből következően, ha a társaság adózás előtti eredménye veszteség, az átutalt összeg növeli az adózás előtti eredményt az adóalap megállapítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 27.

Veszteség rendezése tőketartalékból

Kérdés: A kft. osztalékot szeretne fizetni, de évek óta veszteséges, így az eredménytartaléka is negatív előjelű. Jelentős összegű - a halmozott veszteséget meghaladó - tőketartaléka terhére rendezheti-e a mínusz eredménytartalék számlát? Az E-hitellel kapcsolatos kezességvállalás mennyiben lehet itt zavaró tényező?
Részlet a válaszából: […] ...új Szt. 36. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a tőketartalék csökkenéseként kell kimutatni a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeget, amelyet a 37. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az eredménytartalék javára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 27.