Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Euróhitel forintszámlák kiegyenlítésére

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2008. november 6. (Számviteli Levelek 186. szám, 3881. kérdés)

Olvasói kérdés A kft. bevásárlóközpontot építtetett. A kivitelező a megvalósítás során részszámlákat bocsátott ki forintösszegben. Az építtető kft. a banktól beruházási hitelt kapott, amely euróban kerül folyósításra, a beruházás forintértékének megfelelő összegben. A bank a kivitelező - általunk igazolt és megküldött - számláját forintban egyenlítette ki. Erről értesítést küldött, amelyben közölte a forintban kiegyenlített összeget, az átváltási árfolyamot, és az így számított eurót azzal, hogy így mennyi hitelünk van euróban. A szállítói kötelezettséget milyen összegben csökkentsük, a folyósított hitelt milyen árfolyamon vegyük figyelembe? A kft. az MNB-árfolyam alkalmazását rögzítette a számviteli politikájában. Kell árfolyam-különbözetet elszámolni? A hitel visszafizetése 2009 végével kezdődik. Az év végi értékeléskor keletkező, még nem realizált árfolyam-különbözetet hogyan számoljuk el? A társasági adó alapjánál hogyan kell azt figyelembe venni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]átszámított értékét fogja mutatni (hangsúlyozni kell, hogy a kiegyenlítéskor folyósított eurónak a forintra átszámított értékét MNB-euróárfolyamon). A leírtakból következik, mivel az MNB által közzétett euróárfolyam biztosan eltér a bank által alkalmazott átváltási euróárfolyamtól, minden szállítói számla kiegyenlítésekor lesz árfolyam-különbözet, jellemzően árfolyamnyereség, amely árfolyam-különbözetet a beruházás bekerülési (beszerzési) értékét módosító tételként kell elszámolni, amíg a beruházással létrehozott eszközöket üzembe nem helyezik, amíg azokat nem aktiválják. A devizás tételek (ideértve az euróban fennálló beruházási hitelt is) mérleg-fordulónapi értékelését abban az esetben kell az Szt. 60. §-ának (2) bekezdése szerint elvégezni, amennyiben a mérleg-fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása - a számviteli politikában meghatározottak szerint - jelentős (ha a hatás nem jelentős, nem kell átértékelni). Ha az említett hatás jelentős, és a mérlegfordulónapig a beruházást nem aktiválták, akkor a beruházási hitelszámlán mutatkozó árfolyam-különbözettel a beruházás bekerülés (beszerzési) értékét kell módosítani (T 161 - K 4442, illetve T 4442 - K 161) és nem az eredményt, mivel azt az összevont árfolyam-különbözet megállapításánál nem lehet figyelembe venni. Ha a beruházás 2008-ban indult, a mérleg-fordulónapi értékelésből adódó - jelentős hatású - árfolyam-különbözet valószínűleg a beruházás bekerülési (beszerzési) értékét fogja módosítani. Ha a beruházással létrehozott eszközöket 2009. év mérlegfordulónapjáig nem helyezik üzembe, ugyanúgy kell eljárni a mérleg-fordulónapi értékeléskor, mint 2008-ban. Amennyiben az üzembe helyezés a 2009. év mérlegfordulónapjáig megtörténik, a beruházási hitelszámla szerinti euró mérleg-fordulónapi értékeléséből adódó árfolyam-különbözet az összevont árfolyam-különbözet része lesz (az eredményt módosítja). Ha[…]

Figyelmébe ajánljuk

A társaság 4 db téli gumit vásárolt szereléssel. A számlán a gumi és a szerelés különböző sorokon szerepel. Ez szolgáltatás vagy termékbeszerzés, vagy esetleg a két sort külön könyveljük? Jól gondoljuk, hogy ez esetben az áfa még 50%-ban sem vonható le? A...

Tovább a teljes cikkhez

Egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében áfakötelezettséget választott. Szeretné a bérbevevőjének a bérleti díj mellett a közüzemi szolgáltatások díjait is továbbszámlázni. A közös költséget a fűtés díjával együtt alanyi adómentes...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunknál jelentős értékű, több éven át húzódó beruházás van folyamatban, amelynek részeként külföldi és belföldi devizás szállítóktól is történik beszerzés. A devizás tételek kedvező árfolyamon történő kiegyenlítése érdekében devizavásárlások és...

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk fő tulajdonosa magántulajdonú ingatlanát eddig szívességi használatra engedte át telephely céljára. Most az ingatlan 10 éves bérleti jogát, mint vagyoni értékű jogot - igazságügyi ingatlanszakértő értékelése alapján - kívánja a cégbe megnevezett értékkel...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére