Könyvviteli nyilvántartások szabályossága


A könyvviteli nyilvántartások vizsgálatakor tapasztalt ellentmondásokkal kapcsolatosan az alábbi kérdések merültek fel:
1. A társaság folyó üzleti évre vonatkozó számviteli nyilvántartásaiba olyan könyvelési tételek kerültek, amelyek negatív előjelű értékeket tartalmaznak a Tartozik oldalon vagy a Követel oldalon. Megfelelnek-e a hatályos számviteli előírásoknak? A társaság által alkalmazott gyakorlat szerint a folyó évi könyvelés során az előlegként elszámolt számlák negatív előjelű tételként szerepelnek a rögzített adatállományban, mind a szállítóra, mind a vevőre vonatkozó főkönyvi számlákon.
2. Helyes-e a számviteli számítástechnikai program algoritmusa által történő ilyen adatállomány rögzítése, arra való hivatkozás, hogy e könyvelési nyilvántartási program algoritmusa biztosítja ezt az eljárást?
3. Amennyiben lehetséges, hogy helyes ez az eljárás, kérem, hivatkozzanak a számviteli törvény megfelelő szakaszára.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. június 16-án (467. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8890

[…] kötelezettsége). Az eszközszámla Követel oldalára (azaz eszközcsökkenést) csak akkor lehet könyvelni, ha az eszközszámlának Tartozik egyenlege van, ha az eszközérték egyáltalán csökkenthető (szakmai nyelven: az egyik eszköz csökken, a másik eszköz nő).Adott előleg esetében mi a valós gazdasági esemény? A társaság pénzt utalt át, és ennek megfelelő összegben követelése keletkezett (szakmai nyelven: egyik eszközének csökkenésével egyidejűleg azonos összegben egy másik eszköze nőtt). A forrásszámla Tartozik oldalára (azaz forráscsökkenést) csak akkor lehet könyvelni, ha a korábbi tartozás (a szállítói számlának Követel egyenlege van) kerül kiegyenlítésre (szakmai nyelven: az egyik eszköz csökkenésével azonos összegben csökken a kötelezettség).A leírtakból következik:-ha a vevőszámlán a kapott előleg miatt negatív érték szerepel, akkor a társaság az Szt. 159. §-ának előírását megsértve nem a kötelezettség növekedését könyvelte, hanem - helytelenül - a nem létező eszköz (követelés) csökkenését,-ha a szállítói számlán az adott előleg miatt a Tartozik oldalon szerepel az érték, akkor a társaság az Szt. 159. §-ának előírását megsértve nem eszköznövekedést könyvelt, hanem - helytelenül - a nem létező kötelezettség csökkenését.A társaság azonban nemcsak a kettős könyvvitel törvényi előírását sértette meg, de a bizonylati elv és bizonylati fegyelem követelményét is, mivel az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztató bizonylatokat nem valós tartalmuknak megfelelően rögzítette. Így-az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát megváltoztató (kapott előleg) bizonylatot az összetételt megváltoztató bizonylatként könyvelte;-ha a tételeket a mérlegben […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.