Romániában levont forrásadó könyvelése


Van egy társaság, amely egy romániai cégnek ad bérbe gépeket. A bérbeadás helye Románia. A román cég a magyar cég által számlázott bérleti díjból levonja a 10% forrásadót, és ez a csökkentett érték jelenik meg jóváírásként a bankszámlán. Mikor kell könyvelni a levont forrásadót, és mikori árfolyamon? Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a kifizetés időpontjában könyveltük az adót a 89. számla Tartozik oldalára, illetve csökkentettük a vevőkövetelést, az alkalmazott árfolyam az a jóváírás napján érvényes MNB-árfolyam. Év végén pedig elhatárolással könyveltük a következő évben pénzügyileg rendezésre került forrásadót (T 89 - K 48). Helyesen járunk el a könyveléskor?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. augusztus 11-én (469. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8933

[…] az következik, hogy a bérbeadás bevételét terhelő, bevételéhez kapcsolódó forrásadót is ugyanazon az árfolyamon kell forintra átszámítani, mint amilyen árfolyamon az árbevétel, a külföldi céggel szembeni követelés meghatározása történt, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől.A pénzügyi teljesítéskor - helyes elszámolás mellett - feltételezhetően a román céggel szembeni követelés számlán keletkezik árfolyam-különbözet. De ez a követelés már a forrásadóval csökkentett, így a forrás­adóhoz nem, csak a követeléshez kapcsolódik a követelés kiegyenlítésekor az árfolyam-különbözet. Így nem változtatja meg a forrásadó összegét.Könyvelési tételek:- a számlázott bérleti díj könyvelése a teljesítéskori devizaárfolyamon: T 316 - K 93-94;- a forrásadó tervezett összege az árbevétel-elszámolás devizaárfolyamán: T 8912 - K 316;(ha a tényleges forrásadó eltérne a tervezettől, akkor a tervezettet a tényleges devizaértékre kell helyesbíteni);- a forrásadó könyvelése után a külföldivel szembeni követelés számlán a külföldivel szembeni, pénzügyileg rendezendő követelés marad;- a forrásadó összegével csökkentett ellenérték átutalásakor: T 386 - K 316, a pénzügyi rendezéskori devizaárfolyamon;- a 316. számlán maradó összeg, az árfolyam-különbözet rendezése: árfolyamnyereség esetén: T 316 - K 9762, árfolyamveszteség esetén: T 8762 - K 316.Véleményünk szerint, válaszunkból következik, hogy a kérdésben leírt gyakorlatuk nem egyeztethető össze a számviteli törvény tételes előírásával.Romániai bérbeadás esetén is minden számlát külön-külön (tételesen) kell könyvelni, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.