Céltartalékképzés törzsgárdajutalomra


2022. évre szeretnénk céltartalékot képezni a cégünknél 15 és 20 éve dolgozó kollégáknak 2023. évben kifizetendő törzsgárda pénzjutalomra. Az Szt. 42. §-a szerint a mérlegfordulónapon fennálló kötelezettségekre lehet/kell képezni. Mi ezt úgy értelmezzük, hogy bár a konkrét időpontot csak 2023-ban érik el a kollégák, amikor letelik a 15 és 20 éves szolgálati idejük, de mivel a jogviszonyuk 2022. 12. 31-ével még fennáll, ez megalapozza a fizetési kötelezettségünket 2023-ra. Ez alapján szerintünk képezhető céltartalék erre a kötelezettségre. Jól gondoljuk?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. február 23-án (480. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9102

[…] fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.A törzsgárdajutalom akkor tekinthető a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségnek, ha az adott gazdálkodó szervezet a kollektív szerződésben a törzsgárdajutalom fizetését és annak feltételeit szabályozta, a számviteli politikában pedig azt rögzítette, hogy a következő évben kifizetendő törzsgárdajutalom pénzügyi feltételét a tárgy­évet megelőző évben céltartalék képzésével biztosítja.A […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.