Társasházak könyvvizsgálata


Könyvvizsgáló kft. vagyunk. Cégünkön belül szeretnénk egymással egyetértésre jutni, ezért szakmai kérdésként tesszük fel a társasházak könyvvizsgálatával kapcsolatban, mivel megbízható kamarai állásfoglalást nem találunk. Nem jogszabályi előírás alapján könyvvizsgálatra kérnek fel. A megbízási szerződés, a jelentés szövegezése, a mérleg és az eredménylevezetés szigorúan a kamarai szövegezésnek kell, hogy megfeleljen, valamint a naplófőkönyv alapján könyvelt mérleg és eredménylevezetés formája. Abban egyetértünk, hogy az egyszerűsített beszámoló legyen, de kizárólag ebben.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. április 27-én (484. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9173

[…] könyvvizsgálót bíz meg.A Korm. rendelet 16. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a könyvvizsgálatot az egyéb szervezet saját elhatározásából választja, akkor az üzleti évről készített 7. § (4) bekezdése szerinti beszámoló felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére az Szt. 155. §-a (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget kell választania.A számviteli törvény a könyvvizsgálói jelentésnél és a könyvvizsgálói záradéknál független könyvvizsgálóval kapcsolatosan rendelkezik, és nem tesz különbséget, hogy a könyvvizsgálat jogszabályi előírás alapján kötelező, vagy a könyvvizsgálatot az egyéb szervezet (a társasház) saját elhatározásából választotta.A könyvvezetési kötelezettséggel kapcsolatos Korm. rendeleti előírásokból:- a 3. § (1) bekezdése szerint ... a társasház... a Tv. (Szt.) előírásait az e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni;- a 7. § (2) bekezdése szerint, egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az az egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves bevételének együttes összege évenként meghaladja az 50 millió forintot.Összefoglalva: feltételezhető, hogy a társasház, amelyik saját elhatározása alapján a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg, annál az egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.