Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott 2016. év tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Számlázóprogrammal szembeni követelmények 2016-tól

Kérdés: Milyen követelményeknek kell megfelelnie a számlázóprogramnak?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatás" elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető- a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve- a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.Ezenkívül a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8-13. §-a, valamint az Art. 95. §-a és az Áfa-tv. előírásai alapján a számlázóprogrammal szembeni követelmények, hogy:- a számlázóprogramnak kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6786
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Osztalékfizetés elszámolásának változása 2016-tól

Kérdés: A számviteli törvény 2016. évi módosítását olvasva azt tapasztaltam, hogy az eredménykimutatás előírt tagolásából kimaradtak az adózott eredmény utáni sorok. Ez azt jelenti, hogy jövőre, ha a társaság osztalékfizetésről dönt, akkor az eredménykimutatásban a jóváhagyott osztalékot nem kell kimutatni?
Részlet a válaszból: […]tartalmaznia kell. Ha viszont a 2016. évi beszámoló elfogadásakor döntenek az osztalékfizetésről, az a 2016. évi eredménykimutatásban nem szerepelhet.Fontos megjegyezni: Az osztalékról való döntés számviteli és polgári törvénykönyvi előírásaiban nincs tartalmi változás, csak hozzáigazítás az előbbiekben leírtakhoz.Az új Ptk. módosított 3.184. §-ának (1) bekezdése alapján: A kft. saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági viszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. [Hasonlóan fogalmaz a 3.261. § (1) bekezdése a részvénytársaság vonatkozásában.]Változatlan az az előírás, hogy a taggyűlés az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.Mit jelent ez? A 2016. évi számviteli beszámoló elfogadásakor, 2017 májusában döntenek az osztalékfizetésről. Az osztalékról való döntéskor- könyvelt adat az eredménytartalék (annak ismert a szabad része),- de csak az elfogadást követően könyvelhető a 2016. évi adózott eredmény, amellyel kiegészítendő a szabad eredménytartalék.A kifizetendő osztalékot közvetlenül az eredménytartalékkal szemben kell a tagokkal, részvényesekkel szembeni kötelezettségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6773
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kiegészítő melléklettel kapcsolatos változások 2016-tól

Kérdés: Olvastam a 2015. évi CI. törvényt, amely az uniós joghoz kapcsolódó változások, új előírások magyar gyakorlatba való átültetéséről szól. Nem igazán értem a módosításokat, különösen az egyszerűsített éves beszámolót készítők kiegészítő melléklete vonatkozásában.
Részlet a válaszból: […]hogy a számviteli politikában rögzíteni kell, hogy a vállalkozó mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak.Ezzel az új rögzítendő tétellel újabb vitatható szabályt kell a számviteli politikában rögzíteni, mivel a törvénymódosítás nem ad értelmező rendelkezést a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételekre, költségekre, ráfordításokra.Nem egyszerűsíti a kiegészítő mellékletet készítők feladatát az az előírás, mely szerint a kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat, magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban szerepelnek.A kiegészítő mellékletben jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételeit is.Módosult előírások, pontosításokA kiegészítő mellékletben be kell mutatni - mint eddig is - a bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indokolását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést. Ez azonban kiegészült azzal, hogy be kell mutatni a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni.A kiegészítő mellékletben meg kell adni a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók statisztikai létszámán, bérköltségén, személyi jellegű kifizetésein túlmenően a bérjárulékait is, mindegyiket állománycsoportonként megbontva.Részvénytársaságnál a kiegészítő mellékletben meg kell adni a kibocsátott részvények számát és névértékét részvénytípusonként (fajtánként) csoportosítva (ezen belül külön feltüntetve a tárgyévben kibocsátottakat), a kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények számát és névértékét, továbbá - az új előírás szerint - az opciós utalvány, opció, illetve hasonló értékpapír vagy jog meglétét, jelezve azok számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat.A kiegészítő mellékletben meg kell adni azon egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi műveletek bevételei[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6771
Kapcsolódó tárgyszavak: ,