Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott adásvétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ingatlan adásvétele feltételekkel

Kérdés: A kft. ásványvíz-kitermelésre vásárolt az önkormányzattól bányaművelési ágba tartozó ingatlant. A vételár 4 millió forint, 400 ezer forint foglalót kellett fizetni. A vételár többi részét december 15-ig kell megfizetni. Az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírása napjával a telket birtokba adja, a vevő jogosult ott - engedélyek birtokában - fúrásokat végezni. Az eladó feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja, hogy az ingatlan tulajdonjoga a vevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a vételár teljes összegű kifizetését követően. Addig az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog-fenntartással történt eladás ténye bejegyzésre kerül. Számlát az önkormányzat nem adott. Aktiválható a telek? Értékcsökkenés elszámolható? Egyáltalán kell számlát kibocsátani? Vagy nem kell, mert a telek értékesítése tárgyi mentes? Foglalóról sem kell számla? Ha minden sikerül, vagy ha nem sikerül, a kutatófúrások, a mérnöki munkák költségeit hogyan kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]kibocsátásáról, amely az Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. Az adásvétel esetén ilyen bizonylat az Szt. 72. §-ának előírásaiból következően: a számla. Az önkormányzatnak tehát akkor is számlát kell kiállítania az értékesítésről, ha az értékesítés mentes az adó alól. Mint már utaltunk rá, a birtokbaadáskor az önkormányzatnak számlát kellett volna kiállítania, függetlenül attól, hogy a vételárat mikor, milyen részletekben egyenlítik ki. A kft.-nek azonban - számla hiányában is - el kellett volna számolnia a földterület (telek)-vásárlást a birtokbavételkor akkor is, ha az adásvételről az önkormányzat számlája nem érkezett meg (nem számlázott beruházásként). A beruházásként állományba vett földterületet az ingatlanok közé akkor kell átvezetni, amikor a telket rendeltetésszerűen használatba veszik, azon a próbafúrásokat megkezdik. Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint - főszabályként - nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, telek bekerülési (beszerzési) értéke után. Kivételek között szerepel a bányaművelésre igénybe vett földterület, telek. A kérdésben leírt telek, földterület akkor tekinthető bányaművelésre igénybe vett földterületnek, teleknek, ha a földterület, telek a használatbavétel után elveszti telek jellegét (például a föld, a homok, a sóder kitermelése után a telek helyén bányató lesz!). Az ásványvíz-kitermelés a telekjelleget nem változtatja meg, a telken folyó tevékenység (a fúrások) befejezése után a telek továbbra is telekként hasznosítható. Így a szóban forgó telep bekerülési (beszerzési) értéke után nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés. Az ásványvíz kitermelése érdekében történnek a próbafúrások. A próbafúrásokkal kapcsolatosan felmerülő költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban kell elszámolni, majd a saját vállalkozásban végzett beruházás szabályai szerint - mint a beruházás előkészítésének a költségeit - a beruházási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3802
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adásvétel birtokba adás nélkül

Kérdés: 2006-ban ingatlanértékesítés történik olyan ingatlan esetében, amelyet a vevő már korábban engedéllyel használt, területre lépési engedélyt kapott, ezért a birtokba adási eljárás lefolytatásától a felek eltekintenek. Mi legyen a számlán a teljesítés dátuma? A földhivatali bejegyzés 2006-ban lesz. Helyes-e a számlán a 20 százalékos áfa feltüntetése? Mi a helyzet akkor, ha a bérlő veszi meg az ingatlant?
Részlet a válaszból: […]megfizetni és a dolgot átvenni. Ha a birtokba adás az adásvétel megtörténte előtt már teljesült, akkor azt megismételni nyilvánvalóan nem kell. Az adásvételi szerződésbe viszont rögzíteni kell az eladás (a vétel, a teljesítés) napját, és ezt kell a számlán is a teljesítés dátumaként feltüntetni. Az Szt. 72. §-a alapján az árbevétel elszámolásának feltétele a szerződés szerinti teljesítés, amelyet a vevőnek kiállított, elküldött, a vevő által elfogadott, elismert számla dokumentál. És ez igaz a vevőnél is a beszerzés elszámolásakor. A földhivatal is az ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés szerinti teljesítési időponttal jegyzi be. Az Áfa-tv. 6. §-ának (1) bekezdése szerint: termékértékesítés a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. Nem követelmény itt a birtokba adás, mivel adásvételről van szó, és nem a (2) bekezdés a) pontja szerinti bérletről, illetve részletvételről. Az Áfa-tv. 16. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál - általában - a teljesítés, a részteljesítés időpontjában keletkezik. Ha e törvény rendelkezéseiből más nem következik, a teljesítés időpontjának megállapítására a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebből is az következik, hogy az adásvételi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2654
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,