Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adatszolgáltatás (online) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adatszolgáltatás pénztárgéppel kibocsátott számlákról

Kérdés: Az Áfa-tv. 178. § (1a) bekezdésének megfelelően a nyugtaadási, valamint számlaadási kötelezettségét is online pénztárgéppel teljesíti az adó-alany, és így a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól az adózó rendszeresen adatot szolgáltat a NAV-nak. Ebben az esetben a pénztárgéppel kibocsátott számlákra nem vonatkozik a 2020. július 1-jétől alkalmazandó online számla-adatszolgáltatás, vagyis a pénztárgéppel kibocsátott számlákról továbbra is csak a pénztárgép szolgáltat adatot? Melyik törvényi rendelkezés alapozza meg ezt a "mentességet" az online számla-adatszolgáltatás alól?
Részlet a válaszból: […]pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (Pénztárgéprendelet) tartalmazza.Ezzel szemben a nem pénztárgéppel kiállított számlákról történő adatszolgáltatást "Összesítő jelentés" címen az Áfa-tv. 10. számú melléklete írja elő. Ez a jogszabályhely a nyomdai úton előállított számlák (2. és 3. pont), valamint a számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla (4. pont) tekintetében tartalmazza ezt a kötelezettséget. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (Számlarendelet) 2. § 2. pontja alapján számlázóprogram: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázórendszereket is. E meghatározás alapján a pénztárgéppel kiállított számla nem minősül számlázóprogrammal kiállított bizonylatnak, így az Áfa-tv. online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit sem kell rá alkalmazni. Ezt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8364
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adatszolgáltatás el nem küldött hibás számláról

Kérdés: Az áfatörvény szabályai 2020. július 1-jével megváltoztak. A cég kereskedelemmel foglalkozik, számlázóprogrammal készíti el a számlákat, amelyeket a törvényi előírásnak megfelelően a program továbbít a NAV felé. Előfordult a számlázás során, hogy hibásan lett kiállítva a számla, és rögtön sztornózásra is került, még mielőtt a vevő megkapná, majd készül egy új, helyes számla. Ebben az esetben is minden számláról küldi a program az adatszolgáltatást. Az ügyfélnek (áfaalany) ebben az esetben elegendő-e csak a helyesen kiállított számlát odaadni, vagy mindhárom bizonylatból egy-egy példányt kell átadni?
Részlet a válaszból: […]átadták, postára adták, elektronikus formában elküldték). Ha a számla kiállítását követően észlelték, hogy annak valamely adata hibás, ezért az már nem kerül a vevő részére átadásra, akkor a számla nem tekinthető kibocsátottnak. A Számlarendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján azonban az online adatszolgáltatást a számla kiállítását (nem pedig a kibocsátását) követően, azonnal teljesíteni kell. Ezért a gyakorlatban előállhat az az eset - ahogy a kérdésben is szerepel -, amikor a számláról az adatszolgáltatás úgy történik, hogy az adott bizonylat végül nem kerül kibocsátásra.A hibás számlát módosítani kell, ami megoldható az eredeti bizonylat érvénytelenítésével (sztornózásával) és helyette új számla kiállításával. Mivel az eredeti számlát nem adták át a vevőnek (nem volt kibocsátva), elegendő csak az új (hibátlan) számlát odaadni. Ilyen esetben az új (helyes) számlán hivatkozni sem szükséges a régi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8331

3. találat: Adatszolgáltatás - előlegszámla, végszámla-különbözet

Kérdés: A 2065-ös áfabevallás M lapjának kitöltésével kapcsolatban szeretném az állásfoglalásukat kérni nem nullás végösszegű végszámlakezeléssel kapcsolatosan. Az áfatörvény 10. melléklet 11. pontja ezt mondja: "Amennyiben az adóalany 59. § szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot". Ezzel szemben a 2065-ös kitöltési útmutatója és a 2020. 07. 01-i tájékoztató alapján (https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html) azt írják, hogy "Ha az adóalany termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevételekor az Áfa-tv. 59. § szerint előleget fizetett, akkor az ügylet teljesítéséről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratról (a teljesített ügylet teljes adóalap- és adóösszegéről) és azzal egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetről (szintén adóalap- és adóösszegről) is adatot kell, hogy szolgáltasson." Most akkor miként kellene nekünk adatot szolgáltatni? Csak a végszámla különbözetéről, vagy a végszámla összegéről és a különbözetről is? A könyvelőprogramok az áfatörvény előírását veszik figyelembe.
Részlet a válaszból: […]a végszámla tesz eleget, az előlegről külön szabály alapján kell önálló számlát kiállítani.Ezzel összhangban az Áfa-tv. 10. számú melléklete elsősorban a teljes számláról követeli meg az adatszolgáltatást (kibocsátói oldalról a melléklet 1., míg befogadói oldalról a 9. pont alapján). Ehhez képest kiegészítő szabály az a kérdésben is szereplő rendelkezés, miszerint amennyiben az adóalany az Áfa-tv. 59. §-a szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot. (Ugyanezt a szabályt tartalmazza a számlakibocsátók vonatkozásában a melléklet 5. pontja.) Ez alapján előleg fizetése esetén a végszámla teljes összegéről (teljes adóalap és adóösszeg), továbbá a fizetett elő­leg figyelembevételével adódó különbözetről (szintén adóalap és adó összege szerinti bontásban) is adatot kell szolgáltatni. Számlabefogadóként ezt a 2065. számú bevallás M-02 lapján két külön sorban lehet jelölni.Megjegyzendő, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8299

4. találat: Online adatszolgáltatás gyakorlata - számlázás

Kérdés: Ügyfelem a NAV online számlázórendszerében készíti a számláit. Tevékenysége kapcsán pénztárgéphasználatra kötelezett. A NAV online számlázórendszere minden számláról továbbítja az adatszolgáltatást, így kérdés merült fel a pénztárgép használatával kapcsolatban. Mikor és hogyan kell beütni a készpénzes számlákat? Mi a gyakorlat arra vonatkozóan, hogy ellenőrzés során a pénztárgép rovancsolása kapcsán a házipénztár egyezik-e? Tehát a pénztárgéphasználat hogyan valósul meg? A készpénzes számlákat nem gyűjtőben, hanem "pénzben" ütik be? A gyakorlat egy másik cégnél - amely nem NAV-számlázóprogramot használ - az volt, hogy a 100 E Ft alatti áfás készpénzes számlákat a pénztárgépbe beütöttük, a 100 e Ft feletti számlákat nem, hiszen ott az adatszolgáltatás megvalósult a NAV-számlázón keresztül. Ha számlázóprogramot használ egy cég, akkor nem kell a pénztárgépbe ütni a készpénzes számlákat, csak a nyugtás bevételeket? Gyakorlati megvalósítás is érdekelne, valamint a pénzkezelési szabályzat erre való iránymutatása. A pénztárgép használatát nem választó vállalkozók esetén a tárgyhót követően a PTGSZLAH nyomtatványon szolgáltatunk adatot, és nem jött elő problémaként a NAV- vagy más egyéb számlázó adatszolgáltatása.
Részlet a válaszból: […]nem lesz szinkronban, ami a későbbiekben problémát okozhat.Még nagyobb mértékben jelentkezhet ez a probléma az online számla-adatszolgáltatás tervezett kiterjesztésével, amikor áfatartalomtól függetlenül, minden számla adatát jelenteni kell majd a NAV felé.2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (Pénztárgéprendelet) 49/A. § (1)-(2) bekezdése alapján a pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani. A pénztároló eszközben lévő pénzkészletnek pedig összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével. Az egyezőség alapja, hogy a napi kasszanyitáskor pontosan szükséges rögzíteni a nyitó pénzkészletet (annak összegét és összetételét), a nap folyamán pedig a kasszából pénzt kivenni (például szállító kifizetésére) vagy betenni (például számlás értékesítéskor) csak a normál üzletmenet szerint, egy kifizetési vagy egy befizetési bizonylat kiállítása mellett lehet. Ezt a kötelezettséget a Pénztárgéprendelet 4. számú mellékletének 6.5 pontja is rögzíti. Ha tehát egy értékesítésről számlát állítanak ki, akkor arról nem nyugtát, hanem úgynevezett pénzmozgásbizonylatot kell kiállítani. Ilyen bizonylat kiállítására minden ma forgalomban lévő pénztárgépnek képesnek kell lennie. Ezáltal az ellenérték a kasszába helyezhető, egy adóhatósági ellenőrzés során a bizonylatolt és a pénztárgépben található összeg egyezősége biztosítható.3. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknél a nyugtaadás lehetősége fennáll, ezáltal pénztárgéphasználatra lennének kötelezettek, de ehelyett a számlaadást választják, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9/C. §-a alapján, adatszolgáltatási kötelezettségüknek az erre rendszeresített PTGSZLAH nyomtatványon kell eleget tenniük. Lényeges ugyanakkor, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8116
Kapcsolódó tárgyszavak: