Adóbevallási tervezet alkalmazásának feltételei

Kérdés: Az elmúlt időszakban egy új bevallási módról olvastam, nevezetesen az úgynevezett adóbevallási tervezetről. Szíveskedjenek részletezni ennek a lényegét!
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazza már az Szja-tv. és az Art. is az adóbevallási tervezetre vonatkozó szabályokat, azonban ezt a bevallási módszert csak 2017-ben, a 2016-os adóévről készítendő elszámolásra lehet majd először alkalmazni. Az adóhatóság által elkészített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.
Kapcsolódó címkék:  

Átalakuláshoz kapcsolódó bevallások

Kérdés: A bt. átalakul kft.-vé. A kft.-vé átalakulás bejegyzése október 1-jével megtörtént. Kérem tájékoztassanak a bt.-t lezáró számviteli beszámoló határidejéhez kapcsolódó bevallásokról, munkaügyi teendőkről! Mely bevallásokat milyen határidővel kell leadni?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvény VII. fejezete sajátosbeszámolókészítési kötelezettséget ír elő (például az átalakuláskor). A soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról(társasági adó, különadó, helyi iparűzési adó stb.) a számviteli törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 22.
Kapcsolódó címkék:  

Előtársasági bevallási kötelezettség

Kérdés: 2007. 10. 31-én megalapított (alanyi adómentes) kft.-t (ügyvédi mulasztás miatt) a cégbíróság nem jegyezte be, a tulajdonos részére a mai napig sem az ügyvédnő, sem a cégbíróság semmiféle értesítést nem küldött. Elektronikus bevallások beadása során, az APEH-törzsadatok lekérdezésével derült ki a "megszűnésalattiság" ténye. Kérdésem: Ha sikerül kideríteni a dátumokat, milyen bevallásokat, milyen határidőre kell beadni? A társaság tevékenységet végzett, abból eredménye származott. (Az ügyvezető 36 órás munkaviszony melletti főállású társas vállalkozó, díjazást nem vett fel, járulékfizetési kötelezettsége emiatt nem volt.) A megszűnés során keletkezett eredmény felosztása milyen adókat keletkeztet a magánszemély részére? Kell-e egyáltalán beszámolót készíteni, vagy csak zárómérleget, vagyonfelosztást?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységét előtársaságként folytató adózónak soronkívüli adóbevallást kell tennie az Art. 33. §-ának (3)-(6) bekezdésefigyelembevételével. E kötelezettségnek - az éves elszámolású adókról az előtársasági időszakról azSzt.-ben a beszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

Eho az szja-bevallásban

Kérdés: 1 millió forintot meghaladó bérleti díjból a kifizető az szja-n kívül a százalékos eho összegét is levonta. A magánszemély az szja-bevallás melyik sorában tüntetheti fel a kifizető által tőle levont ehót? Vagy ebben az esetben nem kell bevallani a 4 százalék eho-fizetési kötelezettséget? Vagy a kifizető tévesen vonta le az ehót?
Részlet a válaszából: […] A kifizetőnek bérbe adott ingatlan esetében a személyijövedelemadó mellett az egészségügyi hozzájárulást is le kell vonnia akifizetőnek. (Azt, hogy a konkrét esetben az ehót le kellett-e vonni -,információ hiányában - nem lehet megmondani.) A kifizető által a 400 ezerforintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Végelszámolás bevallásai

Kérdés: Egy bt. végelszámolásának kezdetén, a végelszámolási folyamat során, illetve befejezésekor milyen bevallásokat kell készítenie és milyen határidőkkel?
Részlet a válaszából: […] ...Art 33. §-ának (6) bekezdése szerint a végelszámolásalatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást - a végelszámolás kezdőidőpontját megelőző nappal - a végelszámolás kezdő időpontját követő 45 naponbelül, a záró adóbevallást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.
Kapcsolódó címkék:  

Szja-bevallás egyéni vállalkozónál (eva)

Kérdés: A heti 36 órában foglalkoztatott egyéni vállalkozó akkor adja le szja-bevallását is, amikor a vállalkozói tevékenységének bevallási határideje van. A két nyomtatvány integrálva is van. Mi a helyzet a hasonló evás vállalkozóval? Február 15-éig bevallja evás tevékenységét külön nyomtatványon, majd az szja-bevallásra nyitva álló határidőig a foglalkoztatottként, főmunkaidőben keresett jövedelmét, esetleg a munkáltatója vagy az APEH szolgáltatását igénybe véve? Kötődik-e ez esetben az szja-bevallás a vállalkozói (evás) bevallás időpontjához?
Részlet a válaszából: […] A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje egyénivállalkozó esetében - függetlenül attól, hogy az Szja-törvény vagy az Eva-tv.hatálya alá tartozik - az adóévet követő február 15. Az egyéni vállalkozóistátus kizárja mind a munkáltatói elszámolás, mind pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.
Kapcsolódó címkék:  

Személyijövedelemadó-bevallás (eva)

Kérdés: A 0653-as bevallást, mint evás, mikor kell beadnom? 2007. 02. 15. vagy 2007. 05. 20.? (Van 2006-ban munkaviszonyos jövedelmem is, 2006. 08. 01-jétől főállású evás vagyok.)
Részlet a válaszából: […] Az Art. 1. sz. melléklete úgy rendelkezik, hogy aszemélyijövedelemadó-bevallást május 20-áig a vállalkozási tevékenységet nemfolytató magánszemély nyújthatja be, ha általános forgalmi adó fizetésére nemkötelezett. Tehát az egyéni vállalkozónak - még ha egyébként az eva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 5.
Kapcsolódó címkék:  

Bevallás évközi osztalékról

Kérdés: Francia alapítású magyar cég 2006. 03. 31-ével eltérő üzleti évre vált. Az új üzleti év 2006. április 1-jétől 2007. március 31-éig tart. A francia tulajdonos a csonka év utolsó napján (március 31.) osztalékot vett fel franciaországi bankjában. A fizetendő osztalékadó kulcsa 15 százalék (illetőség- és haszonhúzói igazolás megvan). Milyen nyomtatvány alkalmazható ezen osztalék bevallásához? A 06081-es nem kellett, mert éves bevalló.
Részlet a válaszából: […]

Ha az adózó éves adóbevallásra kötelezett, akkor a 06083M nyomtatványon kell a bevallásnak eleget tenni 2007. január 31-éig, ha 2006 áprilisától nem kötelezett elektronikus bevallásra.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 26.
Kapcsolódó címke:

Társaságiadó-alap helytelen megállapítása

Kérdés: A 2004. évi társaságiadó-alapot számítási hiba miatt eltévesztettem. Az APEH felszólítására levélben helyesbítettem az érintett sorokat. Az adó összegének változását 2005-ben tudom csak könyvelni. Hogyan? Az eltérés csak néhány ezer forint, nem jelentős összegű a hiba.
Részlet a válaszából: […] ...keretében történhet. AzAPEH felszólítására a levélben történő helyesbítés az Art. 34. §-a alapjánugyan lehetséges, az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítése nélkülviszont gondot jelenthet - az adott esetben - a 2005....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 13.

Elhatárolt veszteség kimutatása az adóbevallásban

Kérdés: Az elhatárolt veszteség adózás előtti eredménye csökkentésének feltétele-e, hogy az adózás előtti eredményt csökkentő tételek első sorának a) oszlopában feltüntesse az adózó a továbbvihető veszteséget? Fel kell-e tüntetni abban az évben is, amikor nem él levonási lehetőséggel? Elegendő-e analitikus nyilvántartásban vezetni a továbbvihető veszteséget?
Részlet a válaszából: […] ...adóbevallás akkor hibátlan, ha az adatok a kitöltésiútmutatónak megfelelően szerepelnek benne. Ezért minden évben, amikor olyanveszteséget tart nyilván az adózó, amelyet a későbbiekben le kíván vonni azadózás előtti eredményből, az adatot fel kell tüntetni. Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 29.
Kapcsolódó címkék:  
1
2