Széchenyi-hitelkeretre kapott támogatás

Kérdés: A Széchenyi-kártya-konstrukcióhoz kapcsolódó de minimis támogatás egyszeres könyvvitelben történő helyes elszámolásával kapcsolatos a kérdésem. Vállalkozói szja szerint adózó egyéni vállalkozó 3 éves Széchenyi-hitelkeretére vonatkozóan a kamattámogatás, kezességidíj-támogatás, kiemelt különbözetitöbblet-kamattámogatás, kiemelt különbözetitöbblet-kezelési költség és kiemelt különbözetitöbblet-kezességi díj támogatástartalma határozat szerint kb. 1 500 000 Ft. Mi ennek az összegnek a helyes elszámolása (bevétel-költség)? Milyen összefüggésben van ez a hitelkeret kihasználtságával? Van-e jelentősége annak, hogy a hitelkeret 3 évre szól? Mit változtat, ha a de minimis támogatást átmeneti támogatássá minősítik?
Részlet a válaszából: […] ...díj támogatástartalma kb. 1 500 000 Ft. A támogatási szerződésben ezt az összeget azért adták meg, mert az adóbevallásban a csekély összegű, de minimis támogatással, annak támogatástartalmával el kell számolni. Ha a támogatást a 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteség

Kérdés: Tegyük fel, hogy a magánszemély a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteséget ért el, és a veszteség keletkezésének évéről szóló adóbevallásában feltüntette, de ez a veszteség nem az adóévet megelőző két évben, hanem korábbi években történt. Például a magánszemély kriptoeszközt szeretne vásárolni 2022-ben 10 millió Ft értékben. Ha 2026-ban 14 millió Ft-ot szerez a 2022-ben bekerült kriptoeszköz átengedéséért, átruházásáért, és más kriptoeszközzel végrehajtott ügylete sem az adóévben, sem az elmúlt években nem volt, mekkora lesz az így keletkező külön adózó jövedelmének személyijövedelemadó-alapja a 2026-os adóévben? [A kérdés az Szja-tv. 67/C. § (5)-(7) bekezdéseire tekintettel merült fel.]
Részlet a válaszából: […] ...az adóévben és az azt megelőző két évben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteségének "adótartalmát" az éves adóbevallásában, megfizetett adóként érvényesítheti.Az átmeneti rendelkezés alapján azok, akik a 2021-es adóév előtt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Közhasznú szervezet iparűzésiadó-mentessége

Kérdés: Cégünk közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Vállalkozási eredményünk a 2021. évre negatív lett. A helyiadó-törvény szerint: (2) Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. Ebben az esetben a 2021. évre elő kell írnunk a vállalkozási tevékenységünk után az iparűzési adót, majd az önkormányzat felé 0 Ft adót kell bevallanunk?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a 2022. adóévben illeti meg mentesség a helyi iparűzési adó alól. Ehhez még az szükséges, hogy legkésőbb 2022. május 31-ig (adóbevallásnak minősülő) nyilatkozatot tegyen a mentesség tényéről az illetékes önkormányzati adóhatóságnál.Ez azt is jelenti egyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Magyarországi fióktelep áthelyezése

Kérdés: Olasz külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe generálkivitelezést folytat Magyarországon. A munkálatokhoz részben saját tárgyi eszközeit használja. A munkálatok hamarosan véget érnek. A magyarországi fióktelep a levonulás után megszüntetésre kerül. Eközben az olasz külföldi vállalkozás egy új munkálatra kapott megbízást Svédországból, ahol szintén létrehozott egy fióktelepet. A svédországi fióktelep ugyanilyen munkálatokat fog végezni. Ezért az olasz külföldi vállalkozás úgy döntött, hogy a magyarországi fióktelep könyveiben szereplő munkálatokhoz szükséges gépeket kiviszi a svéd fióktelephez. A gépek nem fognak visszakerülni Magyarországra. A külföldi cég ezt nem tárgyieszköz-értékesítésként kívánja megoldani, mivel az ő szempontjuk szerint a fióktelepek között mindösszesen a saját tulajdonukat helyezik át. Ez az ügylet funkcionálhat-e vagyonáthelyezésként, vagy ingyenes eszközátadásként kell kezelni?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolódóan, a követelést kell a külföldi vállalkozással szembeni kötelezettséggel összevezetni.Mivel a fióktelep megszűnéséhez adóbevallások is kapcsolódnak, egyértelmű, hogy a bevallásokhoz kapcsolódó tételeknek is szerepelniük kell a végelszámolást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Elszámolás a tulajdonossal megszűnő társaságnál

Kérdés: A társaság magánszemély tulajdonosa úgy döntött, hogy a közeljövőben megszünteti vállalkozási tevékenységét, és befektetését kivonja a társaságból. A társaságot a tulajdonos egyedül alapította, 3 millió forinttal, és a társaság az alapítás óta egyszemélyes társaságként működött. A társaság vállalkozási tevékenysége jövedelmező volt, mert az alapítást követő 10 év alatt a saját tőke több mint tízszeresére (31 millió forintra) nőtt. Időközben jelentős összegű ingatlant (épületet) vásárolt 25 millió forintért (amelynek a nettó értéke 24 millió Ft), a piaci értéke - áfával növelten - mintegy 35,4 millió forint. A társaságnak gyakorlatilag nincs követelése, kötelezettségeit pedig folyamatosan rendezi. Hogyan és mikor célszerű megszüntetni a társaságot úgy, hogy minél kisebb összegű legyen a társaság, illetve a magánszemély által fizetendő adók összege?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségeit viszont a 150 napon belül (mint végső határidő) rendezni tudják úgy, hogy még a végelszámolást lezáró beszámolót, adóbevallásokat, vagyonfelosztási javaslatot stb. el tudja készíteni, a legfőbb szerv (az egyszemélyes tulajdonos) pedig ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Fel nem használt fejlesztési tartalék

Kérdés: Társaságunk 2017. december 31-ével könyvelt fejlesztésitartalék-képzését 2021. december 31-ig nem használta fel teljes mértékben. Kiszámoltuk a fel nem használt részre jutó 9% társasági adót, valamint a késedelmi pótlékot, mely összegeket 2022. január 31-ig megfizettünk. A 2129 Társasági adóbevallás 01-02 lapjának 24., 25. sorában fogjuk bevallani. Hogyan és milyen dátummal könyveljük a fejlesztési tartalék fel nem használt részének visszavezetését, a fizetendő társasági adót? Hogyan valljuk be a társaságiadó-bevallásban?
Részlet a válaszából: […] A fejlesztési tartalék fel nem használt része visszavezetésének időpontját a társaság döntheti el. Dönthet úgy is, hogy azt nem vezeti vissza, hanem saját célt szolgáló tartalékként kezeli.A társasági adót a 2021. évi adóval azonosan kell kimutatni. A késedelmi pótlékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Egyszerűsített végelszámolás - a céget nem törölték

Kérdés: A bt. egyszerűsített végelszámolással kívánt megszűnni kb. 2 évvel ezelőtt. Annak rendje és módja szerint minden adóbevallást, beszámolót elkészítettem, benyújtottam, elkészült a vagyonfelosztási javaslat is. A vagyonfelosztási javaslatban kiadható vagyon szerepelt, aminek adófizetési kötelezettsége volt. Ezt a kötelezettséget a megfelelő bevallási nyomtatványon be is vallottam, és az ügyvéd be is fizette. Abban az évben jött az új rendelet, miszerint a cégbíróságnak elektronikus úton meg kell küldeni bizonyos dokumentumokat, hogy a céget törölni tudja. Ezt sajnos nem tudtam, és több hónap után derült ki, hogy a céget nem törölték, hanem újra élő céggé tették. Most újra meg szeretném szüntetni a céget, de nem tudom, hogy az anno beküldött bevallásokkal, befizetésekkel mit tegyek, mert a cég akkor nem szűnt meg, és az elmúlt években élő társaság volt tevékenység nélkül. Milyen vagyont tudok most kiosztani, ha nem volt tevékenység? Mit kell tennem most, milyen beszámolót adjak be, mert a vagyonkiosztást akkor leadóztam, és a cég azóta semmilyen tevékenységet nem végzett? Milyen tartalmú bevallást kell benyújtanom?
Részlet a válaszából: […] ...elkészített végelszámolási zárómérleg tételeit vissza kell állítani a zárás előtti állapotukra, és folytatni kell a könyvelést (az adóbevallások helyesbítését könyvelni is kell), majd 2019. december 31-e mérlegfordulónappal el kell készíteni a 2019. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Vagyontárgyak átadása egyéni cég tulajdonába

Kérdés: Az egyéni vállalkozó 2021. november 1. napon egyéni cég alapítását határozta el. Az egyéni cég alapítását készítő ügyvéd vagyonmérleg-tervezetet kért az átalakuláshoz, amelyet meg is kapott, ezeket megküldte a Cégbíróságnak. Az egyéni céget 2021. november 30. nappal jegyezték be. Az egyéni cég alapító okiratában a társaság jegyzett tőkéjeként 3.000.000 Ft lett megállapítva, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A vagyonmérlegben meghatározott eszközökre vonatkozóan az alapító okirat semmilyen információval nem rendelkezik, annak értékét nem tartalmazza. Az egyéni vállalkozó az eszközöket - tárgyi eszköz, készlet, követelés, pénzeszköz - az egyéni cég tulajdonába szándékozta adni, ahogyan azt a vagyonmérlegben kimutatta, de az alapító okirat erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
1. Ha módosításra kerülhet az alapítói okirat a bejegyzést követően azzal, hogy az egyéni vállalkozó az eszközöket az egyéni cég tulajdonába adja, elfogadható-e az?
2. Jól tudjuk-e, hogy a tárgyi eszközök után illetékfizetési kötelezettség áll fenn, illetve amennyiben az egyéni cég alapító okirata módosítható, abban az esetben nem terheli áfafizetési kötelezettség az egyéni cégbe adott eszközöket?
3. Amennyiben nem fogadható el az alapító okirat módosítása, abban az esetben az egyéni vállalkozó a megszűnés szabályai szerint kell, hogy eljárjon?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A megállapított jövedelmet a magánszemély az adóévre vonatkozó egyéni vállalkozói adóbevallásában vallja be, és az adót három egyenlő részletben, elsőként e bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Bérleti jog cégbe történő bevitele

Kérdés: Cégünk fő tulajdonosa magántulajdonú ingatlanát eddig szívességi használatra engedte át telephely céljára. Most az ingatlan 10 éves bérleti jogát, mint vagyoni értékű jogot - igazságügyi ingatlanszakértő értékelése alapján - kívánja a cégbe megnevezett értékkel bevinni, ezzel is stabilizálva a telephely hosszú távú használatát. Az ügylettel kapcsolatban milyen adózási kötelezettségei keletkeznek a bérleti jogot bevivő magánszemélynek és a bérleti jogot megkapó cégnek?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelem [Szja-tv. 62. § (4) bekezdés]. A bérleti jog átruházásából származó jövedelem után az adót a cég tulajdonosának az adóbevallásában kell megállapítania, és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetnie [Szja-tv. 63. § (1) bekezdés]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

EU-s magánszemélyeknek értékesített termék számlájának könyvelése

Kérdés: Az OSS regisztrációs felületen bevallott EU-s magánszemélyeknek értékesített termékek számlavégösszegét bevételként, a megfizetett különböző EU-s áfát kettős könyvvezetés esetén egyéb ráfordításként, vagy nettó bevétel csökkentéseként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...részére terméket értékesítenek. Ez esetben a termékértékesítés utáni - más tagállamban fennálló - adófizetési és adóbevallási kötelezettségnek a belföldi adóalany helyett a NAV tesz eleget.Az egyablakos rendszer nem mentesít az alól, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 11.
1
2
3
38