eÁFA-bevallás

Kérdés: 2024. január 1-től a NAV elindította az eÁFA rendszert. Az lenne a kérdésem, hogy januárról már kötelező ezen a felületen keresztül beadni a bevallást? Milyen szabályok vonatkoznak erre az adóbevallási módra?
Részlet a válaszából: […] ...általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) adóbevallásra vonatkozó szabályai (XII. fejezet) 2024. január 1-től módosultak. A módosítás célja, hogy az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatokra épülve az áfabevallás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Egyszerűsített végelszámolás, a cégbíróság a céget nem törölte

Kérdés: 2023. 01-02. hónapban kivás kft. 03. 01-vel egyszerűsített végelszámolást kezdett, amit 04. 30-val befejezett, a két beszámolót közzétette, a bevallásokat beküldte, azonban a cégbíróságnak rossz nyomtatványon nyújtotta be a törlési kérelmet, így elutasították azt. A 2023. 04. 30-i végelszámolási mérleget hibernálni kell? Ha az új egyszerűsített végelszámolás kezdete 12. 01., befejezése 01. 31. lesz, akkor november 30-val és 01. 31-vel kell a beszámolót közzétenni, vagy 12. 31-vel is?
Részlet a válaszából: […] ...megelőző utolsó (normál) üzleti évnek tekintik, arról szabályszerű egyszerűsített éves beszámolót készítenek (természetesen adóbevallásokat is), a legfőbb szerv elfogadja, és ismételten döntés születik az egyszerűsített végelszámolásról a cégtörvény 114...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Hagyatékátadó végzés szerinti tartozás rendezése

Kérdés: Az egyéni vállalkozó fuvarozási szolgáltatást nyújtott cégünknek, de az utolsó 2 hónapról nem adott érvényes számlát, mert elhalálozott. Az adóhatóság törölte az adószámát. A hagyatékátadó végzésbe a közjegyző – az özvegy kérésére – beíratta, hogy a cég tartozik a férjének a fuvarozásért, és ezt a tartozást fizessük meg az örökösnek. Társaságunk elismeri a tartozását, de számla hiányában ez nem szerepel kötelezettségként. Az összeget kifizetnénk, de kérdés, hogyan kezeljük a számvitelben és az adózásban? A fuvardíjat könyveljük fuvardíjként, és utaljuk át a teljes áfa nélküli összeget az örökösnek? Vagy ez egy egyéb jövedelem, könyveljük eszerint, vonjuk le az szja-t, és a nettó összeget utaljuk? Esetleg minősíthető örökségnek, és az Szja-tv. 1. sz. melléklet 7.1. pont alapján adómentesnek?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó halálát követően az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséhez kapcsolódóan a tevékenységet lezáró adóbevallást kellett készíteni, amelyben a kérdés szerinti fuvardíj nem szerepelhetett bevételként, ugyanakkor ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Nyilvántartás egyéni vállalkozó selejtezendő készleteiről

Kérdés:

2015. évben tűzeset miatt károsodott, meg nem semmisített, nem selejtezett meglévő készletről az egyéni vállalkozónak milyen nyilvántartási kötelezettségei vannak (szja)? Kell-e a leltárában (adóbevallásában) szerepeltetni, ha igen, hány évig és hogyan? Darab és nettó beszerzési érték megjelölésével? Mindezek jogilag hol vannak szabályozva?

Részlet a válaszából: […] A 2015. évben tűzeset miatt károsodott, meg nem semmisített, nem selejtezett meglévő készletről az egyéni vállalkozónak az általános szabályok szerint van nyilvántartási kötelezettsége. Így ezt a készletet kell továbbra is a leltárban szerepeltetni. Arra nincs szabály, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Negatív előjelű szocho könyvelése

Kérdés: Cégünknél a szakirányú oktatás és duális képzés miatt a szociális hozzájárulási adó összege folyamatosan negatív előjelű. A NAV-folyószámlára a 08-as bevallásból összevontan kerül könyvelésre az adónem: 26. sor (adókedvezmény összesen) = 14. sor – 110. sor (kötelezettség). Helyesen járunk el, ha a folyószámlával egyezően könyveljük a szochokövetelést: T 36 – K 96, vagy bontani kellene kötelezettségre (T 56 – K 473) és követelésre (T 36 – K 96)?
Részlet a válaszából: […] ...egyéb bevételként az üzleti évben vagy az üzleti évhez kapcsolódóan benyújtott bevallásban szereplő igénylés összegében, az adóbevallás alapján kell könyvelni. Ez igaz a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény esetében is. Így a helyes könyvelés: T 362-9 –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Nyugdíjas kültag osztaléka utáni szocho

Kérdés:

Egy betéti társaság kültagja, aki nyugdíjas, mellette ebben a bt.-ben munkaviszonyban dolgozik. A 2023. évben kifizetett osztalék után kifizetésekor kell-e szochót fizetnie?

Részlet a válaszából: […] ...jövedelmének összege mégsem éri el, akkor az adót 6 százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában kell bevallani, és a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni.Ha a nyugdíjas személy az adót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Prémium Magyar Állampapír eladása magánszemélynek

Kérdés:

Magánszemély tulajdonában lévő Prémium Magyar Állampapírt (kibocsátás dátuma: 2022 és 2023) adna el másik magánszemélynek a tulajdonos úgy, hogy átvezettetné a vevő számlájára. Ez a névértékből és a felhalmozott kamatból tevődne össze, mely összeget a vevő átutalással kifizetné a magánszemélynek. A kérdés az, hogy ezt az ügyletet kell-e szerepeltetni az szja-bevallásban, és ha igen, mi lesz az adózás alapja?

Részlet a válaszából: […] ...jövedelemnek minősül, amely után 15 százalék a személyi jövedelemadó mértéke. Mivel magánszemélytől származik a bevétel, így az adóbevallásban kell a jövedelmet megállapítani, és az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. [Szja-tv. 67...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Új beruházás utáni adókedvezmény az adóbevallásban

Kérdés:

Segítségüket kérem az alábbiakban. A 2229 taobevallás 03-02. lap 27. sorában beírt új beruházás utáni adókedvezményt be kell-e írni a 2229 02-01. csekély összegű támogatás valamelyik sorába (vagy ez csak lehetőség)? Továbbá ezen új eszközök után, amire igénybe lesz (lett) véve az adókedvezmény, a következő években elszámolható-e az adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, mivel ez nem fejlesztésitartalék-képzés, vagy már nem (és akkor itt keletkezik-e adóalap-növelés)?

Részlet a válaszából: […] Igen, a 2229 03-02. lap 27. sorában feltüntetett adatot be kell írni a 2229 02-01 lap 05. sorába – attól függően, hogy mely EU-s rendelet szerint tekinti az adózó a levont összeg és az adó szorzatát –, az a), b), c), d) vagy e) oszlopba. A 2229 02-01. lap 06. sorában kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

"Vagyonban fel nem lelhető" bútorokban keletkezett kár

Kérdés: 1. Áfakörös egyéni vállalkozó 10 évvel ezelőtt bútorlapot vásárolt, melyből polcokat készített. A vásárolt anyagot egy összegben kiadásként könyvelte (Szja-tv. 11. számú melléklet I. 1.), nem saját vállalkozásban megvalósuló beruházásként, így az nem került be a tárgyi eszközök közé [Szt. 26. §-a (1) bek.]. Tűz miatt a "vagyonban fel nem lelhető", így nem is selejtezett bútorokat kárként a károkozóval szemben meg kívánja téríteni. Van-e erre lehetősége, ha igen, az Szja-tv. mely rendelkezése szerint és milyen értéken érvényesítheti igényét? 2. Áfakörös egyéni vállalkozó készlete egy tűz során év közben korommal szennyezetté vált, ezért azt év végi leltárban már nem is szerepeltette, annak ellenére, hogy selejtezési jegyzőkönyvet nem készített. Ahhoz, hogy a készletet kivezesse a könyvelésből "egyéb ráfordításként", milyen dokumentumok meglétére van szükség, és ez hol van szabályozva? Az egyéb ráfordítást hol kell feltüntetnie a nyilvántartásában, adóbevallásában?
Részlet a válaszából: […] 1. Tűz miatt a "vagyonban fel nem lelhető", így nem is selejtezett bútorok kárként, a károkozóval szembeni megtérítésével kapcsolatban az Szja-tv.-ben nincs olyan rendelkezés, amely rögzítené, hogy ilyenkor a kárt milyen értéken lehet érvényesíteni. A vásárolt anyagot 10...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Fejlesztési tartalék lekötött tartalékba történő átvezetés nélkül

Kérdés: A 2021. évi éves beszámolót elfogadó taggyűlésen fejlesztési tartalék elkülönítéséről hoztak határozatot. A társaságiadó-bevallás ennek megfelelően készült el. Az év végi zárlati tételek könyvelésénél azonban ennek a rögzítése elmaradt. A közzétett mérleg így lekötött tartalékot nem tartalmaz. Van-e lehetőség a mérleg utólagos módosítására?
Részlet a válaszából: […] ...az adóév utolsó napjára vonatkozóan lekötött tartalékként kimutassák. Ha ez megtörtént, csak ezt követően állítható be az adóbevallásba adóalapot csökkentő tételként.Mivel az eredménytartaléknak a lekötött tartalékba történő átvezetése előfeltétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.
1
2
3
40