Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott adóelőleg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adóelőleg-fizetési kötelezettség

Kérdés: Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, bankszámlanyitásra nem kötelezett. Az utalásos számláinak ellenértéke és a munkaviszonyból származó jövedelme is lakossági folyószámlájára érkezik. Vállalkozói kivétje nincs. Az adóelőleg-fizetési kötelezettséget befolyásolja-e, ha a magánbankszámlájának az egyenlege a negyedév végén kevesebb lenne, mint a vállalkozásból származó jövedelme?
Részlet a válaszból: […]alapján az egyéni vállalkozó által az adóévre már megállapított adóelőleg(ek), valamint az egyéni vállalkozót - az adóévben már megfizetett, igazolt kamat alapján - a negyedév végéig megillető kisvállalkozások adókedvezménye összegét azzal, hogy a vállalkozói személyijövedelemadó-előleg az adóelőleg-alap 9 százaléka. Ezt az adóelőleg-fizetési kötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magánszemély magánbankszámlájának egyenlege a negyedév végén kevesebb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8335
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Adóelőleg-bevallás módosítása

Kérdés: A szövetkezetből néhány tag kiválik, és kft.-t hoz létre, miközben a szövetkezet változatlan formában tovább működik, azaz a "régi" szövetkezeti törvény szerinti részleges átalakulásról van szó. Ebben az esetben hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 26. §-ának (3) bekezdését az adóelőlegről? Kell-e a változatlan formában tovább működő szövetkezetnek adóbevallást készítenie, s keletkezhet-e pótlólagos adófizetési kötelezettsége az átalakulási folyamat során keletkezett többletjövedelme után? Lehetséges, hogy az átalakulás bejegyzése után az addig fizetett adóelőleget meg kell osztani a két társaság között arányosan? Létezik olyan, hogy adóelőleg-bevallás? (Véleményem szerint adóelőleget csak fizetni kell, bevallani pedig csak az adót kell.)
Részlet a válaszból: […](a példánkban a megmaradó szövetkezetnek) és a jogutódnak (a példánkban a megalakuló kft.-nek) az átalakulás napjától (ez a bejegyzés napja) számított 30 napon belül adóelőleget kell bevallani, amelynek összege a jogelőd által bevallott adóelőleg megosztva a fennmaradó szövetkezet és a létrejött kft. között. Ezt az adóelőleget a bevallás esedékességének napjától a következő adóév hatodik hónapjának utolsó napjáig kell bevallani.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2653
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Adóelőleg természetbeni juttatásoknál

Kérdés: A természetben adott juttatásokat illetően milyen adóelőleg-szabályok vonatkoznak 2004-ben a munkáltatókra, illetve a kifizetőre?
Részlet a válaszból: […]napján érvényes minimálbér havi összegének 50 százalékát, azaz a 2004. évben a 26 500 forintot. Ha nem munkáltató adja nem pénz formájában a jövedelmet, és a bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetősége, a megfizetés és a bevallás helyett az adóelőleg le nem vont részéről az adóévet követően az Art.-ban előírt határidőig magánszemélyenként negyedéves bontásban adatot szolgáltat az adóhatóság részére. A kifizető az általa megállapított, de le nem vont adóelőlegről igazolást ad a magánszemélynek. A kifizető a magánszemély részére kiállított igazoláson feltünteti a le nem vont adóelőleg összegét, valamint felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét a magánszemély köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni. E rendelkezéssel összefüggésben a módosítás - a magánszemély adókötelezettségeire vonatkozó résznél - rögzíti, hogy a magánszemély a kifizető által megállapított,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1543
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Adójóváírás az adóelőlegnél

Kérdés: Változott-e az adójóváírás és az adóelőleg kapcsolata? Meddig érvényesíthető adóelőlegnél az adójóváírás?
Részlet a válaszból: […]mellőzését -, akkor a munkáltató figyelembe veszi azt az adóelőleg megállapítása során. A bevételt terhelő adóelőleg megállapításánál a számított összeget csökkenti a magánszemély által legkésőbb a kifizetés időpontjában tett nyilatkozata alapján (amelyben a figyelembevétel kéréséről kell nyilatkozni) havi 540 forint kiegészítő adójóváírás - feltéve, hogy az adott havi bér(ek összege) az 50 ezer forintot meghaladja, de nem több 60 ezer forintnál -, amíg a munkáltató, kifizető által az adóévben kifizetett (juttatott) bevételek alapján meghatározott adóelőleg-alapok összege - az adott kifizetést (juttatást) is figyelembe véve - nem haladja meg a kiegészítő jogosultsági határt. Ugyancsak új elem a szabályozásban, hogy a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1542
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Adóelőleg-fizetési szabályok (eva)

Kérdés: Kft.-nk 2002. év után előírt társaságiadó-előleget fizetne, 2003. 01. 20-án és 04. 20-án. Ha áttérne az eva hatálya alá, akkor milyen előleget kell fizetnie és mikor?
Részlet a válaszból: […]elmulasztásának jogkövetkezményei alól. Ez azt jelenti, hogy a 2002. évi adókötelezettséggel kapcsolatos adóelőleg-fizetési kötelezettségnek még 2003. január 20-án eleget kell tenni. Az eva hatálya alatt az eva alanya az adóév első három negyedévére, a negyedévet követő hónap 12. napjáig adóelőleget fizet. Az adóelőleg összege az adóelőleg alapja után az adó mértéke szerint meghatározott eva. Az adóelőleg alapja általában a negyedévben elszámolt összes bevétel, amelyet különbözőképpen kell megállapítania a bevételi nyilvántartást vezető adóalanynak és az Szt. hatálya alá tartozó adóalanynak. Helyesbítés (Megjelent a Számviteli Levelek 50. számában - 2002. 12. 19.) A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 997
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Társaságiadó-előleg

Kérdés: Hogyan és milyen határidővel lehet mentességet kérni a társaságiadó- és az osztalékadó-előleg fizetése alól?
Részlet a válaszból: […]észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 8. számában - 2001. 04. 19.): A Számviteli Levelek 4. számában az 55. kérdésre - a társaságiadó-előleggel kapcsolatosan - adott válasz kiegészítését kéri az Olvasó arra vonatkozóan, hogy az bármely adóévre vonatkozik-e, illetve a mikro- és kisvállalkozásokat érintő sajátos szabályok hogyan alkalmazhatók. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! A Számviteli Levelek 4. számában az 55. kérdésre adott válasz általános előíráson alapul, amellyel bármely adóévben, valamennyi adózó élhet. A mikro-, kisvállalkozások 2001-2002. évi adóelőlegére vonatkozó, a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 29/C. §-a (10)-(13) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a válaszban adott esettől függetlenül kell alkalmazni, külön engedély nélkül, a következő feltételek mellett: A 2001. január 1-jétől június 30-áig terjedő időszakban esedékes adóelőlegből, havi esedékesség esetén 150 ezer forintot, negyedéves adóelőleg-fizetés esetén 450 ezer forintot akkor nem kell megfizetni, ha 2000. december 31-én az adózó mikro- vagy kisvállalkozásnak minősült a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény előírása szerint, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 55
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Társasági adóelőleg a bevallottnál kisebb összegben

Kérdés: Mely vállalkozás tehet a 2001. február 15-ei adóbevallásban nyilatkozatot az adóelőleg-fizetési kötelezettsége csökkentése végett?
Részlet a válaszból: […]készült, az árbevételt és a mérlegfőöszeget "évesítve" kell a feltételeket vizsgálni. Teljesülnie kell továbbá annak, hogy a vállalkozás tagjai, részvényesei közül együttesen legfeljebb 25 százalék részesedéssel rendelkezik az állam, az önkormányzat és az - intézményi befektetők kivételével - olyan vállalkozás, amelyik az 1999. évi XCV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról előírása szerint nem tekinthető mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak. Az intézményi befektetők részesedése sem lehet együttesen több, mint 50 százalék. Intézményi befektető a hitelintézet, a biztosítóintézet, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a befektetési alap, a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap. A nyilatkozat elmulasztása jogvesztő, azaz ilyenkor a bevallott adóelőleget kell megfizetni. A nyilatkozattétel nem jelenti azt, hogy 2000. december 20-án nem kellett az adóelőleget kiegészíteni, aki ezt nem tette meg, mulasztási bírságra számíthat. Meg kell fizetni 2001. május 31-ével a 2000. évről készített adóbevallásban megállapított fizetendő adónak az előlegként, feltöltésként nem teljesített összegét is. Nem tehet nyilatkozatot az a vállalkozás, amely bemutatóra szóló részvényt bocsátott ki [1996. évi LXXXI. törvény 29/C § (10)-(11)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. január 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4