Adóelőleg-fizetési kötelezettség

Kérdés: Vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, bankszámlanyitásra nem kötelezett. Az utalásos számláinak ellenértéke és a munkaviszonyból származó jövedelme is lakossági folyószámlájára érkezik. Vállalkozói kivétje nincs. Az adóelőleg-fizetési kötelezettséget befolyásolja-e, ha a magánbankszámlájának az egyenlege a negyedév végén kevesebb lenne, mint a vállalkozásból származó jövedelme?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó által negyedévenként fizetendő adóelőleg, ha nincs vállalkozói kivét, a vállalkozói adóelőleg-alap után számított vállalkozói személyi jövedelemadónak az a része, amely meghaladja a vállalkozói bevétel alapján az egyéni vállalkozó által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.
Kapcsolódó címke:

Adóelőleg-bevallás módosítása

Kérdés: A szövetkezetből néhány tag kiválik, és kft.-t hoz létre, miközben a szövetkezet változatlan formában tovább működik, azaz a "régi" szövetkezeti törvény szerinti részleges átalakulásról van szó. Ebben az esetben hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 26. §-ának (3) bekezdését az adóelőlegről? Kell-e a változatlan formában tovább működő szövetkezetnek adóbevallást készítenie, s keletkezhet-e pótlólagos adófizetési kötelezettsége az átalakulási folyamat során keletkezett többletjövedelme után? Lehetséges, hogy az átalakulás bejegyzése után az addig fizetett adóelőleget meg kell osztani a két társaság között arányosan? Létezik olyan, hogy adóelőleg-bevallás? (Véleményem szerint adóelőleget csak fizetni kell, bevallani pedig csak az adót kell.)
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 26. §-a az adóelőleg bevallásáról rendelkezik.Ezek közül az átalakulás esetére a Tao-tv. 26. §-ának (3) és (6) bekezdésevonatkozik. A (3) bekezdés azt írja elő, hogy átalakulás esetén a jogelődnek (apéldánkban a megmaradó szövetkezetnek) és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.
Kapcsolódó címkék:  

Adójóváírás az adóelőlegnél

Kérdés: Változott-e az adójóváírás és az adóelőleg kapcsolata? Meddig érvényesíthető adóelőlegnél az adójóváírás?
Részlet a válaszából: […] ...adóelőleg megállapításához kapcsolódó lényeges változás 2004-től, hogy a munkáltató a bérjövedelem esetén az adójóváírást csak abban az esetben érvényesítheti az adóelőleg megállapítása során, ha arról a munkavállaló nyilatkozik, szemben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.
Kapcsolódó címkék:  

Adóelőleg természetbeni juttatásoknál

Kérdés: A természetben adott juttatásokat illetően milyen adóelőleg-szabályok vonatkoznak 2004-ben a munkáltatókra, illetve a kifizetőre?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató, a bér kifizetője juttat nem pénzbeli formában vagyoni értéket a magánszemély részére, a juttatást terhelő adóelőleget akkor is köteles megállapítani és megfizetni a juttatás hónapját követő 12. napig, ha az adóelőleget bármely okból a pénz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.
Kapcsolódó címkék:  

Adóelőleg-fizetési szabályok (eva)

Kérdés: Kft.-nk 2002. év után előírt társaságiadó-előleget fizetne, 2003. 01. 20-án és 04. 20-án. Ha áttérne az eva hatálya alá, akkor milyen előleget kell fizetnie és mikor?
Részlet a válaszából: […] ...jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a bejelentés adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallásában adóelőleget nem vall be, és a bejelentést követő adóévre társaságiadó-előleget nem fizet, ha azonban az adóévre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.
Kapcsolódó címkék:  

Társaságiadó-előleg

Kérdés: Hogyan és milyen határidővel lehet mentességet kérni a társaságiadó- és az osztalékadó-előleg fizetése alól?
Részlet a válaszából: […] ...adóbevallás alapján - az előző adóévi fizetendő adóval egyezően - kell fizetni (Tao-tv. 26. §). Az adózó az adóelőleg módosítását az adóhatóságtól kérheti, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 22.
Kapcsolódó címkék:    

Társasági adóelőleg a bevallottnál kisebb összegben

Kérdés: Mely vállalkozás tehet a 2001. február 15-ei adóbevallásban nyilatkozatot az adóelőleg-fizetési kötelezettsége csökkentése végett?
Részlet a válaszából: […] ...2001. január 1. és június 30. közötti időszakra bevallott társasági adóelőleget a 2000. december 31-én mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő társaságiadó-alany - akkor, ha a 2001. február 15-ei adóbevallásában erről nyilatkozik - a bevallottnál kisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.