Családi nap elszámolása

Kérdés: Cégünk családi nap rendezését tervezi. A családi napon a dolgozóknak lehetősége lenne 10 perces masszázsra. A masszőr által adott számla az egyes meghatározott juttatás szabályai szerint adózik ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A családi nap alkalmából a dolgozóknak biztosított 10 perces masszázzsal kapcsolatban a masszőr által adott számla értéke egyes meghatározott juttatás szabályai szerint adózhat. Az Szja-tv. 70. § (6) bekezdés b) pont második fordulata szerint egyes meghatározott juttatásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Szemüvegvásárlás a kft. tagjai számára

Kérdés: Egy kft., amely február 22-én 3 db nagy értékű szemüveget vásárolt a kft. tagja részére, aki a kft.-ben nem ügyvezető, és nem is dolgozik a cégben, csak tag. Mindhárom szemüvegszámla mögötti látásvizsgálaton az szerepel, hogy képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító, többfókuszú szemüveg használata javasolt. Ez a szemüvegjuttatás elszámolható-e adómentesen a kft. részéről? Ha nem, akkor milyen terhei vannak?
Részlet a válaszából: […] Mivel az eset összes körülményei nem ismertek, így általánosságban az alábbiakra kell tekintettel lenni. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8. pont 8.8. alpontja alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentesek a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Visszavásárolt sportutalványok engedményezése

Kérdés: "A" cég 2011. 12. 15-én sportutalványt vásárolt "B" cégtől dolgozói részére, amelynek fizetési határideje december 23. "B" cég adásvételi szerződést kötött a dolgozókkal december 23-án, és 100%-os értéken visszavásárolta a sportutalványokat. "B" cég, "A" cég és a munkavállalók között engedményezési szerződés jött létre (mivel "A" cég tartozik az utalványok értékével "B" cégnek, "B" cég pedig az utalványok értékével a dolgozóknak). A szerződésben "B" cég arról rendelkezik, hogy "A" cég utalja át a saját munkavállalóinak a "B" cég felé fennálló tartozását. "B" cég azt a tájékoztatást adta "A" cégnek, hogy így adhat adómentes juttatást dolgozói részére, az csupán a kezelési költségébe kerül. Igaz ez? Ha nem, akkor "A" cégnek, illetve a dolgozóknak keletkezik-e adó- és járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […]  A válasz röviden az, hogy "B" cégnek nincs igaza, az "A"cégnél is, a magánszemélynél is keletkezik adó- és járulékfizetésikötelezettség, méghozzá 2011. évben.Az "A" cég által megvásárolt sportutalványokat a vételidőpontjában készletre kellett venni, majd a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 5.

Reklám fejében kapott voucher

Kérdés: Társaságunk napilap-kiadással foglalkozik. Szerződést kötöttünk egy szállodával, a szerződésben vállaltuk, hogy őt reklámozzuk. A szálloda ezért nem fizetett nekünk, hanem vouchert ad, amit új előfizetőinknek adunk ajándékba. Hogyan kell könyvelni a vouchert, amikor azt a szálloda megküldi? Amikor az új előfizető felhasználja a vouchert, akkor a szálloda számlát küld a szolgáltatásról, amit mi összevezetünk a hirdetés számlával, így a vevő és a szállító rendeződik. A probléma az, hogy a voucher hónapokkal hamarabb itt van, mint ahogyan a partner igénybe veszi a szolgáltatást, akár éven túli is lehet az ügylet.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben felvetett probléma feloldódik, ha a kérdésbenszereplő gazdasági eseményeket valós tartalmuk alapján rögzítjük a könyvvitelinyilvántartásokban.A kérdező társaság reklámozza az adott szállodát.A reklámozás a társaság sajátos tevékenysége, amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Rendezvényszervezésen étel, ital

Kérdés: A kft. rendezvényszervezéssel is foglalkozik. Van olyan megrendelője, aki a rendezvényre ételt, italt is kér. A kft. gyakorlata az, hogy az étel és ital árát nem tünteti fel külön a megrendelő részére kiállított számlán. Kérdés, hogy a rendezvényszervezéssel foglalkozó kft. az étel- és italszámlákat milyen jellegű költségként számolhatja el, áfát visszaigényelhet-e, lehet-e reprezentáció, illetve milyen adókat kell utána fizetni?
Részlet a válaszából: […]  A rendezvényszervezéssel foglalkozó kft.-nél a vásárolttermékeket, igénybe vett szolgáltatásokat – ha azokat tételesen nem számlázzatovább – a rendezvényszervezés érdekében felmerült költségként kell(elsődlegesen az 5. számlaosztályban) elszámolni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 8.

Reprezentáció, üzleti ajándék

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek összefoglalni a reprezentáció és üzleti ajándék 2011. évi szabályait, kizárólag társaságiadó-alanyok szempontjából! A megváltozott szabályokat ellentmondásosan értelmezzük. Az Szja-tv. meghatározza a reprezentáció fogalmát, azt, hogy nem terheli szja, de a társaságiadó-alapot növelő tétel. Akkor mire vonatkozik az a rendelkezés, mely szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül pl. a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés? Munkatársaink szakmai konferencián vesznek részt, és a részvételi díjat tartalmazó számlában elkülönítetten szerepel az étkezés díja, akkor az reprezentáció? Az üzleti ajándék szintén értelmezési problémákat vet fel, ha nem haladja meg a minimálbér 25%-át, és ha meghaladja (ez utóbbi az összevont adóalap része); ez utóbbit hogyan kell könyvelni? Mit kell a társaságiadó-alapnál figyelembe venni? Problémát vet fel az üzleti vendéglátás értelmezése is! Reprezentáció
Részlet a válaszából: […] A reprezentáció értelmező rendelkezése 2011-ben lényegébennem változott. A hatályba lépett szabályozás azonban egyértelművé teszi, hogy areprezentáció feltételei szerinti juttatások, szolgáltatások nem minősülnekreprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 19.

Golfklubtagsági díj elszámolása

Kérdés: A társaság tagsági díjat fizetett egy golfklubba. A tagsági díj a társaság vezetőinek játékjogot biztosít korlátozott létszámban. A játékjogot a vezető tulajdonosok gyakorolják, akik tagi jogviszony keretében működnek közre a társaság tevékenységében. Hova kell könyvelni a tagsági díjat? Adófizetési kötelezettség terheli-e?
Részlet a válaszából: […] A golfklubtagsági díjat az Szt. 3. §-a (7) bekezdésének 3.pontjában foglalt értelmező rendelkezés alapján a személyi jellegű egyébkifizetések között kell elszámolni, mivel a tagsági díj fizetése a társaságvezetői részére biztosítja a játékjogot, valójában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.

Étkezési utalvány

Kérdés: 2004. január 1-jétől az Szja-tv. 69. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint természetbeni juttatásnak minősül a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon, ingyenesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, feltéve hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele minden munkavállaló számára ténylegesen is elérhető. A természetbeni juttatások közül adómentes (többek között) az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.17. pontja szerint a munkáltató által a munkavállaló részére "melegétkeztetés" révén a havi 6000 forintot meg nem haladó rész, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában juttatott bevételnek a havi 3500 forintot meg nem haladó része. Milyen kapcsolat van a kétféle szabályozás között, az étkeztetési juttatás adómentességére milyen szabályok vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. §-ának (1) bekezdése azt a felsorolásttartalmazza, hogy a törvény alkalmazásában mi minősül olyan természetbenijuttatásnak, amely után a kifizetőt terheli az adókötelezettség, ha a juttatásadókötelesnek minősül, vagy utal a juttatás adómentességére. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 3.

Egészségügyi szolgáltatások elszámolása

Kérdés: Az egészségügyi szolgáltatások közül melyeket és hogyan számolhatja el az egyéni vállalkozó és a társaság (pl. fogorvos, laborvizsgálatok)? És a családtag?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi szolgáltatások költségéről szóló számlát az egyéni vállalkozó akkor számolhatja el költségként, ha az az egyéni vállalkozó nevére szól. (A gyereken végzett vizsgálatról a szülő nevére szóló számla is csak akkor fogadható el, ha a szülő az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 15.

Sportegyesület számvitele, adókötelezettségei

Kérdés: Milyen könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettsége van, illetve milyen adójogi szabályok vonatkoznak a sportegyesületre?
Részlet a válaszából: […] A sportegyesület a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a Ptk. előírása alapján működő egyesület. Az egyesület mint társadalmi szervezet – egyéb szervezetként – alanya a számviteli törvénynek. A beszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. július 4.