Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott adóköteles tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Nem ellenértékként adott támogatás áfakötelezettsége, elszámolása

Kérdés: Milyen áfakötelezettség kapcsolódik ahhoz a kapott támogatáshoz, amely támogatás nem konkrét megrendelés ellenértéke, a támogatás a támogatott által nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek árát közvetlenül nem befolyásolja? Van-e eltérés a minősítésben akkor, ha a támogatott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság?
Részlet a válaszból: […]támogatás adóköteles tevékenységet finanszírozó hányada a fizetendő adó alapját csökkenti. [Pl. ha egy iskola 100 pénz támogatást kapott, amelyből 40-et diákétkeztetésre fordít, és 10 pénzt a szülőktől kap térítési díjként, a levonási hányad - ha az iskolának az oktatáson és az étkeztetésen kívül más tevékenysége nincs - a következő: (40+10):(100+10). Az étkeztetés után fizetendő áfa alapja 10 pénz.] c) Ha a támogatásban részesülő költségvetési szerv részben adóköteles tevékenységet is végez úgy, hogy saját adóköteles bevételei nincsenek (mert a tényleges igénybevevők a tevékenységért nem fizetnek), de adóalanyiságát más bevételszerzése megalapozza (pl. tárgyi adómentes szolgáltatások nyújtásával), az egyébként adóköteles tevékenységet az arányosításkor adómentesként kell figyelembe vennie [Áfa-törvény 33. §-ának (4) bekezdése]. d) Ha a támogatásban részesülő (költségvetési) szerv teljes egészében csak adóköteles tevékenységet folytat, de saját bevétele nincs, azaz tevékenysége "kifelé" egyáltalán nem értékesül, a (költségvetési) szerv nem minősül az áfatörvény 4. §-ának (1) bekezdése szerinti adóalanynak, így a kapott támogatásnak sincs áfarendszerbeli konzekvenciája. e) Ha a támogatásban részesülő költségvetési szerv teljes egészében adóköteles tevékenységet folytat, és ezekért saját bevétele is van, a támogatás csak adóköteles tevékenységet finanszíroz. Azokat az egyébként adóköteles tevékenységekért kapott támogatásokat adómentesként kell azonban elbírálni, melyekhez az intézmény saját bevételt felmutatni nem tud. [Lásd c) pontot.] Ezért a közterületek gondozását, a kommunális feladatok ellátását végző költségvetési szerv ugyan teljes egészében adóköteles tevékenységet folytat (s adóalany pl. a lakosságnak nyújtott településtisztasági szolgáltatás miatt), ha nincs a közterületek gondozásáért, a parkok tisztán tartásáért, a csapadékvíz elvezetéséért áfaköteles bevétele, ez utóbbi tevékenységeket áfamentesként kell számításba vennie. (Tehát nem összes beszerzéseinek áfáját, hanem csak a tételesen a településtisztasági szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított adót helyezheti maradéktalanul levonásba.) Közhasznú társaságnál, más gazdasági társaságnál Az Áfa-törvény 33. §-ának (4) bekezdése nem vonatkozik a közhasznú társaságra (kht.-ra), más gazdasági társaságra [kft.-re, bt.-re (továbbiakban társaság)]. Ebből következően, ha az önkormányzat által ellátandó feladatokat (közterület tisztán tartása, közterületi fák, parkok kezelése és gondozása, csapadékvíz-elvezetés, települési kommunális feladatok ellátása stb.), ha azok egyébként adóköteles tevékenységnek minősülnek, az önkormányzat helyett, az önkormányzat megbízása alapján a kht., a társaság végzi el, az önkormányzattól kapott támogatás is adóköteles. (Természetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 98