Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott adomány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Adományként kapott fertőtlenítőszer elszámolása

Kérdés: Közhasznú alapítvány fertőtlenítőszert kapott adományként, amelyet egyéb bevételként kívánunk elszámolni, de azonnal felhasználjuk. Tehető azonnal költségszámlára az egyéb bevétellel szemben? (Az alapítvány nem adja át, hanem saját maga használja fel.)
Részlet a válaszból: […]megváltoztatja. Az egyik az adományként kapott fertőtlenítőszer átvétele, a másik annak a felhasználása, az elsőnek az alapbizonylata az adományozó levele (felajánlása) és az átadás/átvétel írásbeli elismerése, a másiknak a tényleges felhasználás igazolása (ez azonban az átvétel időpontjában még nem áll rendelkezésre). A két gazdasági esemény tehát időben sem esik egybe. Ezért a számviteli követelményeknek csak az felel meg, ha az adomány átvételét készletre vétellel könyvelik (anyagként: T 21-22 - K 9647), majd amikor a fertőtlenítőszer tényleges felhasználása megtörténik, annak arányában elszámolják az anyagköltséget (T 514 - K 21-22).Megjegyzés: Sajnálatos módon a gyakorlatban széles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8528
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Adományok elszámolása az alapítványnál

Kérdés: Egy nem közhasznú alapítvány a céljaihoz adományokat kap (szervezetektől és magánszemélyektől egyaránt) készpénzben, utalványokban és eszközökben. Ezen adományokat adományként tovább is adja. Jól gondolom, hogy a könyvekben ezeket a tételeket a 96-os főkönyvi számlával szemben a 86-os főkönyvi számlán kell nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközöket, illetve térítés nélkül átvett eszközöket piaci értéken (T 384, 21-22, 368 - K 9645, 9647), amely összegeket a továbbadásig, a továbbutalásig időbelileg el kell határolni (T 9645, 9647 - K 4832).Az egyéb bevételekkel szembeni könyvelés bizonylata az adomány átvételének az alapítvány által kialakított dokumentuma, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell az adományozó nevét, címét, az adomány megnevezését, mennyiségét, piaci értékét, az adományozás célját, az adomány átvevőjének adatait stb.Az alapítvány az adományt továbbutalhatja, átadhatja annak a szervezetnek, amely a támogatás célja szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja. A támogatást megvalósító szervezettel készített dokumentumnak legalább azokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyek az adomány megjelölésére vonatkoznak, de tartalmaznia kell az átvételre, a továbbutalás esetén az átvevő bankszámlájára vonatkozó adatokat is. Az átadás dokumentuma - mint bizonylat - alapján történik az átutalás, az átadás könyvelése nem fejlesztési célra átadott pénzeszközként, illetve térítés nélkül átadott eszközként (ez utóbbihoz sorolva az utalványokat is): T 8645 - K 384, T 8647 - K 21-22, 368, egyidejűleg - a megfelelő összegben - az időbeli elhatárolás feloldása: T 4832 - K 9645, 9647.Az alapítvány a kapott adományt a célja szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7541
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Adomány az iskolának

Kérdés: Az egyházi iskolának van egy alapítványa. Az iskola külföldről nagyobb összegű adományt kap. Kinek célszerű ezt bevételezni? Ha az alapítványnak kell elszámolni, akkor ezt az összeget hol és milyen formában kell bejelenteni a NAV-nak?
Részlet a válaszból: […]külföldről, akkor azt az iskolának kell bevételeznie, bevételként kimutatnia. Feltételezhetően az adományozó megjelölte
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7448
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Iskola részére az egyesület által gyűjtött adomány

Kérdés: Az egyesület által kizárólag az iskola számára gyűjtött különféle adományjellegű pénzügyi források és azok iskolának való átadása közti időbeni eltolódás miatt fennálló különbözet az egyesület eredményében kell, hogy megjelenjen, vagy inkább elkülönített tartalékként, vagy passzív időbeli elhatárolásként, esetleg az iskolával szembeni kötelezettségként?
Részlet a válaszból: […]tekintendők az iskola számára gyűjtött különféle adományok is) egyéb bevételként kell elszámolni (célszerű, ha az elszámolás elkülönítetten történik), majd a továbbutaláskor (az iskolának történő átadáskor) egyéb ráfordításként kell kimutatni. Az adott üzleti évben továbbutalási célú bevételként
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7099
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Adomány vitatott szerződés alapján

Kérdés: A belföldi társaság (adományozó) 2010. 12. 06-án kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására írásbeli szerződést kötött egy kiemelkedően közhasznú nonprofit kft.-vel (támogatott). A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a 2010. év során az adományozó 3 millió Ft támogatást ad a támogatott részére. Az adományozó az említett szerződésben arra is kötelezettséget vállalt, hogy a támogatást 2010-ben és az azt követő 3 évben évente legalább egy alkalommal azonos vagy növekvő összegben ellenszolgáltatás nélkül adja. Az adományozó által aláírt szerződést december 6-án az adományozott részére megküldték, de azt az adományozott csak 2011. év elején írta alá, és január végén jutott vissza az adományozóhoz, emiatt a 2011. február 3-án átutalt adományt már nem lehetett 2010. évre elszámolni. A támogatott fél jogi képviselője a támogatási szerződést az adományozó kérésének megfelelően módosította (alapév 2011. lett 2010. helyett), amelyet a támogatott fél kézjeggyel nem látott el, mivel az aláírt szerződés alapján az 2010. évre vonatkozik. A 2011-ben átutalt adomány elismeréséről, elszámolhatóságáról a támogatott írásbeli nyilatkozatot tett, nem hivatkozott a 2010. évi szerződésre. Az adományozott által alá nem írt módosított szerződéssel a tartós támogatás 2014. évben lejárt. A 2011-ben átutalt támogatást a támogatott visszaigazolta, a 2012. évben átutalt támogatás első részletét nem, a második részletét visszaigazolta, a 2013. évi átutalást nem, a 2014-ben átutalt összeget pedig a támogatott visszautalta. Az adományozó folyamatosan megkísérelte az adományszerződés dátumának rendezését, de kísérletei eredmény nélkül jártak. Az adományozó mikor jár el helyesen a Tao-tv. szerinti adóalap-kedvezmény igénybevételénél?
Részlet a válaszból: […]január végén visszaküldött szerződést lehetetlen 2010. évre teljesíteni, tehát azt mindenképpen módosítani kell. A módosított szerződés aláírásának megtagadása, a kapott támogatások visszaigazolásának elmulasztása - véleményünk szerint - a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek a megsértését jelenti, amellyel indokolatlanul és egyoldalúan jelentős hátrányt okozott a támogatott az adományozónak.[Zárójelben jegyezzük meg, december 6-án csak akkor indokolt az adott évre is hatályos szerződést kötni, ha a szerződést egyidejűleg mind a két fél (az adott esetben az adományozó és a támogatott) aláírja, és a vállalt kötelezettség teljesítésének a technikai feltételei is adottak.A kérdésben leírtakból az következik, hogy az adott esetben a másik fél nem volt jelen a szerződéskötésnél.]A kérdésre az abban leírtak alapján a következőket válaszolhatjuk:- az érvényes, a mindkét fél által aláírt tartós adományozási szerződésben rögzítettek nem teljesültek, mivel a szerződés szerinti alapévben (2010-ben) nem történt adományozás, a 2013. évi támogatásról pedig 2014. év végéig sem érkezett visszaigazolás;- de nem teljesültek a tartós adományozás követelményei a módosított adományozási szerződés alapján sem (függetlenül attól, hogy a támogatott a módosított szerződést nem írta alá), mivel az azt követő harmadik évben (2014-ben)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6567
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Adózás előtti eredménycsökkentés adomány címen

Kérdés: A Tao-tv. 3. számú melléklet B) fejezet 17. pontja szerint elismert költség a közhasznú szervezetnek adott adomány, az ott meghatározott igazolás megléte esetén. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja alapján a közhasznú szervezetnek adományozási szerződés keretében adott adomány 20%-a az adományozónál adóalap-csökkentő tételként érvényesíthető. Nem egyértelmű számomra, hogy a két előírás szinte ugyanolyan kritériumok felsorolása mellett más fogalmat használ (igazolás/adományozási szerződés), emiatt van-e tartalmi eltérése a két nyomtatványnak, vagy ez csak formai és elnevezési szempontból különböző. Illetve lehetséges-e csak igazolás alapján elismert költség mellett a 20%-os adóalap-csökkentés is?
Részlet a válaszból: […]7. § (7) bekezdése és az 1. számú melléklet 17. pontja azonosan rendelkezik. Ugyanakkor a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja szerinti kedvezmény érvényesítésének két feltétele van. A másik feltétel, hogy a támogatást adományozási szerződés alapján nyújtsa az adózó. Nem elegendő tehát a támogatás 20%-ának megfelelő adózás előtti eredménycsökkentéshez, ha a támogató igazolással rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az igazolás tartalma a két rendelkezésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6428
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Adományozás tartós adományozási szerződéssel

Kérdés: A 2012. évben szerződéskiegészítés révén a 2011. évben adott 3000 E Ft tartós támogatás összegét további 6000 E Ft-tal megnövelték, ezáltal 9000 E Ft-ra emelkedett a támogatás összege. A szerződéskiegészítéssel megemelt tartós támogatásra érvényes-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja?
Részlet a válaszból: […]minősül a civilszervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére (2011. évi CLXXV. törvény 2. §-ának 27. pontja). Ennek alapján az adózás előtti eredmény csökkentése a szerződésmódosítás (2012) évétől a magasabb (9000 E Ft) összegben érvényesíthető, azzal, hogy utána még legalább 3 évig kell minimum ezt az összeget támogatásként nyújtani (a szerződésmódosításnak tehát nemcsak a felemelt összegre, hanem a szerződés időtartamának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6166
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Ruhanemű adományozása

Kérdés: A kft. vásárolt készletéből ruhaneműt szeretne adományozni egy közhasznú szervezetnek. Hogyan kell ezt könyvelni?
Részlet a válaszból: […]ráfordítások közé kell átvezetni (T 8891 - K 21-22, 26).Ha a kft. a vásárolt készletekről nem vezet folyamatosan, naprakészen nyilvántartást, vásárolt készletbeszerzéseit a beszerzéskor anyagköltségként, illetve az eladott áruk bekerülési értékeként számolja el, akkor a közhasznú szervezetnek átadott ruhanemű tényleges bekerülési értékét készletre kell venni az anyagköltség, az eladott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5773
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Adományok nyilvántartása

Kérdés: Egy szociális szövetkezet adományboltot üzemeltet, ládákat helyez ki. A kapott adományokat elegendő-e értékben nyilvántartani? Hol kell nyilvántartani? Értékesítéskor árbevétel, addig rendkívüli bevétel? Ha igen, mivel szemben vezessem ki?
Részlet a válaszból: […]termékeket értékesítik, az adományokat az áruk között kell - piaci értékükön - állományba venni a rendkívüli bevételekkel szemben, de a rendkívüli bevételként elszámolt összeget időbelileg el kell határolni. Amikor az adományként kapott termékeket - jellemzően áfásan - értékesítik, akkor az áfa nélküli eladási árat árbevételként kell elszámolni, a nyilvántartás szerinti bekerülési értéket pedig az eladott áruk beszerzési értékeként. Az értékesítéssel egyidejűleg az időbelileg elhatárolt összeget (gyakorlatilag a beszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5369
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Adománygyűjtés rendezvényen

Kérdés: Érdekvédelmi szervezet egyik rendezvényén adományokat kíván gyűjteni elhunyt tagjuk családjának megsegítésére (adományláda formájában). Kérjük segítségüket, hogy a befolyt összeget hogyan kell lekönyvelni? Kell-e társasági adót fizetnie utána az érdekvédelmi szervezetnek? Valamint az adomány átadása az Szja-tv. szerint tekinthető-e adómentesnek az adományozónál és az adományt elfogadó családtagnál? Vagy az érdekvédelmi szervezet csak az Szja-tv. 1. számú melléklet 3.3 pontjában meghatározott mértékig adhat pénzben támogatást?
Részlet a válaszból: […]és a tagdíjat is. Ha az adománygyűjtés lehetősége közhasznú, vagy cél szerinti tevékenységnek minősíthető, akkor nem merül fel a társaságiadó-fizetési kötelezettség. A magánszemélynél a kapott adomány adómentességére az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.3. pontjában foglaltak az irányadók, amely szerint "a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint munkavállalói és érdek-képviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke, pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás" lehet adómentes. Többek között az adómentesség fontos feltétele, hogy az adományozó érdek-képviseleti szervezetnek legyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5184
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést