Keresés eredménye

21 találat a megadott adomány tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Adományok elszámolása az alapítványnál
Kérdés: Egy nem közhasznú alapítvány a céljaihoz adományokat kap (szervezetektől és magánszemélyektől egyaránt) készpénzben, utalványokban és eszközökben. Ezen adományokat adományként tovább is adja. Jól gondolom, hogy a könyvekben ezeket a tételeket a 96-os főkönyvi számlával szemben a 86-os főkönyvi számlán kell nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]9645, 9647 - K 4832).Az egyéb bevételekkel szembeni könyvelés bizonylata az adomány átvételének az alapítvány által kialakított dokumentuma, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell az adományozó nevét, címét, az adomány megnevezését, mennyiségét, piaci értékét, az adományozás célját, az adomány átvevőjének adatait stb.Az alapítvány az adományt továbbutalhatja, átadhatja annak a szervezetnek, amely a támogatás célja szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja. A támogatást megvalósító szervezettel készített dokumentumnak legalább azokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyek az adomány megjelölésére vonatkoznak, de tartalmaznia kell az átvételre, a továbbutalás esetén az átvevő bankszámlájára vonatkozó adatokat is. Az átadás dokumentuma - mint bizonylat - alapján történik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7541
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Adomány az iskolának
Kérdés: Az egyházi iskolának van egy alapítványa. Az iskola külföldről nagyobb összegű adományt kap. Kinek célszerű ezt bevételezni? Ha az alapítványnak kell elszámolni, akkor ezt az összeget hol és milyen formában kell bejelenteni a NAV-nak?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7448
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Iskola részére az egyesület által gyűjtött adomány
Kérdés: Az egyesület által kizárólag az iskola számára gyűjtött különféle adományjellegű pénzügyi források és azok iskolának való átadása közti időbeni eltolódás miatt fennálló különbözet az egyesület eredményében kell, hogy megjelenjen, vagy inkább elkülönített tartalékként, vagy passzív időbeli elhatárolásként, esetleg az iskolával szembeni kötelezettségként?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7099
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Adomány vitatott szerződés alapján
Kérdés: A belföldi társaság (adományozó) 2010. 12. 06-án kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására írásbeli szerződést kötött egy kiemelkedően közhasznú nonprofit kft.-vel (támogatott). A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a 2010. év során az adományozó 3 millió Ft támogatást ad a támogatott részére. Az adományozó az említett szerződésben arra is kötelezettséget vállalt, hogy a támogatást 2010-ben és az azt követő 3 évben évente legalább egy alkalommal azonos vagy növekvő összegben ellenszolgáltatás nélkül adja. Az adományozó által aláírt szerződést december 6-án az adományozott részére megküldték, de azt az adományozott csak 2011. év elején írta alá, és január végén jutott vissza az adományozóhoz, emiatt a 2011. február 3-án átutalt adományt már nem lehetett 2010. évre elszámolni. A támogatott fél jogi képviselője a támogatási szerződést az adományozó kérésének megfelelően módosította (alapév 2011. lett 2010. helyett), amelyet a támogatott fél kézjeggyel nem látott el, mivel az aláírt szerződés alapján az 2010. évre vonatkozik. A 2011-ben átutalt adomány elismeréséről, elszámolhatóságáról a támogatott írásbeli nyilatkozatot tett, nem hivatkozott a 2010. évi szerződésre. Az adományozott által alá nem írt módosított szerződéssel a tartós támogatás 2014. évben lejárt. A 2011-ben átutalt támogatást a támogatott visszaigazolta, a 2012. évben átutalt támogatás első részletét nem, a második részletét visszaigazolta, a 2013. évi átutalást nem, a 2014-ben átutalt összeget pedig a támogatott visszautalta. Az adományozó folyamatosan megkísérelte az adományszerződés dátumának rendezését, de kísérletei eredmény nélkül jártak. Az adományozó mikor jár el helyesen a Tao-tv. szerinti adóalap-kedvezmény igénybevételénél?
Részlet a válaszból: […]véleményünk szerint - a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek a megsértését jelenti, amellyel indokolatlanul és egyoldalúan jelentős hátrányt okozott a támogatott az adományozónak.[Zárójelben jegyezzük meg, december 6-án csak akkor indokolt az adott évre is hatályos szerződést kötni, ha a szerződést egyidejűleg mind a két fél (az adott esetben az adományozó és a támogatott) aláírja, és a vállalt kötelezettség teljesítésének a technikai feltételei is adottak.A kérdésben leírtakból az következik, hogy az adott esetben a másik fél nem volt jelen a szerződéskötésnél.]A kérdésre az abban leírtak alapján a következőket válaszolhatjuk:- az érvényes, a mindkét fél által aláírt tartós adományozási szerződésben rögzítettek nem teljesültek, mivel a szerződés szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6567
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Adózás előtti eredménycsökkentés adomány címen
Kérdés: A Tao-tv. 3. számú melléklet B) fejezet 17. pontja szerint elismert költség a közhasznú szervezetnek adott adomány, az ott meghatározott igazolás megléte esetén. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja alapján a közhasznú szervezetnek adományozási szerződés keretében adott adomány 20%-a az adományozónál adóalap-csökkentő tételként érvényesíthető. Nem egyértelmű számomra, hogy a két előírás szinte ugyanolyan kritériumok felsorolása mellett más fogalmat használ (igazolás/adományozási szerződés), emiatt van-e tartalmi eltérése a két nyomtatványnak, vagy ez csak formai és elnevezési szempontból különböző. Illetve lehetséges-e csak igazolás alapján elismert költség mellett a 20%-os adóalap-csökkentés is?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik. Ugyanakkor a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja szerinti kedvezmény érvényesítésének két feltétele van. A másik feltétel, hogy a támogatást adományozási szerződés alapján nyújtsa az adózó. Nem elegendő tehát a támogatás 20%-ának megfelelő adózás előtti eredménycsökkentéshez, ha a támogató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6428
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Adományozás tartós adományozási szerződéssel
Kérdés: A 2012. évben szerződéskiegészítés révén a 2011. évben adott 3000 E Ft tartós támogatás összegét további 6000 E Ft-tal megnövelték, ezáltal 9000 E Ft-ra emelkedett a támogatás összege. A szerződéskiegészítéssel megemelt tartós támogatásra érvényes-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja?
Részlet a válaszból: […]vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére (2011. évi CLXXV. törvény 2. §-ának 27. pontja). Ennek alapján az adózás előtti eredmény csökkentése a szerződésmódosítás (2012) évétől a magasabb (9000 E Ft) összegben érvényesíthető, azzal, hogy utána még legalább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6166
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Ruhanemű adományozása
Kérdés: A kft. vásárolt készletéből ruhaneműt szeretne adományozni egy közhasznú szervezetnek. Hogyan kell ezt könyvelni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5773
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Adományok nyilvántartása
Kérdés: Egy szociális szövetkezet adományboltot üzemeltet, ládákat helyez ki. A kapott adományokat elegendő-e értékben nyilvántartani? Hol kell nyilvántartani? Értékesítéskor árbevétel, addig rendkívüli bevétel? Ha igen, mivel szemben vezessem ki?
Részlet a válaszból: […]venni a rendkívüli bevételekkel szemben, de a rendkívüli bevételként elszámolt összeget időbelileg el kell határolni. Amikor az adományként kapott termékeket - jellemzően áfásan - értékesítik, akkor az áfa nélküli eladási árat árbevételként kell elszámolni, a nyilvántartás szerinti bekerülési értéket pedig az eladott áruk beszerzési értékeként. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5369
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Adománygyűjtés rendezvényen
Kérdés: Érdekvédelmi szervezet egyik rendezvényén adományokat kíván gyűjteni elhunyt tagjuk családjának megsegítésére (adományláda formájában). Kérjük segítségüket, hogy a befolyt összeget hogyan kell lekönyvelni? Kell-e társasági adót fizetnie utána az érdekvédelmi szervezetnek? Valamint az adomány átadása az Szja-tv. szerint tekinthető-e adómentesnek az adományozónál és az adományt elfogadó családtagnál? Vagy az érdekvédelmi szervezet csak az Szja-tv. 1. számú melléklet 3.3 pontjában meghatározott mértékig adhat pénzben támogatást?
Részlet a válaszból: […]társaságiadó-fizetési kötelezettség. A magánszemélynél a kapott adomány adómentességére az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.3. pontjában foglaltak az irányadók, amely szerint "a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint munkavállalói és érdek-képviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke, pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5184
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Falunapi rendezvény
Kérdés: Hogyan kell könyvelni a falunapi rendezvényhez felajánlott pénzösszeget?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4745
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés