Alapítvány megszüntetése

Kérdés: Alapítvány által fenntartott intézmény egyéb okok miatt megszüntette tevékenységét. Az intézményt, illetve az alapítványt milyen módon lehet megszüntetni, illetve mi lehet a benne lévő eszközök és vagyon sorsa?
Részlet a válaszából: […] ...után megmaradó vagyon az alapító okiratban a megjelölt személyt illeti meg, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Mobiltelefon-számlából megtérített díj számlázása

Kérdés: Cégünk eddig a beérkezett mobiltelefon-számlából a dolgozó által bármilyen magáncélú letöltést, vásárlást (lottó, adomány, autópálya-matrica vásárlása saját gépkocsira) továbbszámlázott a dolgozó felé, majd a béréből történő levonással rendezte azt. Megoldás lehet-e a továbbszámlázás helyett (a magas számlakiállítási díj miatt, amit a könyvelőség alkalmaz), hogy ezeket a tételeket előírjuk a dolgozóval szembeni követelésként, és a dolgozó béréből történő levonáskor megszüntetjük a követelést? Vagy muszáj a kiszámlázással élnünk?
Részlet a válaszából: […] A törvények nem ismerik a "muszáj" szót, de ragaszkodnak a bennük megfogalmazott követelményekhez. Aszámviteli törvény pedig a bizonylati elv és bizonylati fegyelem követelményéhez. Minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani. A dolgozó által megtérítendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Tao-tv. 3. sz. melléklete 13. pontjának értelmezése

Kérdés: Segítségüket kérem a Tao-tv. 3. sz. melléklet A rész 13. pontjának helyes értelmezésében az alábbi esettel kapcsolatban: 1. Egy közhasznúsági státusszal nem rendelkező alapítvány szerződés szerint 2 M Ft-ot kap egy zrt.-től alapcél szerinti tevékenységhez. Jól értelmezem, hogy ha a bevétel elszámolása évében ebből a 2 M Ft-ból - az alapcél szerint - elkölt 1,5 M Ft-ot, akkor a fent említett igazolást nem tudja kiállítani a juttató részére? 2. Abban az esetben, ha az alapítvány támogatói szerződés alapján részesül a 2 M Ft támogatásban (adományban), akkor a nyilatkozatot teljesítettnek lehet tekinteni?
Részlet a válaszából: […] ...adót megfizeti, amelyet a társaságiadó-bevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.A Tao-tv. szerint [4. § 1/a) pont] adománynak a közhasznú szervezet részére adott támogatás minősülhet, így önmagában a támogatási szerződés alapján kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Támogatás belépődíj helyett

Kérdés: Ügyfelem vendéglátóegységet üzemeltet. Apandémiából való visszatérés elősegítése miatt kitalálta, hogy ismerős művészeket segít azzal, hogy ott felléphetnek. Nem szedne belépőt, hanem kitenne egy gyűjtőládát, amibe minden vendég saját döntése szerinti összeget tenne. Hogyan lehetne ezt végrehajtani úgy, hogy az szabályos legyen? Milyen számviteli és adózási feladatokat vonna maga után?
Részlet a válaszából: […] ...csökkentő tétel. A vendégek, akik adják a támogatást, feltehetően magánszemélyek, esetükben az Szja-tv. alapján a támogatással (adományozással) összefüggésben nincs kedvezmény.Az előadóművészekkel célszerű megbízási szerződést kötni. Az előadás díja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Óvodafelújítás támogatása

Kérdés: A cég támogatni kívánja egy óvoda felújítását. (Az óvoda egyházi fenntartású.) A támogatás összértékét a következők adják: a cég saját termékeinek ingyenes átadása, más vállalkozástól beszerzett termékek ingyenes átadása, más vállalkozástól igénybe vett építési-szerelési szolgáltatás ingyenes nyújtása. A nyújtott támogatás lehet-e közcélú adomány, vagy egyéb támogatásként kell kezelni? Kell-e szerződést, megállapodást kötni az óvodával a támogatásról? Hogyan kell számvitelileg helyesen elszámolni a vállalkozásoktól befogadott számlákat, valamint a termékek, szolgáltatások ingyenes átadását, nyújtását? A befogadott számlák áfáját vissza lehet-e igényelni? Kell-e számlát kiállítania a támogatást nyújtó cégnek az óvoda részére az ingyen átadott/nyújtott termékekről, szolgáltatásokról? Ha igen, milyen értékkel?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja tartalmazza a közcélú adomány értelmező rendelkezését. Ennek a figyelembevételére a kérdésben leírt esetben is szükség van. Az egyházi jogi személy (az óvoda nem biztos, hogy ilyennek tekinthető, minősíthető!) részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Kiserőműhöz elkészített hálózat átadása

Kérdés: A társaság napelemes kiserőművet épített. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 119. §-a (3) bekezdése alapján a társaság által elkészített hálózatot az Émász Hálózati Kft. részére térítés nélkül át kell adni közcélú hálózat címén. Keletkezik-e a társaságnak fizetendő áfája a térítés nélküli átadás miatt? Kell-e a társaságiadó-alapot növelni a cégnél a térítés nélküli átadás miatt?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 11. §-ának (3) bekezdése szerint nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány, ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Adományként kapott fertőtlenítőszer elszámolása

Kérdés: Közhasznú alapítvány fertőtlenítőszert kapott adományként, amelyet egyéb bevételként kívánunk elszámolni, de azonnal felhasználjuk. Tehető azonnal költségszámlára az egyéb bevétellel szemben? (Az alapítvány nem adja át, hanem saját maga használja fel.)
Részlet a válaszából: […] ...esetben kettő gazdasági esemény történik, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát megváltoztatja. Az egyik az adományként kapott fertőtlenítőszer átvétele, a másik annak a felhasználása, az elsőnek az alapbizonylata az adományozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Közműfejlesztési hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: A Víziközmű Szövetség a Számviteli Levelek 438. számában a 8408. szám alatt - a fenti címen - megjelent válaszunkra tett észrevételt, szakmai véleményt. Az egyik a beszedett hozzájárulások számlázásával (pontosabban: nem számlázásával) kapcsolatos véleményünket kifogásolja, a másik észrevétel pedig a térítés nélküli átadás számlázásához kapcsolódik. Az észrevételeket alátámasztó jogszabályi hivatkozások alaposak. Ezért azokat elfogadva, indokolt, hogy a Számviteli Levelek 438. számában megjelent, hivatkozott válaszunkat korrigáljuk, helyesbítsük.
Részlet a válaszából: […] ...11. §-a (1) bekezdésére való hivatkozás, mivel egyrészt nem termékértékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás, másrészt közcélú adománynak minősül az átadás, és az nem áfaköteles. Az észrevételben hivatkoztak a 2011. évi CCIX. törvény 10. §-a (2) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.

Térítés nélküli átvétel egyházi iskolánál

Kérdés: Az egyházi iskola kapott egy számlát egy nonprofit kft.-től a tankönyvekről. A számlán az szerepel, hogy "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel". Ebben az esetben a tankönyvszámla értékét hogyan kell könyvelni az iskola könyvelésében, ha térítés nélküli átvétel? Aszámla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagógusi példányok értékét is. A tanulók tandíjat, térítési díjat nem fizetnek.
Részlet a válaszából: […] ...iskola egyszeres, illetve kettős könyvvitelt vezet-e.A Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerint az egyházi jogi személy a kapott adományokat, támogatásokat bevételként számolja el.Ha kettős könyvvitelt vezet az egyházi iskola, akkor a kapott tankönyvek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.

Alapítvány által adományozott kitüntetések

Kérdés: Milyen adó- és járulékvonzata van annak, ha az alapítvány kitüntetést adományoz magánszemélynek? Ugyanez az alapítvány egy táncegyüttesnek adományoz kitüntetést, a táncegyüttes adószámmal nem rendelkezik. Ebben az esetben milyen adó- és járulékvonzattal számolhatunk? A kitüntetések természetesen összhangban vannak az alapító okiratban meghatározott célokkal!
Részlet a válaszából: […] ...havonta adott támogatás...". Ezen rendelkezés alapján, ha az alapítvány (az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie) kitüntetést adományoz magánszemélyeknek, akkor a juttatás adómentes lehet, ha a kitüntetés adományozására az alapítvány létesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 4.
1
2
3
10