Áfaarányosítás üzletrész értékesítésekor

Kérdés: Kell-e a beszerzések áfáját arányosítani üzletrész-értékesítés esetén?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 3. sz. melléklete I/2c. pontjának előírásaértelmében nem kell arányos adómegosztást alkalmazni, ha az adóalany a 2. sz.melléklet 6., 8., 11. pontjaiban tárgyalt szolgáltatások nyújtását esetijelleggel végzi (a 8. pont az üzletrész, részvény). A kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.

Arányosítás adóköteles és adómentes tevékenység esetén

Kérdés: Cégünk – tárgyi adómentes tevékenysége miatt – jelenleg is arányosítással állapítja meg levonható adóját, illetve államháztartási támogatásban is részesül. Érint-e bennünket az új arányosítási szabály?
Részlet a válaszából: […] ...alátámasztva megbontsa a támogatást az adóköteles, illetve a tárgyi adómentes tevékenységet finanszírozó részre. Az arányos adómegosztásnál valamennyi államháztartási támogatást a nevezőben kell figyelembe vennie.Tehát ha a társaság adóköteles bevétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 22.

Ingatlan: áfa megosztása

Kérdés: Társaságunk az általa épített épületre hasznosítási szerződést kötött az üzemeltetővel. Az épületben adómentes és áfaköteles tevékenységet egyaránt fognak folytatni. Befolyásolja-e ez az áfa visszaigénylését, kell-e arányosítani?
Részlet a válaszából: […] Az ingatlanépítőnek csak azt kell mérlegelnie, hogy a saját tevékenysége (az épülettel kapcsolatos hasznosítási szerződés alapján) adóköteles, adómentes, vagy részben adóköteles – részben adómenteslesz. (Ez tehát első megközelítésben független a bérbevevő további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 6.

Iparűzési adó alapjának megosztása

Kérdés: Fennáll-e az iparűzésiadó-kötelezettség a székhely szerinti településen akkor, ha az csak levelezési címként funkcionál (az ügyvezető lakása), a kereskedelmi tevékenység végzése a boltban, a telephely szerinti településen folyik? Meg kell-e osztani az adóalapot ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 35. §-ának (1) bekezdése, valamint 37. §-ának (1) bekezdése értelmében a vállalkozót a székhelye, telephelye szerinti önkormányzat illetékességi területén terheli adókötelezettség, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 14.

Leltárhiány – iparűzési adó

Kérdés: Az új Szt. értelmében az elábénak nem része a készletek leltárhiányának, többletének értéke. E szerint a leltárhiány értékével nem csökkenthető az iparűzési adó alapja?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. valóban nem teszi lehetővé, hogy az eladott áruk beszerzési értékeként kerüljön kimutatásra a leltárhiány, azt az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. A Htv. 52. §-ának 36. pontja pedig a Szt. által eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 3.

Helyi iparűzési adó megosztása

Kérdés: A külföldön végzett tevékenységből származó árbevételt terheli-e – s ha igen, akkor hol – helyi iparűzésiadó-kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A Htv. iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseiből az következik, hogy a belföldi vállalkozásokat mind a belföldön, mind a külföldön végzett tevékenysége után, a külföldi vállalkozásokat pedig a belföldűn végzett tevékenysége után terheli helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 8.