Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adómegosztás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ingatlan: áfa megosztása

Kérdés: Társaságunk az általa épített épületre hasznosítási szerződést kötött az üzemeltetővel. Az épületben adómentes és áfaköteles tevékenységet egyaránt fognak folytatni. Befolyásolja-e ez az áfa visszaigénylését, kell-e arányosítani?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonható, a lakásé azonban csak akkor az, ha még a használatbavételi engedély megszerzése előtt el kívánják adni. (Ha ugyanis megvárják a használatbavételi engedélyt, az aktiválás, vagy az építési vállalkozó számlával történő elszámolása a lakás életében már az első értékesítés lesz, s minden ezt követő már többedik, tehát az Áfa-tv.2. számú mellékletének 2. pontja szerint már tárgyi alapon mentes az áfa alól.) Amennyiben a lakást bérbe kívánják majd adni, az ugyancsak tárgyi mentes szolgáltatás lesz, így a lakásépítés áfaterhe nem kerülhető el. Ha tételes elkülönítés nem lehetséges (a kivitelező egyben számláz, mert pl. nem bontható meg az épület az önálló rendeltetési egységek szerint), az építtetőnek kell megalapozottan várakoznia a jövőbeni felhasználási aránynak megfelelő áfalevonási jog mértékének kalkulálásához. Így pl. a beruházás gazdaságossági számításában szereplő adatok alapján becsülhető az áfalevonási arány, majd a tényleges hasznosításnak megfelelő adatokkal kell számba venni az eredeti várakozáshoz képest való eltérést. Amennyiben a megtérülési tervek szerint a rendeltetésszerű használatbavétel évében a várható bevételek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 313
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Iparűzési adó alapjának megosztása

Kérdés: Fennáll-e az iparűzésiadó-kötelezettség a székhely szerinti településen akkor, ha az csak levelezési címként funkcionál (az ügyvezető lakása), a kereskedelmi tevékenység végzése a boltban, a telephely szerinti településen folyik? Meg kell-e osztani az adóalapot ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]Htv. 39. §-ának (2) bekezdése értelmében pedig, ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű tevékenységet, azaz székhelyén kívüli településen legalább egy (Htv. szerinti) telephelyet tart fenn, akkor az adó alapját - a tevékenységre leginkább jellemző módon - meg kell osztania az adókötelezettséggel érintett települések között, a Htv. mellékletében meghatározottak szerint. Mindezekből következően a székhely szerinti településen mindig fennáll az iparűzésiadó-kötelezettség, függetlenül attól, hogy az "csak" levelezési címként funkcionál, továbbá az adóalapot is meg kell osztani a székhely és a telephely szerinti település között. A megosztást a személyi jellegű ráfordítások alapján lehet elvégezni. Ekkor az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 231
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Leltárhiány - iparűzési adó

Kérdés: Az új Szt. értelmében az elábénak nem része a készletek leltárhiányának, többletének értéke. E szerint a leltárhiány értékével nem csökkenthető az iparűzési adó alapja?
Részlet a válaszból: […]elszámolni. A Htv. 52. §-ának 36. pontja pedig a Szt. által eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt, vásárolt és változatlan formában eladott áruk, anyagok bekerülési (beszerzési) értékét tekinti elábénak, azaz az iparűzési adó alapjának kiszámítása során nettó árbevétel-csökkentő tételnek. Az Szt.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 166
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Helyi iparűzési adó megosztása

Kérdés: A külföldön végzett tevékenységből származó árbevételt terheli-e - s ha igen, akkor hol - helyi iparűzésiadó-kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]a székhely és telephely szerinti önkormányzatok adóhatóságánál kell teljesíteni. A vállalkozást iparűzésiadó-kötelezettség terheli mindazokon a településeken, ahol székhelye vagy telephelye (állandó jellegű üzleti létesítménye) van, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül végzi. Ha a vállalkozásnak a székhely szerinti település illetékességi területén kívül is van telephelye, azaz a Htv. szerint több önkormányzat illetékességi területén terheli adókötelezettség, akkor a vállalkozási szintű teljes iparűzésiadó-alapot - a tevékenység sajátosságaira jellemzően, a Htv. szerint meghatározott módon - meg kell osztani valamennyi érintett (székhely, telephely szerinti) önkormányzat között. A vállalkozásnak tehát a székhelye, telephelye szerinti önkormányzatokhoz kell adóznia - feltéve, hogy e települések működtetik az adónemet - az ezen önkormányzatok illetékességi területén kívül (belföldön vagy külföldön) végzett tevékenység után is. Megjegyezzük, hogy a Htv. 3. §-ának (4) bekezdése sajátos szabályt tartalmaz az ún. off-shore cégekre. A helyi iparűzési adó hatálya ugyanis nem terjed ki a Tao-tv. 4. §-ának 28. pontjában meghatározott "külföldön tevékenységet végzőre". Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 9. számában - 2001. 05. 03.): A Számviteli Levelek 5. számában a 72. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan Olvasónk megjegyzi, hogy más kiadványokban a külföldön végzett tevékenységből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 72