Végelszámoláskor a tulajdonosnak átadott ingatlan

Kérdés: Belföldi székhelyű 3000 E Ft jegyzett tőkével rendelkező gazdasági társaság végelszámolási vagyonmérlegében a székhelyként szolgáló épület-ingatlan könyv szerinti értéke 0 Ft, a saját tőke elemei között az eredménytartalék értéke szintén 0 Ft. Az épület-ingatlan becsült piaci értéke 30.000 E Ft. (Az ingatlan azért nem rendelkezik maradványértékkel, mert a társaság által történő megszerzése a 2000. évi C. törvény hatálybalépése előtt történt, ezért az épület 0 Ft-ra amortizálódott.) A végelszámolási vagyonmérlegben a saját tőke fedezetét 3000 E Ft pénzeszköz biztosítja. Kérjük szakmai véleményüket, hogy az Szja-tv. 68. §-a alapján – a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése során – a gazdasági társaság egyedüli természetes személy tulajdonosának lesz-e személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége, ha átveszi a 0 Ft könyv szerinti értékkel rendelkező épület-ingatlant, amelynek egyébként a piaci értéke 30.000 E Ft. Az épület-ingatlan átadásáról kell-e a társaságnak számlát kiállítania?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján – úgy tűnik – az adott társaságnál a végelszámolási vagyonmérleg elkészítésekor nem vették figyelembe, hogy a végelszámolásra kerülő társaságnál van egy olyan épület-ingatlan, amelynek a piaci értéke 30.000 E Ft.A végelszámolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Tulajdonos által törlesztett adótartozás

Kérdés: A betéti társaság jelentős összeggel tartozik a NAV-nak. A társaság jelenleg nem végez tevékenységet, a beltagnak is máshol van főállása. Az adóhatóság végrehajtást kért a beltag jövedelmére. A tulajdonos keresetéből behajtott összeg megjelenik a cég adófolyószámláján, csökkentve a vállalkozás tartozását. Minősíthetjük-e a tulajdonossal szembeni kötelezettségnek a behajtott összeget, vagy végleges pénzeszközátadásnak minősül? A társaságnak jelentős – az adótartozás összegét meghaladó – követelése van egy másik céggel szemben, és a tulajdonos mindenképpen vissza szeretné kapni a jövedelméből letiltott tartozást.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján csak egy megoldás lehetséges, ez pedig a tartozásátvállalás. (A végleges pénzeszköz-átadáskénti elszámolás nem jöhet szóba, mivel a pénzmozgás a betéti társaság számláján nem jelenik meg.)A tartozásátvállalás lehet ideiglenes (átmeneti)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 26.

Adótartozás rendezése bt. megszűnésekor

Kérdés: A betéti társaság végelszámolással megszűnik. A társaságnak pénzeszköze nincs, adótartozását (a beltag járulékait) csak a beltag tulajdonostól kapott pénzből tudja kifizetni. A beltag által befizetett összeg tagi kölcsönnek minősül-e? Ha igen, és mivel visszafizetésre nem számíthat, elengedettnek kell-e tekinteni? Fennáll-e az illetékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A Gt. 108. §-ának (1) bekezdése alapján legalább egytag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezettkötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges. A kérdésből nem derül ki, hogy a társaságnál a saját tőkepozitív vagy negatív előjelű....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 2.