Keresés eredménye

4 találat a megadott adóteher tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ösztöndíj elszámolása, adóvonzata
Kérdés: A társaság által nappali tagozatos hallgatóknak rendszeresen fizetett ösztöndíjat hol kell elszámolni, milyen adó- és járulékvonzata van, ha a társaság a hallgatóval semmilyen más jogviszonyban nem áll?
Részlet a válaszból: […]összevonandó egyéb jövedelme, és 11 százalékos egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alá esik. A Tao-tv. előírása szempontjából azt kell vizsgálni, hogy az elszámolt költség - a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján - a vállalkozás érdekében merült-e fel vagy nem. E tényt az összes körülmény ismerete alapján lehet eldönteni, de például, ha a hallgató és a vállalkozás szerződést kötött egymással, amely szerint a tanulmányok befejezése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 441
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Lízingelt haszonjármű értékesítésének adóterhei
Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető bt., éves áfabevalló, 1998-ban lízingelt egy haszongépjárművet. A lízingdíjat 1999-ben kifizette, így a jármű a bt. tulajdona lett. Mikor adható el? Milyen áron? Kinek? A beltag megveheti-e? Áfafizetési kötelezettség terheli-e a bt.-t? Szja-ra ki kötelezett?
Részlet a válaszból: […]történő, áron aluli értékesítés miatt természetbeni juttatás történik, kivéve ha a magánszemély a bt.-vel munkaviszonyban áll, illetve a bt. vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint vele korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj. 4. §-ának f) pontja] vagy az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója. [Szja-tv. 69. §; Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja és 3. számú melléklet B) fejezet 3. pont]. Növelni kell az adózás előtti eredményt a társaságiadó-alap megállapításakor a szokásos piaci ár (Tao-tv. 18. §) ellenértéket meghaladó összegével, ha a vevő kapcsolt vállalkozási viszonyban van a bt.-vel. Növelni kell az adózás előtti eredményt a társaságiadó-alap megállapításakor a könyv szerinti érték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 411
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3. találat: Italautomata működtetésének adóterhei
Kérdés: A kft. területén italautomata működik, amelyet bérelünk egy másik cégtől. A kávét-teát-cukrot-poharat mi vesszük meg. Az italhoz bárki "jutányos áron" hozzájuthat, amit egyéb bevételként könyvelünk, az áfát befizetjük utána. A beszerzés, illetve a bérleti díj áfája visszaigényelhető-e, illetve van-e valami más adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]mindenki a kedvezményes, a forgalmi értéktől lényegesen (40-50 százalékkal elmaradó) díjat fizeti, elviekben a dolgozók fogyasztása utáni korrekciót el kell végezni. (Ilyenkor az adóhatósági ellenőrzés valószínűleg annak megállapítására fog irányulni, mennyire nyílt árusítású az automata.) Természetesen, ha az automatát nem a munkáltató, hanem más cég üzemelteti, s a díjbevétel is az idegen cégé lesz, úgy az Áfa-tv. 22. §-a (6) bekezdésének alkalmazása fel sem merül, tekintettel arra, hogy a dolgozók a gépet üzemeltető idegen céggel nem állnak személyi összefonódásban. Személyi jövedelemadó szempontjából a "jutányos ár" és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 391
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Szellemi szabadfoglalkozásúak adó- és járulékterhei
Kérdés: "7-es adószámmal" rendelkező személy nyelviskolában nyelvoktatást vállal. A megállapított óradíjakkal számláz. Főállású munkaviszonya van. Havonta számláz. Adóelszámolását tételes költségelszámolással rendezi. Nyilatkozott a nyelviskola felé, hogy a részére kifizetett díj 50%-át tekintsék adóalapnak. Ezt a nyilatkozatot a nyelviskola nem fogadta el, a teljes ellenértékről kéri a számlát, és a kapcsolódó adók és járulékok befizetését neki kell rendezni. A kifizetőnek milyen járulékfizetési kötelezettsége van?
Részlet a válaszból: […]nem több az adóelőleg(ek) megállapításánál figyelembe vett költség 5 százalékánál.] Az Eho-tv. 4. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy az előbb említett költségkülönbözet után a magánszemélyt százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség is terheli. A kifizetőre más adóelőleg-megállapítási szabály vonatkozik, ha a kifizetés nem a magánszemély önálló tevékenységére tekintettel, hanem egyéni vállalkozói minőségére tekintettel történik. A nyelviskola feltehetően e szabályt próbálta meg alkalmazni - tévesen - az oktatóra. Ekkor ugyanis a kifizetőnek az Szja-tv. 46. §-ának (3) bekezdése szerint a magánszemély egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel kifizetett összegből nem kell adóelőleget vonnia (feltéve hogy a magánszemély igazolja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 351