Letéti számlára fizetett készpénz bankköltsége

Kérdés: Az ügyvéd letétet fogad el készpénzben, amit betesz a bankba a letéti számlájára. Ezért az ügyletért a bank jelentős összegű bankköltséget számol fel. Ha a szerződés szerint a banki költség a letétet adó költsége, akkor ez a tétel számlázandó-e, ha igen, milyen áfával? Vagy az ügyvéd követelésként kezeli az ügyféllel szemben, és ő megtéríti ezt az összeget?
Részlet a válaszából: […] A letéti szerződésben kell meghatározni, hogy a letéttel kapcsolatos bankköltséget az ügyfél a felmerüléskor fizeti meg az ügyvédnek, vagy a letét megszüntetésekor az ügyvédi költség részeként.A bank által felszámított bankköltség bankbizonylatán (számláján) fel kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítése

Kérdés: Cégünk az Szja-tv. alapján képernyő előtti munkavégzéshez szemüvegtérítést ad a dolgozónak. Ennek a könyveléséhez szeretnék segítséget kérni. A dolgozó az üzemorvostól származó igazolás alapján csináltat egy szemüveget. Ennek az árát kifizeti, és a cég nevére szóló számlát kér. A cég nevére szóló számlából viszont a cég csak 45.000 Ft szemüvegtérítést fizet a dolgozónak. Ebben az esetben hogyan kell könyvelni a számlát (egyáltalán kell-e könyvelni ilyenkor a számlát)? Hiszen a cég csak a 45.000 forintot fizeti belőle a dolgozónak, mi lesz a fennmaradó résszel? Lehet-e ezt a 45.000 forintot egyből könyvelni a pénztárral szemben úgy, hogy a számla lesz a pénztárbizonylat mögöttes bizonylata az összeg kifizetéséről? Ha nem, kérem a kontírozás bemutatását ebben az ügyben.
Részlet a válaszából: […] A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet rendelkezik. Ha ezen rendeletnek megfelelően a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Lízingelt személygépkocsi le nem vonható áfája

Kérdés:

A kft. nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerzett be személygépkocsit. Az előleg előzetesen felszámított áfájának 50%-át levonásba helyeztük. A le nem vonható 50% áfa a bekerülési érték része lesz, vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni?

Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy egyéb ráfordításként kell elszámolni!Az Szt. 47. §-ának 2022. január 1-jétől érvényes (3) bekezdése szerint: "A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Kávéfőző gépek és vízgépek bérlése, adózása

Kérdés:

Ha egy társaság kávéfőző gépeket és vízgépeket bérel, mi ennek a helyes kezelése az egyes adónemekben? A kávé, tej, víz, cukor stb. adózásra kerül, mint repi és egyes juttatás. De mi a helyzet a bérelt gépekkel? A gépeket üzleti partnerek és saját dolgozók megvendégelésére is használjuk. Helyesek-e az alábbi megállapítások?
– Ha nem vezetünk nyilvántartást a vendég és saját dolgozó fogyasztásáról, akkor az áfa teljes összege nem levonható.
– Ha vezetünk nyilvántartást, akkor a vendégekre eső bérletidíj-részből az áfa levonható.
– Ha nem vonjuk le az áfát, mert nem a vállalkozás érdekében merült fel, akkor a taoalapot is meg kell növelni a bruttó értékkel.
– Vagy a gépek bruttó bérleti díja is a repi/egyes juttatás része, tehát további adó merül fel (szja és szocho)?
Ha viszont a bérleti díj is adóköteles repi/egyes juttatás, akkor minden más, ún. jóléti költség, ráfordítás is adóköteles? Pl. mikró, hűtő, konyhabútor, edzőterem.

Részlet a válaszából: […] Ha egy társaság kávéfőző gépeket és vízgépeket bérel, akkor annak helyes adókezelését a következők szerint lehet összefoglalni:– Ha nem vezetnek nyilvántartást a vendég és a saját dolgozó fogyasztásáról, akkor az áfa teljes összege nem levonható.– Ha vezetnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Térítés nélkül kapott szobor nyilvántartása

Kérdés:

Társaságunk 8 millió Ft piaci értéken egy szobrot kapott térítésmentesen egy másik társaságtól. Az átadót a beruházáshoz kapcsolódóan nem illette meg áfalevonási jog, így az átadás mentes az áfa megfizetésének kötelezettsége alól. A szobor egy műalkotás, az átvevő társaság értékcsökkenést nem számolt el az eszközzel kapcsolatban. Helyesen jár el az átvevő társaság, ha a 8 millió Ft piaci érték teljes összegét egyéb bevételként számolja el (nincs értékcsökkenés, nincs bevételelhatárolás)?

Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem jár el helyesen.A térítés nélkül átvett (kapott) szobor egyértelmű, hogy tárgyi eszköz, amely tárgyi eszköz esetében elő­fordulhat az, hogy nem kell, nem lehet értékcsökkenést elszámolni. Az Szt. 52. §-ának (6) bekezdése szerint nem szabad...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Használtan vásárolt ingatlan értékesítés céljából

Kérdés:

Társaságunk használtan vásárolt ingatlant azzal a céllal, hogy azt különböző javítási munkák elvégzése után áfamentesen értékesítse. A szükséges munkákat külső vállalkozóval (alvállalkozóval) kívánja a társaság elvégeztetni. A javítási munkákhoz szükséges anyagokat társaságunk már beszerezte, biztosítani fogja az alvállalkozó részére. A felújításhoz szükséges tárgyi eszközöket is a társaságunk szerzi be, és biztosítja az alvállalkozó részére azok használatát. Hogyan kell mindezeket könyvelni, elszámolni? Az áfa levonható vagy sem?

Részlet a válaszából: […] A használtan vásárolt ingatlant (nyilvánvalóban épületet és telket) a társaság értékesítés céljából vásárolta, ezért azt nem a tárgyi eszközök között kell állományba venni, hanem a vásárolt készletek (áruk) között külön-külön meghatározva az épület, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Rendezvényszervezés adóztatása

Kérdés: Társaságunk üzleti célú rendezvényszervezési szolgáltatást vesz igénybe. Ez a komplett szolgáltatás magában foglalja a terembérletet, a technika biztosítását, vendéglátást, a szervező díját stb. Ha a szolgáltatást nyújtó fél tételenként számlázza ki a fentieket, akkor mi tételenként megvizsgáljuk, hogy az áfa levonható-e, és terheli-e szja/szocho fizetési kötelezettség. A szervező javaslata, hogy majd ő az egyes tételeket megvizsgálja, ha kell, leadózza, és felénk már csak egy tételt, "rendezvényszervezés" címen számlázna, illetve kiállít részünkre egy igazolást, hogy az adót megfizette az adóköteles tételek után. Ez a megoldás egyszerűsítené, segítené társaságunknál a könyvelést, adóbevallást. Kérdés azonban, hogy helyes-e ez a megoldás? Az Szja-tv. 69. §-a alapján az egyes juttatások után az adót a kifizető fizeti meg. Megfelel-e a fenti megoldás ezen előírásnak? Hogyan ellenőrzi ezt a befogadott számlát nálunk a NAV? Elegendő a kapott nyilatkozat, vagy abban részletesen be kellene mutatni, mely tétel után milyen összegű adót vallottak be? Levonhatjuk-e mi a teljes "rendezvényszervezés" szolgáltatás áfáját, mivel abba pl. a vendéglátás is beépült?
Részlet a válaszából: […] A rendezvényszervezés szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltatást nyújtó a köztük lévő szerződésben megállapodhatnak arról is, hogy a rendezvényszervező komplett szolgáltatást nyújt, és azt ilyen formában, egy tételben számlázza. Ha a rendezvényszervező egy tételt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.

Kulcsrakész lakások értékesítése, bérbeadása

Kérdés: Építőipari generálkivitelező kft. kulcsrakész lakásokat értékesít 5% áfával, illetve lakásokat ad bérbe 27% áfával speciális áfakörös bejelentkezés alapján. A könyvelés az 5. költségnemek számlaosztályban összköltségtípusú eredménykimutatásban készül, a készletszámlákat év közben nem vezeti. A folyamatos anyag, alvállalkozói díj, fuvar, bérköltség könyvelése és az áfa levonása hogyan történhet? Az eladásra kerülő új lakások használatbavételekor szükséges-e értékelni, aktiválni az építés bekerülési értékét?
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon a kérdésben leírtak nem egyeztethetők össze a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem követelményeivel. A kérdés szerint a generálkivitelező kft. kulcsrakész lakásokat épít, majd értékesít, de a kulcsrakész lakásokat bérbeadás útján is hasznosítja. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Személygépjárművek javítási számláinak áfája

Kérdés: Egy kft. a céges személygépjárművei után megfizeti a cégautóadót. A személygépjárművek használata során magánhasználat és üzleti célú használat egyaránt megvalósul, azonban ennek arányát nem tudja meghatározni, tekintettel arra, hogy útnyilvántartást, egyéb más nyilvántartást nem vezet. Levonásba helyezheti-e a társaság a személygépjárművek javítási számláiban felszámított áfa 50 százalékát?
Részlet a válaszából: […] A személygépjárművek javításával, karbantartásával összefüggő szolgáltatások során áthárított áfa levonhatóságára vonatkozóan az Áfa-tv. 124. § (4) bekezdése tartalmaz speciális szabályt. Eszerint a 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Elektromos gépjárműhöz felhasznált áram áfája

Kérdés: Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a tisztán elektromos (plug-in) meghajtású személygépjárműhöz az üzemanyagként felhasznált elektromos áram áfája levonható-e?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához alapvetően azt szükséges tisztázni, hogy az üzemanyagként felhasznált elektromos energia az Áfa-tv. egyes rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából szolgáltatásként vagy termékértékesítésként értelmezhető-e. Ennek kapcsán elmondható, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.
1
2
3
24