Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott áfa (levonható) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Levonható áfa "továbbgörgetése"

Kérdés: A 2018. 10. havi áfabevallásban levonásba helyezett előzetesen felszámított adót kisebb-nagyobb eltérésekkel a következő időszakra átvihetőként görgetjük tovább. A vállalkozás havi bevalló, az áfaösszeg nem éri el az egymilliót, tehát nem igényelheti vissza. Bevétele az előző évhez képest jelentős mértékben lecsökkent, a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa különbözete csak pár ezer forint. Meddig viheti tovább?
Részlet a válaszból: […]forintot.Az Art. 6. § (3) bekezdés b) pontja értelmében, ha e törvény másként nem rendelkezik, az adó-visszaigénylés és az adó-visszatérítés tekintetében a költségvetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A költségvetési támogatásokra vonatkozóan pedig a 202. § (1) bekezdés az elévülést akként határozza meg, hogy a visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.Az Áfa-tv. eltérő rendelkezésének hiányában az áfa-visszaigénylési jog megnyílásának időpontja az az időpont, amikor az Áfa-tv. 186. §-ában foglalt visszaigénylési feltételek teljesülnek. Ebből következően addig, amíg a bevallásban szereplő negatív különbözet nem éri el a visszaigényléshez szükséges összeghatárt, addig a visszaigénylési jog nem nyílik meg, így annak elévülése sem kezdődhet meg. Ezért amennyiben ezt a különbözetet az adóalany a soron következő bevallásában minden alkalommal átvihető követelésként szerepelteti (továbbgörgeti), az gyakorlatilag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8171
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,