Agrárfejlesztési támogatások elszámolása

Kérdés: A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló beruházási támogatásokat a tőketartalékba kell helyezni. Az FVM rendelet a beruházási támogatás fogalmának értelmezéséhez a 2007. évi XVII. törvényre hivatkozik. Az EMVA 2017-2020. támogatási időszakra vonatkozó támogatások szabályozását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza, amely azonban nem tér ki a támogatások számviteli elszámolására. Ez azt jelenti, hogy a 2017-2020. támogatási időszakra folyósított támogatásokra az Szt. általános szabályait kell alkalmazni? A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, illetve a 2007. évi XVII. törvény is hatályban van, emiatt az elszámolás mikéntje nem egyértelmű!
Részlet a válaszából: […] A kérdés utolsó mondatával egyetértünk.A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet is, a 2007. évi XVII. törvény is hatályban van. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatálya – többek között – az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások és egyéb intézkedések forrásainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 13.

Agrártámogatások a helyi iparűzési adó alapjánál

Kérdés: Mezőgazdasági őstermelők számára is könyvelek, s esetükben merült fel az a kérdés, hogy a különféle agrártámogatások (jellemzően területalapú támogatás, de lehet gépvásárlási támogatás is) beletartoznak-e a helyi iparűzési adó alapjába?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 52. §-a 22. pontjának g) pontja szerint az Szja-tv. hatálya alá tartozó, a Htv. 52. § 26. pont a) és b) alpontja szerinti vállalkozónál a nettó árbevétel a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Termelői támogatások áfaarányosításnál

Kérdés: Az Áfa-tv. átmeneti rendelkezései alapján a mezőgazdasági támogatások mint nemzeti támogatások mentesülnek az áfamegosztási kötelezettség alól. Nevezetesen a 25/2004. FVM-rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások, például a vágóbaromfi-támogatás 9,50 Ft/kg, a vágósertés-támogatás 2000 Ft/db. Valóban mentesülnek?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanakkor, hogy a 2003. évi XCI. törvény a kérdésbenemlített Agrár Kerekasztal Megállapodásban foglaltak alapján is mentesít egyesagrártámogatásokat az arányosítási kötelezettség alól. Így e törvény 211.§-ának (16) bekezdése értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 12.

Arányosítási kötelezettség alóli mentesítés

Kérdés: Nem világos számunkra a 2003. évi XCI. törvény 211. § (16) bekezdésének alkalmazása. E rendelkezés alapján mely támogatások mentesülhetnek az arányosítási kötelezettség alól? Vállalkozásunk a 12/2003. (II. 7.) FVM rendelet alapján vágósertések után járó termelési támogatását 2004-ben igényelte, melynek összegét tavaly ki is utalták cégünk számlájára. E támogatás tekintetében kellett volna-e arányosítanunk vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...hazai jogszabály 2004. január1-jét megelőzően kihirdetett legyen. Következésképpen a 2004. január 1-je előttkiadott jogszabályon alapuló agrártámogatásban részesülő adóalanyok – etámogatásaik tekintetében – abban az esetben is mentesülnek az arányosításalól, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 17.

Kamattámogatás elszámolása

Kérdés: A kamattámogatás elszámolásával kapcsolatosan a Számviteli Levelek 21. számában a 417. kérdésre adott választól eltérő elszámolási módot tartalmazó állásfoglalást olvastam az egyik szakmai folyóiratban. Lehetséges, hogy változott az elszámolási mód?
Részlet a válaszából: […] ...kamattámogatássalsem a kamatráfordítás, sem a bekerülési érték nem csökkenthető, de azt nemlehet kamatbevételként sem elszámolni. (Az agrártámogatások igénybe vételének általánosfeltételiről szóló kormányrendeletek az ilyen támogatásokat az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 3.

Termelői hitelek adósságrendezése II.

Kérdés: Észrevétel a Számviteli Levelek 66. szám 1395. kérdésre adott válaszhoz. A 215/2002. Korm. rendelet alapján adott adósságrendezési támogatást a rendelet kitöltéséhez adott, az FVM által készített segédlet szerint nem fejlesztési célú juttatásként, hanem egyéb bevételként kell elszámolni. Tehát téves a válasz, miszerint a tőketartalékba kell helyezni. A 215/2001. Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja bevételnövelő és költségcsökkentő támogatásokról rendelkezik. A 215/2002. Korm. rendelet és a hozzá kiadott segédlet pedig – mint jogszabály – egyéb bevételkénti elszámolást ír elő. Kérem, hogy válaszukat vizsgálják felül és korrigálják.
Részlet a válaszából: […] ...azt az Szt. 77. §-a alapján nem lehet egyéb bevételként, illetve a 86. §-a alapján rendkívüli bevételként elszámolni, azt az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 4.

Célelőirányzatból kapott támogatás elszámolása

Kérdés: Állattenyésztéssel foglalkozó kft. az FVM-mel kötött támogatási szerződés alapján a vidékfejlesztési célelőirányzatból a 104/2001. Korm. rendeletre hivatkozással támogatást kapott. A beruházás jogcímei: úthálózat-fejlesztés, állattenyésztő telep energiaellátásának fejlesztése, a felvásárlótelephez kapcsolódó útmérleg, amely építés, tárgyieszköz-beszerzés, fejlesztésihozzájárulás-fizetés formájában valósult meg. A támogatást jogosulatlan felhasználás esetén vissza kell fizetni. Hogyan kell a támogatást elszámolni? Tőketartalékba helyezés esetén hogyan számolandó el az értékcsökkenési leírás? A társasági adó alapjánál milyen korrekcióval kell számolni, ha maradványérték is van? A válaszok egyértelmű megértése érdekében kérem a könyvelési tételek megjelölését is.
Részlet a válaszából: […] ...rendelet valójában nem adja meg a kérdésben szereplő támogatás elszámolására vonatkozó szabályokat. Az adott időszakban hatályos, az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. Korm. rendelet (és annak előzménye) azonban választ ad...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 30.

Mezőgazdasági támogatások elszámolása

Kérdés: A vissza nem fizetendő, fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevételkénti elszámolása vonatkozik-e az ültetvénytelepítésre, vagy ezekre a 215/2001. Korm. rendeletet kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...háttérrel, hivatkozással folyósítják.Általános gyakorlat, hogy a mezőgazdasági – fejlesztési célokat szolgáló – támogatásokat az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. Korm. rendeletre (évenként változik a Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 18.

Termelői hitelek adósságrendezése

Kérdés: A mezőgazdasági termelők éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjáról szóló 215/2002. Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott hitelei után a társaság vissza nem térítendő támogatásra jogosult, amely az FVM költségvetési fejezetből finanszírozott kamattámogatásban részesülő hitel törlesztésére fordítható. Hogyan kell ezt elszámolni? És ha vissza kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...törlesztésére kell fordítani, az Szt. 36. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján – mivel azt az adósságrendezési programban az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. Korm. rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 4.

Megbízás alapján erdőtelepítés

Kérdés: Társaságunk erdőtelepítéssel kíván foglalkozni. A betelepítendő földterület magánszemélyek tulajdona. Regisztrált erdőgazdálkodónak társaságunk jelentkezett be, így a pályázat alapján elnyerhető támogatást cégünk részére folyósították. Ehhez a magánszemélyek a támogatás átengedéséről nyilatkoztak. A telepítés várható befejezése 6-8 év, az első körben ekkor válik befejezett beruházássá, ezután visszakerül a magánszemélyek kezelésébe. Az erdőbirtokossági társaság a jövőben valószínűleg csak gondozni fogja az erdőt. Hogyan történik a telepített erdő, illetve az állami támogatás elszámolása? A telepítés befejezése után az átadás elszámolása? Milyen társaságiadó-, szja- és áfavonzata van?
Részlet a válaszából: […] ...adóügyi megítélésével kapcsolatban azt kell eldönteni, hogy az közvetlenül árat befolyásol-e, vagy megrendelés ellenértéke-e.Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. Korm. rendelet értelmében erdészeti tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 29.
1
2