Keresés eredménye

4 találat a megadott ajándék (termékben) tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Könyvek ajándékozásra
Kérdés: Az alapítvány az elmúlt 20 év működéséről 2017-ben könyvet készített. Saját maguk írták, de nyomdát vettek igénybe a könyv elkészítéséhez. A könyvek egy részét elajándékozták, mert közben kiderült, hogy a könyvek nem eladhatók. 2017. 12. 31-én több mint 200 könyv az alapítvány birtokában volt, amelyet saját termelésű készletként állományba vettek. Valószínű, hogy azokat majd elajándékozzák a következő években. Az egyik kuratóriumi tag szerint, mivel a könyvek nem eladhatók, azokat nem lehet készletként kimutatni. Mivel el fogják adni, az csak a 2017. év költsége lehet. Melyik eljárás a helyes?
Részlet a válaszból: […]eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi rendezése bizonytalan. A könyvek elajándékozása esetén az alapítványnak bevétele nem lesz. Így nem jogszerű eljárás az, amikor az előállított könyvek felmerült költségeit készletre vették, a készletre vétellel növelték az eredményt (az eredmény növelése az is, ha a veszteséget csökkentették).A kérdésből az következik, hogy az eredeti szándék a könyvek értékesítése volt, legalábbis többségében. A kérdésből nem derül ki, hogy a könyvek miért váltak nem eladhatóvá. Kapcsolódóan kérdés lehet, hogy a könyvek elkészítését elrendelő vezető mikor hozott határozatot arra, hogy mivel a könyvek nem eladhatók, azokat el kell ajándékozni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Ajándékba kapott számítástechnikai eszközök
Kérdés: Társaságunk vele szerződéses viszonyban lévő társaságtól ajándékba kap szerződés szerint számítástechnikai eszközöket. Mi a helyes számviteli elszámolása, és kapcsolódik-e hozzá a megajándékozottnál bármilyen adókötelezettség és/vagy adóalap-módosító tétel?
Részlet a válaszból: […]bekerülési értéke arányos részének költségkénti, ráfordításkénti (terv szerinti értékcsökkenési leíráskénti) elszámolásakor kell megszüntetni (T 4833 - K 9891). A térítés nélkül átadó által felszámított áfát is könyvelni kell: T 466 - K 454, amelyet ha az átvev ő kiegyenlít, akkor T 454 - K 384, ha az átadó elengedi írásban a felszámított fizetendő áfát, akkor elengedett kötelezettségként (T 454 - K 9643) kell elszámolni.A számviteli elszámolás bizonylata a térítés nélkül átadónál is és az átvevőnél is a két fél közötti megállapodás (szerződés), amely tételesen tartalmazza az átadásra/átvételre kerülő számítástechnikai eszközöket, azok jellemző adatait.Megjegyzés: az átvevőnél a térítés nélkül átvett számítástechnikai eszközöket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6969
3. találat: Közhasznú civilszervezet ajándékba kapott eszköze
Kérdés: Az általunk könyvelt egyesület közhasznú, kettős könyvvitelt vezető, vállalkozási tevékenységet nem folytató civilszervezet, amely 2012. évben adományba kapott egy lakóházat a hozzá tartozó telekkel, ajándékozási szerződés alapján, forgalmiérték-meghatározással. Az ingatlanban a cél szerinti tevékenységükhöz kapcsolódóan népfőiskolát szeretnének létrehozni. A tárgyévre az ingatlant a szerződésben meghatározott összegben rendkívüli bevételként, a közhasznúsági eredménykimutatásban az egész összeget az adományoknál kell szerepeltetnünk, vagy pedig halasztott bevételként elhatárolva, évente az értékcsökkenési leírás összegével egyezően kerül elszámolásra rendkívüli bevételként?
Részlet a válaszból: […]venni, majd a rendkívüli bevételt időbelileg el kell határolni. Mind az épületet, mind a telket csak akkor lehet a tárgyi eszközök közé átvezetni, ha azokat rendeltetésszerűen használatba vették. A telek bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni, így ezzel kapcsolatosan az elhatárolt rendkívüli bevétel nem szüntethető meg. A rendeltetésszerűen használatba vett épület bekerülési értéke alapján elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással arányosan szüntethető meg az elhatárolás, és mutatható ki véglegesen az ennek megfelelő rendkívüli bevétel.A számviteli törvény előírása alapján a telek bekerülési értékét elkülönítetten[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5950
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Termékben adott ajándék
Kérdés: Társaságunk termékek értékesítésével foglalkozik. Akciót hirdettünk, amely szerint X mennyiségű termék egyszerre történő megvásárlása esetén az általunk forgalmazott termékből ingyenesen - vagy egy teljesen más terméket - adunk ajándékba. Vásárlóink kizárólag kis-, illetve nagykereskedelmi cégek. Milyen adókötelezettség terheli a társaságot a forgalomhoz kötötten ingyenesen adott termék, illetve ajándék tekintetében? És akkor, ha az ajándék beszerzése ingyenesen történt, mert Közösségen belüli partnerünk 0 értéket számláz felénk? Hogyan kell bizonylatolni a termékek átadását?
Részlet a válaszból: […]megajándékozott kis- és nagykereskedelmi cégektől a Tao-tv. 3. számú mellékletének A/13. pontja szerinti igazolás szükséges, hogy a kérdező társaságnál a térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értékével ne kelljen növelni az adózás előtti eredményt. Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján a más tulajdonába ingyenesen átengedett termék (térítés nélküli történő átadás) ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül, feltéve hogy a termék szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illeti meg. (Ez a szabály Közösségen belüli beszerzések esetében is érvényes, mivel az adófizetési kötelezettség a beszerzőt terheli.) Ilyen esetben az áfa alapját az Áfa-tv. 68. §-a alapján kell megállapítani.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5506
Kapcsolódó tárgyszavak: ,