Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott ajándék (termékben) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Forgalmazott italokból ajándék

Kérdés: Ha cégünk az általunk forgalmazott italokból ajándékot szeretne adni egy másik megvásárolt termékünk mellé, és mindezt étteremben tenné, akkor az elfogadható-e árumintának vagy kóstoltatásnak? A kiszerelés nem lenne kisebb, mint egy normál termék. Ha nem tudjuk így figyelembe venni, akkor ebben az esetben milyen adófizetési kötelezettségünk keletkezne? Az is kérdés, ha nem kötjük saját termék vásárlásához az ingyenterméket, hanem csak az étteremben vacsorázó vendégek mindentől függetlenül megkapják, akkor az szóróajándék, és magasabb adókategóriába kerül?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek ingyenesen adnak egy másik terméket, akkor az adómentes juttatásnak minősül. Erről az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja rendelkezik, amely szerint adómentes a kifizető által:"a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének - ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye - megfelelő magánszemély számára adottaa) árengedmény,ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az - megjelenési formájától függetlenül - árura vagy szolgáltatásra váltható érték;b) üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta, azzal, hogy árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas."Ha vásárlástól függetlenül vagy vásárlással egybekötve, de nem széles körben, és nem nyilvánosan meghirdetett módon, de üzletpolitikai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8294
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Könyvek ajándékozásra

Kérdés: Az alapítvány az elmúlt 20 év működéséről 2017-ben könyvet készített. Saját maguk írták, de nyomdát vettek igénybe a könyv elkészítéséhez. A könyvek egy részét elajándékozták, mert közben kiderült, hogy a könyvek nem eladhatók. 2017. 12. 31-én több mint 200 könyv az alapítvány birtokában volt, amelyet saját termelésű készletként állományba vettek. Valószínű, hogy azokat majd elajándékozzák a következő években. Az egyik kuratóriumi tag szerint, mivel a könyvek nem eladhatók, azokat nem lehet készletként kimutatni. Mivel el fogják adni, az csak a 2017. év költsége lehet. Melyik eljárás a helyes?
Részlet a válaszból: […]hozzárendelni, így a könyvek előállítási költségét nem lehet a 2017. évről - készletre vétellel - a következő évekre átvinni.Az óvatosság számviteli alapelve szerint nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi rendezése bizonytalan. A könyvek elajándékozása esetén az alapítványnak bevétele nem lesz. Így nem jogszerű eljárás az, amikor az előállított könyvek felmerült költségeit készletre vették, a készletre vétellel növelték az eredményt (az eredmény növelése az is, ha a veszteséget csökkentették).A kérdésből az következik, hogy az eredeti szándék a könyvek értékesítése volt, legalábbis többségében. A kérdésből nem derül ki, hogy a könyvek miért váltak nem eladhatóvá. Kapcsolódóan kérdés lehet, hogy a könyvek elkészítését elrendelő vezető mikor hozott határozatot arra, hogy mivel a könyvek nem eladhatók, azokat el kell ajándékozni. Ha ez a döntés csak 2018-ban született meg, akkor a mérlegtételeket alátámasztó leltárba - mint fellelt eszközök - a 200 db könyv bekerülhetett, mivel azok az alapítvány[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ajándékba kapott számítástechnikai eszközök

Kérdés: Társaságunk vele szerződéses viszonyban lévő társaságtól ajándékba kap szerződés szerint számítástechnikai eszközöket. Mi a helyes számviteli elszámolása, és kapcsolódik-e hozzá a megajándékozottnál bármilyen adókötelezettség és/vagy adóalap-módosító tétel?
Részlet a válaszból: […]jellemzően eltér az átadónál kimutatott könyv szerinti értéktől, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a térítés nélkül átvett eszközök piaci értékét (T 9647 - K 4833). Az időbeli elhatárolást a térítés nélkül átvett eszközök (az adott esetben a számítástechnikai eszközök) bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, ráfordításkénti (terv szerinti értékcsökkenési leíráskénti) elszámolásakor kell megszüntetni (T 4833 - K 9891). A térítés nélkül átadó által felszámított áfát is könyvelni kell: T 466 - K 454, amelyet ha az átvev ő kiegyenlít, akkor T 454 - K 384, ha az átadó elengedi írásban a felszámított fizetendő áfát, akkor elengedett kötelezettségként (T 454 - K 9643) kell elszámolni.A számviteli elszámolás bizonylata a térítés nélkül átadónál is és az átvevőnél is a két fél közötti megállapodás (szerződés), amely tételesen tartalmazza az átadásra/átvételre kerülő számítástechnikai eszközöket, azok jellemző adatait.Megjegyzés: az átvevőnél a térítés nélkül átvett számítástechnikai eszközöket elsődlegesen beruházásként kell elszámolni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor - jellemzően - az egyéb berendezések, felszerelések között aktiválni. Előfordulhat, hogy a rendeltetésszerű használatbavétel érdekében különböző munkákat kell még elvégezni, amelyek költségei­vel a térítés nélkül átvett eszközök piaci értékét - az aktiválás előtt - növelni kell.Mint már utaltunk rá, a térítés nélkül átadó társaságot az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján áfafizetési kötelezettség terheli.A térítés nélkül átadó társaságnál a térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke akkor nem tekinthető a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a Tao-tv. 3. számú mellékletének A/13. pontja alapján, ha az átadó nem rendelkezik az átvevő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredményében bevételként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6969

4. találat: Közhasznú civilszervezet ajándékba kapott eszköze

Kérdés: Az általunk könyvelt egyesület közhasznú, kettős könyvvitelt vezető, vállalkozási tevékenységet nem folytató civilszervezet, amely 2012. évben adományba kapott egy lakóházat a hozzá tartozó telekkel, ajándékozási szerződés alapján, forgalmiérték-meghatározással. Az ingatlanban a cél szerinti tevékenységükhöz kapcsolódóan népfőiskolát szeretnének létrehozni. A tárgyévre az ingatlant a szerződésben meghatározott összegben rendkívüli bevételként, a közhasznúsági eredménykimutatásban az egész összeget az adományoknál kell szerepeltetnünk, vagy pedig halasztott bevételként elhatárolva, évente az értékcsökkenési leírás összegével egyezően kerül elszámolásra rendkívüli bevételként?
Részlet a válaszból: […]tartalmaznak. Így az ajándékozási szerződés alapján kapott lakóházat és külön a hozzá tartozó telket a rendkívüli bevételekkel szemben kell beruházásként állományba venni, majd a rendkívüli bevételt időbelileg el kell határolni. Mind az épületet, mind a telket csak akkor lehet a tárgyi eszközök közé átvezetni, ha azokat rendeltetésszerűen használatba vették. A telek bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni, így ezzel kapcsolatosan az elhatárolt rendkívüli bevétel nem szüntethető meg. A rendeltetésszerűen használatba vett épület bekerülési értéke alapján elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással arányosan szüntethető meg az elhatárolás, és mutatható ki véglegesen az ennek megfelelő rendkívüli bevétel.A számviteli törvény előírása alapján a telek bekerülési értékét elkülönítetten kell kimutatni. Ha ez az ajándékozási szerződésből nem derül ki, mert - helytelenül - csak egy forgalmi értéket mutattak ki, utólag kérni kell az ajándékozót,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5950
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Termékben adott ajándék

Kérdés: Társaságunk termékek értékesítésével foglalkozik. Akciót hirdettünk, amely szerint X mennyiségű termék egyszerre történő megvásárlása esetén az általunk forgalmazott termékből ingyenesen - vagy egy teljesen más terméket - adunk ajándékba. Vásárlóink kizárólag kis-, illetve nagykereskedelmi cégek. Milyen adókötelezettség terheli a társaságot a forgalomhoz kötötten ingyenesen adott termék, illetve ajándék tekintetében? És akkor, ha az ajándék beszerzése ingyenesen történt, mert Közösségen belüli partnerünk 0 értéket számláz felénk? Hogyan kell bizonylatolni a termékek átadását?
Részlet a válaszból: […]termék bekerülési értékét az átadónál a rendkívüli ráfordítások között kell - ilyen jogcímen - kimutatni, az átvevőnek pedig piaci értéken a rendkívüli bevételekkel szemben kell állományba venni. A kérdező társaságnak a megajándékozott kis- és nagykereskedelmi cégektől a Tao-tv. 3. számú mellékletének A/13. pontja szerinti igazolás szükséges, hogy a kérdező társaságnál a térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értékével ne kelljen növelni az adózás előtti eredményt. Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján a más tulajdonába ingyenesen átengedett termék (térítés nélküli történő átadás) ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül, feltéve hogy a termék szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illeti meg. (Ez a szabály Közösségen belüli beszerzések esetében is érvényes, mivel az adófizetési kötelezettség a beszerzőt terheli.) Ilyen esetben az áfa alapját az Áfa-tv. 68. §-a alapján kell megállapítani. A 68. § alapján az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor (az átadáskor) megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke. A leírtakból következik a térítés nélküli átadás/átvétel bizonylatolása is. A meghirdetett akcióra vonatkozóan a kérdező cégnél el kell dönteni, hogy egy-egy vevő cégnek milyen terméket és mennyit adnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5506
Kapcsolódó tárgyszavak: ,