Üzleti ajándék wellnessutalvány formájában

Kérdés: Franchise-rendszerben működő nagykereskedés üzleti ajándékot kíván adni 20 éves partnereinek (kb. 150 E Ft wellnessutalvány formájában). A partnerek gazdálkodási formája: bt., kft., egyéni vállalkozó. Hogyan kell adózni és járulékot fizetni a juttatott utalvány után? Mennyiben változik az adózási és járulékfizetési kötelezettség, ha az utalványt a cég vezetője kapja?
Részlet a válaszából: […] ...formájában), akkor a juttatás üzletpolitikai célból adott üzleti ajándéknak minősül az Szja-tv. 3. § 27. pontja alapján. Az ajándékutalvány a franchise-rendszerben működő nagykereskedésnél mint kifizetőnél a 70. § (4) bekezdése alapján egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 26.

Pontgyűjtő akció különböző kedvezménnyel

Kérdés: A növényvédőszer-nagykereskedő cég törzsvásárlói programot hirdet ügyfelei körében. A társaság vevői elsősorban társas vállalkozások, de egyéni vállalkozók és őstermelők is vannak a vevői körben. A szabályzat szerint a pontgyűjtéssel érintett termékek vásárlása esetén, meghatározott összegenként pontot kap a vevő, amelyeket beváltva különböző kedvezményekre lesz jogosult. A kedvezmények egyik csoportja az, hogy a vevő ajándékutalványokat kap, amelyek különböző termékre (műszaki cikk), szolgáltatásra (utazási utalvány) jogosítanak. A kedvezmények másik csoportja a vásárlások nettó értéke alapján járó százalékos visszatérítés (egyfajta utólag adott engedmény). A vevő dönti el, hogy melyik kedvezményt választja. Minősíthető-e a program üzletpolitikai célból adott adómentes juttatásnak? Ha igen, milyen dokumentációs, adminisztrációs, számlázási kötelezettséget kell a társaságnak teljesítenie? Ha nem, akkor milyen adófizetési kötelezettség keletkezik a program keretében adott juttatásokkal kapcsolatban? Levonható-e az áfa a programhoz beszerzett termékek és szolgáltatások után? A társasági adó szempontjából elismert költség-e a program szerinti juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés szerinti program miként kezelendő? A kérdés a kedvezmények két nagy csoportját különíti el. Az egyik csoportba tartoznak az ajándékutalványok, amelyek különböző termékre, szolgáltatásra válthatók be. (A kérdésben nincs szó arról, hogy azok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 16.

Vásárlási utalvány mint termék

Kérdés: Vállalkozásunk ajándékvásárlási utalványokat szeretne értékesíteni, amelyeket a vásárlók a lejárati időn belül a boltjainkban levásárolhatnának. Vállalatirányítási rendszerünkben az alábbi fejlesztés elvégzésével tudnánk a folyamatot létrehozni: Létrehoznánk egy "vásárlási utalvány" nevű cikket, mely rendelkezne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek alapján megvalósítható lenne a szigorú számadás alá vonás, az egyedi, a sorszám szerinti nyilvántartás. Amikor a vevő vásárolna ilyen utalványt, kiállítanánk róla egy áfás számlát, termékértékesítésről. Amikor beváltja, levásárolja az utalványt, akkor a számlán megjelenne a vásárolt áru, mint fizetendő nettó érték, áfa és bruttó érték, és a beváltott utalvány, az utalványon szereplő részletezéssel? Tehát nem úgy kezelnénk, mint pénzt helyettesítő eszközt, hanem mint egy árucikket? Az eljárás jogszerűségéről melyik jogszabály rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályi előírás nincs, így a kérdésben leírt konstrukció csaknem egészében jogszabályellenes.Az ajándékvásárlási utalványt az ajándékutalvány kibocsátójától nem az veszi meg, aki majd később vásárolni fog, hanem egy harmadik személy, aki ajándékozni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.

SZÉP kártyával történő jutalmazás

Kérdés: Társaságunk minden negyedévben megjutalmazza a legjobb dolgozóit (ajándékutalvány formájában, vagy idei évtől SZÉP kártyára is feltöltethetik ezt az összeget). Ha a társaság általi béren kívüli juttatások értéke nem éri el az 500 ezer Ft értékhatárt, ezt a SZÉP kártyára feltöltött összeget lehet-e az Szja-tv. 71. §-a szerint szintén ekként kezelni, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...a negyedévi jutalom, a SZÉP kártyára feltöltött összeg vagy korábban az ajándékutalvány juttatása a jól végzett munkához kapcsolódik, és a jutalomban nem részesül minden dolgozó, akkor egy adóhatósági vizsgálat esetén az adóhatóság feltételezheti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Ajándékutalvány értékesítő partnerek részére

Kérdés: A biztosítási termékek értékesítésében részt vevő partnerek részére versenyt írnánk ki. Háromféle ösztönzőprogramban gondolkozunk: meghatározott darabszámú szerződés értékesítése után ajándékutalvány és minden további értékesítés után plusz-ajándékutalvány. Minden eladott biztosítás után pontot írnánk jóvá, és ezeket a pontokat e-katalógusból történő termékválasztással weboldalon keresztül lehetne levásárolni, meghatározott időtartam alatt a legtöbbet értékesítőnek valamilyen pluszajándék jár. Milyen adóvonzatokkal kellene számolnunk? Lehetséges-e az első és a harmadik megoldás esetében üzleti ajándékként elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti ajándék­utalványok valóban az üzleti kapcsolat keretében kerülnek átadásra? Véleményünk az, hogy nem! Mert az igaz, hogy az ajándékutalványokat üzleti partnerek részére adják át, de nem azért, mert üzleti partnerek, hanem annak függvényében, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 13.

Ajándéksorsoláson nyert utazás

Kérdés: A kft. ajándéksorsoláson nyert egy kétszemélyes utat még 2011-ben. A nyeremény piaci értékét a szervező cég írásban közölte. A nyereménysorsolás nem tartozik a szerencsejáték-törvény hatálya alá. A nyereményt két magánszemély használta fel 2011-ben, akik semmiféle jogviszonyban nem állnak a vállalkozásnál. A kft.-nek milyen társaságiadó-, személyijövedelem­adó-, járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az átvett, majd továbbadott nyereménnyel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a gazdasági esemény 2011-ben volt, a kérdező mégis jelen időben fogalmaz. Természetesen a válaszban leírtakat már 2011-ben könyvelni kellett, az adókat is 2011-ben be kellett vallani. Menjünk időrendi sorrendben!Amikor a kft. megnyerte a kétszemélyes utat, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 18.

Szakszervezet által adott tárgyjutalom

Kérdés: Egy szakszervezet mint társadalmi szervezet évi egy alkalommal adhat adómentesen társadalmi munkáért 5000 Ft tárgyjutalmat. Kérdés: tárgyjutalomnak minősül-e a nevesített SODEXHO ajándékutalvány (melyen fel van sorolva, hogy beváltható műszaki cikkre, könyvre, ruházatra, élelmiszerre stb.), s mint ilyen, adhatja-e a szakszervezet a tagjai részére adómentesen társadalmi munka elismerése címen?
Részlet a válaszából: […] ...mint társadalmi szervezet évi egy alkalommaladhat adómentesen társadalmi munkáért 5000 Ft értékben olyan tárgyjutalmat,amely pl. SODEXHO ajándékutalvány, és amelyen fel van sorolva, hogy beválthatóműszaki cikkre, könyvre, ruházatra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.

Színházjegyre váltható ajándékutalvány

Kérdés: A színház saját maga állíttat elő ajándék­utalványt. Eladja az utalványt, és azt a pénztárban be lehet váltani színházjegyre. Mikor bevétel? Ha megveszik az utalványt? Vagy amikor jegyre beváltják?
Részlet a válaszából: […] ...színházjegyreváltható ajándékutalvány elkészítésével kapcsolatos költségeket a felmerülésidőszakában kell az eredményt terhelő költségek között elszámolni, majd azelkészült ajándékutalványokat szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. Aszigorú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 4.

Ajándékutalvány elszámolása

Kérdés: Saját boltunkban saját termelésű terméket és vásárolt terméket is értékesítünk. Üzleti ajándékként partnerünknek 10 ezer forintos vásárlási utalványt adunk, amelyet boltunkban vásárolhat le. Hogyan történik a vásárlási utalvány könyvelése, amikor a partnernek átadjuk, és amikor azt az üzletünkben beváltja?
Részlet a válaszából: […] ...kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy kinekmikor történt utalványátadás. A kérdésben szereplő partnernek történőajándékutalvány-átadást a főkönyvi könyvelésben az átadáskor nem kellrögzíteni, az csak a szigorú számadás alá vont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.

Adómentes természetbeni juttatások

Kérdés: A munkavállaló a munkahelyén semmiféle béren kívüli juttatást nem kap, de beltagja egy mikrovállalkozásnak (családi bt.), ahonnan jövedelemkivétje (esetleg osztalékfizetés van, kb. 3 évente) nincsen! Bt.-tagként (személyesen közreműködőként) az Szja-tv. alapján részesülhet-e adómentes juttatásokban? (Üdülési csekk, kultúrautalvány, ajándékutalvány, egészségpénztár stb.) Ha igen, melyekben, milyen összeghatárig? Esetleg a kültag (is)?
Részlet a válaszából: […] Az adómentes természetbeni juttatások körét jellemzően azSzja-tv. 1. számú melléklet 8. pontja, illetve a törvény 7. §-a tartalmazza. Az adómentes juttatások többségét a munkavállalók, azaz amunkaviszonyban állók kaphatják. Így például a bt. tagja nem kaphat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 7.
1
2