Alapítvány könyvvezetése, beszámoló készítése

Kérdés: Kérdésünk alapítványunk könyvvezetésére és éves beszámolókészítésére vonatkozik. Az alapítványunkat a törvényalkotó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 12. pontjában meghatározottak szerint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősíti, és alapítványunk felsorolásra került a 2021. 06. 18-ai PM közleményben. Ez további kötelezettségeket ró az alapítványra, melyekről az Áht., Gst., Ávr. és Bkr. rendelkezik. Álláspontunk szerint azonban a fent említett törvényhelyek ellenére az alapítványunk könyvvezetésére és beszámolókészítésére továbbra is az Szt. előírásai vonatkoznak, melyeket ki kell egészítenünk az Ectv., a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet és a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaival, azaz nem vonatkozik ránk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. Kérjük álláspontunk felülvizsgálatát!
Részlet a válaszából: […] Az alapítványokat a számviteli törvény 3. § (4) bekezdése az "egyéb szervezetek" közé sorolja be. Könyvvezetésére "a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló" 479/2016. (XII....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Közhasznú alapítvány könyvvezetése

Kérdés: A közhasznú alapítványt – jogelőd nélkül – 2001. január 11-én vette nyilvántartásba a megyei bíróság. Választhatott-e egyszeres könyvvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) intézkedett. A kormányrendelet szerinti egyéb szervezeteket, illetve a közhasznú egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 24.

Alapítványok könyvelése

Kérdés: Az alapítványok számlatükrére, könyvelésére vonatkozóan mely törvényben találok előírást?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. hatálya kiterjed az alapítványokra is. Ebből következően az alapítványok könyvvezetése és beszámolókészítése során alapvetően a törvény előírásait kell figyelembe venni.Az alapítványok sajátos gazdálkodásából adódóan a törvény felhatalmazása alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.