Alapítvány megszüntetése

Kérdés: Alapítvány által fenntartott intézmény egyéb okok miatt megszüntette tevékenységét. Az intézményt, illetve az alapítványt milyen módon lehet megszüntetni, illetve mi lehet a benne lévő eszközök és vagyon sorsa?
Részlet a válaszából: […] Az alapítvány által fenntartott intézmény civil szervezetnek minősül, és mint ilyen – számviteli szempontból – a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A Korm. rendelet 20. §-a alapján az egyéb szerv megszűnésére (felszámolására, végelszámolására)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Alapítvány megszűntnek nyilvánítása

Kérdés: Az alapítványt az ügyész felperes kérésére a bíróság jogerős ítélettel megszűntnek nyilvánította. A Civil Információs Portál adatbázisa szerint is megszűnt, törölték. Van-e az alapítványnak végelszámolási eljárási kötelezettsége? Az alapítvány bankszámláján 15 E Ft van, egyéb eszköze nincs, kötelezettsége a NAV felé 6 E Ft, a fel nem használt 1%-ból. A bíróság ítéletében semmiről nem rendelkezett. Ez egyszerűsített törlésnek minősül? Jogászunk szerint a kuratórium elnöke szeptember 22-e után már nem rendelkezhet az alapítvány ügyeiről. Hogyan fog megszűnni a bankszámla, és a kötelezettség teljesítése után mit kezdünk a maradék 9 E Ft-tal, mert az alapító okirat erről nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:403. §-a tartalmazza az alapítvány megszűnésével kapcsolatos szabályokat. A megszűnési jogcímek között nincsen olyan, hogy a megszűnéshez végelszámolási eljárást kell lefolytatni. A szabályozás a végelszámolást valójában kizárja azzal, hogy az alapító nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 17.

Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon elszámolása

Kérdés: A kft. közhasznú alapítványt hozott létre, amelyhez az alapítói vagyont pénzben, valamint telek formájában adta át. Az alapítvány bejegyzésre került. Helyesen járt-e el az alapító, ha a rendelkezésre bocsátott vagyont a befektetett pénzügyi eszközök között számolta el?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy nem könyvelt helyesen az alapító.Az alapítványra vonatkozó törvényi előírásokat a Ptk. 74/A-74/F §-ai tartalmazzák.A Ptk. 74/A §-ának (1) bekezdése alapján az alapítvány javára a céljamegvalósításához szükséges vagyont kell rendelni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 8.

Társadalmi szervezet, alapítvány megszűnése

Kérdés: Milyen számvitellel és adózással kapcsolatos feladatokat kell elvégezni egy nem közhasznú, vállalkozási tevékenységet nem folytató, egyszeres könyvvitelt vezető, 2003-ban megszűnő szervezetnek?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet 6. §-a szerint az egyéb szervezetek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év könyveinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.